Krīze vai tiesa?

Vārds “krīze” sen vairs nenozīmē neko konkrētu. Tas var nozīmēt gan darba zaudēšanu, gan paģiras. Globālā krīze vai lokālā – tas viss skan ļoti abstrakti. Kāpēc? Tāpēc, ka brīvā tirgus ideologiem šāda nekonkrētība ir izdevīga.
Kamēr darbojās ilūzija, ka viss ir kārtībā – kredīti “ņemas”, līzingi “atdodas”, aplokšņu algas “pelnās”, neviens taču neteica, ka globāli valdošais amorālisms (netaisnība, korupcija, izvirtība, visatļautība u.tml.) ir morāles krīze.

Vārds “krīze” sen vairs nenozīmē neko konkrētu. Tas var nozīmēt gan darba zaudēšanu, gan paģiras. Globālā krīze vai lokālā – tas viss skan ļoti abstrakti. Kāpēc? Tāpēc, ka brīvā tirgus ideologiem šāda nekonkrētība ir izdevīga.


Kamēr darbojās ilūzija, ka viss ir kārtībā – kredīti “ņemas”, līzingi “atdodas”, aplokšņu algas “pelnās”, neviens taču neteica, ka globāli valdošais amorālisms (netaisnība, korupcija, izvirtība, visatļautība u.tml.) ir morāles krīze.


Kamēr bija iespēja izbalansēt finansu mahināciju jomā, plaši par krīzi runāts netika. Nu, kad brīvā tirgus sistēma tuvojas kraha stadijai, pēkšņi sākusies vētraina visu baidīšana ar joprojām abstrakto jēdzienu krīze. Ja šī psiholoģiski viltīgā bubuļa atskaņotāji mūsu valstī būtu godīgi, tie korī nodziedātu patiesību, ka par krīzi bija jāsāk runāt jau pirms 20 gadiem – no brīža, kad visos līmeņos sākās oficiāla Latvijas izlaupīšana un pārdošana. Bet neizplūdīšu, atkal dodot vārdu kādam viedākam vīram, sv. Serbijas Nikolajam, kura tekstu ātrumā iztulkoju.


Sv. Serbijas Nikolajs (1881-1956),
8.vēstule, priesterim K.,


Par pasaules krīzi


Tu, Dieva cilvēk, jautā man par pieaugošās krīzes iemesliem un nozīmi. Kas es tāds esmu, ka tu mani izvaicā par tik vareno noslēpumu? “Runā, ja tev ir kas lielāks par klusēšanu”, – sacīja sv.Gregorijs Teologs. Lai arī man liekas, ka klusēšana šobrīd ir vērtīgāka par katru vārdu, mīlestības dēļ pret tevi tomēr uzrakstīšu, ko par šo jautājumu domāju.


“Krīze” ir grieķu vārds, kas tulkojams kā “tiesa”. Svētajos Rakstos vārds “tiesa” tiek lietots vairākkārt. Psalmotāja rakstītajā lasām: Bezdievīgie nepastāvēs tiesā (Ps.1:5). Tālāk atkal: Es dziedāšu par Tavu žēlastību un tiesu (Ps.101:1). Gudrais Sālamans rakstīja, ka tiesa katram nāks no Kunga (Sal.pam.29:26). Pestītājs teica: Tēvs nevienu netiesā, bet visu tiesu ir nodevis Dēlam (Jņ.5:22). Apustulis Pēteris saka: tiesa sākas no Dieva nama (1.Pēt.4:17).


Nomaini vārdu “tiesa” ar vārdu “krīze” un lasi: “Es dziedāšu par Tavu žēlastību un krīzi”, “krīze katram nāk no Kunga”, “Tēvs visu krīzi ir nodevis Dēlam”, “krīze sākas pie Dieva nama”.


Senāk, kad eiropiešus piemeklēja kāda nelaime, vārda “krīze” vietā tika lietots vārds “tiesa”. Tagad vārdu “tiesa” nomainījuši ar vārdu “krīze”, saprotamu vārdu ar mazāk saprotamu. Piemeklēja sausums, sacīja: “Dieva tiesa!”, plūdi – “Dieva tiesa!”. Sākās karš vai epidēmija – “Dieva tiesa!”, zemestrīce, siseņi, citas nelaimes, vienmēr atkārtoja vienu un to pašu – “Dieva tiesa!”. Tātad, krīze sausuma dēļ, krīze plūdu dēļ, krīze karu un epidēmiju dēļ. Arī uz pašreizējo finansiāli ekonomisko katastrofu tauta raugās kā uz Dieva tiesu, taču sauc to nevis par “tiesu”, bet par “krīzi”. Lai nelaime nesaprātīguma dēļ tikai vairotos! Kamēr tika izrunāts saprotamais vārds “tiesa”, bija saprotams arī iemesls, kas pie nelaimes novedis, bija zināms arī Tiesnesis, kas nelaimi pieļāvis, un mērķis, kā dēļ nelaime tika pieļauta. Pēc vārda “tiesa” aizvietošanas ar vairumam mazsaprotamo vārdu “krīze”, neviens vairs nevar izskaidrot, no kurienes tā, no kura tā un kāpēc tā. Ar to vien arī atšķiras pašreizējā krīze no krīzes, kas notika sausuma vai plūdu, karu vai epidēmiju, siseņu vai citu piemeklējumu dēļ.


Tu vaicā par pašreizējās krīzes jeb Dieva tiesas iemesliem? Iemesls vienmēr ir viens un tas pats. Visu sausumu, plūdu, epidēmiju un citu nelaimju cēlonis bijis tāds pats, kāds pašreizējai krīzei, – atkrišana no Dieva. Šis grēks izsaucis arī šo krīzi, un Kungs to pieļāvis, lai ļaudis pamodinātu, atskaidrotu, lai tie atjēgtos un atgrieztos pie Viņa. Grēku dēļ arī krīze. Kungs izmanto mūsdienīgus līdzekļus, lai vestu pie prāta mūsdienu cilvēkus: Viņš devis triecienu bankām, biržām, visai finanšu sistēmai. Viņš apgāzis visas pasaules naudas mijēju galdus, kā reiz Viņš to jau izdarīja Jeruzālemes templī, tirgoņu un naudas mijēju vidū saceļot nebijušu paniku. Viņš radīja sašutumu, gāza, sajauca, ieveda apjukumā, iedvesa bailes. Un tikai tādēļ, lai uzpūtīgie Eiropas un Amerikas prātvēderi pamostos, atjēgtos, atcerētos par Kungu. Tikai tādēļ, lai tie, kas noenkurojušies materiālās labklājības ostā, atcerētos par savām dvēselēm, atzītu savu netaisnību un pielūgtu Visaugsto un dzīvo Dievu.


Cik ilgi krīze turpināsies? Līdz brīdim, kamēr uzpūtīgie vaininieki atzīs Visvarenā uzvaru. Līdz brīdim, kamēr ļaudis iedomāsies nesaprotamo vārdu “krīze” pārtulkot savā dzimtajā valodā un ar grēknožēlas nopūtām izdvesīs: “Dieva tiesa!”.


Arī tu, godājamais tēvs, nosauc “krīzi” par “Dieva tiesu” un viss tev kļūs skaidrs.


Sveiciens tev un miers no Kunga!


Autors: Kaspars Dimiters


Izmantotie resursi:
blogs.krustaskola.lv


15.04.2009

Komentāri:

 guga, Autoram autoram...  17:41:03 22.04.2009
62.85.19.217

Viss ir atkarīgs no skatu punkta. No viena skatu punkta nekādas krīzes vispār nav - tā ir tikai cilvēku izdomājums. Arī pats krīzes cēlonis - nauda un operācijas ar to taču ir tikai izdomājums, mākslīga konstrukcija, lai daži dzīvotu ērti un daudzi ne tik ērti :))). No cita skatu punkta ir tiesa. No vēl kāda skatu punkta ir tikai žēlastība.

Paradigmas jau nemaz nevar novecot. Tās tikai cikliski aktualizējas (vai varbūt kādreiz arī attīstās pa spirāli, lai gan jautājums par attīstību arī nav tik vienkāršs un pati attīstības paradigma arī ir ne mazāk nestabīla un laika gaitā mainīga).

Vislabākais piemērs tam ir kaut vai ģeocentriskā sistēma fizikā - bija Ptolemeja ģeocentriskās sistēmas paradigma, tā it kā novecoja, nāca vietā heliocentriskā, arī tā novecoja, nonācām pie bezgalīgā Visuma bez centra, bet planētu kustības aprēķinus šodien atkal faktiski taisam ģeocentriskā atskaišu sistēmā, tikai aprēķina līmenis ir ievērojami mainījies, ja salīdzina ar Ptolemeju.

Cits analogs piemērs no fizikas ir globālā ētera paradigma. Arī te varam pieredzēt šo pašu ciklisko paradigmu atgriešanos.

 Autoram,   14:05:55 22.04.2009
213.175.125.22

Tā ir diži novecojusi paradigma. Nav nekādas tiesas,soda un tamlīdzīgu cilvēku izdomātu lietu. Tas ir Radītāja ( Dieva, Kosmosa, Visuma) plāns - Viņa nodoms uz zemes sasniegt Viņam vien zināmu mērķi.
Šeit dzīvojot to nevienam nav lemts saprast, tāpat kā cilvēka prāts nevar pieņemt neliešus, slepkavas, varmākas u.t.t. , bet Dievam viņi ir vajadzīgi, lai realizētos iecerētais.Nebūsim naivi, kādēļ tad ir pastāvējušas negācijas absolūti visos laikos, ja neticiet, palasiet vēsturi, vienas vienīgas šausmas...

 guga,   12:32:40 19.04.2009
62.85.19.217

Paldies Kasparam Dimiteram par tulkojumu :)))!

 Wu,   10:45:10 17.04.2009
78.84.122.159

Ogo! Neko sev! :)))))
Nezināju, paldies.

Tagad mozaīka saliekas.