Ko tehniskā aspektā no jogas viedokļa nozīmē meditācija?

Latīniski meditatio – pārdomāt, apcerēt; 


Vēda Vjasas komentārs Mahariši Patandžali „Joga Sutras” 3.daļa 1. – 3.:


„Dhārana (koncentrācija) ir apziņas plūsmas vēršana pēc darbības veida uz noteiktu – iekšēju vai ārēju – objektu. Dhiāna (meditācija, apcere) ir vienmērīga apziņas plūsma uz apceramo objektu, ko netraucē citi saturi. Kad Dhiāna (meditācija, apcere) izpaužas vairs tikai kā apceramā objekta formas vērošana, kad tā it kā zaudē pat savu pašas formu, tad saskaņā ar to, ka apziņa pilnībā „izšķīst” apceramā objekta dabā to sauc par Samādhī (Līdzens prāts). Ja šīs trīs augstākās apziņas funkcijas (Dhārana, Dhiāna, Samādhī) apskata kopā, to sauc par Samjamu (kas ir augstāko garīgo vingrinājumu kopums, kas ved pie konkrētiem sasniegumiem).

Latīniski meditatio – pārdomāt, apcerēt; 


Vēda Vjasas komentārs Mahariši Patandžali „Joga Sutras” 3.daļa 1. – 3.:


„Dhārana (koncentrācija) ir apziņas plūsmas vēršana pēc darbības veida uz noteiktu – iekšēju vai ārēju – objektu. Dhiāna (meditācija, apcere) ir vienmērīga apziņas plūsma uz apceramo objektu, ko netraucē citi saturi. Kad Dhiāna (meditācija, apcere) izpaužas vairs tikai kā apceramā objekta formas vērošana, kad tā it kā zaudē pat savu pašas formu, tad saskaņā ar to, ka apziņa pilnībā „izšķīst” apceramā objekta dabā to sauc par Samādhī (Līdzens prāts). Ja šīs trīs augstākās apziņas funkcijas (Dhārana, Dhiāna, Samādhī) apskata kopā, to sauc par Samjamu (kas ir augstāko garīgo vingrinājumu kopums, kas ved pie konkrētiem sasniegumiem).


„Tas ir dabiski, ka ir domas. Nomoda stāvoklis sastāv no domām. Kamēr jūs esat nomodā, jums ir domas.” Mahariši.


Trīs klasiskie apziņas stāvokļi mūsu dzīvē ir nomods, miegs un dziļais miegs. Ir vēl ceturtais apziņas stāvoklis, tas ir jogiskais apziņas stāvoklis, kurā nav domu mūsu parastajā izpratnē (tieši tāpat kā to nav arī dziļajā miegā, bet dziļajā miegā nav arī apziņas, turja stāvoklis turpretī ir pilnībā apzināts), prāts ir pilnībā pārvaldīts un doma ir tikai atbilde uz nepieciešamību. Ikviens cilvēks var viegli pārbaudīt, vai viņš jau var stabīli noturēt ceturto (Turja) apziņas stāvokli, pārbaudot vai viņš spēj saglabāt apziņu dziļajā miegā (bet jāatceras, ka tas nav viegls sasniegums, jogi, un arī nebūt ne visi, to sasniedz pēc daudzu gadu meditācijas prakses).


Tieši šādā veidā viens no Svami Šri Juktešvara slavenākajiem skolniekiem Meistars Dasgupta kādreiz pārbaudīja Juktešvara garīgo mantinieku Paramahamsu Joganandu, kad 1935.gadā viņi kopā ceļoja pa Indiju. Kādu nakti speciāli pagaidījis un pārliecinājies, ka Jogananda guļ dziļā miegā pēc visām pazīmēm – elpošana dziļa un mierīga, ķermenis pilnībā relaksēts, nav acu ābolu kustību utt., viņš piegājis Joganandam klāt mierīgi uzdeva jautājumu par kādu filozofisku tēmu. Un Jogananda nepamodies, nekādi neizmainījis savu stāvokli, tikpat mierīgi, tikai izmainītā, nomodam neraksturīgā balsī, bet precīzi atbildēja uz jautājumu.


guga /


 


 


01.04.2010

Komentāri: