KosMoss. Līdzradītāja ceļvedis vis-pasaulē

Latviski iznākusi Ervina Lāslo un Džūdas Karivanas grāmata „KosMoss. Līdzradītāja ceļvedis vis-pasaulē”.


 “KosMoss. Līdzradītāja ceļvedis vis-pasaulē” atzīta par vienu no mūslaiku neparastākajām un svarīgākajām grāmatām. Autoru skatījums uz Kosmosu kā hologrāfiski saistītu tīklu, ko ārpus matērijas, telpas un laika valstības vieno pirmatnējais informācijas lauks – Akašas lauks – izskaidro daudzus paradoksus, kas pašlaik saistīti ar dažādām  zinātnes nozarēm, kuras meklē tbildes uz pašiem būtiskākajiem pasaules uzbūves un cilvēka esības jautājumiem.

Latviski iznākusi Ervina Lāslo un Džūdas Karivanas grāmata „KosMoss. Līdzradītāja ceļvedis vis-pasaulē”.


 “KosMoss. Līdzradītāja ceļvedis vis-pasaulē” atzīta par vienu no mūslaiku neparastākajām un svarīgākajām grāmatām. Autoru skatījums uz Kosmosu kā hologrāfiski saistītu tīklu, ko ārpus matērijas, telpas un laika valstības vieno pirmatnējais informācijas lauks – Akašas lauks – izskaidro daudzus paradoksus, kas pašlaik saistīti ar dažādām  zinātnes nozarēm, kuras meklē tbildes uz pašiem būtiskākajiem pasaules uzbūves un cilvēka esības jautājumiem.


Grāmata izkliedē bezmērķības un atsvešināšanās izjūtu, ko cilvēcei uzspiež šauri materiālistiskas zinātnes, un aicina mūs kļūt par visuma līdzradītājiem. Autori ne tikai modernās  zinātnes un seno viedību  skaidrojumu lieliski apvieno ar mūsdienu pasaules krīžu analīzi, bet arī precīzi un uzmundrinoši rāda jaunus ceļus gan zinātnei, gan cilvēcei, gan katram cilvēkam. Darba lielākā vērtība ir spēja lasītājam likt domāt par savu radošo lomu − par pašas Dabas sniegtajām iespējām ikvienam piedalīties visos Kosmosa notikumos.


Šī ir aizraujoša un pacilājoša lasāmviela visiem tiem, kurus interesē cilvēka dzīve plašākā kontekstā.


Viens no autoriem − Ervins Lāslo, filozofijas zinātņu doktors,  − ir saņēmis vairākus goda doktora nosaukumus, kā arī daudzas godalgas un apbalvojumus, ieskaitot Goi Miera balvu un Mandira Miera prēmiju,  divas reizes nominēts Nobela Miera prēmijai. Lāslo ir starptautiskā zinātnieku kolektīva The Club of Budapest (Budapeštas klubs), kā arī Vispārīgās evolūcijas pētniecības grupas dibinātājs un prezidents. Lāslo ir vairāk nekā 80 grāmatu autors vai redaktors.


Otra autore − Džūda Karivana, filozofijas zinātņu doktore, −  ir  vienlaikus dziedniece, zinātniece un mistiķe, kas jau no agras bērnības pieredzējusi vairākdimensiju realitāti. Karivanai ir arī doktores grāds arheoloģijā, (viņa pētījusi  senās kosmoloģijas) un  maģistres grāds fizikā (specializācija −  kosmoloģija un kvantu teorija). Viņa sarakstījusi  vairākas grāmatas.   


Šis darbs turpina apgāda „Lietusdārzs” grāmatu virkni (Sogjals Rinponče „Tibetas dzīvo un mirušo grāmata”, Gregs Bradens „Dievišķā matrice”), kura pievēršas būtiskiem jautājumiem un jau radusi plašu atsaucību lasītājos.


 


 


 apgāds „Lietusdārzs,” Ilona Liedeskalniņa, tel. 26214327


18.12.2009

Komentāri: