Kur palikuši gaismas bruņinieki?

Neskaitāmi mistiķi, ezotēriķi, okultisti, spirituālisti (kā nu kurš no viņiem sevi sauc) jums ir gatavi aizrautīgi stāstīt par nemateriālo pasauli, par tās uzbūvi, īpašībām, likumsakarībām. Viņu valodā ir bagātīgs daudzums dažādu svešvārdu un sarežģītu apzīmējumu, kuru „pareizo” jēgu un nozīmi, visbiežāk saprot tikai viņi paši. Daži no viņiem, bez liekas kautrēšanās, zīmē pasaules dažādo „līmeņu”, „sfēru”, „dimensiju” attēlus un to savstarpējās mijiedarbības saites vai arī attēlo mūsu nemateriālās dvēseles shematisko uzbūvi, ja vien mūs tas interesē.

Neskaitāmi mistiķi, ezotēriķi, okultisti, spirituālisti (kā nu kurš no viņiem sevi sauc) jums ir gatavi aizrautīgi stāstīt par nemateriālo pasauli, par tās uzbūvi, īpašībām, likumsakarībām. Viņu valodā ir bagātīgs daudzums dažādu svešvārdu un sarežģītu apzīmējumu, kuru „pareizo” jēgu un nozīmi, visbiežāk saprot tikai viņi paši. Daži no viņiem, bez liekas kautrēšanās, zīmē pasaules dažādo „līmeņu”, „sfēru”, „dimensiju” attēlus un to savstarpējās mijiedarbības saites vai arī attēlo mūsu nemateriālās dvēseles shematisko uzbūvi, ja vien mūs tas interesē.


Gandrīz visi viņi cenšas mūs pārliecināt par to, cik svarīgi un nozīmīgi ir to visu zināt, cik lielus panākumus var sasniegt darbojoties pēc viņu metodēm un cik diži mērķi un nodomi ir tam visam pamatā. Parasti tiek solīta varenu okultu, astrālu, ekstrasensoru spēju iegūšana, kas nodrošina sekmīgu cīņu ar ļaunajiem, tumšajiem, negatīvajiem, dēmoniskajiem, velnišķīgajiem spēkiem un pat iespēja ņemt dalību visas cilvēces glābšanā – ne vairāk un ne mazāk. Diemžēl, reālajā, šīszemes pasaulē, mums viņu darbošanās pozitīvos rezultātus saskatīt gan ir kaut kā pagrūti. Šeit mēs redzam pavisam ko citu. Pasaulē bagātīgi ir pārstāvēts ļaunums un stulbums. Pat visaugstākajos valstu līmeņos pieņemtie lēmumi bieži vien ir ar tuvredzīgu, šauru aprindu egoistiskajām interesēm atbilstošu mērķi, kas cilvēkiem kopumā nenes nekādu labumu, bet gan tieši pretēji – arvien vairāk sāk apdraudēt visas cilvēces turpmāko pastāvēšanu.


Kur paliek šo augsti attīstīto, ar paranormālām spējām apveltīto, apgaismību sasniegušo personību pūliņi? Kāpēc mēs tos nejūtam? Vai tiešām tumsas spēki un to vara uz zemes ir tik milzīga, ka visas šo gaismas bruņinieku pūles ir tikpat maz pamanāmas, kā peles pīkstiens zem rēcošas lauvas ķepām? Bet, varbūt, šīs viņu pūles nemaz nav veltītas cilvēces glābšanai, bet tikai savu individuālo plānu, mērķu un ambīciju īstenošanai? Personīgās dvēseles glābšanai, komfortablas pēcnāves dzīves nodrošināšanai paradīzē?


Tūkstošiem burvju, šamaņu, astrologu, zīlnieku, dziednieku ir gatavi pārdot savus pakalpojumus par naudu un to arī dara. Viņi apgalvo, ka šādi palīdzot cilvēkiem, bet īstenībā tas ir tikai viņu izvēlētais veids, kā pelnīt naudu. Kamdēļ vajadzīga nauda? Nu, protams, lai to izmantotu personīgām interesēm, personīgajiem plāniem un mērķiem. Var jau viņus saukt par šarlatāniem, krāpniekiem, zema līmeņa darboņiem, kas neko jēdzīgu īstenībā izdarīt nemaz nevar. Bet ko tad dara tie, kuri ir apveltīti ar lielākām spējām?


Simtiem augstas klases ekstrasensu atrodas dažādu valstu valdību un speciālo dienestu rīcībā. Viņi paklausīgi un padevīgi pilda tos uzdevumus, kas viņiem tiek izvirzīti. Ar viņu palīdzību notiek psihotrono ieroču izstrādāšana, spiegošana, atsevišķu cilvēku psihes iespaidošana, zombēšana, pakļaušana. Tāds ir viņu darbs un par to viņi saņem naudu. Kāpēc viņi to dara? Kāpēc tie, kuri ir apveltīti ar īpašām spējām, prasmēm, talantiem, kalpo nevis Augstākajam saprātam, cēliem mērķiem, cilvēces progresam un labklājībai, bet gan tiem, kuru rokās ir naudas drukājamās mašīnas un pasaulīgā vara?


Varbūt jūs teiksiet, ka arī šie vēl nav tie īsteni un patiesi apgaismotie, ka arī viņi iet maldu ceļus, kalpojot tumsas spēkiem? Un par īsto,  pozitīvo piemēru minēsiet kādus svēto, praviešu vai reliģiju dibinātāju vārdus? Es jums pilnībā piekrītu un dziļā cieņā noliecu galvu šo lielo personību priekšā. Taču es nevaru neredzēt arī to, ko cilvēki savā tumsonībā ir izdarījuši ar šo lielo personību sludinātajām mācībām.


„Tici Dievam un pēc nāves tu nokļūsi paradīzē!” 


„Tici Jēzum Kristum un tu iemantosi mūžīgo dzīvošanu!”


Bet, vai tad, ja mēs pēc nāves nenokļūtu paradīzē un neiemantotu mūžīgu dzīvošanu, mums nebūtu jātic Dievam un Viņa Dēlam? Vai tad, ja mūs pēc nāves gaidītu pilnīga iznīcība, mums savā dzīvē nebūtu vērts ievērot Dieva likumus un morāles normas? Vai šo likumu un normu ievērošana vien pati par sevi jau nav vērtība? Tad kā tas īsti ir: vai mēs lūdzam Dievu, diedelējot no Viņa sev spēku, veiksmi, panākumus un jauku aizkapa dzīvi, vai tomēr mēs līdzam Viņu tādēļ, ka ar visu savu būtību atzīstam šo vareno, labestīgo spēku un gribam būt Viņam piederīgi savās domās un darbos?


Ja tu man dosi konfekti, es ar tevi spēlēšos. Bet, ja tu konfekti nedosi, es ar tevi nespēlēšos. Vai tā? Tad cik vērtīgas ir visas Bībeles un citu Svēto rakstu studijas, visi reliģiskie rituāli un reliģisko normu ievērošana, ja mēs to savā būtībā uzņemam tikai kā spēli, kuras balva ir „apsolītā konfekte”? Un viena daļa cilvēces noslēgusies no pārējiem cenšas ar šīm „rotaļām” nopelnīt „konfekti” tikai un vienīgi sev, bet citi pa to laiku izdomā paši savas spēles ar saviem noteikumiem un balvām. Baznīca ir atdalīta no valsts. Laicīgā un garīgā vara ir šķirta. Katra par sevi, katra savā paštaisnā noslēgtībā. Ja vēl tas tā būtu! Diemžēl, ik pa brīdim kāda laicīgā vara vienai vai otrai reliģijai, pareizāk sakot garīdzniecībai, liek darboties savās interesēs. Un garīdznieki piekāpjas, jo visi taču cilvēki vien esam. Un visiem mums uz šīs zemes ir jāsadzīvo. Un arī baznīcas kalpi nevar iztikt bez šīs zemes labumiem. Vai tad tas ir tik grūti, dot savu svētību karavīriem, kas tiek sūtīti ieviest „pareizo kārtību” kādā svešā valstī? Vai tad tas ir grūti, arī homoseksuālistu savstarpējo kopdzīvi atzīt par laulībām un tam visam sameklēt  „pamatojumus” pat svētajos rakstos? Pavisam nav grūti. It īpaši, ja to visu mēs uztveram kā spēli. Gan jau Dievs piedos. Viņš taču ir žēlsirdīgs un saprotošs. Gan jau Viņš tajā brīdī, kad uz mūsu „dzīves datora ekrāna” būs parādījies uzraksts „Game over!”, mums to „konfekti” tāpat iedos. Jo mēs taču viņam ticam, mēs taču Viņu tik dedzīgi esam pielūguši un slavējuši.


Un tā, pavisam nemanāmi, tiek degradēti garīgie ideāli, Svētie raksti, praviešu mācības. Ne jau aiz ļauna prāta. Vienkārši attiecīgajā brīdī, tīri no cilvēcīgā viedokļa, kādam tas ir izdevīgi, vajadzīgi. „Dzīve ir kompromisu māksla” – tā apgalvo tie, kuri savas spēlītes spēlē laicīgajā dzīvē.


Ko atbildēja Rietumu pasaule musulmaņiem uz viņu sašutumu par pravieša Muhameda attēlošanu karikatūrās?


„Par ko jūs uztraucaties? Tā taču ir normāla, no aizspriedumiem brīva mākslinieciskā jaunrade demokrātijas apstākļos. Palūk, kā mēs savu Jēzu visdažādākajos veidos karikatūrās esam izķēmojuši – un nekādas vainas!” – apmēram tādi bija Rietumu pasaules sabiedrības vairākuma uzskati.


Izskatās, ka nav iespējams uz viena laukuma piedalīties vienlaicīgi divās dažādās spēlēs, pēc dažādiem noteikumiem. It sevišķi vēl tad, ja tā nemaz nav spēle, bet pati dzīve. Un dzīvē mums ar savu rīcību ir jāapliecina piederība tām vērtībām un tiem ideāliem, kurus esam atzinuši. Ja kāds no mums ar savu rīcību to neapliecina, viņš nav piederīgs tām vērtībām un ideāliem, kurus mutiski atzīst. Mēs varam atstāstīt citu cilvēku domas, citēt grāmatās izlasītas gudrības, bet tās nebūs mūsu domas un mūsu gudrības. Mēs paši nebūsim piederīgi tam, ko sakām. Līdzīgi kā radioaparāts nav piederīgs tam simfoniskajam orķestrim, kura izpildīto skaņdarbu atskaņo. Un nekāda labu domu domāšana, lūgšanās  vai dalība dažādos grēku nožēlas rituālos, to nevar izmainīt. Mums ir jāmainās savā iekšējā saturā, iekšējā būtībā. Lai kā mēs to gribētu, bet, kamēr vien šīs izmaiņas neatspoguļosies mūsu darbos, tās faktiski ar mums nemaz  nav notikušas. Varbūt tieši tādēļ Radītājs mūsu dvēselēm ir devis šos jūtīgos, sāpēm ciešanām un kārdinājumiem pakļautos cilvēku ķermeņus un zemes dzīvi. Pieļauju, ka Viņu maz interesē tas, cik varenas celtnes mēs spējam uzbūvēt, cik gudras mašīnas izgatavot vai cik naudas un mantas mēs savā mūžā spējam iegūt. Taču ar to, kā mēs dzīvojam savās uzceltajās mājās, kā izmantojam savas gudrās mašīnas, kā iegūstam un tērējam savu naudu un mantu, kā izmantojam savas zināšanas un spējas, mēs parādām savu iekšējo saturu, savu piederību vai nepiederību Viņa valstībai.


Skumji, ja kāds savas iedzimtās vai ilgstošos, nogurdinošos treniņos iegūtās telekinēzes spējas izmanto tikai priekš tā, lai publikas priekšā ar „domu spēku” pārbīdītu uz galda uzlikto sērkociņu kārbiņu vai kādu citu tamlīdzīgu priekšmetu. Skumji, ja kāds savas telepātijas spējas izmanto tikai tādēļ, lai paziņotu sievai, ka laiks klāt vakariņu galdu, jo viņš dodas no darba mājup. Taču vēl skumjāk ir, ja gudri, erudīti, pat ar neparastām spējām apdāvināti cilvēki ir gatavi par naudu pārdoties jebkuram, kas gatavs labi  samaksāt.


Ja dzīvē kādam kaut kas vairāk ir dots, tad no viņa arī dzīve kaut ko vairāk prasa. Jo lielākas spējas un lielāka vara kādam dota, jo vairāk ir to cilvēku, kuru dzīves un likteņus var iespaidot viņa pieņemtie lēmumi un rīcība. Un attiecīgi lielāka ir arī viņa atbildība ne tikai par sevi, bet arī par šo citu ļaužu likteņiem.


Neticu, ka pasaulē ir kāds cilvēks, kurš apzināti ar savu rīcību vēlētos tuvināt cilvēces bojā eju un tajā pašā laikā būtu pie pilna prāta. Augsti attīstītu cilvēces pārstāvju vidū jau nu tādi noteikti nevarētu būt. Tad nu, lūdzu, visas pasaules gudrie, Dievišķās zināšanas un  apgaismību sasniegušie, ar ekstrasensorām (maģiskām, okultām, paranormālām) spējām un Gaismas hierarhiju atbalstu nodrošinātie, dažādo reliģiju un ticību sludinātāji –  kad jūs beidzot ar savu reālo darbību liksiet manīt savu klātbūtni uz zemes? Cik ilgi jūs kalposiet naudai un visam tam zemiskajam, alkatīgajam, šauri egoistiskajam un savtīgajam, kas ved cilvēci pretī bojā ejai?


Ja cilvēce iet bojā, tad par maz ir nodoties meditācijai kalnu alās vai klosteru vientulībā, par maz ir greznos dievnamos vadīt reliģiskās ceremonijas un slavēt Dievu. Par maz ir zīmēt astrālo pasauļu kartes un cilvēka dvēseļu shematiskos attēlus. Par maz ir skaisti runāt –  jāsāk arī kaut kas būtisks darīt. Izmantojot savas spējas un gudrību, jāsāk ar savu reālo darbību kaut ko mainīt šīs zemes ļaužu dzīvē. Graša vērtība ir jūsu apgaismībai, jūsu paranormālajām spējām, ja jūs to visu neizmantojat, lai novērstu ļaunā uzvaru pasaulē un cilvēces bojā eju. Ja jūs neapvienojieties kopējai rīcībai cilvēces nākotnes vārdā.


Bet varbūt jūs to vienkārši nespējat? Varbūt jūs esiet vājāki par tiem, kuri vispār netic Dievam un kuriem nav ne jūsu spēju, ne gudrības, bet toties pietiek viltības, lai to visu par naudas papīrīšiem nopirktu no jums? Tad vismaz atzīstiet to! Netēlojiet garīgos skolotājus un nemaldiniet cilvēkus, kuri tic jūsu spējām un paļaujas uz jums vai jūsu sludināto reliģiju! Ļaudis tad paši meklēs ceļus kā cīnīties par savu izdzīvošanu un kā lūgt Dieva palīdzību un atbalstu šajā cīņā.


Tikai nevajag runāt par kompromisu mākslu. Un  par to, ka mums jāsamierinās, jāpaciešas vai jānogaida. Arvien izsmalcinātākas un efektīgākas cilvēka psihes iespaidošanas tehnoloģijas nonāk ļaunās, zemiskās, egoistiskās rokās. Arvien graujošāki cilvēku iznīcināšanas līdzekļi un metodes papildina valstu ieroču arsenālus. Arvien dzelžainākās spīlēs cilvēkus, tautas un valstis ieslēdz naudas vara. Arvien vairāk dabas bagātību un cilvēces izdzīvošanai nepieciešamo zemeslodes resursu tiek neatgriezeniski iznīcināti gan bezjēdzīgos bruņotos konfliktos, gan aplamas, neracionālas saimniekošanas rezultātā. Un tas viss tiek darīts ar gudru, izcilām spējām apveltītu cilvēku līdzdalību. Cik ilgi tas tā var turpināties? Cik ilgi tas tā drīkst turpināties?


Bet, ko tad īsti šādā situācijā vajadzētu darīt mums, parastajiem ierindas pilsoņiem, kam nav nekādu īpašu spēju vai talantu, bet kuri vienkārši godīgi dara savu ikdienas darbu, lai nopelnītu iztiku. Domāju, ka nekas pārcilvēcisks, tāds, kas nav mūsu spēkos, mums nav jādara. Mums vienkārši ar savu reālo darbību ir jāapliecina piederība tiem ideāliem un vērtībām, kurus mēs savā prātā esam atzinuši. Ir jāapliecina sava piederība, nevis tikai jātīksminās, jājūsmo, jāatbalsta, jāpopularizē vai jālepojas ar šīm vērtībām un ideāliem. Tas ir tik vienkārši un vienlaikus arī tik sarežģīti. Bet pirmais solis šajā virzienā ir atbildes atrašana uz kādu citu jautājumu. Un šis jautājums ir: „Ko mēs katrs darām tādu, ko mums, saskaņā ar saviem ideāliem, nevajadzētu darīt?”


 


Jānis Miezītis
http://www.aisbergs.kernel.lv


21.11.2007

Komentāri:

 Ivars,  13:00:01 14.03.2008
194.8.16.3

Nu, ja, grūši ... :)

 Modris, Ivaram,  17:12:16 13.03.2008
80.233.142.78

Mēs par šo jautājumu jau izrunājāmies. Jā, Maizīša kungs nekalpo naudai, tomēr viņam varbūt vairāk vajadzētu domāt par to, kā likt naudai kalpot sev, saviem labajiem mērķiem.

 Ivars,  13:27:55 13.03.2008
194.8.16.3

Modris raksta:
'Jā, te nu Jānis Maizītis apvaino visus mūs, arī mani personiski, savu nepareizo priekšstatu dēļ. To pašu jau varētu pajautāt arī viņam pašam, kādēļ viņš, Jānis Maizītis kalpo naudai, jo par savu grāmatu viņš taču saņēma honorāru, vai ne?'

Ne gluži, drīzāk otrādi :)

 bac,  21:00:20 16.12.2007
212.70.179.106

Starp neskaitāmiem mistiķiem, ezotēriķiem, okultistiem, spirituālistiem ir 'sviesta' bīdītāji, tāpat kā tādi ir starp katoļiem, luterāņiem, islāmistiem utt., taču liekas vēsture neatcerēsies kad kāds ezotērists vai budists kādam rīkli būtu griezis Dieva vārdā..
Autoram ieteiktu palasīt Alana Kardeka 'Garu grāmata', kur grāmatas autors brīdina, lai lasītāji nenodarbojas ar diletantismu un nelien kur nav jālien, taču pati grāmata ir bez dogmām un saskaņā loģiku par Dieva mīlestību un taisnīgumu.

 Girts Ezei,  12:42:10 12.12.2007
80.232.155.227

Par sapni :)))))
Man patīk rotaļāties ar tēliem un vērot, kā dažādi tēli izsaka dažādus Esības aspektus. Ne vienmēr tas izdodas veiksmīgi, taču man šī rotaļāšanās patīk. Un kālab lai nedarītu to, kas patīk?

Man šķiet, ka Dievs ir sarotaļājies līdzīgi. Pavēro, kādā formu dažādībā Viņš ir izpaudis sevi!

 Eze, Ģirts 12:38:51 12.12.2007
80.81.33.4

konsekvents gan... ;)

 Girts Ezei,  12:37:18 12.12.2007
80.232.155.227

Vertikālā ass ir 'iedomāta' - tā ir taisnākais ceļš līdz horizontālajai asij (kura arī ir 'galamērķis' - nepārejoši kaifīgais beznosacījumu mīlestības, prieka, darbības bezdarbībā stāvoklis), tas saredzams, šupolēm atrodoties miera stāvoklī - šūpoļu virve to iezīmē. Šis taisnākais ceļš ir zelta vidusceļš - viduspunktu summa starp šūpoļu amlitūdām šūpošanās procesā, ja samazina virves garumu (lasi - rāpjas pa virvi uz augšu).

Ja Tu runā par laipu, mēs laikam domājam par dažādām šūpolēm. Es par tām, kam šņore iraid :))))))

 Eze, Ģirtam 12:08:54 12.12.2007
80.81.33.4

Drustos ir visklusākās šūpoles pasaulē !!!
Speciāli nogūlos uz tām asi bildēt!
Izrādās, ka tā vertikālā ass nemaz nav redzama - divi zārdi balsta horizontālu asi, kurā iekārta laipa... ko nu?

 Eze, Ģirtam 12:04:22 12.12.2007
80.81.33.4

Tev nu gan skaisti sapņi rādās :)))

 Girts Modrim,  11:58:49 12.12.2007
80.232.155.227

Laikam tēlainajā piemērā pareizāk būtu nevis teikt 'asna pabarošana cauri asfalta slānim', bet 'asfalta kaut īslaicīga apzināta izšķīdināšana, lai asns varētu Saules pabaroties' (kaut gan butība paliek tā pati - asns joprojām atrodas zem asfalta). Asfalts, protams, pēc tam sakļausies atpakaļ, bet asns būs kļuvis spēcīgāks.

Asnam, protams, ir saknes, kuras arī dara sava darbu. Tomēr asfalta slānis ir un paliek bremze.

 Girts Modrim,  09:02:26 12.12.2007
80.232.155.227

Atgriežoties pie šīs un mazliet arī iepriekšējām sarunām, vēlos izcelt trīs lietas.

1) Attiecībā uz 'visi viņi maitas vienādi' un uz šādiem līdzīgiem gadījumiem, saveidotajām maskām, u.c. (komentārus jau labi pasen apvienoju vienā rakstā; e-mistērijā tas ir ievietots šodien, ir aizsūtīts arī MB, taču MB ir Indijā), pret ko 'prožektors' negrib pavērsties - kā jau paudu un turpināšu paust - domājošais prāts ir mūsdienu cilvēka garīgās attīstības bremze. Uzskatu, ka cilvēkam ir cik vien iespējams jārod iespēja būt 'prāta nesavažotam' (cits to sauc par 'ārpusprāta' stāvokli, cits vēl savādāk; svarīga ir būtība), ļaujot sevi sasniegt Esībai, ļaujot dvēselei padarboties pa 'noliktavas' plauktiem. Lai to darītu, nav vajadzīga īpaša advancētība, pietiek ar kaut nelielu spēju koncentrēties un vispārīgām zināšanām par cilvēka mūžīgo būtību.

2) Tas, ko Tu sauc par 'kāpņu atmešanu', kad sasniegts 'jumts' - tas ir principā jau kaut kas pilnīgi cits. (tēlaini runājot - iepriekšējā punktā aprakstītais ir asna pabarošana cauri asfalta slānim. Šis gadījums būtu asna izlaušanās cauri asfaltam un spēja baroties pašam). Es Tev pilnīgi pievienojos, ka nekādas kāpnes nevar atmest, kamēr jumts nav sasniegts.

3) Man patīk teiciens 'zināšanai jākļūst par tevi pašu'. Tas ir ļoti ietilpīgs. Nezinu, varbūt kļūdos, taču te ir moments par triju cilvēka plānu atrašanos harmonijā. Esmu nofiksējis, ka liels uh! notiek arī tad, kad notikušo lietu aptveršanā pieslēdzas prāts. Tēlaini - tad kad dvēsele, piemēram, ir izgaismojusi problēmu no mūžīgo aspektu puses un prāts ir beidzot sapratis, ka patiesībā izgaismotajā nekas bīstams neslēpjas, prāts akceptē un atbalsta jauno stāvokli. Tikai tad ir iegūta jauna zināšana (kura nu kļuvusi par cilvēka daļu), kas maina cilvēku.

 Arfa, Modri 10:02:03 09.12.2007
87.110.164.200

Zināšanas maina cilvēku, jā, tā tas ir :) Un tas arī var būt praktisks pielietojums.

 Modris, Arfai,  06:44:45 09.12.2007
80.233.142.78

Es nezinu, neesmu par to domājis un mani tas arī neinteresē. Zināšana maina cilvēku, bet tas process notiek bez īpašas cenšanās, tas notiek it kā pats no sevis.

 Arfa, Modri 10:36:22 08.12.2007
87.110.164.200

Vai Tu spēj praktiski pielietot tās lietas savā dzīvē, kas Tev ir skaidras?

 psihs,  04:07:37 08.12.2007
87.110.79.117

viss ir ok

 Modris, Andrim8,  01:44:07 08.12.2007
80.233.142.78

Es šeit nerunāju kaut kādas doktrīnas ietvaros. Es šeit nevis taisnojos, bet gan paskaidroju. Kā priekšā man būtu jātaisnojas? No kā man būtu vajadzīga piedošana vai attaisnošana? Man ir vajadzīgs kaut kas pilnīgi cits - man ir vajadzīgs pārbaudīt savas zināšanas, noskaidrot, vai es spēju saprotami paskaidrot tās lietas, kuras, kā man liekas, man ir skaidras. Tavi motīvi man ir skaidri, tur nav nekādu noslēpumu, bet man nav nekādas intereses Tev kaut ko paskaidrot, jo Tu tam neesi gatavs (vai arī Tev tas nav vajadzīgs citu iemeslu dēļ). Tev ir interesantāk pašam mēģināt mācīt. No ko, vēlu sekmes.
No otras puses, ja jau Tu man esi atvainojies, tad būtu tikai normāli sagaidīt no Tevis draudzīgāku attieksmi, ko gan es neredzu. Tad kāda jēga atvainoties? Liekulība?

 Modris,  01:29:51 08.12.2007
80.233.142.78

Katrs runā pēc sava deguna garuma.

 Andris8,  17:32:03 07.12.2007
78.84.15.31

Kontrolētās muļķības praktizēšana ir tā pati maskas nēsāšana ar pilnu apzināšanos ,ko dara.Un tāds cilvēks nekad to nedarīs publiski zināmu ,sevišķi jau nu sevis attaisnošanas nolūkā.TAS ,kurš Zin nejūt vajadzību neviena priekšā taisnoties.

 Modris,  17:01:26 07.12.2007
80.233.142.78

Kad dvēsele sāk darboties personībā jeb dvēsele sāk darboties caur personību, ar to jau personības spēks nepamazinās, bet tikai pieaug, tomēr šī spēka pielietošanas motivācija tad ir pilnīgi cita - tā vairs nav sevis dēļ, bet gan kalpošanas dēļ. Tā var nebūt patīkama, jo var tikt izmantota arī destruktīviem - sagraušanas - mērķiem, tādēļ var nebūt 'labestīga' (tikai rezultāts ir labs, un ne jau procesa patīkamības nozīmē).

 Modris, Kaivai,  16:38:25 07.12.2007
80.233.142.78

Nerunā mājienos, runā konkrēti!

 Kaiva, Modrim 16:07:29 07.12.2007
10.16.0.11

Pareizi Tu domā, Modri. Savādi ir tikai tas, ka cilvēki, kas apzinās, ka staigā maskās, tomēr turpina darīt to starp tādiem pašiem, kas arī to apzinās.

 Andris8,  15:48:28 07.12.2007
78.84.15.31

Eze.
Paldies!:)

 Modris, Ģirtam,  15:47:55 07.12.2007
80.233.142.78

Var būt maskas, kuras cilvēki nemaz neapzinās. Tās ir personības maskas, kas ir atbildīgas par cilvēka iekļaušanos sabiedrībā, par adaptēšanos tajā. Bez šīm maskām cilvēks sabiedrībā nemaz nevar pastāvēt, nevar izdzīvot. Tur ietilpst dažādu gan saprātīgu, gan gluži muļķīgu izturēšanās normu ievērošana ('kinderštūbe' jeb bērnistabas izturēšanās normu komplekss).
Ar laiku ir jāiegūst pareiza attieksme pret šīm normām, un te nu ir divi ceļi: vai nu sagraut šīs maskas, tā atbrīvojoties no šo normu spaida, kas aizēno patiesību, neļauj kļūt godīgam nedz pret sevi, nedz pret citiem, vai arī kļūt par bezpersonisku sabiedrības skrūvīti ar pilnīgi paredzamām reakcijām un rīcību (par zombiju).
Tomēr, sagraujot šo normu varu pār sevi, cilvēks it kā izgrūž sevi no sabiedrības un, lai tomēr pastāvētu, viņam ir jāiziet uz zināmu kompromisu - viņam gluži ārēji ir jātēlo, ka viņš šīs normas ņem galvā. Viņam ir jātēlo, ka arī viņam ir šī maska, kaut gan īstenībā viņam tās nav, jo iekšēji viņš nekad vairs nerēķinās ar to, ko domā vai ko grib no viņa citi. Tā rezultāts var būt brīvs, spēcīgs, ļauns, egoistisks cilvēks(noziedznieks) vai arī brīvs, spēcīgs, patstāvīgi domājošs cilvēks dvēseles vadībā.

 Eze, Andrim8 15:40:38 07.12.2007
80.81.33.4

Tev noteikti līdz Saldum viena vīle... tur būs jauks šeit un tagad ar 'Saules rasu' šovakar, startējam?
http://www.e-misterija.lv/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1612&mode=thread&order=0&thold=0

 Modris, Ģirtam,  15:27:23 07.12.2007
80.233.142.78

Ja Tev jasu ir tie divi Tevis minētie nosacījumi, tad par emocionālu polarizāciju var runāt tikai ar zināmām atrunām, jo tad Tev jau ir vai nu mentālā polarizācija vai arī daļēji astrā, daļēji jau mentāla polarizācija.
Vēl vajadzētu vienoties par vārdu kpas rakstību, kas saistās ar jēdzienu 'ezoterika'. Manuprāt, būtu labi, ja rakstītu ar īso 'e' (tā mums savulaik ieteica valodnieki), otrkārt, varbūt tomēr vajadzētu vienoties par vārdu ezoterika, nevis ezotērija, kā daži raksta. Tātad: ezoterika, ezoteriķis, ezoterisks...

 Andris8,  15:22:21 07.12.2007
78.84.15.31

Ezei.
Tāpēc jau teicu -no malas skatoties !:)))Kad pats tur esi iekšā ,tad parasti tie mesta vilna!:)))))

 Girts,  15:08:55 07.12.2007
80.232.155.227

Es zūdu miglā vismaz līdz trešdienai.
Jauku Otro Adventi visiem!

 Girts Andrim8,  15:07:08 07.12.2007
80.232.155.227

Jā, tā ir komēdija.
Taču tas notiek nemitīgi. Rīvējoties maskām, tās caur sāpēm dilst. Un ap maskām veidotas 99% pasaules literatūras un kino industrijas.

Svarīgi - cilvēks ar biezāku masku nespēs adekvāti izvērtēt to cilvēku rīcību, kuriem maska plānāka. Filmā - jā, tur tas būs 'labais varonis'. Dzīvē, blakus sev, biezā maska uz plāno masku raudzīsies caur savas maskas biezumu un iegūs sakropļotu attēlu. Tāpēc arī pienagloja Jēzu.

 Eze, Andrim8 15:06:05 07.12.2007
80.81.33.4

Un kad skatās uz to, kas no malas caur masku, hi hi hi... :))) un tā bez gala... visi viens otram ar pirkstu rāda :))

 Andris8,  14:58:17 07.12.2007
78.84.15.31

Vislielākā komēdija no malas skatoties ir tad ,kad viena maska rauj nost masku otram tādam pašam,he ,he he ....

 Girts Modrim,  14:52:41 07.12.2007
80.232.155.227

Esmu piedomajis pie Tevis reiz rakstītā, ka bez mentālā ķermeņa uzbūvēšanas nav ceļa pie dvēseles. Nonācu pie diviem nosacījumiem / kritērijiem, kas manā sapratnē ir būtiski mentālā ķermeņa gatavībai kļūt par starpnieku cilvēka Augeja staļļu tīrīšanai:

1) Prāta vispārīga sapratne par mūžīgo un pārejošo (laicīgo) cilvēkā. Nav nepieciešams braukt dziļi detaļās, taču bez šādas kaut vispārējas sapratnes nekas nesanāks;
2) Cilvēka spēja koncentrēties. Jo bez koncentrēšanās nav arī 'izšķīšanas'.

Emocionālā nepolarizācija - tas, manuprāt, ir sekundārs nosacījums. Kā jau mēs reiz runājām, robežas var klāties pāri.

Taču šis ir mans pilnīgi 'ezotēriski - neprofesionāls' skatījums. Modris, Ģirtam,  14:42:40 07.12.2007
80.233.142.78

Taču pamēģināt jau var to masku noraut, he, he, he... Ja neizdodas, nu tad lai iet pie velna, he, he, he...

 Modris, Ģirtam,  14:39:46 07.12.2007
80.233.142.78

Un vēl: protams, ka prāts nekad neredzēs to, ko nevēlēsies redzēt, bet tādēļ jau ir tik kategoriska prasība pēc prāta GODĪGUMA. Ja cilvēks ir identificējies ar prātu vai personību vispār, tad būs grūti būt godīgam. Lai kļūtu patiešām godīgs, cilvēkam ir jāmaina sava identificēšanās uz identificēšanos ar dvēseli, un to, savukārt, var izdarīt tikai apzinoties un samanot dvēseli sevī.

 Girts Modrim,  14:34:44 07.12.2007
80.232.155.227

Jā, pilnīgi pievienojos Tevis teiktajam!
Taču problēma ir tajā - kā bija rakstīts komentāros iepriekš - mūsu personība glabā veselu 'noliktavu' šādus dažādu ekstrēmisma pakāpju produktus. Es to visu salīdzinātu ar Augeja staļļiem, kas katram no mums savā ceļā ir jāiztīra. 'Ekstrēmie produkti' piedalās arī masku veidošanā. Un, jo ātrāk sāk to visu tīrīt ārā, jo labāk!

Cilvēkam liekas, ka noraujot masku viņš padara sevi ievainojamu. Taču faktiski ir otrādi - katras maskas krišana cilvēku padara spēcīgāku, jo ievainojama ir tikai maska, nevis cilvēks.

Tomēr maska 'nevēlas' būt norauta. Tas, ko Tu reizēm dari komentāros - Tu pavērs cilvēka prožektoru pret viņa masku. Tāpēc Tu arī gūsti dažādas pretreakcijas (jo prožektors varītēm bēg no maskas), taču, tas protams, ir štrunts. Galvenais - vai maska nokrīt. Un parasti jau nē.

Bez dvēseles līdzdarbības tur nekādi nevar.

 Modris, Ģirtam,  14:10:32 07.12.2007
80.233.142.78

Prāts jau nav 'alfa un omega', protams, ka tam ir savas robežas. Prāts ir ego jeb personības sastāvdaļa. Tavā piemērā 'visi viņi ir maitas' problēmu nerisina ar prātu, bet ar citādu sevis uztveršanu - vienkārši saprotot, ka tas, kas notika, nenotika ar mani, bet gan ar manu ķermeni. Kā teica Maitreja, visi procesi notiek prātā, dabā un ķermenī, īstais 'Es' (jeb Ego ar lielo, nevis mazo sākumburtu) visā tajā nemaz nav iesaistīts.
Tātad šo problēmu var atrisināt ar dvēseles samanīšanu. Prāts ir līdzīgs Mēnesim, to var pavērst uz āru, tad tas sasaistīsies ar jūtu enerģijām; vai arī uz iekšu (jeb augšu), tad tas pievērsīsies dvēselei, un kalpos kā tilts starp personību un dvēseli, atspoguļojot tās gaismu. Ne velti dvēseli sauc par Saules Meitu.

 Līga, Ezei,  08:03:52 07.12.2007
81.198.170.110

Es jau pati tikai vakar izlasīju rakstu ' Kā mēs paši iznīcinām savu brīvību '. Nu tā. Kaut kā nav man komentāru par to. Bet paldies par to mājas lapas adresi, būs brīvā brīdī jāpalasa pārējie raksti:)

 Girts Modrim,  07:50:46 07.12.2007
80.232.155.227

Nebūs līdzēts pirmkārt jau tāpēc ka PRĀTS KĀ PROŽEKTORS NEKAD NEIZGAISMOS TO, KO CILVĒKS (personība? vai es kļūdīšos, ja teikšu, ka arī prāts pieder pie personības?) NEVĒLAS SEVĪ REDZĒT.

Tur, kur nav iesaistīti emociju aizsargbloki bloki, tur viss ir kārtībā. Prāts rullē. Domāšana arī (to, ka mācīšanās un domāšana maina smadzeņu struktūru, arī esmu dzirdējis). Tavs piemērs ar klavieru spēlēšanu šajā sakarā ir lielisks (manējais ar gulētiešanu iepriekšējā komentārā ir stipri piezemētāks).

 Girts Modrim,  06:56:29 07.12.2007
212.93.97.131

Pagaidām Tevis rakstītajā nesaskatu prāta lomas nozīmību.
Varbūt šis: 'Prāts un smadzenes nav viens un tas pats. Smadzenes ir domāšanas palīglīdzeklis, sava veida dators, nevis domāšana kā tāda. Datoram tiek uzticētas automātiskās reakcijas un automātiskā vadīšana'.
Jā, tam var piekrist. Manis zemāk sniegtajā banālajā piemērā pakļauties smadzeņu reakcijai nozīmētu automātiski dot pa purnu. 'Iekošana mēlē' (respektīvi prāta iesaistīšana) noveda pie apsvēršanas, ka nosmērēsies baltais krekls. Ar prātu tika izvērtētas prioritātes un emocijas tika apspiestas.

Prāts kā lokomotīves (mašīnas) prožektors ir OK. Kā prožektors tas patiešam ir lielisks līdzeklis ieradumu maiņu uzsākšanai. Te atkal jāapsver, kas ir ieradums. Ja ieradums ir ilgi pagulēt no rīta vai agri iet gulēt vakarā, tad ar prātu apsverot, ka lietderīgāk ir darīt otrādi - to var [zināmā mērā] mainīt. Ja zemāk aprakstītajā citā gadījumā 'priekšstatus' 'visi viņi, maitas, vienādi' arī uzskata par ieradumu, tad tur ar prātu nekas nebūs līdzēts.

 Modris, Ezei,  01:21:13 07.12.2007
80.233.142.78

Te vēl ir ļoti daudz par ko runāt. Astrālais plāns ar laiku klūs lieks. Vēlmes, kas rodas un pastāv velī, ir gribas spēka izkropļojums jeb piesārņojums. No vēlmēm attīrīts gribas spēks ir tīra dzīvības enerģija, garīga enerģija.
Vēl mēs kādreiz runājām par to, ka prāts ir enerģijas vadības sistēma. Vai atceries?
Ja mēs runājam par jūtu un prāta attiecībām, mēs runājam tikai par kama-manasisko ķermeni jeb veli. Vēl pastāv abstraktais prāts, kurš jau vairs nerēķinās ar vēlmēm, bet tikai ar patiesību, un vada tikai gribas enerģiju - tīro dzīvības enerģiju, nevis astrālo enerģiju, kurā dzīvības enerģija ir sajaukta (piesārņota) ar astrālām, egoistiskām vēlmēm.

 Eze, Modrim 01:08:33 07.12.2007
80.81.33.4

Atnesu un skatos.. lai pastāv. Bet vispār - jāpaskatās caur sapni :))))

 Modris, Ezei,  01:06:38 07.12.2007
80.233.142.78

Nu un...?

 Eze, citējot Modri 00:46:32 07.12.2007
80.81.33.4

Modris, 20:17:48 20.01.2007

Kādēļ Jūs (gandrīz visi) tik maz izmantojat savu prātu, cenšoties balstīties tikai uz trūcīgām atmiņu drumslām, pasmeltām no kādreiz izlasītā. Vairāk pašcieņas! Jūsu prāts ir spēcīgs instruments, ja vien to lieto.
Ārējās maņas fiziskās maņas ir 5. Tās sauc arī par prātiem (sak, saņēmu visus 5 prātus kopā utt.). Par prātiem tādēļ, ka sensori tiek aplūkoti kopā ar sensorisko datu pirmapstrādi, tātad sensori+datori, kuri caur sensoriem saņemtos datus apstrādā un nodod tālāk apziņai. Bez šīm 5 maņām ir vēl daudz maņu, kuras seko līdzi fiziskā ķermeņa iekšējam stāvoklim: temperatūrai, šķidruma pietiekamībai, enerģijas līmenim utt. Vēl ir ļoti daudzas 'iekšējās maņas', ar kurā var uztvert, piemēram, astrālo pasauli. Jēdziens 'iekšējās' ir nosacīts, jo ar astrālajām maņām, piemēram, sapnī, uztver: a) sava astrālā ķermeņa projekcijas, b) citu cilvēku astrālo ķermeņu projekcijas; c) ārējo astrālo pasauli pašu. Vēl ir maņas, ar kurām uztver domas, domu pasauli - utt., pa trepītēm uz augšu.

http://www.e-mistika.lv/index.php?kat=arh&txt=405

 Modris,  00:32:37 07.12.2007
80.233.142.78

Pagaidām pietiks rakstīt monologus, tagad jūsu kārta.

 Modris,  00:31:45 07.12.2007
80.233.142.78

Jā, un vēl: linga šarīra latviski ir smalkais ķermenis.

 Modris,  00:29:37 07.12.2007
80.233.142.78

Starp citu, to, ka smadzeņu struktūras izmaiņas seko pēc domāšanas darbības, es izlasīju kādā Kārļa Pribrama grāmatā, tā kā tas ir zinātniski pierādīts fakts. Atkārtota kāda domāšanas procesa darbība liek augt atbildīgo neironu dendrītiem, kas savstapēji savienojas noteiktā sistēmā, kura izveido releju, kas pēc tam pārņem no domāšanas kāda procesa vadīšanu.

 Modris,  00:08:17 07.12.2007
80.233.142.78

Ūders ir mazliet blēdis (kā visi Vērši), viņš ļoti uzsvēra jūtu lomu, tādēļ izvēlējās par simbolu lokomotīvi, nevis, piemēram automašīnu (viņa laikā gan tās vēl bija retums), jo, redz, viņam vajadzēja uzsvērt to, ka lokomotīve pa sliedēm var kustēties uz priekšu arī bez luktura, tātad devā jūtām priekšroku svarīguma ziņā, tomēr man labāk patiktu izmantot automašīnu kā jūtu simbolu, un tās prožektorus - kā prāta simbolu. Auto gan tumsā bez prožektoriem braukt nevarēs, jo tad avārija ir garantēta (ar lokomotīvi ir nedaudz citādi, kaut gan arī - bez prožektoriem nevarēs saskatīt cilvēku, koku vai mašīnu uz sliedēm, vai arī to, ka kāda sliede ir izņemta vai sabojāta).

 Modris,  23:58:10 06.12.2007
80.233.142.78

Ezoterikā fiziskā ķermeņa ēteriskā daļa + velis tiek apzīmēts ar vienu jēdzienu (sanskritā - linga šarīra). Cilvēka vitalitāte lielā mērā ir atkarīga no veļa, tādēļ jūtām ir tik liela ietekme uz veselību (laikam ap 50 % - vai pat 90%, īsti neatceros, bet skaitlis bija liels - no visiem slimību cēloņiem). No jūtām ir atkarīgs cilvēku darbīgums vai laiskums, tās ne tikai motivē lielāko cilvēku daļu, bet sniedz arī nepieciešamo vitalitāti, lai viņš varētu darboties. Jūtas ir spēks, bet prāts ir apgaismotājs. Kā teica Ūders: jūtas ir kā lokomotive, bet prāts ir kā šīs lokomotīves prožektors.

 Modris, Ezei,  23:25:26 06.12.2007
80.233.142.78

Nē, pagaidām dators tomēr nekarās, nezin kādēļ aizķērās pirms tam.

 Modris,  23:23:10 06.12.2007
80.233.142.78

Reakcija uz maņām ir automatizēta smadzeņu reakcija. Ja, kā teikts, mēs mazliet it kā pievaldām mēli, tad tiek atsaukta automātiskā reakcija un notiek maņu sniegtā iespaida apzināšanās un apsvēršana ar prātu jeb apdomāšana. Tādējādi mēs varam sākt ieradumu maiņu - ar prāta palīdzību. Līdz ar to mainīsies arī izstarotā reakcija astrālajā ķermenī.

 Eze, Modrim 23:21:16 06.12.2007
80.81.33.4

Burvīgi, man patīk vēdiskos terminus latviski dzirdēt :)))

Ejam (es gan esmu noskaņota vairāk klausīties) pie raksta
Apziņas nepārtrauktības godināšana.

 Modris, Ezei,  23:18:15 06.12.2007
80.233.142.78

Ēteriskais tīkls kalpo kā ielaišanas un izlaišanas kanāls enerģijām un dzīvības spēkiem (jeb prānai). Prānas cits vārds ir vitalitāte.

 Eze, Modrim 22:09:33 06.12.2007
80.81.33.4

Kāda tam ēteriskajam okeānam ir saistība ar prānu, kā tas šajā rakstā skaidrots - arī kā okeāns, kas caurauž visu dzīvo... ?
http://www.e-mistika.lv/?txt=295

Laikam bija kaut kas no pašām vēdaām jāņem, bet ātrumā nevaru atrast..

 Modris,  21:57:27 06.12.2007
80.233.142.78

Katru no cilvēka ķermeņiem aptver ēteriskais apvalks, visi impulsi no tiem sintezējas cilvēka fiziskā ķermeņa ēteriskajā ķermenī un tādā - sintezētā veidā - ieplūst smadzenēs. Katru formu ietver ēteriskais okeāns un cilvēka ēteriskais apvalks ir daļa no šī okeāna, kaut arī tas formas pastāvēšanas laikā ir no ārienes piesaistīts šai formai. Caur šo okeānu notiek gan domu, gan emociju pārraides - kas sākotnēji tiek raidītas caur kāda indivīda ēterisko ķermeni. Šis okeāns ir sava veida kosmiska mēroga internets.

 Modris,  21:49:04 06.12.2007
80.233.142.78

T.i., es gribēju teikt: kondicionētība.

 Modris,  21:48:25 06.12.2007
80.233.142.78

Kondicionēta ir stabila (pat jau kristalizējusies, tātad grūti izmaināma) domāšanas radītu ieradumu sistēma.

 Modris,  21:45:58 06.12.2007
80.233.142.78

Jums mazliet klibo ar cilvēka konstitūcijas izpratni. Tas tādēļ, ka skolā jums ir mācīta materiālistiskās zinātnes izpratne par cilvēka konstitūciju, tas arī traucē izprast visas šīs lietas, tādēļ jāmācās ezoterika, vismaz Ā. Juriānses izpratnes līmenī.
1) Prāts un smadzenes nav viens un tas pats. Smadzenes ir domāšanas palīglīdzeklis, sava veida dators, nevis domāšana kā tāda. Datoram tiek uzticētas automātiskās reakcijas un automātiskā vadīšana. Smadzeņu darbība ir drīzāk zemapzinīga nekā apzinīga. Padomājiet par klavieru vai kāda mūzikas instrumenta mācīšanos, cik grūta tā ir iesākumā, kad katra kustība ir jāpārdomā un jāvada ar pilnīgi apzinātu koncentrēšanos. Kad jau neskaitāmas reizes ir atkārtota viena un tā pati kustība, tā sāk prasīt aizvien mazāku apzinātu līdzdalību, pietiek tiaki ar gribas impulsu it kā palaist automātisku datorprogrammu un lieta iet gandrīz bez prāta līdzdalības - automātiski. Ja kaut ko grib mainīt iemācītā un par ieradumu kļuvušā kustībā, tad atkal ir jālieto domāšana un no jauna jāapsver katra kustība, kamēr jaunā kustības forma kļūst automātiska, atkal ieiet zemapziņā un nomaina tur veco programmējumu.

 Eze, Līgai 18:26:05 06.12.2007
80.81.33.4

Tu ar provokators - būtu pati padalījusies domām, pastāstījusi ko vairāk... Es tagad internetu izrakāju, bet darbi stāv. :)))

Apsēdos pie ugunskura - tas nu gan viņam saistoši izdevies!!! Nav laika tagad visu lasīt, bet no pirmajām lapām ij nepateiktu, ka tas ir tas pats autors, kas šeit tā nolīdzina visus līdz ar zemi :)))

http://www.aisbergs.kernel.lv/22-arhivs/3_1-saruna.html

 Līga,  16:18:58 06.12.2007
81.198.170.110

Starp citu, jaunajā ' Zintniekā' ir vēl viens Jāņa Miezīša raksts. Ir kāds jau lasījis?

 Eze, pūcei 16:15:11 06.12.2007
80.81.33.4

vēl šito te:

Modris, Arfai, 00:43:58 05.12.2007
.... ego līdzinās centrālajai informācijas un vadības pultij, kas harmonizē un vada triju cilvēka manifestācijas ķermeņu darbību (no kuriem katram ir vēl pašam sava vadības pults)....


un tad turpinām pie raksta
Apziņas nepārtrauktības godināšana.

 pūce,  16:00:47 06.12.2007
194.153.79.122

:))
Tā bija atbilde uz Modra 15:15 rakstīto, nevis uz diskusijas pārcelšanu :)

 pūce,  15:45:23 06.12.2007
194.153.79.122

labi, tiktāl varu piekrist.

Bet tad domu pavediens atgriežas pie šīs sarunas sākuma - ja nejaucu, sākās viss ar emociju kontroli - vai to veic prāts vai nē.

Tā kā tagad saliekas - maņu raidītas vibrācijas nokļūst smadzenēs, tās reaģē un izstaro šo reakciju velī, un tad mēs uztveram jau šo veļa reakciju - iznāk, ka kaut kādā nozīmē uztvert mēs sākam tikai jau radušos emociju (kādu no tās veidiem), līdz tam ir automātisks process, kurā, izejot caur prātu, šī emocija rodas. Labi.

Bet par kādu kontroli tad bija runa. Šādā salikumā, manuprāt, emocijas var vienīgi pamanīt/atpazīt/sjust/vērot. (un šo laikam vislabāk var veikt uzmanīgas klātesības, jeb klusa prāta stāvoklī) Prāts tālāk varētu kontrolēt turpmākās reakcijas. Vai arī, citādā pieejā - palikšana klusā prāta stāvokī veicina tālāko reakciju nerašanos.

Šo rakstot ir sajūta, ka visas vakardienas diskusijas saliekas kopā vienā mīļā mozaīkā :)) Un kārtējo reizi izskatās, ka visi jau runājam par vienu un to pašu. Vai tomēr šī ir tikai mana iedoma? :)

Vēl no citas puses, ja runa bija par automātiskā emociju rašanās procesa kontroli, tad, manuprāt to datoru ieprogrammē tomēr kas augstāks par prātu.

Jauku dienu visiem!

 Girts Modrim,  15:39:53 06.12.2007
80.232.155.227

Jā, to var darīt.
Dragā tik tālāk pie jebkura no komentāriem tukša raksta, tikpat jau malā jaunākie komentāri parādīsies un varēs atrast.

 Modris,  15:30:51 06.12.2007
80.233.142.78

Šo komentāru šeit jau ir tik daudz, ka mans dators sāk uzkārties, vairs negrib tik ātri pārslēgties. Vai mēs šo diskusiju nevarētu pārnest pie kāda citā raksta, jo temats ir interesants un vēl nebūt nav izsmelts, kaut arī tam jau sen vairs nav nekāda sakara ar god. Jāņa Miezīša rakstu. Vai darīsim tā?

 Modris, Pūcei,  15:15:00 06.12.2007
80.233.142.78

Redzi, es automātiski paņēmu Juriānses definīciju. Šo definīciju es pats esmu tulkojis, un šī analīze parādīja, ka mums latviešu valodā (vai manā valodas izpratnē) ir sajukums, kas radies kultūras degradācijas dēļ. Valoda ir gudrāka par mums pašiem. Laikam pareizi būtu teikt: Emocijas ir smadzeņu reakcija uz maņu raidījumiem (samanīšanu kā procesu?), izstarota velī. Pie tam šī samanīšana un sekojošā veļa reakcija - caur smadzenēm - var attiekties uz dažādiem ojektiem: ja tie ir ārēji, tad būs sajūtas, ja iekšēji, tad jūtas vai izjūtas.

 pūce,  15:11:34 06.12.2007
194.153.79.122

Negribēju Tevi pieķert :)

Gribēju tikai noskaidrot jēdzienu lietojumu, lai var cilvēcīgi sarunāties vienas lietas saucot vienādi.

Paldies!

 Girts Modrim,  15:07:02 06.12.2007
80.232.155.227

OK, atvaino!
Smadzenēs nokļūst sajūtas.

 Girts Modrim,  15:04:53 06.12.2007
80.232.155.227

No kurienes atmiņām un fantāzijām jānokļūst smadzenēs?
Vai tad tās jau tur nav?

 Modris, Pūcei,  15:00:14 06.12.2007
80.233.142.78

Velns, Tu mani laikam pieķeri jēdzienu sajaukšanā. Tātad: kaut kas (maņu raidījumi, sajūtas - vienalga no kurienes: no maņām, no atmiņām, no fantāzijām, no dvēseles) nokļūst smadzenēs, tās reaģē un izstaro šo reakciju velī, un tad mēs laikam uztveram jau šo veļa reakciju. Tā laikam būs pareizi, vai ne?

 Girts Modrim,  14:53:20 06.12.2007
80.232.155.227

Hei, Modri, prieks Tevi redzēt!
Mēs ar Ezi bijām mazliet norūpējušies, ka pēkšņi gluži kā akā iekriti.

Varbūt 'iļģis' sader arī ar 'ilgas'; ilgas un vēlmes jau jēdzieniski ir ļoti tuvi vārdi.

 pūce,  14:53:15 06.12.2007
194.153.79.122

par veli un vēlmi - jauki! :)

 pūce, Modrim 14:51:06 06.12.2007
194.153.79.122

Sveicināts!

Vai pareizi saprotu, ka jūtas, sajūtas, izjūtas saskaņā ar šo jēdzienu sistēmu ir emociju formas?

Tad, lietojot šo jēdzienu sistēmu, lūdzu paskaidro Tevis doto emociju definīciju: 'Emocijas ir prāta reakcijas uz sajūtām, izstarotas astrālajā jeb emocionālajā ķermenī', jeb, ņemot vērā šīsdienas apgalvojumu – 'Emocijas ir prāta reakcijas uz emocijām, izstarotas astrālajā jeb emocionālajā ķermenī';

un otrs – kā vajadzētu saukt 'noteiktās vibrācijas, ko maņu orgāni ierosina nervos'?

 Eze, Modris 14:46:04 06.12.2007
80.81.33.4

:))) Vai aura arī ir tas pats?
(Kaut kur komentāros pavīdēja auras sasaiste ar ķermeņiem, bet nezinu sameklēt to vietu).

 Modris,  14:29:48 06.12.2007
80.233.142.78

Tomēr vēl dažus vārdus par astrālā ķermeņa noteiksmi. Latviešu valodā ir vārds 'velis' (arī 'iļģis', jo ilgst ilgāk par fizisko ķermeni jeb augumu). Ar šo vārdu apzīmē gan astrālo ķermeni (augumu), gan cilvēku, kuram vairs nan vai vēl nav fiziskā auguma. Cilvēka apakšveļai latviešu tautas tradīcijās ir emocionālā/astrālā ķermeņa jēga (piemēram, 'vešiņu mazgāt' - jūs taču zināt, ko tas nozīmē, vai ne?). Tādēļ nebūs liela kļūda vārdu 'emocionālais ķermenis' vietā teikt - velis, tas būs tāds pavisam jēdzīgs latviskojums jeb tulkojums. Pamēģināsim? Šim vārda seko jēdziens 'vēlmes' - abi sader kopā gan fonētiski, gan pēc jēgas, vai ne?

 Modris,  14:14:49 06.12.2007
80.233.142.78

Tālākais jautājums ir par to, kā astrālās reakcijas ir saistītas ar mentālo ķermeni (prātu) un smadzenēm, kā šajā reaģēšanas mehānismā iesaistās domāšana. Taču mazliet vēlāk, nākošajā komentārā.

 Modris,  14:11:30 06.12.2007
80.233.142.78

3. Izjūtas. Šim jēdzienam ir vairākas nozīmes: a) astralā ķermeņa vispārējā stāvokļa konstatēšana, piemēram, pašsajūta ir izjūta (laba oma, skumjas, utt.); b) saistībā ar intuīciju (dvēseles impulsu) izjūta ir, piemēram, priekšnojauta vai otra cilvēka motīvu izpratne un tamlīdzīgas lietas.

 Modris,  14:04:49 06.12.2007
80.233.142.78

2. Jūtas. Atšķirība starp sajūtām un jūtām ir pēc ierosmes avotiem, ne tik daudz pēc veidošanās mehānisma. Jūtas ierosina vairāk atmiņu un iztēles objekti, nevis ārējas situācijas un lietas, kuras ierosina emocijas caur maņām. Jūtas var ieroināt arī reaģēšana uz dvēseles impulsiem (tad tām ir sakars ar intuīciju).

 Modris,  14:00:15 06.12.2007
80.233.142.78

Kļūda: vajadzēja rakstīt 'Maņas vai sajūtas'.

 Modris,  13:55:43 06.12.2007
80.233.142.78

Viss tas, ko jūs saucat par jūtām, sajūtām, izjūtām, ir emocijas, visas tās jūs uztverat emociju formā, bet emocijas ir enerģija vai noteikta vājuma vai stipruma vibrācijas. Bez tam šīm vibrācijām ir arī noteikta kvalitāte, ne tikai spēks vien. Šīs vibrācijas bez tam nes sev līdzi arī noteiktu vēsti jeb informāciju.

1. Maņas jeb sajūtas. Pastāv maņu orgāni un noteiktas vibrācijas, kuras šie maņu orgāni ierosina nervos, un tie tad tiek novadīti smadzenēs, kuras reaģē un reakcija tiek izstarota emocionālajā ķermenī, tā rodas sajūtas. Sajūtas nav tā ierosme, kas nāk no maņu orgāniem, bet gan astrālā ķermeņa reakcija uz smadzeņu reakciju. Šī reakcija vienmēr ir automātiska, jo smadzenes nedomā, tās ir milzu dators, kas ir cilvēka ieprogrammēts reaģēt noteiktā veidā. Šī smadzeņu programmēšana un pārprogrammēšana notiek visas dzīves laikā, jo - 'mūžu dzīvo, mūžu mācies'.

 Modris, Mārtiņam,  13:40:50 06.12.2007
80.233.142.78

Dzīvniekiem ir instinkts, kas ir noteikts mentālu stereotipu krājums, kopīgs visai sugai kā tādai, un tas arī nosaka reakcijas uz maņām. Šeit reāģē kolektīvais 'prāts' un tas arī izstaro reakciju astrālajā ķermenī, radot emocijas. Ezoterikā ir runa par dzīvnieku kolektīvajām dvēselēm, kurās dus indivīdu individuālās dvēseles, kuras vēl nav pamodušās. Šo dvēseļu pamošanos sauc par individualizāciju, un tad dzīvnieks ir pārtapis par cilvēku. Šī apziņas statusa maiņa pieprasa arī ķermeņa maiņu, un bijušais dzīvnieks iegūst cilvēka ķermeni.
Ezoterika mērkaķus un cilvēkveidīgos pērtiķus uzskata par cilvēka un dzīvnieku hibrīdiem. Cilvēce divas reizes ir pārkāpusi aizliegumu kopoties ar dzīvniekiem tajos laikos, kad vēl nepastāvēja ģēnētiskās barjeras, kas šādus savienojumus padarītu neiespējamus (mūsdienās atkal ir atrastas metodes, kā salauzt šīs barjeras un sakrustot, piemēram, kaut vai tomātu ar kaķi, he, he, he...).
Lemūrijas laikmetā, cilvēku nepiesātināmās seksuālās apetītes dēļ, piekopa visādas perversijas, tai skaitā arī homoseksuālismu (te ir īstās homoseksuālisma saknes, jo bijuši lemūriskie ieradumi nāk līdzi daudzām vecām dvēselēm, kas individualizāciju piedzīvoja tieši Lemūrijas laikā) un zoofīliju. Tā lemūriskais cilvēks radīja virkni mērkaķu sugu. Atlantiskajā laikmetā cilvēki atkārtoja šo grēku jau ar mērkaķiem, un tā radās cilvēkveidīgie pērtiķi, kuri ir cilvēka un mērkaķa krustojums. Šadu pretdabisku krustojumu rezultātā uz zemes dzīvoja vēl daudz dažādu monstru, kurus gan vēlāk VMH iznīcināja.
Tomēr šo tēmu es negribu turpināt, parunāsim labāk vēl par emocijām.

 Valters, Mārtiņam 05:08:36 06.12.2007
87.110.78.24

Lai šo diskusiju turpinātu vajadzētu atkal parakāties pa internetu, sameklēt attiecīgās tēmas izklāstus, publikācijas, bet šobrīd tam nav laika. Žēl, ka šeit nav forums, kurā varētu atvērt apmeklētājiem saistošas sarunas, pie kurām var atgriezties, kad ir laiks un sarunai būtisks faktoloģiskais materiāls.

...Vajadzēs laikam kaut kad tādu uztaisīt...

 Mārtiņš,  01:50:57 06.12.2007
77.93.21.71

Es neesmu tas bijis.Es domāju ka dzīvniekiem ir atmiņa kura atceras uzvedības modeļus un kurus var nodot tālāk saviem pēcnācējiem.Suns nevar izmantot kaķa uzvedības modeļus.Primāts var būt ka ar savu fizisko uzbūvi var izmantot cilvēka uzvedības modeļus.Tās ir tikai manas domas.

 Valters, Mārtiņam 01:23:29 06.12.2007
87.110.78.24

Ar vienu cilvēku jau diskutēju par šo tēmu pirms kāda laika. Vai tas nebija ar Tevi? Atceros, ka biju atradis zinātnisku pētījumu aprakstus, kuros tika izdarīti novērojumi, kas ļāva ar lielu varbūtības iespējamību apgalvot, ka atsevišķu augstāko primātu sugu pārstāvji spēj apzināties sevi kā atsevišķas būtnes. Resp. - viņiem verojami personības aizmetņi. Šādi pētījumu rezultāti starp citu atbilst zināmu okultisma teoriju priekšstatam par dzīvības evolūciju uz Zemes.

 Mārtiņš,  01:02:13 06.12.2007
77.93.21.71

Prāts ir bet apziņa viņiem tur nav.

 Valters,  00:44:35 06.12.2007
87.110.78.24

maņas, (jūtas, sajūtas, izjūtas), prāts, apziņa, ES

 Valters, Mārtiņ 00:39:16 06.12.2007
87.110.78.24

Vai Tu varētu man pastāstīt, kāpēc Tu domā, ka dzīvniekiem nav prāta?

 Mārtiņš,  00:32:28 06.12.2007
77.93.21.71

Cik es zinu tad apgaismību sasniegušie cilvēki nevar uzturēties mūsu sabiedrībā.Viņi apkārtējos cilvēkos izraisa spēju rīkoties.Un par tām emocijām.Dzīvniekiem arī ir emocijas bet nav prāta.Ir cilvēki kam prāts ar emocijām ir kopā kā viens veselums un ir kam prāts no emocijām ir atsevišķi.Un viņiem ir būtiskas atšķirības domāšanā.

 Guga,  22:59:17 05.12.2007
62.85.19.217

Atsevišķos gadījumos tām ir tikai un vienīgi liecības nozīme.

 guga,  22:58:14 05.12.2007
62.85.19.217

Bet 'paranormālās spējas' gan tur nav nekādā sakarā... Tām pašām par sevi nav nekāda sakara ar Gaismas bruņinieka statusu. Un visbiežāk karavīri Gaismas bruņinieku karaspēkā nemēdz tās pat pieminēt.

 guga,  22:54:44 05.12.2007
62.85.19.217

'Kur paliek šo augsti attīstīto, ar paranormālām spējām apveltīto, apgaismību sasniegušo personību pūliņi? Kāpēc mēs tos nejūtam?...'
________________________________________________

Kāpēc gan nejūtam? Man liekas ļoti labi pat jūtam. Par spīti visiem ētiskajiem vājprātiem, atsevišķu neliešu noziedzīgajiem pūliņiem, varas vīru korumpētībai, principu nodevībām utt. Zeme joprojām griežas. Un ne tikai griežas - uz tās joprojām ir gana daudz patiesi labu, sirsnīgu, ētisku, vispārības labā pūlošos cilvēku. Vai tad tas nav tikai un vienīgi šo Gaimas bruņinieku nopelns?

Un ikviens no mums taču var vismaz censties nostāties Gaismas bruņinieku vestajā karapulkā par jaunāko ieroču nesēju vai vezumnieku. Tad varbūt ar laiku nāks arī lielāki uzdevumi un nopietnākas cīņas.

 pūce,  14:00:13 05.12.2007
194.153.79.122

es laikam neesmu no 'tiem, kas runā par enerģijām', jo nelietoju dalījumu rupjajās un smalkajās.

Varbūt varam 'lapsu' izjust kāda tā ir, nekur to neliekot un no tās neradot emociju. Vai arī varbūt palaist, vai transformēt gaismas bumbā :))))))) Vai vienkārši sajut, cik mīksts tai kažociņš.

Man mācīja ka mūsos vienmēr dzīvo (nu, vai arī sākumā dzīvo :) robežas - 'tā var būt', 'tā nevar būt' un pa vidu 're, tā arī var! :)' Un ka ir vērts paplašināt šo vidiņa zonu, jo tā atbrivoju sev no rāmīšiem un kondicionētībām.

Tātad ... pārvēršam lapsu par lakstīgalu un iemitinām liepā iaz loga, labi! Visiem būs prieks! :)))

 Eze, pūcei 13:59:42 05.12.2007
80.81.33.4

Un to pašu var darīt dvēsele - gan ar emocijām, gan ar domformām... piemērā ar meditāciju to dara laikam dvēsele.

 Eze, pūcei 13:58:15 05.12.2007
80.81.33.4

Nevis prāta konstrukcija, bet tās vibrēšana emocionālajā ķermenī.
Maņas sadalās pa ķermeņiem, gan jau emocionālajam ķermenim ir sava maņa, kas ļauj palikt skumjam vai priecīgam no otra prieka vai skumjām (vai arī krusteniski?) pa tiešo bez analīzes, bet prāts var arī 'šajā galā' uztverto vibrāciju uzreiz transformēt domformā, apstrādāt un tad, ja vēlas atbildēt ar pavisam citām emocijām caur emocionālo ķermeni tam otram atpakaļ. Kā tad citādi mums tie filtri rodas? :))
t.i., kad mēs meditācijā ieelpojam pasaules bēdas un izelpojam pasaulē prieku...

 Eze, Ģirtam 13:50:28 05.12.2007
80.81.33.4

Tu man stāsti par tādu prāta mehanismu, ko esmu dzirdējusi aprakstītu ar zemapziņas un apziņas (šaurākā nozīmē, kas neietver zem- vai virs- vai bez- apziņas jēdzienus) terminiem.

Meditējot nākot augšā duļķes no zemapziņas, kur apziņa nogrūžot visu, kas tai ir par grūtu. Zemapziņu mēs 'neatceramies', kamēr notikums netiek uzvirmots 'apziņā'. Bez tam zemapziņa lietas atpazīšanas procesa paātrināšanai pakalpīgi mums uzreiz pasniedz 'biežāk lietotos' stereotipus (priekšstatus).

Tāpēc domāju, kā te iederas prāts un atmiņa un automātiskie procesi - vai var teikt, ka emocijas, kad tās pasprukušas automātiski, iet caur prātu vai caur zemapziņu, vai kā nu tur ir...

 pūce, Ezei 13:48:58 05.12.2007
194.153.79.122

'ja esošās sajūtas aplūko ar prātu un tad reakciju izstaro astrālajā ķermenī, rodas “emocija”.'? Tātad -emocija ir prāta konstrukciju rezultāts jeb izpausme?' - tātad ŠĀDI DEFINĒTA emocija ir mana pašas prāta konstrukciju rezultāts. Tad pasaki, kā sava prāta konstrukciju rezultātu var saņemt no ārpuses?!!!
Mēs varam sajust otra cilvēka emociju radītu vibrāciju, protams, bet mēs to varam tikai SAJUST nevis, teiksim, emocionēt. (varbūt ne velti nav tāda darbības vārda? :))) Es varu sajust tavas skumjas (piemēram), bet manī taču pa tiešo neieplūdīs skumjas. Un nav teikts, ka manī vispār no šis sajūtas radīsies skumjas, varbūt līdzjūtība vai kas pavisam cits... Tad kā tu saproti emociju nodošanu pa tiešo?

 Eze, pūcei 13:37:45 05.12.2007
80.81.33.4

Tādā sakarībā arī bija doma par to lapsu - kur tad viņa paliek. Esam uztvēruši vibrācijas, mēs tā nelaižam kā emocijas, tātad kaut kur tās vai nu noguļas, vai transformējas vai aiziet...

 Girts Ezei, Andrim8,  13:34:00 05.12.2007
80.232.155.227

Ezei - prātā glabājas atmiņa par notikumu. Astrālajā ķermenī - emociju bloki. Prāts atmiņu ir 'paslēpis' aiz astrāla emociju blokiem.

Kad sieviete saņem buču, prāts caur 'priekšstatu' saņem atsauci uz atmiņu un secina, ka sekos kas ļoti nelāgs. Tūlīt izvelkās attiecīgie emociju bloki no astrāla. Viss pilnīgi kā pēc Juriānses!

Andrim8 - jā, ir kā Tu saki. Taču tas jau ir vēl cits stāsts. Šodien gan laikam beidzot pietiek.

 Eze, pūcei 13:33:03 05.12.2007
80.81.33.4

Nu, tie, kas runā par vibrācijām un enerģijām un starojumiem, lieto terminus 'rupjās', 'smalkās'... varbūt to arī tad var sadalīt pa tiem ķermeņiem. Tas, tas, kas vibrē emocionālajā ķermenī, nevar tikt uztverts ar fizisko ķermeni, to uztvers otrs ar emocionālo vai augstāko ķermeņu maņām. Līdz ar to IR iespēja, ka emocijas pa tiešo arī tiks uztvertas emociju līmenī, bet tas, kurš ir iemācījies selekcionēt, fiksi pārveidos vai nu par domu vai par dvēseli barojošu vibrāciju.

 Andris8,  13:24:02 05.12.2007
81.198.68.80

Ģirts.
Un tā nav verbālā domāšana ,bet redzi to ainu ,kas ir cēlonis.

 Andris8,  13:22:04 05.12.2007
81.198.68.80

Ģirts.
Jā ,paceļoties virs prāta ,tātad tas jau būs dziļāks izpratnes līmenis .Vispār katram notikumam ir savs cēlonis ,un arī Tevis aprakstītajā gadījumā tāds ir .Man reizēm pusnomoda stāvoklī atklājas par ko man tas vai cits plēsiens ir.Ne visai patīkami ,bet redzi cēloni,kuru pats esi radījis.

 Eze,  13:14:07 05.12.2007
80.81.33.4

Ai, mēs taču nevienojāmies, kas ir prāts... vai operatīvā atmiņa? tad tur nekas neglabājas, kad izslēdzam sistēmu... un kad mēs izslēdzam?

 Eze, Ģirtam 13:12:02 05.12.2007
80.81.33.4

Tad prātā? Pirmīt Tu teici, ka bloki, iespējams, astrālajā ķermenī..

 Eze,  13:09:32 05.12.2007
80.81.33.4

galu galā - 'no sirds uz sirdi runājam'... :)))))))

 Eze, pūcei 13:07:06 05.12.2007
80.81.33.4

t.i., Tu 'sajūtas' lieto vispārīgi, visu maņu orgānu samanīšanas rezultāta apzīmēšanai (laikam tāpat kā Modra definīcijā, varbūt arī man tā likās līdz šim)

Nu bet domformas taču mēs ķerot pa tiešo? Telepātija pa tiešo? Kāpēc emocijas nevar pa tiešo?

 Girts Ezei, Andrim, Pūcei,  12:56:38 05.12.2007
80.232.155.227

Vēl viens garāks komentārs par bērnības traumām, emocijām, 'priekšstatiem' prātā.

Piemērs ilustrācijai būs nejauks, taču dzīvē itin bieži sastopams un situāciju ļoti labi raksturojošs.

Pieņemsim, ka kādu sievieti bērnībā ir izvarojis tēvs. Es nezinu psiholoģiskās nianses, taču šo sievieti dzīvē pavada vesels problēmu blāķis attiecībās ar vīriešiem, varbūt pat līdz 'visi viņi, maitas, vienādi'.

Apskatot gadījumu no šo sarunu skatu punkta - ir iegūta bērnības trauma. It bijis ārkārtīgi pretīgs piedzīvojums bērnībā, kurš izsaucis toreiz veselu pretīgu sajūtu gammu. Protams, prāts darīs visu, lai šīs sajūtas izraisošo situāciju 'noslēptu'. Tas to ir noglabājis pašā tālākajā stūrī un apaudzējis apkārt aizsargslāņus - bailes, dusmas, emocionālas sāpes. Un kolīdz kāda dzīves šā brīža situācija (tā varētu būt kaut nevainīga buča uz vaiga) atgādina toreiz piedzīvoto, emociju aizsargslānis iet vaļā! Un, līdzīgi kā matemātikas profesora gadījumā, sieviete var stāstīt sev, to var stāstīt viņai kāds cits, ka ne visi veči ir maitas - tas ir garām! Cēlonis ir tur - dziļi prātā! Un tikai ceļoties virs prāta var tam tikt klāt.

Piemērs ir ekstrēms, taču gandrīz katrā no mums ir vesela noliktava ne tik ekstrēmu, bet tomēr 'bērnības traumu' - bērnības piedzīvojumu, kurus prāts nevēlas redzēt. Un tur ir daudzu jo daudzu nepatīkamu emociju cēlonis!

 pūce , ai, Eze 12:47:14 05.12.2007
194.153.79.122

Cerēju, ka šo tu neaizķersi.

Tu runāji par gadījumiem 'kad emocijas saņemam un nododam pa tiešo astrālo ķermeņu apmaiņā, bet smadzenēm un bez prāta'

Es tīšam atbildēju, tikai par to, ka seņemam sajūtas (ja pamanīji :), nepieminot neko par nodošanu, jo negribējās lieki izvērst šo tālāk.

un tomēr tātad vajag ;)
Kāpēc tā? Tāpēc, ka no tās vienas puses jūtas, emocijas, sajūtas, fiziskas un ne tik ļoti, visas ir līdzīgas - un rada vibrācijas/enerģijas plūsmas/starojumu (sauc kā gribi) un tās mēs katrs izplatām, vai precīzāk, tās izplatās. Tātad 'nosūtām' mēs jebko.

Savukārt, ja kāds ar saviem orgāniem (24 :) šīs vibrācijas uztver (saules pinumā vai pakaušī, piemēram), tai mirklī tās ir viņa sajūtas. Un tas, vai viņš šo sajūtu vienkārši izjutīs/konstatēs/pieņems/palaidīs garām vai pārvērtīs emocijā, ir atkarīgs tikai no viņa paša.'

Tāpēc teicu, ka manuprāt, saņemt var sajūtas, nevis emocijas.

 Andris8,  12:45:01 05.12.2007
81.198.68.80

Ģirts.
Nu ja .Dekoders !:)
Es te vienā vēstījumā atradu šādu jūtu definīciju.
Jūtas - tās ir tās ,kas jūs sasaista ar cilvēci,jūtas ir tās ,kas dod emociju izpratni.

 Eze,  12:40:57 05.12.2007
80.81.33.4

Tiešām jābeidz... man iznāk, ka emocijas ir prāta reakcija uz sajūtām, bet sajūtas ir tas, ka sajūt (nevis saprot) emocijas un jūtas.

Kad prāts samana sajūtas, tad var lietot mentālā ķermeņa lampiņas, ja? t.i. 'saprot sajūtas'...

 Eze,  12:33:35 05.12.2007
80.81.33.4

laboju:
... iekļāvu gan jūtu (laboju 'sajūtu'), gan emociju samanīšanu...

 Eze, pūcei 12:32:00 05.12.2007
80.81.33.4

Man nepatīk vārds 'aplūko', labāk ir nākošajā komentārā (iekļauj neapzinātās reakcijas):

Emocijas 'ir prāta reakcijas uz sajūtām, izstarotas astrālajā jeb emocionālajā ķermenī'.

Bet emocijas vienalga ir tās, kas valda astrālajā ķermenī un es domāju, ka tās var saņemt, nodot arī šadā tīrā veidā caur astrālo ķermeņu maņām. Tu teici, ka tikai sajūtas. Es vārdā 'sajūtas' iekļāvu gan sajūtu, gan emociju samanīšanas rezultātu ar emocionālā ķermeņa maņas orgāniem, vienlaikus pieļaujot, ka jūtu samanīšana var te neiederēties.

 pūce, Ezei 12:30:38 05.12.2007
194.153.79.122

man te kaut kur tuvumā visrmo kaut kas par klausīšanos caur jau iepriekš gatavu prāta rāmīti :)))

Par Ģirta teikto - tas nav sarežģīti un nav profesionāļiem, tas ir par gatavību palaist prātu paganīties kaut uz mirkli :)

Un vēl interesanti, šodien padarbojoties 'loģikas pusē' sajutu, ka Ģirta brīvais planējums pāri jebkādām definīcijām un rāmjiem (sak, var tā, var tā un arī tā var :) loģikas pārņemtu prātu tiešam varētu nokaitināt :))))

 Eze,  12:22:54 05.12.2007
80.81.33.4

Bet kurā vietā es nomaldījos.. ???

 pūce, ezei 12:22:33 05.12.2007
194.153.79.122

es laikam šodien neatraušu uzmanību no šejienes :)))

Eze, bet kāpēc Tev tas bija kaut kur jāvirza???!!

Vai tad jau sākumā Modris nepateica 'ja esošās sajūtas aplūko ar prātu un tad reakciju izstaro astrālajā ķermenī, rodas “emocija”.'? Tātad -emocija ir prāta konstrukciju rezultāts jeb izpausme?

Aplis noslēdzās? :)

 Eze, Ģirtam 12:20:37 05.12.2007
80.81.33.4

Tas man ir par sarežģītu, tas ir profesionāļiem (kas sajūt enerģijas un meditē), es nupat esmu samutuļojusi apziņas matēriju un laikam jau jānogaida, kad norimsies :))))

 Eze, pūcei 12:16:09 05.12.2007
80.81.33.4

Es tieši uz to virzu, ka emocijas nav prāta konstrukcijas, bet to izpausme (hi, vibrēšana) emocionālajā ķermenī un ka'tās ir lipīgas :)))

Par jūtām es nerunāju, jo man neviens nav atbildējis, kur tās glabājas un caur ko izpaužas :)))

Man pat neviens nav jūtas minējis kā piemērus (vai tās ir citas, nekā manis uzskaitītie emocionālie stāvokļi). Es domāju, ka 'sajust' (ne kā lampiņa visām maņām) var gan jūtas, gan emocijas, lai tā būtu, kas būdamas.

 pūce, Ģirtam 12:12:41 05.12.2007
194.153.79.122

JĀ! :)

 Eze,  12:10:14 05.12.2007
80.81.33.4

Vēl nianse.
Ja 'sajust' lieto nevis ar 'jūtām' saistītā nozīmē (kā tieši jūtas uztverošo maņu darbības rezultātu), bet gan kā jebkuras maņas stāvokļa indikatoru, tad tas saistās ar lampiņas 'jutību' - samanīts/nesamanīts.

 pūce, Eze 12:08:46 05.12.2007
194.153.79.122

par 'sajust' - nu ja. Un enerģijas plūsmu arī sajūt ar kādu no tiem 24 orgāniem :)
Un vai jūtas nē? Kad sajūti ribu būrī lielu siltu puķi plaukstam, vai tauriņus vēderā? Vai tās nav sajūtas?
Bet vai tās ir emocijas? Manuprāt, vēl joprojām šisdienas kontekstā, nē.

Protams, emocijas arī izraisa sajūtas. Un tādā kontekstā tās visas ir līdzīgas. Bet tas joprojām būs skats no cita leņķa. Līdzīgi kā - vai var teikt, ka visas planimetrijas figūras ir vienādas? :) Jā. Aplūkojot tās no punkta tai pašā plaknē, tās visas būs nogriežņi :)))))

Bet nu jau es ākstos. Pietiks laikam manis te šodien.

 Girts Ezei, Andrim, pūcei,  12:03:07 05.12.2007
80.232.155.227

Esmu dzirdējis definīciju, ka sajūtas ir apzinātas emocijas.

Tas neattiecas uz to, ko definē Modris un tas arī neattiecas uz maņu (nevis Maņu!) sajūtām, taču kāds patiesības aspekts 'no citas puses skatoties' tajā ir.

Tad, kad emocijas virmo, tās var apzināt fiziskajā ķermenī kā sajūtas. Tās parādās, piemēram, kā spiediens tajā paša Saules pinumā. Vai kaklā. Vai kā vēl savādāk.

Tas ir viens no atslēgas momentiem: nevar reizē darīt divas lietas - veidot domājošā prāta modeļus vai sekot 'priekšstatiem' un apzināt emocijas. Emociju apzināšanās gadījumā prāts kā vidutājs tiek 'novākts'. Emocija izšķīst!

Nākošā lieta, par ko ieminējos garkomentārā - bērnības traumas. Man liekas, ka šāda trauma ir ar attiecīgu frekvenci vibrējoša nosprostota enerģija, iespējams, astrālajā ķermenī. Pēc principa 'līdzīgais pievelk līdzīgo' šī enerģija veido attiecīgus notikumus un parādības, lai atkal izsauktu attiecīgu emociju, jo šim enerģijas blokam ir 'jābarojās'.

Noķerot ikreiz 'lapsu aiz astes', attiecīgajam sasprūdušajam blokam tiek 'piekriezts skābeklis' un kaut kādā mirklī bloks enerģiju atbrīvo. Tas ir UH!

 Eze, pūcei 11:44:53 05.12.2007
80.81.33.4

t.i., ja emocionālais ķermenis ir tā nosaukts, tad laikam taču viņš 'sajūt' emocijas... nu jā, vai arī zvaigznes :)))

 Eze, pūcei 11:41:33 05.12.2007
80.81.33.4

Labi. Termini sajūtas (arī izjūtas?)-emocijas-jūtas mums iet krustām šķērsām. Es nezinu.

'Sajust' mēs sadzīvē lietojam arī maņu orgānu signālu uztveri apzīmējot. Varbūt tiem atbilstošāks vārds būtu 'samanīt' (no 'maņu'). Saost (smaržu), sadzirdēt (skaņu), sagaršot (garšu), sataustīt (matēriju? vielu?), saredzēt (tēlu). Piecas fiziskās maņas un laikam taču fiziskās pasaules objekti, kurus sajūt. Bet vispār esot ne tikai 6, bet 12 (vai pat 24?). Laikam astrālajam ķermenim savas maņas, mentālajam ķermenim savas maņas... Kam atbilst 'sajust' - emocijas? jūtas? atrālajam ķermenim (tas ir arī jūtu ķermenis?) ? Tas, ko sajūtam, nevar būt prāta pasaules daļa (lai arī var būt ierosināts no prāta pasaules), ja 'sajust' nav mentālā ķermeņa maņa.

 Andris8,  11:17:46 05.12.2007
81.198.68.80

Spilgts piemērs ir kā ūdens kristāli reaģē uz naida un labvēlības emocijām.

 Girts,  11:16:35 05.12.2007
80.232.155.227

Nenosmieties :))))))))))))
Esmu pēdējā komentārā Modrim ierakstījis par emociju 'apslapēšanu' ar prātu.

Ar prātu laikam neko apslapēt vis nevarēs. Apslapēšanai vajadzīgi citi instrumenti :)))))))))))

Tā, redz, iet - Apukšas Čakrs vakar apsmēja Līgu par fušieri 'E-mistērijā' ;) Bet tur bija riktīgi labais!

 Andris 8,  11:11:11 05.12.2007
81.198.68.80

Sajūtas ir no sajust .Var neredzot cilvēku ,sajust kādu emociju viņš tev raida.

 pūce,  11:03:15 05.12.2007
194.153.79.122

saņemam, saņemam, tikai ne emocijas, bet gan sajūtas.

(mēs vēl joprojām ar vienu vārdu katra apzīmējas dažādas kopas :)

 Andris8,  11:03:11 05.12.2007
81.198.68.80

Emocijas nav nekas slikts ,tāpēc vienīgais par ko jātiek skaidrībā ,ir kā adekvāti reaģēt ,nevis apspiest .Nu nebūs tā ,ka sociumā dzīvojot varēs baudīt tikai pozitīvās emocijas ,tā kā nāksies tikt galā ar visu emociju gammu.Nav tā ,ka emocijas rodas tikai manī piemēram,tās rodas arī citos un tiek izstarotas .

 Eze, laboju 10:49:35 05.12.2007
80.81.33.4

... bez smadzenēm un bez prāta...

Nu, kad saka - ar pakausi 'jūtu, ka par mani kāds smejas' (Sarmīte, gadījums no dzīves).

 Eze,  10:47:08 05.12.2007
80.81.33.4

Mēģinu iedomāt, vai ir tādi gadījumi, kad emocijas saņemam un nododam pa tiešo astrālo ķermeņu apmaiņā, bet smadzenēm un bez prāta. Tiem, kas enerģijas māk sajust, vajadzētu just to pa gabalu aizvērtām acīm un ausīm (utt.), ne?

 Eze, pūcei 10:20:35 05.12.2007
80.81.33.4

Jā, istā definīcija bija vēlāk:

Emocijas 'ir prāta reakcijas uz sajūtām, izstarotas astrālajā jeb emocionālajā ķermenī'.

Tā apvieno abus ceļus (manā uztverē) - kad prāts 'aplūko' (apzinās, noķer lapsu vēl nedzimušu - ???, bet katrā ziņā neizjustu- aiz astes) un kad 'izskrien caur smadzenēm' (automātiski, neapzināti, lapsa pasprūk astrālī). Otro ceļu es nesaistīju ar prātu, tā man likās emocionālās sistēmas daļa. Tas ir tad, ja emocijas rodas no maņu orgānu signāla. Ja tās rodas no domām, tad dabiski, ka caur prātu.

 pūce, Ezei 10:09:06 05.12.2007
194.153.79.122

:) tātad esam nonākuši pie prāta definīcijas :)))

Un atkal pie tā paša, manuprāt, galvenā - lai saprastos, jārunā vienos jēdzienos. Ja es ar prātu saprotu ko citu kā Tu, tad mēs varam bezgalīgi strīdēties, vai prāts ir vai nav iesaistīts :)

Bet par šo: 'prāta reakcija uz sajūtām notiek atbilstoši „priekšstatiem”, kuri ir prātā.' Ģirts uzrakstīja to, ko man nepietika pacietības noformulēt :)))

 pūce,  09:49:33 05.12.2007
194.153.79.122

to par mēles pievaldīšanu, vairs neuztvēru kā definīciju, bet gan kā papildus skaidrojumu.

Savukārt par mentālajiem un astrālajiem ķermeņiem kā arī 'emocionālo inteliģenci' man laikam tad uzmanīgi jāpalasa šīs jēdzienu sistēmas avoti, lai saprastu, kas precīzi ar to domāts un varētu runāt.

Tas ir līdzīgi kā, ja es teiktu, piemēram - Jūtas ir tas, kas ir dzīvs arī tad, kad esi savā centrā, klātesamības stāvoklī, emocijas savukārt valda perifērijā. Un nedefinētu, ko es ar šiem jēdzieniem saprotu.

Bet zinu jau, zinu - tūlīt dabūšu dzirdēt, ka nekā nejēdzu no ezotērikas ābeces un šajā portālā tādiem jāklusē (klasisks emocijas piemērs pēc Modra definīcijas :))))))))

 Eze, Modrim 09:38:31 05.12.2007
80.81.33.4

Labi, beigšu, klupšanas akmens ir automātiskās reakcijas. Smadzenes ir vadības pults, kurā saimnieko prāts, apzināts vai automātisks.

Man vienmēr liekas, ka tas nav caur manu prātu, ja es neapzinos. Prātam jābūt gaišam, apzinātam...

 Girts Modrim,  09:38:03 05.12.2007
80.232.155.227

Nezinu, man joprojām liekas, ka varianti ar emocijām ir:
1)tām pilnīgi ļauties;
2)ar prātu tās pilnīgi vai daļēji apslapēt (un agri vai vēlu apslapēto enerģiju saņemt atpakaļ nepatīkamu „dāvanu” veidā), ko var nosaukt patīkamākā vārdā – „kontrolēt”;
3)ceļoties virs prāta (he, he, he, nonākot un komandtiltiņa) izkopt apzināšanos un priecāties par prieku, dusmoties „svētās” dusmas (t.i., bez iesaistīšanās jeb dusmu pārņemtības), šķīdināt naidu, apvainošanos un citus mēslus. Nemaz neizslēdzu, ka šis ir tieši tas, ko Tu sauc par „novēloto reakciju”, „iekošanu mēlē”.
Divas lietas, ko šeit neapskatīju:
1)Prāts piedalās to lietu slēpšanā, ko tas cilvēkā negrib redzēt;
2)Atsevišķs un garāks stāsts būtu par „bērnības traumām” – astrālajā ķermenī (?) sasprūdušu enerģiju, kas tur ieciklējusies pēc kāda smaga bērnības pārdzīvojuma. Šajā brīdī nezinu, kā tas iet kopā ar definīciju; tas patiešām būtu garš stāsts un mazliet nav laika pie tā piedomāt.

Uh, pagaidām viss. Tagad uz laiku pazūdu.

 Girts Modrim,  09:36:46 05.12.2007
80.232.155.227

Atgriezīsimies pie gadījuma ar mūsu dzērāju. Tātad, šis ir „Ei, durak” nošļupstējis un mūsu „kāds”, pieņemsim, ka šoreiz ar numuru divi, to ir dzirdējis. Apvainojies viņš ir ne pa jokam, jo – kā nu ne - viņš taču ir matemātikas profesors un lietišķās matemātikas katedras vadītājs! Un te – kaut kāds plencis viņu nosauc par duraku! Profesors ar prātu (!) ļoti labi saprot, ka viņš nevar būt duraks, ka patiesībā duraks ir tas plencis, un nav ko šitādas muļķības ņemt galvā. Taču – nekā! Šis pilnīgi loģiskais aprakstošais modelis nepalīdz (un tas „neņem galvā” patiešām šādos / līdzīgos gadījumos ne velna nepalīdz!). Acīmredzot, saknes apvainojumam meklējamas kaut kur dziļāk. Iespējams, prātā sēž vēl cits modelis (šajā gadījumā – esmu profesors, esmu dižs un manu diženumu nevar apšaubīt), kurš ir spēcīgāks un dominē. Neredzu iespēju, ka prāta līmenī var prātā dominējošo modeli nobīdīt malā. Protams, ir datorprogrammas, kas sevi labo, taču arī šādas datorprogrammas ir „jāpalaiž” no kāda augstāka komandtiltiņa.

Nākošā situācija. „Ei durak” ir nošļupstēts un trāpīts ir uz varoni numur trīs – martena ceha strādnieku Peķu. Tas būtu gatavs plencim dot bietē, taču viņš nupat ir par pēdējām avansā paņemtajām naudiņām nopircis un uzvilcis baltu tīru kreklu, jo dodas mīlēties pie ceha kranovšķicas Maņas. Un prātā viņš saprot, ka, ja kaudamies nosmērēs kreklu, Maņa šamo atraidīs, jo Maņai dikti patīk čaļi baltos tīros kreklos. Peķa sakož zobus, sabāž kalēja kulakus kabatā un dodas tālāk. It kā viņš ir nokontrolējis emocijas, taču faktiski – ar lielākās gribamības impulsu viņš ir apslāpējis mazāko.

 Girts Modrim,  09:35:11 05.12.2007
80.232.155.227

Uzrakstīju dažas pārdomas. 'Dažas' gan sanāca dikti gari. Būs trīs komenti, vienā laikam nesaies.

Citas definīcijas mums pašlaik nav, padarbosimies ap šo pašu.
Pirmā lieta – aprakstītais process PARASTI notiek automātiski. Cilvēks PARASTI atrodas domājošā prāta varā. Līdz ar to aprakstītais process parasti ir ķēdes reakcija. Pie kam – viens īslaicīgs kairinātājs to var „ieslēgt” un „visa diena sabojāta”, var būt otrādi – kairinātājs ir ilglaicīgs, emocionāla reakcija īsa.

Otrā lieta – secinājums no definīcijas un redzētā dzīvē ir, ka prāta reakcija uz sajūtām notiek atbilstoši „priekšstatiem”, kuri ir prātā. „Priekšstatu” dažādība varētu būt iemesls, kāpēc dažādi cilvēki uz vieniem un tiem pašiem kairinātājiem reaģēs dažādi. Piemēram, izdzirdot uz ielas sev adresētu dzērāja šļupstošu švepstienu „Ei, durak!”, kāds labsirdīgi pasmiesies (1), kāds cits norīs apvainojumu (2), vēl cits dusmās metīsies kauties (3).

Vārdu „priekšstati” apzināti ieliku pēdiņās, jo ar to nav tik vienkārši. Jēdziens „priekšstati” mana sapratnē ir prātā izveidots aprakstošs modelis par kādu lietu vai parādību. Priekšstatus var relatīvi viegli mainīt, ja jaunais aprakstošais modelis ir loģiskāks, pilnīgāks par iepriekšējo. Šeit tik vienkārši vis nav, tāpēc ka savas emocionālās reakcijas cilvēks tomēr nevar tik viegli mainīt par pilnīgi saprotot, ka konkrētā situācijā tās ir aplamas.

Paanalizēsim divas banālas un pat mazliet pastulbas situācijas. Krāsas būs tīšām sabiezinātas, lai izceltu galējus variantus. Spektrs starp tiem var būt itin plašs.

 Eze, pūcei 09:33:40 05.12.2007
80.81.33.4

Jā, Modri var saprast arī tā, ka TIKAI prāts dzen emocijas astrālajā ķermenī. Bet man liekas, ka ARĪ prāts.

Un Dvēsele - vai tiešām tam, kā izpaužas Dvēsele, nav nekāda skara ar astrālo ķermeni? Tātad ar emocijām?

 Eze, pūcei 09:27:40 05.12.2007
80.81.33.4

Krieviski es teiktu - 'sumburno' te visu sarakstīju. Bet no Modra definīcijas vienalga sapratu, ka emocijas ir emocionālā ķermeņa darbināšana, bet to mēs varam kontrolēt ar augstāko - mentālo ķermeni. T.i. vai nu ļaujam izstarot vai neļaujam, vai ļaujamies emocijai vai noēdam to enerģiju un pārveidojam par ko citu.
Mentālā ķermeņa darbināšanas produkts varētu būt domformas, ne?

 Eze,  09:21:47 05.12.2007
80.81.33.4

laboju: nevis 'sajust' to rašānās brīdī (jo sajušana laikam ir astrālā ķermeņa subjekts), bet 'pamanīt' emociju rašanās brīdī.

 Eze, pūcei 09:20:08 05.12.2007
80.81.33.4

No Modra definīcijas:
'Šo procesu var īstenot apzināti un ar nolūku, t. i., ar kādu mazliet novilcinātu un kritiski atšķirošu darbību (it kā mazliet “pievaldot mēli”). Tomēr šis process bieži norisinās automātiski. Reakcija zibenīgi tiek pārraidīta no jutekļiem uz smadzenēm un no turienes emocionālajā – respektīvi, astrālajā – ķermenī.'

Dabiskais, netrenēta prāta ceļš, t.i., kad nav 'emocionālas inteliģences' iet pa tiešo - emocija izpaužas astrālajā ķermenī, mēs to sajūtam. Bet varam arī trenēties sajust to rašānās brīdī - tas ir tas, ko Ģirts teica par ķeršanu aiz astes.

Atbilt taču Modra definīcijai.

 Eze, pūcei 09:16:40 05.12.2007
80.81.33.4

Es pašas emocijas biju iedomājusies kā lapsas, nevis emociju projekciju prātā.

 pūce, ezei 09:14:33 05.12.2007
194.153.79.122

Var arī tā. Un būs jau pareizi, tikai tā būs cita emocijas definīcija :) Un tad paliek jautājums - par ko ir saruna? Kā kontrolēt emocijas vai kā tās definēt? :)))

 pūce, Ezei 09:12:06 05.12.2007
194.153.79.122

nu ja, es neņēmu vērā to, kas ir bijis runāts kaut kad agrāk, kā arī informāciju par to, no kura ķermeņa kurā kaut kas tur nonāk pirms vai pēc, jo vadījos no vakardienas 'dotajiem' un runāju tikai šīs sarunas robežās.
Iespējasm, tā ir mana kļūda, vai precīzāk, iespējams, mans apraksta modelis tātad ir pārāk vienkāršots, neņemot vērā citu informāciju.

Bet vēl gribēju atildēt uz Tavu jautājumu par prieku, kad tas ir emocija un kad sajūta. Man sanāk tā :)

Modra definīcija skan 'ja esošās sajūtas aplūko ar prātu un tad reakciju izstaro astrālajā ķermenī, rodas “emocija”.' (Es pašlaik turos cieši pie šīs definīcijas un nerunāju par emocijām, kā tās saprot citā kontekstā varbūt.) Tātad - prieks pats par sevi NAV emocija pēc šis definīcijas - emocija ir tas, ko prāts uzbūvē, aplūkojot prieku. Rezultāts arī var būt sajūta, bet svarīgi ir, ka tā ir prāta radīta no sākotnējās.
Modra piemērs - 'ķermeniskās sāpes (sajūta, nevis emocija), kuras tūlīt izraisa ķēdes reakciju līdz pat niknumam vai bailēm, vai abu kombinācijai(šai piemērā emocijas, jo radušās no ķedes reakcijas)'.
Tā kaut kā es to saprotu, šai jēdzienu sistēmā. Citā jēdzienu sistēmā un citā tuvinājumā tas skanētu citādi :)

 Eze, pūcei 09:05:25 05.12.2007
80.81.33.4

Man liekas, ka emocijas ir jūtu redzamā, ārējā izpausme. Es saprotu, ka var būt dziļas jūtas bez emocijām un vienai emocijai dažādas jūtas var būt apakšā (tika pieminēts labais prieks un ļaunais prieks, viens varētu rasties no ... ? kādām jūtām???? otrs no ... ? ??).

 Eze, pūcei 09:00:34 05.12.2007
80.81.33.4

Emocijas mēs sajūtam ar savu emocionālo ķermeni, vai tā? Ar prātu mēs tās nesajūtam, tikai piefiksējam - ahā, astrālais plosās!

Bet dusmas izzūdot, tās netiekot līdz astrālim (un nevajagot laist), līdzko prāts tās pirmais noķer aiz astes. bet nekas nekur nezizūd - kur tā lapsa paliek prāta rokā, mentālajā ķermenī?

Par jūtām un 'jūtu ķermeni' ir papildus jautājums, jo emociju un jūtu avoti neesot vieni un tie paši (par to bija sen agrāk runa).

 pūce, eze 08:51:12 05.12.2007
194.153.79.122

labrīt!

kāpēc Tu gribi to lapsu kaut kur likt vai novadīt? Man, pēc Modra definīcijas sanāk, ka 'lapsa' nemaz nerodas, jo emocija ir tikai tas formulējums un reakcija, ko prāts rada 'apstrādājot' sajūtu.
Savukārt sajūtas un jūtas paliek un tās ir izdzīvojamas, izjūtamas pilnā mērā.

Piemēram, ja paskaties uz savu šīrīta rakstīto (nekā nevēlos Tevi aizskart, tikai labs piemērs) - prāts noformulē 'kā tad tā! Kur tad paliks jūtas! tad jau sanāks tā pati apspiešana, un kas tad notiks ar to uzkrāto un neiztērēto? ...' jautājumi loģiski no prāta viedokļa. Un rezultāts - sašutums, kā tā drīkst!

Bet ja nu darītu citādi? Mierīgi ieelpotu, ieklausītos tai putnā un ieklausītos sevī - vai tiešām ir par ko satraukties? Un, ja vēl aizvien ir, bažas par to, ka kaut kas ir nepareizi, tad jau pievērst uzmanību šīm bažām?

'Sliktā ziņa' ir, ka šāda taktika neveicina piedalīšanos diskusijās, laikam :))))

Labu dienu Tev!

 Eze, Ģirtam 08:26:40 05.12.2007
80.81.33.4

Uzreiz vai ne uzreiz, bet tā taču laikam to trejžuburi lieto - visi atsevišķie apziņas stāvokļi savienoti un tad ir uhh!

Savukārt, ja par emociju norimšanās baudas izjušanu, tad šūpoļu 'lietošanas vērtībai' atbilstošāka ir bauda, kad tu pārtrauc uzšūpot un ļaujies tam, kā kustība norimst. Pie tam, ja vēlies, vari uz tām šūpolēm gulēt un skatīties uz to asi (bet labāk zvaigsnēs).

 Līga, Ezei,  08:24:58 05.12.2007
81.198.170.110

Es jau zinu! :))) Un citiem arī patīk, un tas ir labi! Tie, kas daudz nerunā, atkal var palasīt:) Jauku dienu Tev un citiem! :)))

 Eze, Līgai 08:21:38 05.12.2007
80.81.33.4

Labi sadalījām :)) man patīk pajārēties ;)

 Līga,  08:10:22 05.12.2007
81.198.170.110

[Butība: var vicināt airus pa gaisu, taisīt brēku, bet reāli padarīt neko, un var ar vienu mierīgu klusu īrienu pavirzīt laivu kārtīgi uz priekšu. ]
Tas ir labi pateikts! Teikuma otrā daļa manai būtībai un saprašanai ir pieņemamāka nekā pirmā daļa.

 Girts Modrim,  08:04:18 05.12.2007
80.232.155.227

Atbildēšu mazliet vēlāk - mazliet jāpadomā.
Pužļa gabaliņi galvā ir, prātīgi jāsaliek cik necik sakarīgi kopā.

 Girts Ezei,  08:02:45 05.12.2007
80.232.155.227

Ezīt, saprotu, ko vēlies pateikt.
Taču nebūs tā, ka Tu paņemsi rokās trejžuburi un tūlīt iegūsi apziņas nepārtrauktību!

 Eze,  07:56:22 05.12.2007
80.81.33.4

Kaut kas traks - pasaulē ir vismaz viens kārtīgs putns! :))) Nupat mani pārsteidza - agrs rīts, bet pilnīgi tumsa vēl.. un viņš viens pats pilnā rīklē dzied kaut kur kokos pie tilta - it kā viņam misija tāda būtu - līdzsvarot maģistrāles troksni ar dabas balsi! :))

Bet es nesaprotu jums acīmredzamas lietas. Dusmas tātad ir emocijas. Prieks ir emocijas. L Rona Habbarda Emocionālo toņu skalā ir toņi, sākot no augstākā izlases veidā - bezrūpīga eksistence(40), postulāti, spēles, darbība(20), sajūsma(8), estētika, prieks(3,5), interese, apmierinātība, neieinteresētība, garlaicība(2,5), antagonisms, naidīgums, sāpes, dusmas(1,5), naids, aizvainojums, neatsaucība, nemiers, bailes(1,0), izmisums, šausmas, sastingums, līdzjūtība(0,9), pielabināšanās, bēdas, grēku izpirkšana, necienīgs, sevis pazemošana, upuris(0,1), bezcerīgums, apātija(0,05), nekam nederīgs, miršana(0,01), ķermeņa nāve(0,0), neveiksme(-0,01), žēlums, kauns, vainīgais, nosodījums(-1), nožēla, vēlēšanās iegūt ķermeņus(-3), ķermeņu nepieciešamība, upurēšana, slēpšanās(-8), būt par priekšmetu(-10), būt par neko, nespēja paslēpties, pilnīga neveiksme(-40).

Labi, tagad - kas ir jūtas? Un pavisam interesanti - kas ir negatīvās jūtas un kur viņas glabājas un izpaužas?

 Eze, Modrim 07:10:10 05.12.2007
80.81.33.4

T'ātad mēs ar prātu regulējam emocionālā ķermeņa ēdienkarti - kādas emocijas tas baudīs un ko nebaudīs. Te nav runa par emociju atmešanu - citādi mēs to nomērdētu badā.

Saka, smaržas 'barojot' astrālo ķermeni. Nez, vai to arī var nobloķēt? Sajūtam smaržas ar ožu un iemācāmies negūt no tām nekādu reakciju emocionālajā ķermenī? Kur mēs to labsajūtu (vai pretēji) novadām?

Kas ir tie kanāli, pa kuriem enerģija aizplūst pareizi? t.i. emociju kanāls ir emocionālais ķermenis - enerģija aizstaro prom pa to. Ja mēs gribam novadīt pa citiem kanāliem, mums ir jāpārveido emocija par kaut ko citu, vai ne?

Man liekas, ka dvēseles izpausme ir jūtas, ja? Vai viņa paņem sev lapsiņu un piejaucē?

 Eze, Modrim 06:52:50 05.12.2007
80.81.33.4

Vai tad sanāk tās lapsu medības? Ietrenēt prātu pamanīt un noķert to emociju aiz astes zibenīgāk, nekā daba to ir paradusi izstarot emocionālajā ķermenī. Jogi saka, ka tad dusmas izšķīst, pārsprāgst kā burbulis. Tātad lapsa paliek neredzama - ar emocionālo ķermeni neizbaudīta, bet kur mēs to lapsu tad liekam - ko viņa dara mūsu mentālajā ķermenī?

 pūce,  01:57:54 05.12.2007
81.198.6.14

labi, ja emocijas definējam šādi (starp citu, atkal - paldies par definīciju! ) tad, pārrakstot savu domu šais jēdzienos man sanāk –

kad rodas sajūta, to vienkārši sajūtu, aplūkošanu ar prātu atliekot uz vēlāku laiku. un tad sanāk, ka emocija nerodas. Vai te ir emociju kontrole ar prātu, nezinu. Domāju, ka nav. Ir prāta kontrole ar prātu – „Pastāvi malā, nejaucies pašlaik, lūdzu!”

Jautāsi, kāpēc to vajag? Manuprāt, ne tik daudz lai „pievaldītu mēli” (lai gan tas arī bieži ir veselīgi :)), bet drīzāk tādēļ, ka no vienas puses prāts traucē izjust sajūtu -mirkli, kas uzdāvināts tāds, kā ir;
no otras puses sajūtas, īpaši, ja tās spēcīgas vai sāpīgas, mēdz traucēt domas plūdumu un nevajadzīgi to virzīt un radīt emocijas. Bez emocijām (ja emocijas definējam šādi) es labprāt iztieku. Neredzu vērtību tajā, ka fiziskas sāpes izraisa niknumu vai bailes. Savukārt jūtas izbaudīt emociju neesamība tikai palīdz (vēlreiz atkārtošu, ja emocijas definējam šādi. Man patīk šī definīcija :)

Paldies, Modri! Tavas definīcijas tiešam sakārto sistēmu.

 Modris, Ģirtam,  00:51:21 05.12.2007
80.233.142.78

Ja jau šī Ā. Juriānses dotā emociju definīcija ir pareiza - ka tās ir prāta reakcijas uz sajūtām, izstarotas astrālajā jeb emocionālajā ķermenī, tad jau prātam tomēr vajadzētu būt kādai lomai emociju kontrolē, vai ne?

 Modris, Arfai,  00:45:30 05.12.2007
80.233.142.78

Kļūdas lab.: lai pēc iespējas labāk apgādātu...

 Modris, Arfai,  00:43:58 05.12.2007
80.233.142.78

Tu runāji par lielu, mazu un nenolīdzsvarotu ego, un es ceru (kaut arī nebūt neesmu par to pārliecināts), ka Tu zini, par ko runā? Ja jau ego līdzinās centrālajai informācijas un vadības pultij, kas harmonizē un vada triju cilvēka manifestācijas ķermeņu darbību (no kuriem katram ir vēl pašam sava vadības pults), tad ko gan nozīmē liels un mazs ego? He, he, he...
Labi - liels ego varētu nozīmēt, ka tas ir ļoti pasargāts no dvēseles ietekmes un tādēļ kalpo gandrīz vienīgi tam, lai pēc labāk apgādātu un aprīkotu savus zemākos ķermeņus, ko arī jau spēj izdarīt. Liels ego ir gandrīz vai tas pats, kas liela personība. Mazu ego varētu saprast vienā no divām nozīmēm: 1) slikti aprīkots un apgādāts ego (vēl neattīstīta personība - vāji domā, trūkst izsmalcinātības, neorientējas jūtās, neveikls darbībā utt.); 2) personība ir labi attīstīta, bet tajā jau spēcīgi darbojas dvēsele, kas piešķir personībai tai gluži vai pretdabisku - neegoistisku - raksturu, samazinot ego lomu.

 Modris, Pūcei,  23:47:10 04.12.2007
80.233.142.78

Emocijas rodas no attiecībām starp jušanu un domāšanu: ja esošās sajūtas aplūko ar prātu un tad reakciju izstaro astrālajā ķermenī, rodas “emocija”. Šo procesu var īstenot apzināti un ar nolūku, t. i., ar kādu mazliet novilcinātu un kritiski atšķirošu darbību (it kā mazliet “pievaldot mēli”). Tomēr šis process bieži norisinās automātiski. Reakcija zibenīgi tiek pārraidīta no jutekļiem uz smadzenēm un no turienes emocionālajā – respektīvi, astrālajā – ķermenī. Piemērs tam ir ķermeniskās sāpes, kuras tūlīt izraisa ķēdes reakciju līdz pat niknumam vai bailēm, vai abu kombinācijai.
Emocija var modināt vēlēšanos. Ja mūsu prāts reģistrē jūtas, kuras ir radušās astrālajā ķermenī, un šī tādā veidā radusies emocija šai gadījumā ir iepriecinoša un patīkama, tad viegli rodas vēlme to turpināt vai atkārtot. No otras puses, ja sajūtas ir sāpīgas, tad mēs reaģējam noraidoši pret to, kas ir izraisījis sāpes.

 Eze, Ģirtam 23:30:29 04.12.2007
80.81.33.4

Trejžuburim (arī trejzaru dakšai) ir trīs asi žuburi, ko lieto vienlaicīgi, lai kaut ko satvertu. Normāli, lai pilnībā satvertu patiesību, laikam vienlaikus jābūt visos apziņas stāvokļos.

Bet šupoles ir kaut kā savādāk jāizskaidro, lai būtu iespējams tajās šupoties.

 Eze, Ģirtam 23:27:38 04.12.2007
80.81.33.4

Bet Tu taču nekāp augšā pa trejžubura kātu? Un neliec to lietot ačgārnāk, nekā tas ir domāts lietot?

 Girts Ezei,  23:20:23 04.12.2007
212.93.97.131

Par pretrunu starp simbolisko tēlojumu un tieši uztveramo - nepiekrītu.
Pie 'egles raksta' Modris minēja trejžubura kātu kā nepārtrauktās apzināšanās simbolu.

Tieši uztveramais: trejžuburis domāts zivju duršanai. Tad kāda tur apziņas nepārtrauktība!?

Pie kam, tieši uztveramais ir subjektīva lieta. Dažādi cilvēki vienā un tajā pašā lietā uztvers dažādus aspektus.

Ar labunakti! Goda vārds, acis līp ciet.

 Eze, Ģirtam 23:06:00 04.12.2007
80.81.33.4

Es jau vienreiz rakstīju, ka simboliskajam attēlojumam nevajadzētu būt pretrunā ar tieši uztveramo - šajā gadījumā šūpoles kopš bērnu dienām saistās ar prieku bez iemesla :)) Un doma'tas, lai šūpotos. Fizkultūras zālē bija virve, kurā varēja rāpties un tur augšā pasēdēt. :)))))))

 Andris8,  23:04:56 04.12.2007
81.198.68.80

Ģirtam.
Mīlestību bez nosacījumiem esmu piedzīvojis pusdienas garumā !Tur bija viss ,arī prieks un pret visu pasauli!:)))

 Eze, Ģirtam 23:02:43 04.12.2007
80.81.33.4

Kāpēc tad Tu nobeidz ar pārmetumu neprofesionālismā? Sak, paaugsies, uzzināsi! ;)

 Andris8,  23:01:42 04.12.2007
81.198.68.80

Ģirtam.
Pretstatu vienība.:)

 Girts Ezei Andrim,  23:00:41 04.12.2007
212.93.97.131

Ezei - nēēēēēē, man liekas, ka tas piemērs nav domāts nekādiem profesionāļiem (kas tie tādi??). Tas ir tikai modelis. Šo to viņš [it kā] attēlo pietiekoši skaidri. Kaut arī nenoliegšu, ar dažiem saviem modeļiem patiešām esmu iebraucis auzās.

Andrim - jā, tas ir 'prieks bez iemesla'. Tāpat kā mīlestība bez nosacījumiem.

 Girts Ezei Andrim,  22:53:06 04.12.2007
212.93.97.131

To darbību bezdarbībā un bezdarbību darbībā mēdz jaukt - kura tad īsti ir kura. Uzrakstīju tā, kā saprotu, kaut gan Rudītei Raudupei 'Dievatziņā vēdās un dainās', ja atmiņa neviļ, bija skaidrots otrādi.

Butība: var vicināt airus pa gaisu, taisīt brēku, bet reāli padarīt neko, un var ar vienu mierīgu klusu īrienu pavirzīt laivu kārtīgi uz priekšu.

Šķietamajā statismā var slēpties liela aktivitāte. Šķietamā snaudā var slēpties liela modrība. Un, protams, var būt otrādi - aktivitātē maskēties statisms (he, he, he - 'liela brēka, maza vilna'), nomodā - pilnīgs trulums un miegainība

Eju gulēt, jo nemaz neesmu naksputns. Mani pārņem tās pēdējā teikuma beigas :(((((

 Eze, Ģirtam 22:52:10 04.12.2007
80.81.33.4

Es neapstrīdu apelsīna garšu, Dies pas.

Es apstrīdu šī piemēra iedarbīgumu.

 Andris8,  22:48:52 04.12.2007
81.198.68.80

Ģirts.
Labi ,par to darbību bezdarbībā !Es domāju ,ka ir arī absolūti statiska būšana un arī nebūšana .Bet cilvēka prāts tam ir par īsu ,es domāju par īsu ,lai to spētu sagremot ,nevis ,lai par to pļurkstētu.:))))
Tu runā par prieku bez iemesla ,jeb cēloņa?

 Eze, Ģirtam 22:47:26 04.12.2007
80.81.33.4

Tas piemērs domāts tikai profesionāļiem?

Kāpēc nevar nezinīšiem pastāstīt vuņu valodā?

Man pat piemērs ar divriteni labāk patiktu, tikai tur ir vienalga, uz kuru pusi krīti.

Arī uz divriteņa ir līdzsvars, un pie tam dinamisks un Tu nevis sēdi, bet brauc un ātrums nemazinās un kaifs no tā, ka proti tikt uz priekšu - tas ir tieši tas, kam divritenis domās, kamēr šūpoles ir, lai šūpotos, tas ir viņu uzdevums un kaifs - gan lejup, gan augšup, jo lielāka amplitūda, jo kaifīgāk :)))

 Girts Ezei Andrim,  22:37:03 04.12.2007
212.93.97.131

Samazinās tas prieks, kam ir pretpols. Piemēram, prieks par to, ka man ir lielāks suns nekā kaimiņam. Un tad, kad kaimiņš iegādājas vēl lielāku, piemetas lielais kreņķis :)))))

Ir darbība bezdarbībā un bezdarbība darbībā. Jo zemāk šūpoļu virvē, jo lielāka bezdarbība darbībā - kustēšanās liela, ātrums liels, bet rezultāts - leņķiskais pārvietojums - vienāds ar tādu pašu, kāds tas ir pie pašas augšas, pie daudz mazāka ātruma un mazākas amplitūdas.

Attiecīgi, jo augstāk, jo lielāka darbība bezdarbībā. Tur tas statisms ir ļoti mānīgs. Arī meditācija ir šķietami statisks process, taču tajā notiek jo lielas lietas!

Attiecībā uz 'viens pats', utt - tas ir atsevišķs stāsts. Jā, jo augstāk, jo 'gaiss kļūst retinātāks'. To lieliski ilustrēja Valdis Biļinskis vienā intervijā 'Mistērijā' (arī Modrim kaut kad atpakaļ par to bija komentārs).

Taču, kamēr šis apelsīns nav pagaršots (nav pabūts tur), laikam nav diez ko lietderīgi spriest par to, kā tur ir :))))))))))

 Andris8,  22:05:51 04.12.2007
81.198.68.80

Ģirtam.
Bet vai emocijām ir klāt ego ?Man domāt nē!Ego reaģē uz emocijām ,bet reakcija ir balstīta uz ilūzijām .

 Andris8,,  21:53:23 04.12.2007
81.198.68.80

Ģirtam.
Vai Tu gribētu būt statiskā stāvoklī ,visu zināt ,būtu visvarens ,bet būtu viens pats?:)))

 Andris8,  21:35:58 04.12.2007
81.198.68.80

Ģirtam.
Mūžīgā svētlaime ,kā galamērķis!:)Jo ,jo augstāk ,jo statiskāka visa tā būšana ,ja ņem pēc šūpoļu principa.Ego manuprāt ir atmiņas zuduma produkts ,jo mēs zinām viena daļa teorētiski ,ka viss ir Viens ,bet tiklīdz lieta nonāk līdz savam kreklam ,tā amnēzija ir klāt!!:))))
Vai esi domājis par to ,ka bez Tumsas nav Gaismas ?

 Eze, Ģirtam 21:31:02 04.12.2007
80.81.33.4

Šūpoļu piemērs nozog amplitūdu :(((

Sākumā amplitūda definē prieka lielumu. Jo augstāk, jo tas prieks samazinās...

 Girts Andrim8,  21:06:46 04.12.2007
212.93.97.131

Jā, bet tas miljonu dolāru jautājums ir - vai emocijām ir ego klāt.

Ņemsim to pašu šūpoļu modeli. Jo zemāk cilvēks pendelējās, jo lielāka svārstību amplitūda (emocionālā polarizācija!), jo lielāks ego īpatsvars. Vienā šūpoļu galā prieks, otrā sāpes. Vienā 'mīlestība', otrā naids.

Jo augstāk cilvēks parāpjas pa šūpoļu virvi, jo mazāka šūpošanās amplitūda, jo mazāks ego īpatsvars. Pie kam, jo augstāk 'virs zemes', jo lielāka izšķiršanas spēja! Un jo tuvāk šupoļu asij, jo lielāka spēja just patiesu prieku un patiesu mīlestību - bez pretpoliem!

Vēl - ceļš starp šūpošanās pretpoliem ir taisnākais līdz šūpoļu asij. Zelta vidusceļš!

 Andris8,  20:37:44 04.12.2007
81.198.68.80

Šodien braucot izdomājos par emocijām un jūtām.Jūtas būs tās ,kas ļauj sajust .Sajust nozīmē kaut kādā ziņā saprašanu ,arī emociju saprašanu .
Tad es sev pajautāju ,vai es gribētu dzīvot bez emocijām ?Man sanāca smiekli ,jo atcerējos kašķus ar Modri!:)))))Bet bez dusmu emocijām ir vesels spektrs citu emociju ,mēs taču varam izvēlēties ,kādas baudīt !Tā kā es priekš sevis nolēmu ,ka man emocijas ir nepieciešamas,tā ir bagātība,kura dod iespēju izbaudīt dzīvi visā tās krāšņumā!

 Jarome,  17:08:47 04.12.2007
193.178.178.81

Modris
jā, tas ir skaidrs, ka jebkura lieta ir relatvīva - tāpat kā nekas nav viennozīmīgi ļauns vai labs. Taču es arī neteicu, ka agresivitāte ir slikta pati par sevi, bet gan tās pārmērība - ja tu redzi, ka cilvēks 80% laika ir agresīvs, tu vari izdarīt secinājumu par to, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā. Bet mēs jau nestrīdamies par šo, bet gan par to, ka tu apgalvo, ka, ja es saku kādam, ka viņam nav viss kārtībā, jo viņš ir pārlieku agresīvs, tas nozīmē, ka man pašam kaut kas nav kārtībā - te nav loģikas - lai gan cilvēks empātiski analizē citus caur savu prizmu, viņš to analizē caur dusošām īpašībām - tas nenozīmē, ka viņam pašam ir problēmas ar agresiju.

 Modris, Jarome,  16:09:26 04.12.2007
80.233.142.78

Te ne pie kā nav jāatgriežas, ja vien Tu uzmanīgi lasi komentārus - jā, visi cilvēki savā potencialitātē ir vienādi un vienlaikus atšķirīgi pēc šo potencialitāšu īstenošas pakāpes jeb pēc sava sasniegtā attīstības līmeņa jeb pakāpes.
Otra lieta: agresivitātes noliegšana kā pašsaprotama lieta. Tā jau nemaz nav, jo ir daudzi gadījumi, kad agresivitāte ir pozitīva, kā Tu pats to daudzviet esi atzinis. Tad nevar vienā gadījumā slavēt agresivitāti (sodot puišeli, kas griež nost kaķītim kājiņu) un citā gadījumā runāt par agresivitāti vispār kā par negatīvu lietu. Agresivitāve pati par sevi nav ne slikta, ne laba, tā par vienu vai otru kļūst atkarībā no konteksta.

 pūce,  12:14:42 04.12.2007
194.153.79.122

un vēl drusku, jā dusmu avots tiešām varētu būt tāds, kā Tu saki, bet ja runājam par emocijām, tad tās nav tikai dusmas. Man tā šķiet :) Un tad, diez vai var teikt, ka visu emociju avots ir tieši tāds.

Bet varbūt atkal, jānodefinē spēles laukums :) t.i, jāvienojas, kas ir tas objekts, ko saucam par emocijām?

 pūce, Ģirts 11:26:03 04.12.2007
194.153.79.122

Jā. Piekrītu Tev.
Ej jau tik mēģināju to pašu pateikt drusku citādi, varbūt vairāk skaidrojot, kā un kāpēc tad viņas izšķīst, un nelietojot jēdzienu 'apzināti klātesot', jo manuprāt par tā būtību nav vienotas izpratnes un es nemācētu izskaidrot cilvēka, kas to nav izjutis.
Nezinu, vai izdevās.

Brīžiem jūsu kašķis pārvēršas diskusijā un tād tas ir vērtīgs un ļoti interesants :)

 Girts pūcei,  11:16:18 04.12.2007
80.232.155.227

Taču es nekādi nenoliedzu prāta lomu!
Cita lieta, ka tam ir jāierāda sava vieta. Par to Modris lieliski aprakstīja Mārtiņam par ego.

Lai nu kā tur būtu, tas 'fundamentālais kašķis' ir interesants, nevaru atslēgties, kau sen jau laiks. Bet nu gan veros ciet!

 Girts pūcei,  11:12:17 04.12.2007
80.232.155.227

'Tikt galā' nozīmē transformēt.
Apzināšanās procesā, emocijai sākoties, tā tiek pamanīta. Piemēram, ir sākušās tās pašas dusmas. Paliekot apzināti klātesošam (t.i. savienotam ar savu iekšējo, varbūt var lietot 'iekšējo 'Es'', un dusmu rašanās procesu vērojošam, dusmas izšķīst, nemaz nesākušās. Toties dusmu enerģija transformējās kaut kā citā.

Prāta loma te ir tāda, ka dusmas jau rodas no tā, ka kaut kas nenotiek tā, kā prāts ir iecerējis. Nezinu, kā prāts var uzveikt prātu. Vairākkārt pieminētais citāts no Tolles - 'policijas prieksnieks nekad nenoķers ļaunprātīgo dedzinātaju, ja ļaunprātīgais dedzinātājs ir pats policijas priekšnieks'.

Ar interesi gaidīšu Modra skaidrojumu par emociju kontroli ar prātu. Iespējams, ka mēs patiešām runājam par vienu un to pašu, tikai ar dažādiem jēdzieniem. Iespējams, es kaut ko nezinu. Kā jau teicu, man savulaik neizdevās. Izdevās tad, kad pārslēdzos uz savādāku pieeju, par ko arī šeit runāju, taču, atšķirībā no Modra, neprazdams izskaidrot, kā tas viss notiek. Diemžēl :(((((

 Eze, Ģirtam 10:58:12 04.12.2007
80.81.33.4

Man liekas tā: cilvēka stāvokļi var nebūt viendabīgi, ir brīži, kad viņš patiešām ir kristāltīrs (bez ego, t.i. diezgan bieži tad, kad pats jūtas netīrs, bet arī pēc augsta saviļņojuma utt.), un ir tādi brīži, kad paškritika atslābinās, pašpārliecinātība netiek turēta šaubu grožos, un ir arī apzināti brīži, kad gribas ļauties savam ego.

 Arfa,  10:57:50 04.12.2007
87.110.164.200

Ar to es gribu teikt, ka prāta līdzdalība (vismaz manā attīstības stadijā:D) ir nepieciešama.

 Arfa,  10:55:49 04.12.2007
87.110.164.200

Man šķiet, ka ar emociju 'tikt galā ' nozīmē emociju atpazīt un saprast tās rašanās cēloni (tas ir par nevēlamajām, pozitīvajām var vienkārši ļauties:D). Tad, sajūtot sevī kādu emociju, var atcerēties, ā, tas ir tas. Ar laiku šāda emocija var arī vairs nerasties. Meditācija ļauj nonākt līdz cēlonim. Vai arī jautājums zemapziņai aizmiegot. Vai arī Reiki (kā man). Cēlonis no zemapziņas nokļūst apziņā un ir identificējams.

 pūce, Ģirts 10:48:16 04.12.2007
194.153.79.122

Vai nav tā, ka jūsu 'fundamentālais kašķis' arī drusku balstās uz dažādu jēdzienu lietojumu? Jautāju tāpēc, ka izlasot Tevis rakstīto samulsu pie šī: 'ar emocijām lieliski var tikt galā bez prāta. Visticamāk, šādas pieejas gadījumā [uz to brīdi] ego atslēdzas. Un tad ir tas, ko Modris teica - emocija bez ego ir Dieva svētība. Tad ir uh!'

Tad kā ir, ko Tu domā ar 'tikt galā'? Lasot kontekstā ar 'emocija bez ego ir Dieva svētība' sanāk – emocijas (sajūta; hmmm, te atkal laikam vajag definīciju) ir dabiskas un nav vajadzības tās bloķēt un bremzēt (jo tā var vien kļūt par sausiņu ar akmens feisu). Kad tās atnāk, es tās izbaudu un pieņemu ar pateicību, bet neiesaistos emociju/ego spēlītē un neļauju tām pārņemt kontroli. Saskaņā ar manu pieredzi un man pieejamo informāciju, kontroles pārņemšana notiek, kad emocijai pieslēdzas prāts (tai brīdī ne visai mierīgs un objektīvs :)) jo emociju ietekmē tas ir spējīgs sabūvēt tādas cēloņu-seku konstrukcijas un izdarīt tādus secinājumus, ka pēc tam pašam jāsmejas. Un otrs – kur domas tur enerģija. Tātad, nedomājot par to, ko šobrīd jūti (emociju) tam netiek dota papildus enerģija akcelerācijai. Līdz ar to, vai var teikt, ka 'tikšana galā' nozīmētu – emociju vienkārši izjust, analīzi atstājot uz vēlāku?
Te jāatzīst, ka runāju par prātu, kāds tas man pieejams :)) Un ne mirkli negrasos noliegt prāta lomu un nozīmi - kā gan citādi mūsos nonāk informācija 'lasāmā' formātā, ja ne caur prātu? :)

 Girts Ezei,  10:46:41 04.12.2007
80.232.155.227

Ar 'kristāltīrs' bija domāts - visam pieiet bez ego.

Par to Modra citātu, jā, piekrītu un tā tas arī ir - cilvēks nevar novērtēt par sevi augstāk stāvošu, jo vērtētāja 'mērierīču skala' 'neņem' - nevar jau ar kilogramu svariem tonnas nosvērt!

Tomēr, tomēr, tomēr - es rezervēti skatos uz šīm vērtēšanām, jo - kā jau Modris pareizi (atkal!) rakstīja - cilvēks var paraudzīties uz visu tikai caur savu prizmu. Vērtējums būs nesakropļots, ja prizma būs 'kristāltīra', taču ar to tīrību - vismaz man - ir tā, kā ir. Man reizēm izdodas kādu noraksturot, taču tad nav runa par vērtēšanu (lasi - pakāpju likšanu).

Un tajā pašā laikā, nevaru jau teikt, ka nevienu nevērtēju. Kompānijas arī saveidojās pēc kaut kādiem līdzību kritērijiem un gan jau tā pati vērtēšana vien tur notiek. Ir ļauži, ar kuriem var un gribas doties 'kur deguns rāda', ir ļauži, ar kuriem nekā.

Eu, ziepes, jāstrādā ir!

 Eze,  10:45:15 04.12.2007
80.81.33.4

Es tāda nepacietīgi domājoša šodien

Vārdu sakot, es laikam domāju par terminu 'emocionālkā inteliģence' - cik tur ir prāta? :)))

 Eze, Ģirtam 10:40:23 04.12.2007
80.81.33.4

'Lai kā tur būtu, lieta, ko noteikti zinu - ar emocijām lieliski var tikt galā bez prāta.'

Vai pie šāda stāvokļa var nonākt bez sapratnes, kas nākusi caur domāšanu?

 Jarome,  10:27:09 04.12.2007
193.178.178.81

Modris
piekrītu, ka citus mēs vērtējam caur sevi, bet nesaprotu, kādēļ visi šeit liek noprast, ka aizrādot citam kaut ko, nozīmē atzīt sevī to pašu. Tur nav nekādas absolūtas loģikas. Vai redzot kādam problēmas ar agresiju, vai vislaik lielāmies, vai tev nav skaidrs par viņa problēmām, vai arī tu tiešām uzskati, ka tev kļūs skaidras viņu problēmas tikai tad, kad pats būsi ar tām sastapies. Eksistē taču tāda lieta, kā empātija - tu atmodini sevī iemigušo personības īpašību un iluzori aktivizē - tad vēro, kuras stīgas tā kustina - ja tā skatās, tad es vērtēju to caur sevi, taču tas nenozīmē, ka man šīs problēmas ir aktīvas - tajā ziņā atkal jāatgriežas pie temata, ka visi cilvēki ir vienādi, jo visos snauž vienas un tās pašas uzbūves īpašības - atšķirība ir tikai cilvēku aktīvajās īpašībās.

 Eze, Ģirtam 10:18:37 04.12.2007
80.81.33.4

Muļķības ar visu to 'rādīšanu'... es vienkārši gribēju pateikt, ka Modris nekad sevi par kristāltīru nav dēvējis, viņš ir tikai salīdzinoši sevi novērtējis.

 Eze,  10:15:09 04.12.2007
80.81.33.4

Citējot modra komentāru, man nav šaubu, ka viņš to attiecina arī uz sevi un atbilstoši rīkojas.

 Eze,  10:13:40 04.12.2007
80.81.33.4

nevis 'visām enerģijām', bet 'visām emocijām' :))))))))))

 Eze, Ģirtam 10:13:05 04.12.2007
80.81.33.4

Tātad jāprecizē, ka runa nav par visām enerģijām.

Un gribas arī doma't, ka esi izlasījis Modra komentārā šo vietu:

'2) Tev vienmēr ir jāatceras, ka precīzi Tu vari redzēt tikai tos, kas savā attīstībā ir zemāki vai līdzīgi Tev; ja viņi ir augstāki, Tu nespēsi viņus novērtēt, tādēļ jebkura novērtējuma gadījumā ir jāatstāj atkāpšanās ceļš, gadījumā, ja izrādīsies, ka esi kļūdījies. Tam tomēr nav jābūt šķērslim, lai novērtētu, - ja vien Tava motivācija, kā jau es teicu, ir godīga un tīra.'

 pūce, Modrim 10:07:41 04.12.2007
194.153.79.122

Paldies par ego definīciju!

Vienmēr ir vērtīgi vienoties par jēdzieniem, ko lieto sarunā. Tā izšķīst liela daļa pārpratumu :)

Savukārt par to, ko rakstīji man un Arfai - skaidrs jau, ka Tu vienmēr dod priekšroku šadai secībai. Un piekrītu, lai vērptu pārdomas ap kādu informāciju, tas tiešām ir labākais ceļš.

Ja, piemēram es, šajā savas dzīves posmā rīkojos citādi, tad varbūt tas ir tāpēc, ka man šobrīd svarīgākais nav vērpt pārdomas ap kādu informāciju, bet gan izdzīvot un izjust, kā tas darbojas.
Tomēr ar tevi labprāt parunāšos, ja būs tāda izdevība. Vai arī uzklausīšu :)

 Girts Ezei,  10:01:10 04.12.2007
80.232.155.227

Es jau viennozīmīgi nepateicu - 'mans ego vainīgs', 'Tavs ego vainīgs' - jo es nezinu, nevaru izvērtēt. Un kurš tad manī būs vērtētājs? Takš jau laikam ego! Šite der hrestomātiskais 'ej nu sazini'. Un, ja godīgi, man tas arī neliekas svarīgi. Man neliekas vajadzīgi sevi ar kādu samērot.

Pateicu divas lietas, ko redzu - mans ego uzdarbojās un Modra ego arī uzdarbojās (he, he, he - ta' nu liela gudrība, vai ne? Man pašam arī smiekli sanāca), lai kā Modris mēģinātu izlikties, ka viņš ir kristāltīrs. Godīgs, jā, tāds gan viņš ir!

Lieta, par ko te mazliet pavilkos, par ko bija teksts Arfas materiālā un par ko arī ir Tavs jautājums 21:33 - manā sapratnē ar prātu emocijas nevar 'līdzsvarot'. Tās var tikai apspiest.

Emocija arī ir tā pati dzīvības enerģija (kā Modris pareizi komentē pie 'egles stāsta' - visas šitās izpausmes ir dzīvības enerģija), kas ir ievirzījusies konkrētā gultnē. Emociju apspiešanai atkal tiek lietota tā pati dzīvības enerģija. Tā arī rodas 'azbesta veči' un 'azbesta vecenes' - viena dzīvības enerģija tiek lietota otras apspiešanai, bet dzīvošanai paliek pāri atliekas. Tad nu eksistē tādi sausiņi ar akmens feisiem. Zinu no sevis, jo pats tāds biju!

Par to - prāta lomu cilvēka garīgajā attīstībā - arī ir mūsu fundamentālais 'kašķis' ar Modri. Taču - varbūt patiešām var prātu izmantot savādāk, tikai es to neprotu (man tas nav izdevies?)? Lai kā tur būtu, lieta, ko noteikti zinu - ar emocijām lieliski var tikt galā bez prāta. Visticamāk, šādas pieejas gadījumā [uz to brīdi] ego atslēdzas. Un tad ir tas, ko Modris teica - emocija bez ego ir Dieva svētība. Tad ir uh!

 Arfa,  09:14:07 04.12.2007
87.110.164.200

Spiediena sajušana saules pinumā meditācijas laikā- tas nozīmē, ka šeit ir enerģijas sabiezējumi, bloķēta enerģijas plūsma. Tam, protams, ir kāds iemesls...var būt arī nenolīdzsvarots ego...pārāk liels ego.

 Eze, Ģirtam, Modrim 08:46:25 04.12.2007
80.81.33.4

Ēeeee, tas nav godīgi ! Lai nu mēs te pa zemāko līmeni villojamies - tavs ego vainīgs! nē, tavs!

Bet arī pie jums taisnību nekā nevar panākt - kurā vietā kurš ego tad vainīgs!!! Kuram tad nu ir 'čujs', 'ņuhs' un 'poņa'... Nē nu, kad šitā uzraksta, tad skaidrs, ka Ģirtam, Modris teiktu citādāk :)))

Tātad vērtēšanai vajag cilvēku, kas abiem ir autoritāte? Vai tā?

 Girts Modrim,  08:29:25 04.12.2007
80.232.155.227

Paldies arī Tev par atklātību. Es jau mazliet Tevi ķircināju ar tām lietām, par kurām jautrojos. Bet tas nebija ļauni :)))))))

Tevis rakstītajā interesants likās moments par spiedienu saules pinumā meditācijas laikā.

Protams, iemesls varēja būt mans ego. Atzīšos, bija lietas, kas man nodarbībā visnotaļ nepatika un enerģētiskajā līmenī tās gan jau ka parādījās. Par tām netīkamajām lietām pats it kā jau nesatraucos, jo, galu galā, pirmkārt, biju 'viesos', otrkārt, neviens man pašam neliedz darīt savādāk; tomēr, zemapziņa jau darbojās un šis 'nepatīk' itin viegli izsauc ego reakciju ar ķēdi - 're, re, cik sūdīgi viņš dara, es varu labāk, līdz ar to es esmu labāks'. Ko tur slēpt, tā tas mēdz notikt un, iespējams, tā tas arī notika ar mani. To Tu arī varēji sajust. Ego ir ļoti viltīgs.

No otras puses. Atzīšos arī - man patīk, ka Tu ieklausies šādās sajūtās. Tomēr, kā jau rakstīju, ir jābūt mazliet uzmanīgam. Sarunās portālā Tu daudz kļūdies, pārprotot sarunu biedru (arī biedreņu, he, he, he) teikto, pie kam, pārprašana [gandrīz] vienmēr notiek kā pretreakcija uz savas nozīmības apšaubīšanu. Mans secinājums - tas ir tas pats viņa augstība (he, he, he, viņa zemība) ego, kas Tevi šad tad padīda un liek 'aņķinam' nostrādāt aplami. Līdz ar to, nav izslēgts, ka spiediens saules pinumā toreiz bija Tava paša ego atbalss, attiecībā uz mani. Iespējams, Tu šitos abus momentus it kā proti nodalīt, tomēr Tavas reakcijas portālā runā pašas par sevi.

Vispār, tas ir vesels piedzīvojums - ego vērošana sevī. Uh, kur rafinēts tas čalis ir!

Kā jau Ezītei teicu, kādu laiku parādīšos šeit retāk. Jākoncentrējas citiem darbiem.

 Modris, Mārtiņam,  05:25:11 04.12.2007
80.233.142.78

Atgriežos pie mūsu mīļā ego. Tātad ego galvenā daļa ir priekštats par sevi, bet tajā ietilpst vēl citas daļas. Ja Tu domāsi par ego kā par sevi, tad Tu sapratīsi, ka tā noteiksmē vēl ieiet viss emocionālās reaģēšanas aparāts, kā arī ēteriskais un blīvais fiziskais ķermenis ar visām tā vajadzībām, rīkiem un iedzimtību, saņemtu no vecākiem. Ja vēl precizējam ego noteiksmi, tad varam runāt par triju ķermeņu - fiziskā, emocionālā/astrālā un mentālā - informācijas centru un centrālo vadības pulti. Tu Pats īstenībā neesi tas viss, bet gan cilvēciņš, kurš tur sēž iekšā un caur to visu uztver un regulē. Tomēr kādu laiku viņš var iluzori iedomāties, ka ego ir viņš pats, gluži kā virtuālās realitātes apburts un apmulsināts datoriķis. Ja viņš sajauc sevi ar šo ego sistēmu, tad sistēma sāk valdīt pār viņu, nevis viņš pār sistēmu, un tad ir daudzas ziepes... Jogi runā par viveku jeb atšķiršanas spējām, ar kurām ir domāta sevis atšķiršanas spēja no ego: Tu neesi ķermenis, Tu neesi jūtas, Tu neesi domas, Tu esi Tu Pats, lūk, tā! Un ja Tev ir viveka, tad Tu esi guvis svētlaimi, kura nepazīst vilšanos, jeb ānandu, un no šejienes kāda liela joga vārds - Vivekānanda.

 Modris, Pūcei, Arfai,  04:34:58 04.12.2007
80.233.142.78

Es vienmēr dodu priekšroku vispirms palasīt kādu informāciju (pašu labāko, ja vien tas ir iespējams), un tad ap to vērpt savas pārdomas. Mēs vēl parunāsim par emocijām un to kontroli, bet pagaidām atgriezīšos pie ego (ar mazo burtiņu), jo tēma vēl ne tuvu nav izsmelta.

 Modris, Jaromem,  03:51:41 04.12.2007
80.233.142.78

Tev nevajadzētu aizmirst, ka Tu skaties uz otru caur sevi. Tevis (ego) nedrīkst būt, lai Tavs skats tiešām būtu neizkropļots un saskatītu īstenību. Šai ziņā Tu vēl ne tuvu neesi sasniedzis pilnību, kaut arī kaut kādi panākumi Tev jau ir. Te pārējie teica, ka mums daudzās vietās ir līdzīgi uzskati. Man ir jāatzīst, ka tā tas patiešām ir. Sevi saskatīt Tavās atziņās par mani gan man nav tik viegli kā atzīt zināmas līdzības uzskatos.

 Modris, Mārtiņam,  03:33:18 04.12.2007
80.233.142.78

' 'mans ego' - var būt tikai tādam cilvēkam, kas vairs nav': es paskaidrošu, lai nerastos pārpratumi. Es šeit domāju cilvēku, kas vairs nav identificējies ar personību.

 Modris, Mārtiņam,  03:25:54 04.12.2007
80.233.142.78

'Priekš manīm ego ir izdzīvošanas instinkts...'

Sāksim ar to, ka pārtulkosim šo vārdu latviski. Tulkojumā no latīņu valodas 'ego' nozīmē 'es'. Jautājot par ego, Tev ir jājautā par to, kas Tu esi. 'Kas es esmu?' - ir klasisks jautājums ezoterikā, un to Ramons Maharši - lielais svētais no Arunačalas - lika savas pašrealizācijas metodes pamatā.

Ja Tu saki tā, kā savā izteicienā saki, tad Tu esi identificējies ar savu fizisko ķermeni vai arī ar savu personību. Īstajam 'Es' izdzīvošanas problēma nepastāv, jo tas ir nemirstīgs. No otras puses, ja Tu netici savam nemirstīgajam 'Es' (tas ir, vēl neesi to samanījis), tad Tev ir jāatzīst, ka izdzīvošana principā nav iespējama nevienam, jo visi dzīvie ķermeņi Tev apkārt mirst. Tātad Tu dzīvo nevis izdzīvošanas dēļ, bet gan tādēļ, ka gribi nodzīvot visu dabisko vienas dzīves ciklu un šajā laikā kaut ko darīt, kas Tev sagādā baudu un prieku.
Lai Tu to iespētu, Tev ir jāpakļauj šķeršļi, kas to traucē, un šie šķēršļi var būt arī citi cilvēki, kuriem Tev būs jākāpj uz galvas vai pat jāiznīcina, jo - vai nu es, vai viņš. Kādas dzīves - daudzas dzīves - tā var darīt, kamēr Tu jau nonāc pie citiem jautājumiem - caur daudziem vilšanās gadījumiem, kad Tu zaudē gan laimi, gan prieku, un līdz ar to - dzīves jēgu. Šie citi jautājumi ir - kas tad ir laime un prieks un no kā šie patīkamie stāvokļi ir atkarīgi.
Tātad ego esi Tu pats, un Tu attīsties. Izteiciens - 'mans ego' - var būt tikai tādam cilvēkam, kas vairs nav, t.i., kad viņš apzinās, ka viņa patiesībā nav, tātad viņš kaut kādā ziņā ir līdzīgs mirušam cilvēkam. Toties var būt priekšstats par sevi savā prātā, t.i., - nevis pats Tu, bet Tavs priekšstats par sevi.
Tādā veidā arī definē 'ego', kuru raksta ar mazo burtu un kurš zināmā mērā ir idents ar Tavu personību. Definīcija skan: ego ir priekšstats prātā par sevi, kas izveidojies ap vārdu un uzvārdu kā centru, un ietver sevī visas atmiņas par sevi apkārtējā vidē šajā dzīvē, sākot jau no veidošanās laika mātes miesās. Tur ietilps piederība noteiktai ģimenei, tautai, profesijai (šķirai), reliģijai, rasei utt. - viss, kas attiecas uz Tevi personiski.
Tās nu būtu ievada tēzes par ego ar mazo sākumburtu.

 Modris, Ģirtam,  01:07:53 04.12.2007
80.233.142.78

Tālāk: saules pinums reaģē gan uz savām, gan otra cilvēka ego enerģijām, bet uz dvēseliskām enerģijām reaģē sirds centrs. Kad meditēju kopā ar Tevi, visu laiku izjutu spiedienu saules pinumā, kas nekad meditāciju laikā man nav bijis, tādēļ es secināju, ka cēlonis biji Tu.
Tādas lietas nemelo, Ģirt!

 Modris, Ģirtam,  01:03:33 04.12.2007
80.233.142.78

Par ciešanām un slimībām. Es šo un to esmu studējis, bet Tu - laikam ne. Es zinu, kas ir pasaules sāpes, un tāpat zinu, kas ir egoistiskas sāpes, kuras izsauc nepiepildītas vēlmes, un protu abus šo sāpju veidus atšķirt. Tāpat es zinu, ka ir vidusmēra cilvēku slimības un ir mācekļu slimības, pat Logosu slimības. Šo jautājumu apskata Meistars Džvals Kuls AAB grāmatā 'Ezoteriskā dziedniecība'. Zinu, cik lielā mērā slimību cēlonis ir individuāls vai grupas karmas dēļ. Bet Tu te reaģē kā puišelis, sak 'sifiliss ir sifiliss'. Nu ko Tu zini par to pašu sifilistu, tā rašanās cēloņiem, tā vēsturi, nolūku, pārvarēšanu? Tu zini tikai to, ka pārguļot ar slimu cilvēku, var gadīties, ka arī pats saslimst, un tas acīmredzot liecina par izvirtību vai zemu attīstības līmeni, un tā kā tu šai ziņā esi vesels, tad...protams, protams...

 Modris, Ģirtam,  00:52:19 04.12.2007
80.233.142.78

Man patīk Tavs godīgums un atklātība, jo tieši tādam jau arī ir jābūt. Vajadzēs laikam paskaidrot. Jā un Nē gan ir, gan nav pretstati, jo nāk no viena kopīga avota. Arī tas, ka pakāpes gan ir, gan nav svarīgas, ir patiesība. Norūpēties par savu vai otra pakāpi, izejot no pašām šīm rūpēm, ir stulbi un liecina par uzspīlētu egoismu. No otras puses, objektīvi novērtēt šo pakāpi, cik vien tas ir iespējams precīzi, ir nepieciešams priekšnoteikums, lai kādam varētu palīdzēt, lai saprastu viņa pamatproblēmu, jo tā izriet no viņa attīstības pakāpes. Šeit ir jāņeme vērā divas lietas: 1) Tavai motivācijai ir jābūt nevainojami godīgai - nevis, lai sevi izceltu, bet lai būtu precīzs savā novērtejumā; 2) Tev vienmēr ir jāatceras, ka precīzi Tu vari redzēt tikai tos, kas savā attīstībā ir zemāki vai līdzīgi Tev; ja viņi ir augstāki, Tu nespēsi viņus novērtēt, tādēļ jebkura novērtējuma gadījumā ir jāatstāj atkāpšanās ceļš, gadījumā, ja izrādīsies, ka esi kļūdījies. Tam tomēr nav jābūt šķērslim, lai novērtētu, - ja vien Tava motivācija, kā jau es teicu, ir godīga un tīra. Ezoterikā ir maz objektīvu kritēriju, tādēļ tādām lietām kā godīgumam,kā motīvu tīrībai, ir izšķiroša nozīme; arī labajai gribai un labvēlībai. Ka tevi tādā gadījumā pārpratīs un pierakstīt visus nāves grēkus, egoistisku motivāciju, vēlēšanos sevi izcelt uz otra rēķina, - tas ir pilnīgi neizbēgami, bet tev nav par to jārūpējas, tev ir jārūpējas vienīgi pašam par sava godīguma un motīvu tīrības īstu, iekšēju saglabāšanu. Vai var otram pierādīt, ka tu patiešām tāds esi? Ar varu nevar, ar argumentiem arī būs grūti, kamēr šī otra iekšējā motivācija un godīgums nebūs tāds pats kā tev. Tev ir jāprovocē šis viņa godīgums un atklātība ar savu piemēru, atklājoties, nebaidoties ļaut sev uzbrukt. Otrs to drīkst, un - ja viņš to dara - es to faktiski apsveicu, jo agri vai vēlu viņs nonāks līdz atziņai, ja ne tikai drīkst būt godīgs un atklāts, bet tas patiešām ir vajadzīgs, lai izveidotu cilvēcīgas attiecības starp cilvēkiem, lai varētu sekmīgi attīstīties. Es Tev droši vien uzrakstīšu vēl kaut ko, bet citā komentārā. Jā, cilvēks spriež par otru pēc sava ģīmja un līdzības, un - ja viņš patiešām ir īsts egoists, tad uz neegoistisku reakciju nav ko cerēt, tāds tavā rīcībā redzēs tikai pats sevi.

 Mārtiņš,  00:36:08 04.12.2007
77.93.21.71

Priekš manīm ego ir izdzīvošanas instinkts kurš pārejot emocijās norāda kas priekš tevīm ir labi vai slikti.Tālāk pārejot prātā tu ar vārdiem vari pateikt sev ko tev vajag vai nevajag lai izdzīvotu.Be šā vai tā tas vis notiek stihiski vai impulsīvi.Un te Modris saka ka ir jāpieņem nāve kas ir pretējs izdzīvošanas instinktam.Un kas notiek tālāk jūs laikam jau zināt un ka to nevar aprākstīt ar vārdiem ka tas ir labi vai slikti.Visam ir savs laiks.Ja tu otram noņem ēdienu vai arī ja tu rūpējies par savu tautu lai visi kopā izdzīvotu arī šis darbības ir diktētas no izdzīvošanas instinkta.

 Arfa,  21:53:04 03.12.2007
87.110.164.200

Enerģijas kanāli mums ir visiem bez izņēmuma, galvenais tos neaizštopēt:-)))

 Eze,  21:33:51 03.12.2007
80.81.33.4

Gribēju pakāpties atpakaļ un pacelt sarunas pavedienu, bet aizķēros aiz šī, būtībā jūs esat vienisprātis šajā vietā - ir runa par sakārtotu, trenētu prātu, vai ne?

Modris
Ja nebūs sagatavoti šīs enerģijas uztveršanas un novadīšanas kanāli, tad šī enerģija, kad tā nāks, pārplūdinās Tevi un izsauks daudzus bojājumus....
Ja minētie kanāli (prāts) būs kārtībā, tad šī pati enerģija nevis postīs, bet gan darīs derīgu darbu.

Ģirts
Par emociju izsauktajiem bojājumiem - tie var notikt tad, ja emocijas ar prātu noštopē. Tad emociju varenā enerģija tiešām var radīt nepatikšanas.

 Girts Ezei,  21:32:48 03.12.2007
212.93.97.132

Īstenībā Modris ir super vecis!

Vairāk pa Modri nestaigāsim, es metu šovakar mieru. Varbūt rīt no rīta uz brīdi pieslēgšos palasīt 'Slavas dziesmas' (he, he, he), veltītas man, jo, riktīgs vīrs būdams, Modris jau pēc šitā sarakstītā gan jau ka parādā nepaliks.

Tad atkal uz laiku pieklusīšu, jo jākoncentrējas citām lietām.

 Eze, Ģirtam 21:07:29 03.12.2007
80.81.33.4

Cerams, ka viņš gulēs rāms, he he he... pag, Modri, nesmejies, mēs nokritīsim!!!

 Eze, Ģirtam 21:06:06 03.12.2007
80.81.33.4

OK, mēs turpinām pastaigāties pa Modri, runājot par teoriju, vai ne? ;)

 Girts Ezei,  21:01:43 03.12.2007
212.93.97.132

Nē, to tēzi es nekādi nenoliedzu. Tā ir absolūti patiesa.

Stāsts ir par sevis iecelšanu vai iebīdīšanu tur, kur potenciāls jau [it kā] ir realizējies vairāk. Lūk, šī iecelšana, vēl kā piemērus piesaucot Baironu, AAB, H. Rērihu, ir tā slidenā lieta. Kurš tad ir tas vērtētājs? Kurš ir tas noteicējs cilvēka personības tuvumam dvēselei?

Pats esmu smagi 'norāvies pa purnu' dēļ līdzīgām lietām. Taču vēl ik pa reizei sevi pieķeru, ka ne vella neesmu izārstējies, kaut arī mazumā tā kaite iet.

 Andris8,  20:08:03 03.12.2007
81.198.68.80

Eze.
No Tevis varētu sanākt labs advokāts.

 Eze, Ģirtam 19:31:27 03.12.2007
80.81.33.4

Atsacīšanās smeldze, atšķirtības smeldze, kvēlas ilgas pēc ideāla... kas sāp? dvēsele? ego?

Labi, lai ir ego, bet to taču nenoliksi vienā plauktiņā ar:

34292
Sāpēt sāp man galviņa,
Ko tā sāp, ko nesāp?
Sāp, otram nedodot,
Sāp, no otra gribēdama.

 Eze, Ģirtam 19:18:24 03.12.2007
80.81.33.4

Vai Tu noliedz tēzi, ka mēs esam vienlīdzīgi pēc potenciāla, bet dažādi pēc potenciāla realizācijas pakāpes?

Pietiekami ilgs laiks mums tik daudziem ir jāpavada kopā ar ego, lai visus, kam ego nav savaldīts, noliktu uz vienādas realizācijas pakāpes. Tad jau Tu noliegtu attīstību. Arī vēdiskajos tekstos parādās šī daudzslāņainība, kad savaldot ego zemākās izpausmes, parādās augstākās. Tāpat noteikti ir ar šo procesu pavadošajām ciešanām - zemākas un arvien augstākas...

 Girts Modrim,  18:13:01 03.12.2007
212.93.97.132

Lai mēs būtu kvitā, būs godīgi, ja padalīšos ar to, kas mūsu abu sarunā uzjautrināja mani.

1) Par pakāpēm, par kurām Tev 'nospļauties'. Pakāpe ir salīdzināšanas mērs, vai ne? Ja mēs kaut ko salīdzinām, mēs netieši vēršamies pēc pakāpēm. Un otrādi, ja mēs runājām par pakāpēm, notiek salīdzināšana. Te būs divi citāti no Tevis. Pirmais: '... bet patiesībā vēl esi ļoti zaļs, kaut arī jau brangi paaaudzies, nu gandrīz vai jau turpat, kur es, vismaz kaut kur ne pārāk lielā attālumā'. Respektīvi, šajā pirmajā citātā Tu salīdzināji (saliki pakāpju augstumos!) sevi ar mani. Un nu otrais: 'Ja kāds ir ļoti norūpējies par to savas vai manas pakāpes augstumu, tas tikai parāda, uz cik zemas pakāpes viņš vēl ir, t.i., pati šī norūpēšanās jau ir spilgta un izteikta ego pazīme.' He, he, he - nu, saki, kā lai te nesmejas? Man ir jautrība visam vakaram!

2) Citāts no Tevis:' ... bet no manas acs Tu nekur nenoslēpsies, tā jau nav, ka Tev tās nebūtu, pat ļoti ir, es to jūtu ar savu saules pinumu'. Es nezinu, ko un ar kuru ķermeņa daļu sarunas laikā Tu jūti, bet tas, ka šajā īsajā sarunā Tu manis teikto vienkāršās situācijās pārprati divas reizes - tas ir fakts. Un, ja Tu nepareizi interpretē vienkāršas situācijas, varbūt ir lietderīgi rezervētāk izturēties pret sarežģītāku lietu interpretāciju caur to 'savu aci'. Ar to es negribu teikt, ka man nav ego vai ka neesmu zaļš. Ar to es vēlos Tevi aicināt būt piesardzīgākam kategorismā. Citādi, atkal ir jāuzjautrinās.

3) Par ciešanām un slimībām - protams, domājošais prāts (ego) vienmēr centīsies iestāstīt, ka, redz, manas slimības un ciešanas ir tās citas kategorijas ciešanas (he, atkal pakāpes), jo es jau esmu TUR. Visbiežāk tās ir ego lamatas, lai radītu kārtējās ilūzijas sevis apmānīšanai. Pie kam, piemēram, sifiliss ir un paliek sifiliss, kaut arī to kāds nosauc par 'franču iesnām'. :))))))))))))))))

 Arfa, Vēl par ego 16:57:08 03.12.2007
87.110.164.200

Ego ir tas, kas domā: kāpēc tieši es?
Ego ir tas, kas domā, ka ir labāks par otru.
Ego ir tas, kas žēlo sevi.
Ego ir tas, kas žēlojas, ka nav bagāts.
Ego ir tas, kas domā, ka ir visskaistākais.
Ego ir tas, ko ir viegli ievainot.
Ego ir tas, kas nekad neteiks: Piedod!
Ego ir tas, kas visu zināmo tur pie sevis…jo viņš zina labāk.
Ego ir tas, kas negrib mazgāt traukus un iznest miskasti:)
Ego ir tas, kas domā, ka visu ir izdarījis pats.

 Jarome,  16:53:06 03.12.2007
193.178.178.81

Modri
par tavu izteikumu, ka Ģirts nevar zināt vairāk par tevi, nekā tu pats. milzum daudz cilvēki dzīvo ar tik lielu ilūziju par sevi, ka jebkurš cilvēks, kas puslīdz labi orientējas psiholoģijā, par viņu vairāk varēs pateikt, nekā šis cilvēks pats par sevi. Tas pats ar ekstrasensiem - kuri daudzkārt redz tev, tavām veselības un garīgām problēmām, cauri daudz vairāk, nekā tu pats.

 Arfa,  16:44:48 03.12.2007
87.110.164.200

Jā, viss šis ir spēle, kurā mēs apmaināmies ar informāciju. Pie tam tā informācija nav tā, ko mēs te ar burtiņiem rakstām, bet cita. Vismaz man tā ir :)

 Modris, Ģirtam,  16:30:07 03.12.2007
80.233.142.78

Ak disonanse starp zemapziņā iedomāto un reālo? Ģirt, ko es zinu, to es zinu, tur nav nekādas disonases, bet kas es esmu, to es nezinu, par to es tikai varu būt. Tu man vari izklāstīt tikai savu priekšstatu par mani, Tu jau tāpat nevari zināt vairāk par mani, kā es pats. Un arī attiecībā uz citiem ir tas pats - es varu izstāstīt tikai to, kādi viņi man liekas un analizēt viņu sarakstīto 'literatūru' šeit, nevis viņus pašus. Viss šis ir tikai spēle, kura mums māca labāk iepazīt sevi + ezoteriska informācija.

 Girts Modrim,  16:29:22 03.12.2007
80.232.155.227

Jopcik!!!
Par izbanošanu - es nerunāju par šo te mūsu sarunu, tā ir visnotaļ patīkama un interesanta. Es runāju vispār, attiecībā uz 'esi, kas esi' (huligāns tramvajā arī var būt ir, kas viņš ir, bet ir gadījumi, kad no tramvaja viņu tomēr izmet. Ar to jārēkinās un nevajag brīnīties.). Atkal ieraudzīji melnus kaķus, kur to nav!

 Girts Modrim,  16:24:09 03.12.2007
80.232.155.227

Man ir prieks, ka esam viens otru uzjautrinājuši!

Līdz vakaram!

 Modris, Ģirtam,  16:24:09 03.12.2007
80.233.142.78

Tu to nopietni? Ka par to Tevis paķircināšanu (sak, pieķer mani, ja vari), es būtu pelnījis izbanošanu?

 Eze,  16:20:18 03.12.2007
80.81.33.4

Ja cilvēks rīkosies tikai tā, kā viņam sanāk patiesi reaģēt, tad kā viņš var kļūt labāks - burkānam priekšā taču jābūt :)))
Kā viņš var apspiest savu ego, ja negrib kļūt labāks?

Laikam biežāk jāpaviesojas pie zvaigznēm, ne? Regulāri baudīt labu mākslu, lasīt labu literatūru, satikties ar cilvēkiem kopīgiem garīgiem pārdzīvojumiem, darīt labus darbus, mainīt savus paradumus uz labākiem, biežāk baudīt dabu, biežāk pavērot cilvēkus, cenšoties priecāties par 'labo' viņos vai attaisnojot pamanīto 'slikto' (bez vērtēšanas un emocijām jau mēs tomēr ne visai mākam, tad jau labāk to transformēt nekaitīgās reakcijās)...

Kad esam pabijuši augstākās sajūtās (un tas ir laiks, kad nevaram būt nejauki), tad, atgriežoties zemākajās, jau neatrodam krietnu daļu iemeslu, par kuriem ir vērts 'kasīties' ar citiem.

 Girts Modrim,  16:19:39 03.12.2007
80.232.155.227

Nē, Ģirts vispār par pakāpēm nedomā, Ģirts vienkārši dzīvo.
:))))))))
Bet mans teksts nebija par pakāpēm kā tādām - štrunts ar tām - bet par disonansi starp [neapzināti] iedomāto un reālo. Tieši reālais stāvoklis ir tas, kurš saskata iedomātā apdraudējumu (pēdējais svaigais piemērs tepat atpakaļ - Modris 15:13) un liek attiecīgi reaģēt. Protams, tas nenoliedz būšanu 'esi, kas esi', bet tad, attiecīgi, nevajag brīnīties par šad tad notiekošu izbanošanu.

 Modris, Ģirtam,  16:18:55 03.12.2007
80.233.142.78

Es ne tik daudz esmu garīgais skolotājs, cik ezoterikas skolotājs ābeckaķiem. Ja Tu domā, ka es daudz zinu, tad Tu vēl neesi pat ābeci apguvis, jo es pats vēl ļoti daudz ko nezinu un nesaprotu. Jo tālāk mežā, jo vairāk koku...Kā mans vecais neklātienes skolotājs Teodors Ūders teica: 'Veca lieta - visur maiņa - mūžīga maiņa. Veca zose, rij tik dibenā, ko Dievs dod!
Jā, tad vēl - par tām ciešanām (kuras Tu man pieraksti, un kas esot zemas garīgas attīstības pazīme), arī citāts no Ūdera piezīmēm: 'Taisnība Bernem, kad viņš sev saka - Simts manu prieku neatsver vienas Bairona sāpes -. Arī Gēte saka - Bairons liels un patiess savā rūgtajā dižumā, nav ne ar vienu salīdzināms -.' Es ar šo citātu gribēju Tev pateikt, ka sāpes un ciešanas nav zemas attīstības pazīme, drīzāk jau gluži otrādi, vienīgi līdz ar attīstību tās kļūst citādas. Tas pats ir ar slimībām, daudzi ļoti augstu pakāpi sasnieguši mācekļi ir bijuši ļoti slimi (HPB, AAB, H. Rēriha u.c.). taču viņu slimības ir cita rakstura kā vidusmēra cilvēkiem.
Redzi, Ģirt, Tu par katru cenu centies sevi paaugstināt, bet patiesībā vēl esi ļoti zaļs, kaut arī jau brangi paaaudzies, nu gandrīz vai jau turpat, kur es, vismaz kaut kur ne pārāk lielā attālumā. Tu jau ļoti centies parādīt sevi kā tādu, kuram nav parastās ego reakcijas, kuras es te visu laiku ķircinu un izaicinu, bet no manas acs Tu nekur nenoslēpsies, tā jau nav, ka Tev tās nebūtu, pat ļoti ir, es to jūtu ar savu saules pinumu. Un tas, ka Tu te smalki diplomātiski centies būt itkā objektīvs un vērtēt mani OBJEKTĪVI, nu pavisam OBJEKTĪVI, ir ļoti uzjautrinoši. Jā!

 pūce,  15:58:09 03.12.2007
194.153.79.122

piedod, kļūda - izkāpjot no emocijām, protams.

 pūce, Ezei 15:54:10 03.12.2007
194.153.79.122

:) (par Tavu pēdējo komentāru)

Tieši pirms mirkļa domāju par līdzīgu tēmu - man likās, ka pārtraucu iesaistīties dažādās diskusijās, jo 'izkāpjot no emocijās' vairs nešķiet, ka būtu kas jāsaka.
Bet, ja nu Modrim taisnība? Ja nu šī ir tikai taktika mana viegli ievainojamā ego aizsardzībai?
Vai ir kādas idejas, kā to iespējams atšķirt?

 Modris,  15:50:13 03.12.2007
80.233.142.78

Man vispār ir nospļauties par to, kādā pakāpē es esmu. Es domāju tā, jūs domājat citādi, phe, kāda starpība... Daudz svarīgāk ir tas, vai es patiešām esmu, kas es esmu, jo tas jau ir būtiski, nevis pakāpes augstums. Ja kāds ir ļoti norūpējies par to savas vai manas pakāpes augstumu, tas tikai parāda, uz cik zemas pakāpes viņš vēl ir, t.i., pati šī norūpēšanās jau ir spilgta un izteikta ego pazīme. Es ceru, ka Ģirts arī nav pārāk norūpējies par savas pakāpes augstumu vai zemumu, he, he, he...vai ne, Ģirt?
Man gan negribas daudz analizēt to, kas ir 'izčakstējis', Ģirt. Par 'Viedas Vēstīm' - es pēdējā laikā domāju, ka galvenais iemesls bija mans nogurums, jo 8 gadus vilkt šo nastu nebija viegli, un mana zemapziņa pieprasīja atpūtu, un tad es vairs tik mobīli neķēru katru iespēju izlocīties no bankrota, kā to biju darījis visus iepriekšejos gadus. Šis žurnāls, atšķirībā no 'Mistērijas', bija nekomerciāls izdevums. He, Ģirt, kad paveiksi tik daudz, cik es esmu paveicis, tad varēsi runāt par manām neveiksmēm. Tas, ka šo žurnālu tomēr izdevās pavilkt 8 gadus, būtība ir liela veiksme un panākums (vismaz manās acīs). Varbūt, ka tur Hierarhijas palīdzīgā roka arī bija klāt, nemaz nav tik neiespējams. Redz, arī vairākas grāmats izdevās izlaist, arī tagad jau viena atkal klāt, un drīz būs vēl viena fundamentāla grāmata, kurai es savu roku esmu pielicis gan tulkojot, gan citādi (AAB 'Ezoteriskā dziedniecība'). Neiet jau nemaz tik slikti, kā Tu te tēlo, he, he, he...Ir izredzes arī vēl citus projektus īstenot. Nē, es pilnīgi noteikti nevaru runāt par neveiksmēm, ir tikai darbs, un ezoterika māca nerūpēties par augļiem, bet tikai iet uz priekšu un izmantot izdevības, lai kaut ko izdarītu. Tās šķietamās veiksmes un neveiksmes jau nav atkarīgas tikai no manis vien, tās ir atkarīgas no visiem, kas tur ir iesaistīti un arī no sabiedrības gatavības plašākā nozīmē.

 pūce,  15:47:01 03.12.2007
194.153.79.122

Un, manuprāt, tas nav par nevēlēšanos atzīties savās bailēs un emocijās, bet gan tieši par pamanīšanu un atzīšanu.

 pūce,  15:40:28 03.12.2007
194.153.79.122

Ja drīkst, nedaudz paturpināšu par emociju kontroles procesu no savas pieredzes. Es lietoju tehniku, ko mēdz saukt par 'stop koncentrāciju'. To apgūst pakāpeniski, caur treniņu. Pirmais solis – pamanīt savas emocijas, pamanīt klišejiskas reakcijas sevī, ko izsauc kāda kondicionētība  Nākamais – neļauties pierastai reakcijai, t.i. neļaut emocijai vadīt rīcību. Tiktāl viss ir panākams ar prāta kontroli, tikai ar piebildi, ka pamanīt savas emocijas visvieglāk ir mierīga prāta, jeb neiesaistīta prāta stāvoklī (tomēr, neatkarīgi no prāta kvalitātes, tas vēl joprojām ir prāts).
Tālāk ceļš sadalās - seko divas iespējas:
1. pamanīto emociju ar prātu apspiest vai apspiest un censties izanalizēt, tā radot un urķējot brūci līdz aizrocies līdz saknei un, iespējams, spēj to izraut. Tas varētu būt garš un, iespējams, efektīvs process, bet jautājums paliek, kas notiek ar cilvēka emocijām un reakcijām, kamēr viņš nodarbojas brūces urķēšanu? Tas varētu būt arī ātrs process, ja prāts ir ļoti trenēts.
2. atgriezties sevī, patiesas būšanas, vai kā Ģirts to nosauca - apzināšanās stāvoklī, kurā emocija noplok neizaugusi līdz vētras stadijai. Kā to izdarīt? Ir dažādas iespējas – meditācijas, elpošanas tehnikas, reiki. Nezinu, kā lai vārdos to izstāsta. Tā ir prakse un pieredze.

 Girts Ezei,  15:31:42 03.12.2007
80.232.155.227

Jā. Tas ir viens aspekts.
Otrs aspekts - ar domāšanu un teoretizēšanu ir jāuzmanās, jo tās reāli traucē kāpt pa kapnēm augšup, radot ilūziju, ka cilvēks taču jau ir augšā! Taču tā ir ilūzija; realitāte ir cita. Starpība starp realitāti un ilūziju rada ciešanas. Pie kam, cilvēks, kurš pats cieš, ir sūdīgs garīgais skolotājs!

 Eze, Ģirtam 15:24:20 03.12.2007
80.81.33.4

Laikam jāuzskata Modris tavā tekstā kā piemērs un jārunā par to, kā mēs sev godīgi atzīstamies, kad meklējam ego aizvainojuma cēloni (jo tas ego jau spirinās pretī). Kā var saprast, vai patiesi sevi novērtējam. Un ar ko sevi mierinām.

T.i. mēs pat savai autoritātei (skolotājam u.c.) stāstot par savām iekšējām sajūtām taču arī varam radīt savam ego vēlamo kontekstu, tas ir dabiski, ka vienmēr atradīsim, ar ko sevi attaisnot.

 Girts Modrim,  15:17:56 03.12.2007
80.232.155.227

Tas bija domāts tā, ka Tavas atbildes vienmēr var kādu neapmierināt. Piemēram, tepat atpakaļ izskatijās, ka Arfa par itin daudzam atbildēm nebija apmierināta. Taču, tas protams, nenozīmē, ka Tavas atbildes bija nepareizas - nevajag uzreiz 'ieraudzīt' kaut ko pret sevi vērstu.

 Valters,  15:16:12 03.12.2007
87.110.78.24

Bet citādā ziņā piekrītu Arfai, kura ļoti pareizi norāda, ka mūsu 'pakāpienu' norāda tas, kādi esam savās izpausmēs, attieksmēs un reakcijās.

 Modris, Ģirtam,  15:13:05 03.12.2007
80.233.142.78

Nekā nebija, manas atbildes ir apmierinošas! Ja Tu tā saki, tad pieķer mani konkrētā neapmierinošā atbildē, he. (Pāris reizes Tev varbūūūt arī izdosies, he).

 Valters,  15:05:23 03.12.2007
87.110.78.24

Modra teiktais par pašrealizāciju manuprāt ir pareizāks. Pašrealizāciju varam saukt arī par Cilvēka esamības mērķi un zemākais ego (personība) ir tikai viens no šī mērķa sasniegšanas palīglīdzekļiem. Cilvēks dzīvi dzīvojot pārkaļ savu ego arvien augstākā kvalitātē, līdz tā ir tāda, ka tas nevis vairs traucē, bet jau palīdz Pašam uzkāpt stikla kalnā pie savas princesītes - dvēseles.

 Girts Modrim,  15:05:08 03.12.2007
80.232.155.227

'Pa kādai personīgai psiholoģiskai problēmai mums ir katram. Arī Modrim tāda ir – viņš jūt ārkārtīgi spēcīgu disonansi starp to trepju pakāpienu, kura apraksts ir viņa prātā (un šis pakāpiens ir patiesi augsts!) un to pakāpienu, uz kura viņš pats patiesi atrodas (un šis pakāpiens, savukārt, ir krietni jo krietni zemāks; alegoriski – viņš prātā ir izstrādājis tehniku un fizikālās formulas tam, kā var aizlēkt tāllēkšanā, teiksim 8,20, bet pats var faktiski aizlēkt, teiksim, tikai 6,10. Un ļoti pat ļoti cieš no tā, ka zin par 8,20, bet var 6,10! Starp DOMĀŠANU un BŪŠANU ir grandioza atšķirība! Un tieši BŪŠANĀ jau ir visa sāls). Tieši tas pakāpiens, uz kura viņš atrodas, nosaka viņa uzvedību un to, kā viņš jūtas. Viņš savu patieso pakāpienu NEGRIB redzēt (ērtāk un skaistāk ir domāt par aprakstīto) un tāpēc asi reaģē uz katru mazāko iemeslu, kas satur vai pat nesatur potenciālu norādi uz viņa patieso pakāpienu. Turklāt, domāšana par augšējo pakāpienu viņam neļauj nekur augstāk kāpt, jo rada ilūziju, ka viņs jau ir tur!
Pakāpiena augstums nosaka arī 'attālumu līdz Dievam' – šajā gadījumā, piekļūšanu Esības enerģijai. Jo augstāks pakāpiens, jo lielāka pieeja Esības enerģijai, jo lielākus darbus cilvēks var darīt ('ja Dievs ir ar tevi – no kā tu baidies? Ja Dievs nav ar tevi – uz ko tu ceri?). Piekļūšana Esības enerģijai lielā mērā ir tas, ko sauc par 'harizmu'.

Taču tas viss ir trešdaļbēda!

Modris ir aizsācis daudz lielisku ieceru. Taču tās visas ir faktiski izčākstējušas. Kāpēc tā? It kā jau varētu likties – ja iecere ir laba, nesavtīga, tad taču Hierarhijai vajadzētu palīdzēt to īstenot. Tad kāpēc tā nenotiek? Kāpēc nomira Viedas Vēstis, kāpēc Modris netiek klāt citu projektu realizēšanai (viņa pēdējā sarakste portālā ar Jāni Miezīti)? Atbilde ir viņa paša pakāpiena augstumā un līdz ar to spējai piesaistīt Esības enerģiju. Cilvēks, kurš ir no tā nošķirts, pats spēj ļoti maz. Un tā ir galvenā bēda'.

Tas bija sarakstes teksts, Modri. Tam varu piebilst, ka, atzīstot Ezei savu augstprātību, faktiski jau atzini šīs problēmas pastāvēšanu. Ieklausies - 'augst' + 'prātība'. Prāts atrodas kāpņu augšā un tam nav nekādas daļas, kur atrodas tas pārējais!

Par emociju izsauktajiem bojājumiem - tie var notikt tad, ja emocijas ar prātu noštopē. Tad emociju varenā enerģija tiešām var radīt nepatikšanas.


 Girts Modrim,  14:56:15 03.12.2007
80.232.155.227

Ko lai daru, manas atbildes laikam nevar būt pieclatnieki, kas apmierina visus un vienmēr. Un Tavējās jau, he, he, he, arī nē!

Par emociju izšķīšanu - tas bija absolūti godīgi. Un par to jau mēs agrāk esam runājuši, tas nav nekas jauns.

Man līdz pusčetriem ir laiks, atļaušos nākamā komentārā iekopēt vienu manis rakstītu sarakstes materiālu no nesenā 'vētru un dziņu' perioda. Piedod, tas būs par Tevi, taču tā vislabāk Tev pašam varu noradīt atškirību starp domāšanu par būšanu un būšanu kā tādu. Nav problēmu, ja Tu man atbilstoši dod pretī, kaut kad vakarā pieslēgšos un palasīšu.

 Modris, Ģirtam,  14:50:36 03.12.2007
80.233.142.78

Tev ir jāsaprot, ka emociju kontrole nozīmē enerģijas vadīšanu. Emocijas ir spēks, liels spēks. Ja nebūs sagatavoti šīs energījas uztveršanas un novadīšanas kanāli, tad šī enerģija, kad tā nāks, pārplūdinās Tevi un izsauks daudzus bojājumus (jeb brūces, kā saka Inese). Ja minētie kanāli (prāts) būs kārtībā, tad šī pati enerģija nevis postīs, bet gan darīs derīgu darbu.

 Modris, Arfai,  14:41:52 03.12.2007
80.233.142.78

Pareiza domāšana ir pamats pareizai darbībai, kas samazina ciešanas, uzlabo attiecības starp cilvēkiem, palielina dabisko attīstības ātrumu (mākslīga šī ātruma palielināšana nav vēlama, jo būs līdzīga varmācīgai zieda pumpura atvēršanai).

 Modris, Arfai,  14:38:25 03.12.2007
80.233.142.78

Ha, Tev es varētu palīdzēt apgūt ezoterikas tezauru, definīcijas un Tevi pagrūst domāšanas kvalitātes uzlabošanas virzienā. Ja Tu ļausies, protams, un tik daudz nerunāsi par manu ego.

 Modris, Ģirtam,  14:34:13 03.12.2007
80.233.142.78

Neko darīt, mani neapmierina Tava atbilde. Es Tevi lūdzu aprakstīt man kādas emocijas kontroles procesu, bet Tu man saki, ka pietiek to vienkārši apzināties un tad tā izšķīst. Var jau būt, var jau būt... Tu man to godīgi saki, vai kā? Man atkal liekas, ka tas ir tāpat kā ar bailēm. Neviens negrib atzīties savās bailēs, bet kad pienāk situācija, kura ir patieti apdraudoša, tad izrādās, ka bailes ir ļoti lielas. Tāpat cilvēki negrib atzīt savu savtību vai alkatību, bet kad ir iespēja kaut ko reāli ievilkt nāsīs, tad parādās īstenība. Emocijas ir grūti atcerēties, vai pat to vispār nevar, tādēļ laikam ir tik grūti tās kontrolēt, jo mums šķiet, ka mēs to viegli spējam, bet pietiek tikai rasties atbilstošai situācijai, un baaahhh, bladāc! Vai tad ne?

 Arfa, Modri 14:27:15 03.12.2007
87.110.164.200

Labi, ar definīciju es tiešām varu iebraukt purvā. Mana sapratne par pašrealizāciju var atšķirties, un arī apzīmējumus es, iespējams, lietoju citus. Tāpēc var sanākt gara skaidrošanās, kas ir kas, un gala rezultātā sarunas iznākums būs čiks.
Bet mani tomēr interesē viena lieta. Tev ir pamatīga teorētiskā bagāža. Vai Tev izdodas to pielietot praksē un kā? Ja turpinām tēmu par gaismas bruņiniekiem: Kādu gaismu Tu dod pasaulei? Kāds pasaulei no tā labums?

 Girts Andrim8,  14:22:02 03.12.2007
80.232.155.227

:)))))))))))))
Jā, tas gan tā varētu būt. Velns ar ārā, arī man ir!!!
:)))))))))))))

 Modris, Arfai,  14:22:00 03.12.2007
80.233.142.78

Ja pašrealizācija nav vēlmju apmierināšana, bet gan tas, ko parasti ezoterikā saprot ar šo vārdu - t.i., kontakta nodibināšana ar dvēseli, personības intergrēšanu dvēselē ar sekojošu vēl augstāka kontakta izveidošanu - ar monādi jeb garu, tad pašrealizācija nekad nevar būt ego, jo ego pārvarēšana ir priekšnoteikums, lai pašrealizācija varētu īstenoties.

 Andris8,  14:18:00 03.12.2007
80.232.219.188

Ģirtam.
Nu bet man taču arī ir savs EGO ,beigu beigās!

 Girts Andrim8,  14:12:07 03.12.2007
80.232.155.227

Andri, tomēr Tu tagad neesi korekts pret Modri.
Modris [pagaidām] ir ļoti izturēts, kamēr Tu nodarbojies ar acīmredzamām provokācijām.

 Girts Modrim,  14:09:46 03.12.2007
80.232.155.227

Es jau rakstīju - esot apzināšanās stāvoklī, emocija tiek noķerta 'aiz astes' un izšķīst. Tā pat netiek kontrolēta, jo nav jau ko kontrolēt.

Par piekļūšanu dvēselei - ir meditāciju tehnikas, kas ļauj pacelties virs prāta līmenim. Atbilde uz uzdoto jautājumu nereti parādās fiziskajā ķermenī kā sajūta. Nerakstīšu skurpulozi, kā tas notiek, jo tad būs gari. Taču gan no savas pieredzes, gan redzot, kas notiek ar līdzcilvēkiem, zinu, ka tas darbojas. Par to jau Tev rakstīju labi pasen atpakaļ.

Protams, šādi te nevar būt runa par pastāvīgu kontaktu ar dvēseli. Taču uzskatu, ka tas ir praktiskā darbā kopjams process.

Pavāļāšanās pļavā ne vienmēr ir labākais risinājums, jo tā var būt arī klaja dīkdienība. Tomēr patiešām uzskatu, ka garai teoretizēšanai ir maza jēga. Jo tas, kas tiek izteoretizēts, nekad nav pati BŪŠANA.

 Modris, Arfai,  14:08:13 03.12.2007
80.233.142.78

Nē, tā IR pavisam nopietna saruna, jo Tu šeit pasniedz pašrealizāciju kā vēlmju apmierināšanu (tā var nojaust pēc konteksta).

 Andris8,,  14:07:33 03.12.2007
80.232.219.188

Eze.
Vai es neizteicos pietiekami skaidri ?

 Modris, Ezei,  14:06:20 03.12.2007
80.233.142.78

Emocijas bez ego ir Dieva svētība.

 Arfa, Modri 14:06:03 03.12.2007
87.110.164.200

Mjā, ...tad jau Tu katram vārdam piekasīsies. Vai tad Tu to nezini? Man nav tik daudz laika Tev visu izskaidrot. Un tā vairs nav nopietna saruna.

 Modris, Arfai,  14:02:46 03.12.2007
80.233.142.78

Nevar vienu nezināmo definēt ar otru nezināmo. Kas ir pašrealizācija?

 Eze, Andrim8 13:57:57 03.12.2007
80.81.33.4

Kas Tevī rūgst, Andri?

Man liekas, ka Tevi kaitina Modris tieši tad, kad viņš runā rāmi un mierīgi. Un lielā kaifā esi tad, kad viņu izprovocē, kad izdodas sarunu no teorijas pavērst uz Modra personīgo praksi... :(((

Mēs vienmēr esam tikai ceļā, lai īstenotu savus ideālus praksē un tas nenozīmē, ka par ideāliem (ezotērisko teoriju) nav jādomā, jārunā, jātiecas...

Bet nu labi, tagad es pazūdu, jo jūtu, ka ar savu emocionālo polarizāciju elektrizēju citus :)))

 Arfa, Modri 13:55:54 03.12.2007
87.110.164.200

Es saprotu, Tev labāk patīk kritizēt to, ko citi saka. Labi :D
Kā izskatās šāds variants?

Ego ir pašrealizācija. Viss ir kārtībā, ja tas ir līdzsvarā. Nekas nav kārtībā, ja cilvēks ir agresīvs vai neizlēmīgs. Ego ir veselīgs gribasspēks, ja tas nolīdzsvaro paša intereses ar citām mierīgā gaisotnē.

 Modris, Arfai,  13:53:03 03.12.2007
80.233.142.78

Definīciju solīji Tu.

 Arfa, Modri 13:50:36 03.12.2007
87.110.164.200

Modri, kukū! Kur ir definīcija?
Es Tev pateicu tikai to, ko Tu pats regulāri citiem saki...vai esi pamanījis, ka daudzi to vairs neņem galvā, kamēr Tu uzkarsti:) Ego, tas ir ego...bez visas definīcijas tas ir redzams. Bet nu pamēģini uzrakstīt, neizlokies un neaizbildinies. Lai tiešām var just, ka esi domājošs un par saviem vārdiem atbildīgs cilvēks:)

 Modris, Andrim8,  13:49:30 03.12.2007
80.233.142.78

Es Tev arī varētu nocitēt visus Tavus izteicienus, varbūt pārtrauksim reiz būt rupji? Bez kādiem 'vot'.

 Modris, Ģirtam,  13:47:24 03.12.2007
80.233.142.78

Nu, negribas Tev un citiem to prāta lomu atzīt, negribas piekopt to skrupulozo mentālo darbu un koncentrēšanos, gribas uzreiz pie tās dvēseles, bet nonākat tikai pie emocionāla komforta prasības apmierināšanas (saucot to par gaismu vai gaišumu) un domu darbs izsauc tikai nepatiku. Un tad jūs atgaiņājaties no tā kā no uzmācīgas mušas - bezgalīgas diskusijas; nav ko te ņemties ar teoriju, vajag praktizēt un darīt; daudz vērtīgāk ir pavāļāties pļavā..., utt.
Kādā veidā tad jūs iedomājaties to kontroli pār kādu izsauktu emociju? Nu, labi, Ģirt, apraksti man šo procesu. Vienu piemēru.

 Andris8,  13:43:36 03.12.2007
80.232.219.188

Modrim.
Es nesākšu uzskaitīt visus Tavus izteicienus .Tu kārtējo reizi nobrauci no tēmas ,VOT.:)

 Modris, Andrim8,  13:35:39 03.12.2007
80.233.142.78

Kad Tev aizrāda, ka nevajag lietot žargonu un krievismus publiskā telpā, ka vajag saudzēt latviešu valodu, tad uzreiz - personīgā svarīguma izpausme, sak, kas Tu te tāds, ka vari man aizrādīt, es pats esmu liels un varens, pats gudrs un visu zinu, vai ne?

 Andris8,  13:32:37 03.12.2007
80.232.219.188

Modrim.
VOT man izskatās ,ka Tu pa visu makti gribi diktēt savu toni te,VOT!Starp citu ,vai zini kā tādus skolo Dzen Meistari?Vienkārši ar koku iedod pa personīgā svarīguma apziņas pārņemto pauri.:)Daži pat esot ieguvuši apgaismību !

 Girts,  13:31:00 03.12.2007
80.232.155.227

Mazliet ieskriešu starpā.
'Jo mazāk izmantosiet prātu, jo vieglāk brūce sadzīs, bez prāta nebūs brūces'

Tas ir patiess apgalvojums.

'Brūce' rodas no tā, ka nav noticis tas, kam saskaņā ar prātu (jeb priekšstatiem, 'kas es esmu', 'kā ir pareizi' utt), būtu jānotiek. Tad emocijas arī panesas. Prāts ir 'nazis', kas pats radījis šo emocijas izsaucošo 'brūci' un ar nazi brūci izārstēt nevar. Prāts pats arī nekad 'neredzēs', ka tieši viņš ir brūces radītājs. Kontrolēt emocijas ar prātu nozīmē emocijas apspiest. Tas ir šad tad derīgs, taču ne ilgtermiņa risinājums.

Modrim ir taisnība, ka tikai augstāki aspekti var vadīt zemākos. Tālab cilvēkam ir dvēsele - tur jāmeklē atbildes, atliekot malā prātu. Nav taisnība, ka dvēselei nevar tikt klāt - var, un tas nemaz nav tik grūti.

Un pats svarīgākais - izkopt apzināšanos, klātesamību. Vērot sevi, vērot domas. Tad jebkuras emocijas rašanās tiks notverta kā lapsa aiz astes (der ieklausīties, par ko 'Prata Vētra' tajā popularajā dziesmā īsti dzied!) un emocija izsķīdīs, tā arī neradusies. Ar katru šādu izšķīdināšanu notiks brūces dziedināšana, līdz tā sadzīs pavisam. Prāts to nespēj, prātam ir citas svarīgas lomas lomas cilvēka dzīvē.

 Modris, Andrim8,  13:30:09 03.12.2007
80.233.142.78

Vai tas, ka kāds pārzina ezoterikas teoriju, jau ir pazīme, ka viņš ir atpalicis praktiski? Vai Tev neliekas, ka Tu esi rupjš un netaisns? Ka Tu vienkārši saudzē un lolo savu ego?

 Līga, Andrim8,  13:29:45 03.12.2007
81.198.170.110

To ir grūti ar prātu pieņemt :)

 Andris8,  13:26:34 03.12.2007
80.232.219.188

Līga.
Matērija Gara rokās ir kā plastilīns .:)

 Modris, Andrim8,  13:24:54 03.12.2007
80.233.142.78

Kas tev te par 'vot'? Plēšanās nav tikai plēšanās, un plēšanās no plēšanās atšķiras. Nekad te nebeigsies plēšanās, tā vienmēr ir bijusi un būs, kamēr sarunas partneri nenonāks līdz kontaktam ar dvēseli un līdz runāšani no dvēseles uz dvēseli. Tā var būt atklātā, akūtā formā (kurai es dodu priekšroku, jo tā ir dinamiskāka un ātrāk noved pie mērķa) vai slēptā, gļēvā formā, kas pilna ar mājieniem, ar līdz galam neizteiktām lietām, tad process būs lēnāks, bet tas jau lietas būtību nemaina - plēšanās paliek plēšanās.

 Andris8,  13:23:11 03.12.2007
80.232.219.188

Eze.
Tas nebija par rakstīšanu ,bet par to ,ka var gadiem mācīties ezotēro teoriju ,bet garīgajā attīstībā palikt uz vietas.

 Līga, Andrim,  13:22:24 03.12.2007
81.198.170.110

Par rokas nospiedumu- kā Tu to izskaidro?

 Līga,  13:21:18 03.12.2007
81.198.170.110

Šis citāts, manuprāt, ļoti labi iederas pie šīs tēmas. Tas netika ne vienu tēmēts ne atklāti, ne aizklāti. Ja kāds to uztvēra uz sevi teiktu, tad viņam ir jāpadomā, kāpēc viņš to tā uztvēra.

 Eze, Modrim 13:20:27 03.12.2007
80.81.33.4

Labi :)))

Un jūtas tātad 'nesaviļņo'... grūti to iedomāties, bet laikam jau tā sanāk. Ģirts arī par to runāja.

 Modris, Ezei,  13:19:21 03.12.2007
80.233.142.78

Cilvēks ar sliktu domāšanas kvalitāti meditēt nespēj, jo meditācija ir nākošā fāze pēc domāšanas attīstības - ar meditāciju kontrolē prātu, nevis emocijas.

 Andris8,  13:17:19 03.12.2007
80.232.219.188

Modrim.
Teorētiski ,Modri,teorētiski tas viss ir .Bet prakse rāda ko citu.Vot kad pārstāsim plēsties te ,un kad enerģētiski būs jūtama labvēlības atmosfēra te ,tikai tad tas būs reāli .:)

 Modris, Eze,  13:14:45 03.12.2007
80.233.142.78

Meditācija vienkārši ir tīrs, nesaviļņots apzinās matērijas stāvoklis. Tās pašas matērijas nemierīgo stāvokli - kad to padara negludu domu viļņi, sauc par prātu. Uz viļņiem vēl ir ņirba, kuru sauc par emocijām. Vispirms jānomierina ņirba, tad viļņi, un tad nāk mierīgās, gludās virsmas stāvoklis, parādās jūras bezgalība...

 Eze, Andrim8 13:10:42 03.12.2007
80.81.33.4

Nezinu gan. Es rakstu tad, ja manī kaut kas rūgst - sajūtas, domas, nojausmas, vēlēšanās.. un arī uztveru to, kas iekrīt sirdī vai ego :))) nezinu, vai to var uzskatīt par prāta asināšanu.

 Modris, Andrim8,  13:09:07 03.12.2007
80.233.142.78

Ego tematika nebeidzas tādēļ, ka to vēl nav apguvuši 'simts mērkaķi' - Tu taču zini, ka iemācot simts mērkaķiem kaut ko jaunu, šīs zināšanas tad izplatās uz visu mērkaķu cilti. Tas pats notiek ar kolektīvo apziņu. Vieni ienāk, noskaidro kaut ko (labākajā gadījumā), tad nāk citi un atkal jāskaidro no jauna, tas ir kā skolā. Kamēr visi zina. Vajadzīga pacietība, ja neesi egoists un nedomā tikai par savu zināšanu vien, bet arī par kalpošanu. Mācīšana ir kalpošana, saproti, Andrīt, un nevis plātīšanās ar savām zināšanām, kā te daži man mēģina piešūt.
Prāts ir papagailis? Tu runā par informāciju, nevis par prātu. Mēs jau runājām par to, kur ir atšķirība starp zināšanu un viedumu. Prāts nav tikai informācijas akumulētājs, bet arī starpnieks viedumam.

 Eze, Modrim 13:06:47 03.12.2007
80.81.33.4

Es domāju, ka tā teksta tēma ir par to, kā līdzsvarot ego reakcijas - vai ārstēt aizvainojuma sāpes ar atriebību, pretuzbrukumu utt.

T.i. prāta loma šeit vairāk aprobežojas ar atriebības plānu kalšanu (kas sadzīvē faktiski ir tomēr standarta reakcija - t.i., ja sāp, tad tas otrs vainīgs.. un, pat, ja nav vainīgs, tad 'pats vainīgs', ieduram un liekas, ka nu ir enerģija līdzsvarota).

To, kas aizved līdz cēlonim, laikam raksta autors nesauc par prātu. Pieņemu, ka domāta vēl augstāka kategorija, ar ko kontrolē. Šķiet, ka runa ir par to, kas tiek panākts meditācijā. Meditējot pieklusina prātu un klauvē pie dvēseles.

 Modris, Arfai,  12:51:02 03.12.2007
80.233.142.78

Jā, bez tam Tu vēl esi rupja un netaktiska, tas arī pieder pie neprasmes domāt, he, he, he...

 Arfa, Modri 12:50:29 03.12.2007
87.110.164.200

Bet vēl piebildīšu par to rakstu.
Meditācijā jau arī atslēdz prātu. Tas ir tas pats.

 Andris8,  12:50:27 03.12.2007
80.232.219.188

Var ilgi un dikti runāt par ego ,bet tā runāšana neko nemainīs ,ja jau gadu desmitiem studējot ezotērās gudrības emocijas nav noplakušas . Tas norāda vienīgi uz to ,ka ir asināts tikai prāts ,kuru var ļoti veiksmīgi pielietot šādās diskusijās.Bet prāts kā zināms ir tikai papagailis.

 Modris, Arfai,  12:49:43 03.12.2007
80.233.142.78

Par visa pieņemšanu - pareiza doma, taču metodoloģija ir stipri apšaubāma. Ezoterikā pasauli (tai skaitā apvainojumus) pieņemt mācās ar domām par nāvi ('memento mori'). Ja Tu iemācies pieņemt nāvi, tad Tu esi gatava pieņemt jebko.

 Arfa, Modri 12:47:42 03.12.2007
87.110.164.200

Tu man nevari pateikt priekšā. Ja es nepiekritīšu Tavam ego definējumam, tad vari būt drošs, ka es to darīšu zināmu:-)))
Tā kā raksti vien. Man tagad ir citi darbi, kādu laiku te nebūšu.
Bet par domāšanu man arī ir savs viedoklis. Tavs ego neapvainosies? :D
Tu galīgi neproti domāt. Tu atgremo grāmatu gudrības un tur nav nekādas Tavas pieredzes iekšā :P
Un tagad es pazūdu :P

 Modris, Arfai,  12:45:14 03.12.2007
80.233.142.78

'Esiet uzmanīgs ar savu brūci. Nepalīdziet tai kļūt dziļākai, ļaujiet tai tikt dziedinātai; tā var tikt dziedināta tad, ja nokļūsiet līdz tās cēloņiem. Jo mazāk izmantosiet prātu, jo vieglāk brūce sadzīs, bez prāta nebūs brūces'
Tas ir citāts no Tava resursa, un pilnīgi šķērsām. Es nevaru iedomāties, no kurienes kaut kas tāds ir radies. Zemākas kategorijas lietas vienmēr kontrolē ar augstākas kategorijas lietu palīdzību. Emocijas kontrolē ar prātu, un nekad - citādi.

 Modris, Arfai,  12:28:43 03.12.2007
80.233.142.78

Ar vienu vārdu sakot, es zinu, kas ir ego, bet es pagaidīšu, kad Tu konkretizēsi savu domu par to, es negribu Tev pateikt priekšā atbildi, un Tu taču to nemaz arī nevēlies, vai ne? Pati gudra, vai ne? :)

 Modris, Arfai,  12:26:28 03.12.2007
80.233.142.78

Domāšanas spējas ir tieši saistītas ar koncentrēšanās spējām, tas ir gandrīz viens un tas pats.
Protams, koncentrēties ir vieglāk uz lietām, kuras ir tev magnētiskākas, tādēl iesācējiem savu domāšanas spēju izkopšanā vajadzētu praktizēt koncentrēšanos uz pievilcīgiem objektiem, bet jau pieredzējušie spēj koncentrēties uz jebko.
Es nevis mēģinu uzspiest nevis savas domas, bet gan domāšanu kā tādu. Kāda jēga laist gaisā emocionālus ziepju burbuļus?
Sarunās viedokli tiek salīdzināti, un to aizstāvībai tiek izmantoti argumenti. Ja pretējā puse nespēj dot pienācīgus argumentus, kas mani piespiestu mainīt savējos, tad es palieku pie savām domām. Nu, pilnīgi dabiski, vai ne? Vai tad Tu dari citādi? Un - ja es neieklausītos otra domās -, tad kā es varētu aizstāvēt savu viedokli? Toties katrs vēlas, lai viņa viedokli pieņem, bet to ir jēga darīt tikai tad, ja tas ir pietiekami argumentēts un pārliecinošs - jā, tad tāds viedoklis ir ieguvums un bagātina mani. Tzču iziet no principa, ka obligāti būtu jāpieņem cita viedoklis tikai tādēļ, ka tas ir cita - nu, tas taču nemaz nav gudri, kā Tev liekas?

 Andris8,,  12:18:33 03.12.2007
80.232.219.188

Nupat noskatījos vienu dok. filmu par Nepālas un Tibetas svētajām vietām.Tur bija nofilmēts arī plaukstas nospiedums ,kuru klintī atstājis dižais jogs Guru Rinpoče Padmasambhava ,kad viņš bija pilnībā atbrīvojies no ego.Izskatījās tas nospiedums itkā būtu iekausēts klintī.

 Arfa, Modri 12:13:21 03.12.2007
87.110.164.200

Vai Tu domāšanu nejauc ar koncentrēšanās spējām? Pie tam uz to objektu, kas Tev ir svarīgs un par ko Tu vēlies runāt? Vai nav tā, ka Tu neieklausies citu domās, bet mēģini uzspiest savējās? Vai nav tā, ka Tev ir viedoklis, no kura Tu neatkāpies un sarunās izej no tā, ka tieši Tavējais ir pareizs? Bet pareizs var būt arī otra viedoklis, kas var neizslēgt Tavējā pareizību. Sarunas no tā tikai iegūtu, ja mēs visi to akceptētu.

 Arfa, Modri 12:07:37 03.12.2007
87.110.164.200

Attiecībā uz definīciju, jā , varbūt ir vērts nodefinēt? Tas, kas izteikts vārdos, vienmēr ir skaidrāks par to, kas ir sajūtu līmenī.
Kāda ir tava definīcija?
Es savējo dienas laikā pamēģināšu konkretizēt.

 Modris, Arfai,  12:07:20 03.12.2007
80.233.142.78

Ego reakcijas pārsvarā ir emocionālas, un emocionālās reakcijas kontrolē jeb līdzsvaro ar prātu. Ja Tu skaidri apzināsies, kas ir ego un nodefinēsi to, tad Tev būs viegli kontrolēt emocionālās - resp., egoistiskās - reakcijas.

 Modris, Arfai,  12:04:52 03.12.2007
80.233.142.78

Tu teici, ka esi saprātīgs cilvēks, es arī tāds esmu. Tas saprātīgums attiecas uz domāšanas kvalitāti. Atceries, es teicu, ka Tu neproti domāt? Tu to uztvēri kā lamāšanos, jo kā tad tas var būt, ka es neprotu domāt? Taču es nebūt netaisījos Tevi nolamāt vai aizskart, es biju pilnīgi pārliecināts, ka tā tas arī. Domšanas kvalitāte ir atkarīga no tā, cik ilgi Tu vari noturēt uzmanību uz kādu priekšmetu, nenovirzoties no tā - šajā gadījumā uz ego definēšanas uzdevumu - un būtu ļoti vēlams, ka tik ilgi, līdz šī skaidrā definīcija, un līdz ar to - skaidra šī jēdziena apzināšanās - ir iegūta. Tad Tu vairs nekad šo jēdzienu nelietosi nevietā un veltīgi neaizskarsi citus cilvēkus tur, kur ego nav.

 Arfa, Modri 12:03:09 03.12.2007
87.110.164.200

Man ir svarīgi, ka tā tricinošā man ir nevēlama. Es jūtu, kā tā mani izsit no līdzsvara, bet neko labu nerada. Tad arī ir vienalga, kā to nosauc (bet es to saucu par ego reakciju), svarīgi, lai es iemācītos to līdzsvarot.

 Modris, Arfai,  11:52:59 03.12.2007
80.233.142.78

Ja Tu nezini, kas ir ego (nevis Ego), tad kā Tu zini, ka Tevī runājošā (Tevi tricinošā) enerģija ir tieši ego, nevis kaut kas cits? Tad kā Tu tajā vari 'ieklausīties'? Varbūt Tev vienkārši rēgojas?

 Modris, Arfai,  11:49:34 03.12.2007
80.233.142.78

Tu jau vari izlikties, ka par ego un Ego atšķirībām nekas nav bijis teikts...

 Modris, Arfai,  11:47:15 03.12.2007
80.233.142.78

Un - ja nav skaidras definīcijas -, tad nav arī skaidras zināšanas, kas tas ir par zvēru, un tad šo vārdu nevar lietot, lai to kādam piedēvētu, jo tad tam būs tikai lamu vārda statuss, bet lamu vārdus lieto, lai kādam iedzeltu, nevis, lai noskaidrotu patiesību, tie var pilnīgi neatbilst cilvēkam, pret kuru mēs šo vārdu lietojam, vai ne? Un iedzelšanas tieksme nav nekas cits, kā kas...? Jā, pareizi, - ego izpausme.

 Arfa, Modri 11:41:40 03.12.2007
87.110.164.200

'Runas ir garas, darbs ir īss, no darba varas liktens trīs'- tā kādreiz teica Rainis. Labāk ieklausīsimies savā Ego balsī un nevis runāsim par to.
Par to, kā es redzu Tavu ego, es jau teicu- Tu ļoti sāpīgi reaģē uz jebko, kas kaut kādā veidā ir pretrunā ar Tevis teikto vai Tavām domām, vai to, kā Tu domājies esam. Tas ir ego, kas tā reaģē.
Es pārtulkoju vienu sarunas gabaliņu no cita foruma (piedodiet, ja literāri nav pārāk veiksmīgi)
http://193.238.221.201/masq/reiki/raksti/rakstireiki21.htm
Varbūt noder. Man patika šāda pieeja.

 Modris, Arfai,  11:11:59 03.12.2007
80.233.142.78

Ego tomēr nav absolūti katrā cilvēka, kaut arī neegoistiski cilvēki ir diezgan reti. Nu labi, Tu negribi runāt par savu ego, kā es redzu, tad parunāsim par manējo. Kur Tu redzi to manu ego (kuru es esmu - kā Tu teici - piekarinājis kā karogu mastā)? Vai arī - varbūt ir priekšlaicīgi runāt par manu vai Tavu ego, pirms mums nav skaidras definīcijas?

 Modris, Līgai,  11:06:34 03.12.2007
80.233.142.78

Es neatsauktos uz to gaismas bruņinieka vārdu, man pietiktu ar apzīmējumu - saprātīgs cilvēks. Par slikto un labo var runāt neatkarīgi no tā, kur to ierauga - sevī vai citos, jo slikts ir slikts, tāpat kā labs ir labs. Tev ir gluži slimīga tieksme pieprasīt no citiem grēku nožēlošanu vai arī atteikšanos redzēt trūkumus. Nu, nav jau noslēpums, ka citos to ieraudzīt ir vieglāk nekā sevī, un tas attiecas arī uz Tevi pašu, vai ne?

 Arfa, Modri 10:37:10 03.12.2007
87.110.164.200

Ego ir katrā cilvēkā. Es tā īpaši to citos nemeklēju, vairāk man interesē, kā pati uz visu reaģēju. Taču šeit man vienkārši iekrita acīs, tik daudz runas par ego samazināšanu, bet daži reaģē uz jebko tik sāpīgi, pie tam vainojot pie tā citus. Vairāk tas izskatās pēc tā, ka piekarinot nelāgā ego birku otram, ir iespēja izteikt pārmetumus, cik viņš negarīgs utt. Un tas manā skatījumā izsklatās, ka ego reakcijas sevī nemaz netiek pamanītas. Bet tas tā starp citu, par to, ko mans ego secināja:-)))
Ja uzskatām, ka ego evolucionē (bet man šķiet, ka to vajadzētu saukt savādāk), tad tas notiek no stāvokļa, ka izjūtam kādu no Tevis nosauktajām īpašībām (vai tml.), līdz tam, ka izjūtam tikai mīlestību. Bet tāds pavisam reāls un manai cilvēciskajai attīstības stadijai atbilstošs stāvoklis ir sapratne. Tā es nolīdzsvaroju ego ar citām savām daļām.
Patiesībā man būtu interesanti zināt, kā citi pamana savas ego reakcijas un ko ar tām dara?

 Andris8,  10:19:43 03.12.2007
80.232.219.188

Saucēja balss tuksnesī.... :))))

 Līga,  09:14:44 03.12.2007
81.198.170.110

Atgriežoties pie tēmas, palasīju kāda semināra materiālus un atradu šādus Aditja teiktos vārdus: ' Runājot sliktu par citiem, jūs gribat pacelties augstāk, neredzēt savus trūkumus.' Ko sakāt par to, gaismas bruņinieki?

 Modris, Arfai,  05:51:27 03.12.2007
80.233.142.78

'Svarīga ir būtība. Kāda nozīme definīcijai?'
:D - kas tad ir definēšana, ja ne būtības izkristalizēšana? Definīcija ir būtības formula.

Pret pārējo Tevis teiktajā es neiebilstu.

Jautājums: pēc kādām pazīmēm Tu konstatē ego klātbūtni otrā cilvēkā, kā novērtē šīs klātbūtnes lielumu? Ja ego ir pakļauts izmaiņām, tad no kāda uz kādu stāvokli tas evolucinē? Citiem vārdiem - kāda ir tā zemākā un augstākā forma? No kādiem elementoem ego sastāv? Laikam jau būs par daudz jautājumu vienai reizei? Varbūt paņem kādu vienu.

 Arfa, Modri 21:36:39 02.12.2007
87.110.164.200

Svarīga ir būtība. Kāda nozīme definīcijai? Man jebkas interesē, kā tas izskatās praksē, kā es to varu pielietot savā dzīvē.
Jā, tā sanāk, ka ego par to ir atbildīgs. Bet vai Tu vari atmest visu to, kas Tevī rodas? Nevari taču, vai ne? Tas viss notiek tikai caur pārdzīvojumu. Tās visas jūtas, emocijas, reakcijas Tev ir jāizdzīvo un jāatpazīst, un jāatrod cēlonis, tikai tā Tu vari tās pārvērst. Ja Tev nebūs ego, kas to visu fiksē- kādā veidā Tevī notiks pārvērtības? Cilvēka ķermenis ir kā jauna aparatūra, kas jāapgūst un jāpielieto ar visām tās fīčām.

 Modris, Arfai,  20:53:04 02.12.2007
80.233.142.78

Te nav ko iebilst Tev, bet definīcija tā tomēr nav.
Tomēr ego ir atbildīgs arī par savtību, alkatību, skaudību, nenovīdību, aprunāšanu, klīķu veidošanu, konkurences dziņu jeb sāņcensību, šķelšanos, kariem, laupīšanām, izvarošanām, augstprātību, neiecietību, visām iekārēm un daudzām, daudzām citām nejaukām lietām.

 Arfa, Mārtiņam 19:22:10 02.12.2007
87.110.164.200

Vienā brīdī es pēkšņi aptvēru, ka varu ieraudzīt starojumu ap cilvēku. Sākumā es priecājos, jo tas apstiprināja, ka tas ir iespējams un eksistē. Tobrīd es to varēju redzēt tikai īpaši sakoncentrējoties. Vēlāk sajutu, ka pat nevajag koncentrēties, bet...es arī sapratu, ka mani tas traucē, ka man to vismaz pašlaik nevajag. Tagad es to vairs nemēģinu un skatos atkal normāli.
Bet jā, tas nav pa jokam.

 Arfa, Modri 19:14:54 02.12.2007
87.110.164.200

Manas domas ir tādas, ka viss, kas mums kā cilvēkiem ir dots, ir nepieciešams. Tas viss kopā veido to, kas mēs esam. Visam, kas cilvēku veido, ir jābūt cieši saistītam savā starpā un harmonijā. Ego ir kā jutīgs instruments, kas ļauj saprast, ka kaut kas nav pareizi. Ego ir tas, ka liek justies sāpinātam, nenovērtētam, satrauktam un tml., tas liek pārdomāt , saprast, rīkoties savādāk, un tas veicina dvēseles pilnveidošanos. Tikai tas, ko mēs izdzīvojam, saprotam, pārdzīvojam un mainām domāšanā , ļauj mums pilnveidoties. Tāpēc nevar mākslīgi atmest ego. Nevar tā pateikt- samazini ego, un to izdarīt. Tikai tad, kad mēs spēsim sajust vienīgi mīlestību pret visu, ego nebūs nepieciešams. Vai vienkārši tā funkcijas būs beigušās. Bet pašlaik ego ļauj iegūt nepieciešamo pieredzi.

 Maitreja, Mārtiņam,  17:16:21 02.12.2007
80.233.142.78

Sevi neiepazīstot kā Pašu, jūs varat kļūt atkarīgs no ķermeņa, prāta un dabas.
Būdams fiksēts uz ķermeni, jūs piedzīvojat, ka materiālās vēlmes un vēlme pēc jutekliska apmierinājuma nekad nebeidzas. Alkas aug, meklējumi turpinās un jums pastāvīgi trūkst apmierinājuma.
Būdams fiksēts uz prātu, jūs varat sapīties nebeidzamās ideju konstrukcijās, ideoloģijās, -ismos. Jo vairāk jūs meklējat, jo vairāk attālināties un tad konstatējat, ka vienmēr būs nezināmi reģioni. Pie tam jūs patiešām varat arī apmaldīties, bet ar to jūs negūsit piepildījumu.
Būdams fiksēts uz dabu, – ceļā, kurš ir pilns ar -ismiem, kā okultisms, spiritisms un tamlīdzīgi –, jūs izmēģināsit reģionus, kuri nekad nevar tikt pilnīgi saprasti. Maitreja uzsver, ka šī riņķī apkārt eksperimentēšana nozīmē ļaunprātīgu izmantošanu.
Piemēram, spiritisti tic, ka viņi var sazināties ar mirušajiem. Pēc Maitrejas teiktā, tā saucamais medijs „noskaņojas” uz vibrācijām, kuras vēl aizvien atrodas prāta, dabas un ķermeņa jomā. Maitreja jautā: „Kur ir Pats, kas ir aizgājis?” Tas vairs nav ķermenī, kurš tiek pārvērsts pelnos vai apbedīts. Tas vairs nav prāts, kuru Pats kādu noteiktu laiku piedzīvo kā Kunga templi.
Tāpat tas nav spēks (daba), kuru Pats tāpat piedzīvo kā Kunga templi. Maitreja saka: „Neviens spiritists nevar atsaukt Pašu atpakaļ.” Tā kā jūs esat Pats, ko tad medijs sauc atpakaļ? Tikai Meistars retos gadījumos, kurus nosaka garīgais likums, var atsaukt Pašu atpakaļ.
Tādēļ Maitreja dod padomu: „Neesiet fiksēti uz kāda Meistara fizisko formu. Citādi jūs kļūsit tikai nelaimīgi, ja Viņš nebūs šeit. Sevi iepazīstot kā iekšējo Pašu, šīs rūpes zūd.”
Jēzus brīdināja no spēku ļaunprātīgas izmantošanas. Maitreja saka: „Pat tos sastopot, pat tādus spēkus attīstot, jūs nedrīkstiet kļūt atkarīgi no tiem. Nemēģiniet tos piesavināties. To darot, tie jūs sagraus. Tie nepieder jums.
(1988. g. decembris)

 Modris, Arfai,  17:09:11 02.12.2007
80.233.142.78

Jā, mazliet atpūsties jau var, es ārdos vēl vienā mājas lapā. Tomēr, varbūt es Tevi varu palūgt vairāk pastāstīt par ego noderīgumu, kā arī par to, kā Tu šo ego saproti, kā to definē, kā konstatē tā klātbūtni. Lūdzu!

 Mārtiņš,Modrim,  17:08:12 02.12.2007
77.93.21.71

Tu vēl neesi atbildējis uz manu jautājumu.Un par tām spējām kas ir aprakstītas rakstā.Mana sieva redz auras un tā redzēšana viņai sagādā tikai problēmas un viņa labprāt gribētu lai neredzētu tās.Es domāju ka šis dažādās spējas daļai cilvēku var sagādāt tikai problēmas.

 Arfa, Modri 16:55:21 02.12.2007
87.110.164.200

Man arī nav īsti pavediena. Viss, kas te bija, atgādina sprādzienu makaronu fabrikā, jūtos mazliet izsmēlusi sevi.
Ja Tev nav iebildumu, turpināsim vēlāk, kad atkal būs nobriedusi situācija, vai kāda svaiga doma uzradusies.

 Modris, Arfa,  16:51:21 02.12.2007
80.233.142.78

Man trūkst pavediena. Es uzskatu, ka Tu gribi parunāties, vai ne?

 Arfa, Modri 16:49:38 02.12.2007
87.110.164.200

Es jūtu tavā balsī nelielu ironijas piedevu, tāpēc man ir jāapdomā, ko īsti rakstīt. Tāpēc, kamēr es apdomāšos, labprāt palasīšu Tevi:)

 Modris, Arfai,  16:47:08 02.12.2007
80.233.142.78

:D - jā tiešām! Nu, sāc Tu pirmā, es gribu paklausīties (t.i., palasīt).

 Arfa, Modri 16:44:12 02.12.2007
87.110.164.200

Pašlaik mēs varētu turpināt sarunu par gaismas bruņiniekiem:) Un tas patiešām varētu būt saistīts ar cilvēka ego, kas šajās sarunās arī ļoti izvērsti un uzskatāmi ir parādījies:)

 Arfa, Modri 16:42:13 02.12.2007
87.110.164.200

Jā, un es esmu apguvusi Reiki ar interneta palīdzību, un turpinu apgūt citas enerģētiskas prakses.

 Modris, Arfai,  16:40:42 02.12.2007
80.233.142.78

Tu man vēl neesi atbildējusi uz vienu jautājumu, un proti, par ko Tu īsti gribi parunāties? Par manu un Tavu ego vai Ego?

 Andris8,  16:38:50 02.12.2007
80.232.219.188

:)..........................................................................................................:)

 Modris, Arfai,  16:38:34 02.12.2007
80.233.142.78

Jā, vēl aizmirsu piemetināt, ka strādāju par biedrības 'Latvijas Viedas sadraudzība' vadītāju (bez maksas, protams), piepelnos ar tulkošanu un rediģēšanu.

 Arfa, Modri 16:38:08 02.12.2007
87.110.164.200

Redz kā, un Tu vēl cienījamāks kungs :) Studējusi esmu Ķīmijas fakultātē, sākumā RTU, maģistratūru LU.

 Modris, Arfai,  16:35:41 02.12.2007
80.233.142.78

Ā, tad jau Tu esi visai cienījama kundze. Dabas zinātnēs? Kādā fakultātē?
Mani dati: modris_slava@inbox. lv, beidzis Valsts Mākslas akadēmiju, mākslas zinātņu fakultāti, pēc dažām dienām man būs 61 gads, ap 40 gadus esmu studējis ezoteriku pašmācību ceļā.

 Arfa, Modri 16:29:16 02.12.2007
87.110.164.200

Vai, es nemaz nezināju, ka Tevi tas tā satrauc. Mani sauc Inese. Telefoniņš man ir Samsung. E-mail arfa9@inbox.lv Gadi tādi, ka atklāju tikai tur, kur citādi nevar. Bet aptuveni varu pateikt 40+ . Izglītība man ir augstākā- maģistra grāds dabas zinātnēs. Strādāju lielā uzņēmumā. Interesē man viss , kas saistīts ar dziedināšanu, enerģijām, mistiskām lietām un ne tikai.
Tā, Modri, bet es arī nekā par Tevi nezinu, tagad tava kārta :D

 Modris, Andrim8,  16:27:38 02.12.2007
80.233.142.78

Tomēr nevari novaldīties? Patīk korī dziedāt?

 Andris8,  16:26:23 02.12.2007
80.232.219.188

Modrim.
Labi ,Sv.Modri!:)

 Modris, Andrim8,  16:20:17 02.12.2007
80.233.142.78

Parūpējies pats par saviem komentāriem, nevis manējiem - lai tie nebūtu tikpat nožēlojami. Neesi taču tāds kā es, atdarināšana nav cilvēka cienīga.

 Modris, Arfai,  16:18:54 02.12.2007
80.233.142.78

Nu, Arfiņ, kā tad Tevi sauc? Cik tad Tev ir gadiņu? Un kāds Tavs telefoniņš un e-mail adresīte? Un kāda Tev ir izglītība? Kur Tu strādā? Par ko Tu īsti gribi parunāties? Vai tas viss ir noslēpums? Redz, KB vismaz neslēpj savu vārdu un uzvārdu (gadus atklāt gan kaunās), vai Tu nevarētu ņemt no viņa piemēru?

 Andris8,  16:11:36 02.12.2007
80.232.219.188

Modri ,Tavi komentāri paliek aizvien nožēlojamāki.

 Modris, Arfa,  16:06:25 02.12.2007
80.233.142.78

:D, :D, :D Cilvēku sugai vajadzētu kaunēties par šādu sugu. Kaut kas cilvēkveidīgs jau Tevī tomēr ir :D

 Arfa, Modri 16:00:20 02.12.2007
87.110.164.200

Nu, tad mēs varētu raut vaļā tās suitu sievu dziesmas:

Ēēēēee...Modris savu Ego kāra, pašā masta galiņā (i).. ēēēēē...
Pats nemaz to nenojauta...ēēēē
Citiem grēkus pierakstīja...ēēē

:P

 Arfa, Modri 15:57:56 02.12.2007
87.110.164.200

Bet es zinu, kāpēc Eze tavā skatījumā ir talantīga, utt, bet es kliba, utt :D...Eze glauda Tavu EGO, bet es nē. Visi ir labi, kas Tev nerunā pretim, bet slikti, kas to dara.

 Modris, Arfa,  15:57:34 02.12.2007
80.233.142.78

Nu nepieraksti man par daudz - vienā korītī ar Tevi es nedziedāšu, pret Tevi - labprāt, ja jau Tu tik cieši esi apņēmusies diskreditēt šo mājas lapu.

 Modris, Arfai,  15:55:12 02.12.2007
80.233.142.78

Un Tu varbūt mani pazīsti? Jā, es ļoti labi zinu, kādēļ rakstu tā, kā rakstu, un ne jau tādēļ, ka man kaut kādi būtu sakārojies Tavas enerģijas. Paldies par kūkām, paturi vien pati savam patēriņam.

 Arfa, :D 15:53:49 02.12.2007
87.110.164.200

Un Modris- tirgus vecis :P

 Modris, KB,  15:52:17 02.12.2007
80.233.142.78

Nesatraucies, Tu te ne tuvu neesi vienīgā tirgus sieva, tādu te bieži vien ir vesels bars, tā kā Tu nu nekādi neesi šajā jomā oriģināls. Te ir vesels korītis...

 Andris8,  15:51:25 02.12.2007
80.232.219.188

Nu gan ,Modri ,Tu lej čugunu.

 Arfa, Modri 15:50:30 02.12.2007
87.110.164.200

Tu esi padomājis, kas Tev liek rakstīt šādus vārdus? Tu taču mani nepazīsti.

 Modris, Arfai,  15:47:52 02.12.2007
80.233.142.78

'ja klibo saturs, tiek piestrādāts pie formas'
Tev nav ne viena, ne otra, abi klibi. Ar Ezi tā nav, viņa ir talantīga sieviete, dziļi un patiesi jūtoša, vari man ticēt, Tev vēl ļoti tālu līdz viņas līmenis. Tu viņu pārspēj tikai nekaunībā (krievu skola, he).

 Modris, KB,  15:44:13 02.12.2007
80.233.142.78

Ko nu, ko nu - gandrīz vai jānosarkst, ka es esmu Tevi piedabūjis līdzināties man, jā, ko nu, es jau te tas galvenais lamuvācele, un tagad gandrīz vai sakauts šajā lomā no kaut kāda iesācēja, jā, man tiešām jānokaunās...

 bals no aizkadra (apjaušams KB),  15:06:00 02.12.2007
87.110.42.51

Cienītais ,Modri , man pietiek gan dūšas gan mācēšanas apkaut Tavus argumentus ar Taviem paša ieročiem . Es pat nedaudz iekarsu ,un nu man kauns par to , jo tādejādi es palīdzu šai vietai pārvērsties par to , pret ko es pats iebildu - par tirgus sievu pļāpu vietu (šādā gadījumā būšu tirgus sieva Nr 1 :) )

 Arfa, Eze 15:04:56 02.12.2007
87.110.164.200

Nu ko Tu , Eze. Mans EGO plīv augstu mastā!:P Ne jau es runāju par tā samazināšanu. Jāsamazina taču tiem, kas grib no tā atbrīvoties :D
Jātzīstas, visas Tavas lekcijas es neesmu lasījusi :( Tāpēc pat neesmu pamanījusi kādus gramatiskus skaidrojumus. Un tas vērojams ne reti, ja klibo saturs, tiek piestrādāts pie formas:)

 Eze, Arfai 14:57:42 02.12.2007
80.81.33.4

Ja Tavs ego būtu parāvies malā, Tu pateiktu man paldies, ka izklīdināju Tavu neziņu. Es par šo gramatikas tēmu runāju jau atkārtoti, tikai toreiz tavu vārdu nelocīju un Tev tas pagāja garām kā pīlei ūdens.

Atklāti sakot, man ļoti patīk pašai kaut ko jaunu uzzināt un es iedomājos, ka es nu gan no sirds pateiktu par to paldies, pie tam tur nekas taču nav nepatiesi un arī pati ideja ir tikai nebēdnīga, katrā ziņā Tu reizēm atļaujies būt vēl nebēdnīgāka.

Bet, ja Tu tā vēlies, es Tavu vārdu vairs nelocīšu, mēs tiešām nespējam saprasties, tas ir jāatzīst :(((

 Arfa, Modri 14:55:19 02.12.2007
87.110.164.200

Bet, ja nopietni, man ir iemesls apdomāt, kāpēc es iesaistos šādās vārdu apmaiņās, kas neko nedod? Kāpēc vienādā veidā runājot dažādās vietās ir tik dažāda reakcija uz manis teikto?
Arī par enerģijas vampīrismu, ko pieminēja KB- tas ir pietiekoši nopietni. Uzvarēt sarunā, pierādīt savu viedokli- tas nozīmē iegūt vai atgūt enerģiju...Kāpēc, ja ir zināmi citi enerģijas iegūšanas veidi, šis tomēr tiek tik plaši praktizēts?

 Modris, Arfai,  14:49:47 02.12.2007
80.233.142.78

Tik vien? Bet varbūt arī tikai no viņiem ietekmējusies. Mazs gan Tev labums no visām šīm runām, gluži tāpat kā man.

 Andris8,  14:49:23 02.12.2007
80.232.219.188

Arfa.
Hmm,nu un ,vai tad krievietēm ir kaut kas savādāk?:))))

 Modris, Arfai,  14:47:53 02.12.2007
80.233.142.78

Ko Tu no visa šī esi iemācījusies?

 Arfa, Modri 14:46:41 02.12.2007
87.110.164.200

Es esmu uzzinājusi, ka varbūt esmu krieviete :-)))

 Arfa, Eze 14:45:05 02.12.2007
87.110.164.200

Nu, skolā es biju teicamniece un labā skolniece :P Bija daži skolotāji, kam es nepatiku, iespējams, tieši tā paša iemesla pēc, kā Tev.
Hmm, un kā Tu pati domā, vai biji pelnījusi 'Paldies!' pēc mana vārda izlocīšanas visādās izteiksmēs? :D

 Modris, Arfai,  14:42:38 02.12.2007
80.233.142.78

Interesanti, ko Tu no visa šī esi iemācījusies?

 Modris, Ezei,  14:41:36 02.12.2007
80.233.142.78

Tad jau labi, būs uz pasaules viens augonis mazāk.

 Arfa, :D 14:41:10 02.12.2007
87.110.164.200

Zināšanu apguve šeit notiek saspringtā enerģijas apmaiņas gaisotnē. :-)))

 Modris, KB,  14:39:09 02.12.2007
80.233.142.78

Ei, Kaspar Berg, kas par lietu: kā sāk runāt par darbu, nevis par mutesbajārības brūķēšanu, tā uzreiz krūmos iekšā, ko? Tiesāt gudrs diezgan, bet kad pašam jādara darbs, kur tad visa gudrība palika? Tāds pats kā vesela strīpa citu līdzīgu. Iepeld cēli un šķīsti kā gulbis, iztaisa čupu un cēli aizpeld tālēs nezināmās... Kas tad te ir, vai čupotāju modes skate?

 Eze, Modrim 14:32:33 02.12.2007
80.81.33.4

Nu šis gan Tev ir pērle :(((

'Savas sajūtas paust ar netaisnīgiem, mazpamatotiem apzīmējumiem?'

Ja es atradīšu vārdus un nepārdomāšu, es pastāstīšu, kāpēc es raudāju... katrā ziņā tieši tāpēc, ka, pat vēl neizprotot īsti nedz gleznas nosaukumu, nedz arī tās saturu, es aprāvos uzreiz - laikam uztaustīju to sajūtu kā patiesu, kā to, kas mani attiecībā uz sevi mocīja un vienlaikus bija sevis žēl un gribējās attaisnot sevi... bet galarezultātā tā bija kā augoņa pārduršana.

Bet vispār es jau esmu traki kāra uz tiem grābekļiem, nupat jau kāpju atkal... nestāstīšu vis :)))

 Modris, KB,  14:30:02 02.12.2007
80.233.142.78

Ei nu ei? Kaut kā neticās...

 KB - Modrim ,  14:27:29 02.12.2007
87.110.42.51

Aizrādījums vietā (par aizvēršanos). Iekarsu , ziniet . Labošos :)

 Modris, KB,  14:27:13 02.12.2007
80.233.142.78

Cik tad Tev ir to gadiņu?

 KB,  14:25:31 02.12.2007
87.110.42.51

:))))))))))) tieku uzskatīts par jaunieti :) . Bet patiesībā mani tas priecē .

 Modris, Ezei,  14:24:21 02.12.2007
80.233.142.78

Padomā pati par šādām definīcijām, man tas nav interesanti. Mani jau vispār visas šīs tukšās un muļķīgās runas sāk garlaikot.

 Modris, KB,  14:21:28 02.12.2007
80.233.142.78

Tu katrā komentārā raksti par savu aizvēršanos, bet kā neveries, tā neveries ciet, he, he, he... varbūt beidzot sāksi runāt par lietu - kādēļ Tu iestājies par J. Miezīša rakstu un ko Tu vari iebilst pret manām pārdomām par šo rakstu.

 KB,  14:20:14 02.12.2007
87.110.42.51

labojums - adresāts Modra kungs , jūs ar mazo burtu , jo vēl nepārvaldu pietiekoši labi klaviatūru - bieži uzsitu garām

 Modris, Ezei,  14:18:35 02.12.2007
80.233.142.78

Savas sajūtas paust ar netaisnīgiem, mazpamatotiem apzīmējumiem? Bez tam, - vai šī persona vaļsirdīgi pauž savas godīgās sajūtas? Kas to lai zina. Tu nestājies pretī, tādēļ Tev tiek mazāk šādu apzīmējumu, bet man jau nav žēl, lai jaunieši izklaidējas, es arī nedaudz izklaidēšos. Pastāv izteiciens, ka papīrs jau visu panesot, varētu pārfrazēt - internets visu panes...

 Eze, Modrim 14:18:22 02.12.2007
80.81.33.4

Atbildi vēl man, no cita aspekta, lūdzu. Kā lai es izvairos no tā, ka manis lietotie valodas līdzekļi, kad es godīgi paužu savas sajūtas (labas vai sliktas asociācijas par cilvēku vai notikumu) kļūst par birku?

 KB,  14:17:32 02.12.2007
87.110.42.51

Ja jūs nespējat saskatīt manu izteikumu hronoloģisko un cēloņsakarību saistību ar savējiem , ko lai es tur vēl piebilstu ? Un visār .... es taču esmu jau aizvēries :)

 Andris8,  14:14:43 02.12.2007
80.232.219.188

Modrim.
Nu cik var plēsties?:)Vai tiešām ir tik grūti pieņemt to ,ka katrs te ir gājis pa savu izziņas taku ,un nonācis pie saviem slēdzieniem.Tā vietā lai rastu kopīgu valodu ,Tu demonstrē savu informatīvo bagāžu un vērtē visus pārējos viedokļus pēc sava patiesības etalona .

 Modris,  14:12:05 02.12.2007
80.233.142.78

Par latviešu valodu ir vajadzīga īpaša saruna. Tagad ir naturalizējušies daudzi krievi, kuri valodu gan kaut kādi ir apguvuši, bet pēc mentalitātes nav latvieši un tādēl uzbrūk gan latviešu mentalitātei, gan arī valodas pareizībai un pat gramatikai. Tā jau ir - ja jau valdība (ko veido LPSR pēctecības pārstāvji) nav parūpējušies, lai ap latvisko būtu robeža apkārt un ielaiduši (atstājuši) Latvijā tai naidīgus svešiniekus, tad par latvisko jākaro jau pie savas mājas sliekšņa. Tie no latviešiem, kas to nesaprot, ir mazliet panaivi, ka neiznāk vēlāk raudāt.

 Eze, Modri 14:07:59 02.12.2007
80.81.33.4

Interesanti, kā tad citādi mēs varam paust savas sajūtas vārdiski, ja ne ar valodas līdzekļu arsenālu.

 Modris, Andrim8,  14:03:23 02.12.2007
80.233.142.78

Vai jūti radniecīgu dvēseli?

 Modris, KB,  14:02:35 02.12.2007
80.233.142.78

Birkas: 1) 'cienītais demagog',
2) ',,ABSOLUUTO PATIESĪBU ,, paudējiem .',
3) 'Modra kungam (Kurš mani ar vēlīgu roku jau ielicis rāmītī)',
4) ,, Ar savu šķīstības ragu autosodomizējoša jauna jaunava '' .
5) 'diskutētājiem , kuri balansē starp demagoģiju un sofistiku . Tādas diskusijas vienīgais mērķis ir uzlādēt enerģētiski vampīru',
6) 'narcisisma'...
Tātad kopumā ņemot ir konstatējamas sekojošas birciņas, kuras Tu mēģini piekarināt, kaut gan dievojies, ka to nedari:demagogs; pseidoabsolūtu patiesību paudējs; pederasts-bet jaunava, lai gan izliekas par vīrieti, masturbē dibenā; sofists; enerģētiskais vampīrs; narcisists.

 Andris8,  13:59:11 02.12.2007
80.232.219.188

:)Visu cieņu KB!

 KB ,  13:23:36 02.12.2007
87.110.42.51

Komats piemirsās !!!! ko nu? Iešu nokaunēties :)

 KB,  13:22:25 02.12.2007
87.110.42.51

Visss - veros ciet kā jau teicu , šādām sarunām nav jēgas un attaisnojuma.

 KB,  13:20:21 02.12.2007
87.110.42.51

Birkas? Ko Jūs , kungs , nepiedēvējiet man savus nopelnus :) !
Un tik un tā es palieku pie sava apgalvojuma par sava vājuma izpausmi . Kā gan savādāk ir vērtējams centiens sameklēt otra kažāokā pēc iespējas vairāk blusu , kad argumenti vairs nepalidz? Pareizrakstība , nu jau tautība , kas ,,neapšaubāmi ,, uzliek savu zīmogu . Kas būs nākošais , cienītais demagog ?

 Eze, Arfai 13:11:38 02.12.2007
80.81.33.4

Un tagad mēs varam kopīgi par mani pasmieties - tad redz no kurienes man ir tā tieksme te visus pamācīt :))))

 Modris, Arfai,  13:03:48 02.12.2007
80.233.142.78

Var jau redzēt, ka Tu esi gājusi krievu skolā, jo tev ir kaut kas pielipis arī no krievu mentalitātes (ja vien vispār neesi krieviete). Tāda pavirša un bezatbildīga izrunāšanās ir diezgan reta latviešu vidū. Ja Tu lien iekšā kādā disciplīnā, tad Tev ir jāapgūst šis disciplīnas tezaurs, vai nav skaidrs? Par ko tad Tu gribi šeit runāt, ja ne par ezoteriku? Nav jau portāls 'Draugiem' - ja gribi vienkārši tukši papļāpāt par brīvu tematiku, vai tas portāls nebūtu piemērotāks?

 Eze, Arfai 13:00:20 02.12.2007
80.81.33.4

Atļauj šaubīties, ka 'pazemīgi' bija godīgi no sirds...

Atklāti sakot pat Paldies! man nav īpaši vajadzīgs, tam tikai būtu labāks skanējums Tavā frāzē.

Ja ne Mārtiņš, es laikam nebūtu tā centusies :))) Iedomājos, ka cilvēki varbūt tiešām nav pievērsuši tam uzmanību.

Es tiešam tajā brīdī, kad Tu tā teici par skolu, mēģināju iedomāties, kāda bija Tava skolotāja (un kā viņa lasītu Tavus vārdus) un kāda biji Tu skolnieces vecumā.

Tagad, kad es jau to biju uzrakstījusi, es sapratu, ka mēs atkal esam pie mūsu sāpīgā punkta - par Skolotājiem. Es gāju ar suni un domāju, ka man ir daudz svētīga skolas gados nācis no skolotājiem, es toreiz arī gribēju līdzināties gan savai matemātikas, gan latviešu valodas skolotājai, pat profesiju tādu vēlējos :)))

 Modris, KB,  12:55:01 02.12.2007
80.233.142.78

Beidz te karināt kādas birkas - katra acīs viņa patiesība, ja tā ir godīgi veidota, ir neapšaubāma, kamēr to kāds pārliecinoši neapgāž vai nepaplašina. Tu domā, ka kļūsti pārliecinošāks, ja kādu apzīmē par absolūto patiesību paudēju un tādējādi netieši norādi, ka Tu jau tāds nekādi neesi? Sāk tik paust savas patiesības, gan jau parādīsies kāds, līdzīgs Tev, kas par Tevi teiks tieši to pašu, jo kas tad sunim asti cels, ja ne pats?

 Arfa, Modri 12:45:53 02.12.2007
87.110.164.200

Vai Tu nepieļauj, ka mēs katrs mācāmies citādi? Es tiešām nemācos ezotērikas ābeci. Es zinu, ko vēlos iemācīties, man ir pavisam konkrēts mērķis. Teorētiskās zināšanas man ir vajadzīgas, lai tās varētu pielietot praksē. Kontaktējoties ar cilvēkiem, kam ir tādas pašas intereses kā man, nekad dvēseles apzīmējumā nav lietots vārds 'ego'. Tas savā ziņā arī būtu neloģiski, kāpēc dažādām lietām būtu jālieto viens apzīmējums?
Visādā ziņā- es, protams, vēl tikai mācos.
Varbūt to, ko zinu, es rakstu pārāk pašpārliecinātā formā, tā, ka tas aizskar citu ego? Neņemiet to tik personiski, tas nav tā domāts:)
Par to bezego Modri, piedod, tas man tā izspruka, kā melnais humors :P Man tā gadās, pa vidu nopietnām lietām man patīk pajokot.
Vadoties pēc Merfija likuma, ka 'pārmērīga centība aptumšo prātu':P

 Arfa, Modri 12:31:10 02.12.2007
87.110.164.200

'Vēl kāds secinājums: daudzi ienāk šajā mājas lapā nevis tādēļ, lai iegūtu kādu noderīgu informāciju vai apmainītos savām pārdomām un pieredzē, bet lai pašapliecinātos - ja ne ar savām zināšanām un kādu saistošu garīgu pieredzi, tad ar mērkaķošanos, parādot, piemēram, ka spēj par kādu nekaunīgi pasmieties. Arfiņ, tur daudz prāta nemaz nevajag, to prot ne tikai cilvēki vien...'

----
Modri, tas ir par Tevi pašu:)

 Arfa, Eze 12:29:35 02.12.2007
87.110.164.200

Tev nav diezgan, Eze? Pamatskolā es mācījos krievu skolā , kurā bija dažas latviešu klases. Latviešu valodā man bija 5 (5 ballu sistēmā). Varbūt kāda nianse tiešām ir palaista garām. Atļauj man šaubīties, ka Tevi uztrauc, kā jūtas skolotāja.
Atzīsties godīgi vismaz pati sev :D

 KB - Annai,  12:24:11 02.12.2007
87.110.42.51

Var būt ka tā ir ērtāk , bet var būt , es vienkārši vēl mācos . Katrā ziņā mana pārliecība ir, ka patiesās lietas neizjūt nepieciešamību pēc verbāliem plūdiem - tās ir izsakāmas dažos , vai pat vienā vārdā . Es tā vēl nemāku izteikteis , tamdēļ labāk paklusēju .
Turklāt šeit ir sastopami cilvēki ar tiktiešām dziļām zināsānām . Par cik es ar tādām nevaru lepoties , es labāk neiejaucos , bet uzsūcu un analizēju teikto . Tas gan neattiecas uz ,,ABSOLUUTO PATIESĪBU ,, paudējiem . Manuprāt tā ir tikai vājuma izpausme . Nepārliecinātība par sevi , kas izpaužas oponenta apspiešanā ar faktiem ( kuri arī dažbrīd ir absāubāmi )

 Modris, Arfai,  12:16:17 02.12.2007
80.233.142.78

Vēl kāds secinājums: daudzi ienāk šajā mājas lapā nevis tādēļ, lai iegūtu kādu noderīgu informāciju vai apmainītos savām pārdomām un pieredzē, bet lai pašapliecinātos - ja ne ar savām zināšanām un kādu saistošu garīgu pieredzi, tad ar mērkaķošanos, parādot, piemēram, ka spēj par kādu nekaunīgi pasmieties. Arfiņ, tur daudz prāta nemaz nevajag, to prot ne tikai cilvēki vien...

 Modris, Arfai,  12:03:56 02.12.2007
80.233.142.78

'Taču daudz biežāk 'dvēsele' vai 'gars'.'
Ego ar lielo sākumburtu var lietot tikai dvēseles, nevis gara nozīmē. Tas, ka Tu kaut ko dzirdi pirmoreiz, jau nav nekāds brīnums, jo Tu vēl pat ezoterikas ābeci nezini, toties uzpūtības Tev ir pārpārēm. (Piemēri: 'Modris ar atmestu ego- tas varētu interesanti izskatīties :D', 'Manām ausīm labāk skan 'saprotiet', tāpēc tā arī rakstu.', utt.). Secinājums: Tu neesi nopietns sarunu partneris, ar Tevi nav vērts tērēt laiku.

 Eze, Arfai 11:58:50 02.12.2007
80.81.33.4

'Pazemīgi' vietā varēja būt vienkārši 'Paldies!' :)

Es jau vairāk par tām skolotājas sajūtām domāju (Tu teici, ka skolā tā mācīja)... un arī par to pašu seno tēmu - kad, kā un cik daudz šaubīties par sevi.

 Arfa, Modri, Eze 11:42:57 02.12.2007
87.110.164.200

Pazemīgi atvainojos- esmu kļūdījusies :)

 Eze, Andrim8 11:29:53 02.12.2007
80.81.33.4

Eh, ja vēl man pietiktu pacietības pārlasīt, nebūtu neuzmanības un steigas kļūdu...

 Andris8,  11:19:41 02.12.2007
80.232.219.188

Ezei.
Tu laikam skolā biji teicamniece ?:))

 Eze,  11:13:32 02.12.2007
80.81.33.4

Īstenības izteiksmē ir tā:
Jūs taču saprotat, ka gramatika neuzspiež savus likumus, bet apraksta un sakārto valodu.

Bet pavēles izteiksmē ir tā:
Izjūtiet atšķirību, apgūstiet šo knifiņu un jūs gūsiet baudu no tā!

Latviešu valoda ir bagāta ar izteiksmju formām, ar kurām runātājs vai rakstītājs labi var izteikt domu, gribu vai pārdzīvojumu nianses.

Īstenības izteiksme - ar konstatējošu vai informatīvu nozīmi, lieto, runājot par darbību, kas ir notikusi vai notiks.

Atstāstījuma izteiksme - lieto atstāstot citu teikto vai no citiem dzirdēto (Piemērs. Arfa stāstīja par skolu. Skolēni nesaprotot darbības vārda izteiksmju formu un lietošanu)

Vēlējuma izteiksme - daudzveidīgs lietojums:
1) parasti lieto, izsakot nodomu, vēlēšanos veikt darbības vārda izteikto darbību vai vēlēšanos, lai šī darbība notiktu (Piemērs. Kaut es saprastu, kā to labi pateikt!)
2) izsakot nosacījumu (Piemērs. Ja Arfa saprastu, ka nav pievērsusi darbības vārda izteiksmju formām nozīmi, viņa atvainotos skolai.)
3) izsakot nedrošu pieļāvumu, ka, ka darbība notikusi (piemērs. Vienu brīdi man likās, it kā Arfa to būtu to sapratusi.)

Vajadzības izteiksme - (izrādās, ka šīs darbības vārda formas ir jaunākas nekā pārējās izteiksmju formas, kā gan tas raksturo mūs????), lieto, izsakot vajadzību veikt darbību, dažreiz arī pavēli (piemēru neminēšu, Arfai nepatīk, kad saka - jāsaprot! :)))

Pavēles izteiksme - lieto, izsakot pavēli, pamudinājumu, aicinājumu, aizliegumu, vēlējumu.

Atvainojos par šo konspektu no vidusskolas mācību grāmatas.

 Mārtiņš,Modrim,  10:39:00 02.12.2007
77.93.21.71

Es visu laiku domāju ka valoda ir radusies pirms gramatikas likumiem.Var būt ka man tagad ir jādomā savādāk?Un kā tu apgūsti šīs zināšana?Ar atcerēšanos ar saprašanu vai ar pārdzīvojumu.

 Arfa, Modri 10:24:43 02.12.2007
87.110.164.200

Pirmo reizi dzirdu, ja Ego lieto ar lielo sākuma burtu, tad tas ir dvēseles apzīmējums. Biežāk lieto 'augstākais ES'. Taču daudz biežāk 'dvēsele' vai 'gars'.
Modris ar atmestu ego- tas varētu interesanti izskatīties :D
Uz turieni, kur mīt dvēseles, diez vai ķermeni ar ego varēsim paņemt līdzi. Ego ir instruments, kas palīdz pilnveidoties dvēselei, kāpēc atmest noderīgu lietu?
Lai iegūtu apskaidrību, nav nekas jāatmet: iemieso pilnībā savā cilvēka ķermenī to, kas patiesībā esi, un Tu būsi apskaidrotais.
Attiecībā uz gramatiku, ko Tu utojies, Modri? :D Manām ausīm labāk skan 'saprotiet', tāpēc tā arī rakstu.

 Modris, MB,  07:40:27 02.12.2007
80.233.142.78

Jā, aizrādījums arī Tev - hm, par gramatiku. Vai Tu domā, ja esi šeit šefs, tad vari rādīt sliktu piemēru un iztikt bez teikuma lielajiem sākumburtiem un komatiem?

 Modris, Arfai,  07:35:23 02.12.2007
80.233.142.78

Tavs teksts: „Ser, vai jūs tiešām savā priekšmetā kaut ko saprotiet?”
Labojums: 'Ser, vai jūs tiešām savā priekšmetā kaut ko saprotat?'
Tās būtu manas domas par gramatiku. Vai kaut kas nav pareizi?

 Modris, MB,  07:23:53 02.12.2007
80.233.142.78

Kā Tu savietosi Maitrejas prasību pēc savas vērtības izjūtas un pašcieņas attīstīšanas ar Kastanedas (vai pareizāk - dona Huana) prasību pēc sevis svarīguma apziņas iznīcināšanas? Tas ir iespējams tikai ar precīzas konteksta analīzes palīdzību, citādi šīs divas prasības sadursies pierēm.

 Modris, MB,  07:20:06 02.12.2007
80.233.142.78

Kā pirmo pāri prātam, dabai un ķermenim Maitreja katru cilvēku inspirē attīstīt pašcieņu, jo tā nes sev līdzi atbrīves svētību un līdz ar to dzīvi visiem kopīgi padara jēgas pilnu.
(1988. g. jūnijs)

Lai cik smagi arī būtu jūsu pārkāpumi, jūs varat vingrināties pašcieņā ar to, ka praktizējat skaidrību dabā un godīgumu prātā un apgādājat savu ķermeni ar dabisku pārtiku. Tas ir jūsu dabas dotais mantojums. Izmantojiet to.
(1988. g. jūnijs)

Pašcieņa ir sociālās atjaunotnes pamatakmens, bez tās neko nevar uzbūvēt.
(1988. g. jūlijs/augusts)

Maitreja saka: „Nekas netiks uzspiests no ārpuses. Viss attīstīsies no iekšienes.”
(1988. g. jūlijs/augusts)

Iekšējais attīstības process – pašcieņas un pēc tam arī samanīšanas attīstība – ir nepieciešamā priekšspēle panākumiem.
(1988. g. jūlijs/augusts)

Nav aizvietotāja nodarbībām ar personīgo iekšējo pasauli. Ja dzīvei nav jēgas, tad tā ir atkal jāatjauno. Lai tas varētu notikt, cilvēkam ir sevi jāpiedzīvo citādi, lai IEGŪTU SAVAS VĒRTĪBAS izjūtu. Tam notiekot, viņš var augt sevis Paša iepazīšanā.
(1988. g. jūlijs/augusts)

Maitreja saka: „Esiet, kas jūs esat. Neatsakieties no savas pašcieņas, no savas cieņas satiksmē ar citiem. Tiklīdz atsakāties no sevis paša kāda cita dēļ, tā jūs kļūstat par zombiju – bezgribas instrumentu. Nekad neļaujiet kādai ēnai iegūt jūs savā īpašumā. Jums ir lemts būt brīviem.”
(1988. g. oktobris)

Kad prātā, dabā un ķermenī uzbūvē sev pretestību, tad dzīve kļūst bezjēdzīga. Lai no tās aizbēgtu, cilvēki ķeras pie narkotikām un kļūst atkarīgi. Šī problēma var tikt atrisināta tikai tad, ja Pats atbrīvojas no zeļošajiem -ismiem. Tas var notikt tikai Pašam ir sastopoties ar pašcieņu. Komunikācijas māksla ir svarīga šī procesa daļa.
(1989. g. jūlijs/augusts)

Cienot sevi Pašu, jūs ciena visa radība. Tad nav ne „draugu”, ne „ienaidnieku”. Strīdi starp cilvēkiem nenotiek viņos Pašos, bet gan prātā, dabā un ķermenī. Kas skaitās, tas ir Pats, Visvarenā Dzirksts. Maitreja saka: „Ja tu esi zaglis – Es esmu pie tevis. Ja tu esi ķēniņš – Es esmu pie tevis.”
(1990. g. janvāris/februāris)

Visas ciešanas rodas no cieņas trūkuma pret sevi Pašu. Cilvēki aizmirst cienīt sevi Pašu. Tiklīdz cienīsit sevi Pašu, tā jūs kļūsit brīvi un laimīgi. Tiklīdz jūs sekosit godīguma, skaidrības un nepieķeršanās principam, tā dzīve vairs nebūs cīņa.
(1991. g. maijs)

Maitreja saka: „Nemāniet sevi. Cieniet sevi Pašu.”
(1990. g. maijs)

 Modris, MB,  07:12:35 02.12.2007
80.233.142.78

Man šķiet, ka Tava problēma ir tur, ka Tu esi pieņēmis Kastanedu par absolūtu autoritāti un domā tikai par to, kā īstenot dona Huana ieteikumus, nevis apšaubīt tos, vai vismaz pārdomāt kontekstu - t. i., gadījumus, kad šīs viņa tēzes ir patiesas, kā arī tos, kad tas tā nav. Šādas nekritiskas kādas autoritātes pieņemšanas sekas parasti ir prāta kondicionētība.
Tev ir jāsaprot, ka jebkurš cilvēks ir svarīgs - svarīgs no absolūtā viedokļa, jo viņā ir ielikta dievišķā potencialitāte un iespēja izaug līdz dieva stāvoklim (ja par dievu saucam, piemēram, planētas vai saules sistēmas Logosu). No otras puse, viņa stāvoklis hierarhijā nosaka viņa relatīvo svarīgumu vai nesvarīgumu. Zaudēt savu svarīguma apziņu lielākas autoritātes priekšā ir visai veselīgi, toties būt svarīgam uz leju - savu audzēkņu priekšā - ir tikpat dabiski, jo skolotājs ir svarīgs savu skolnieku acīs, un tas ir pareizi, jo veicina viņu paklāusību, kas ir pamats viņu sekmēm.
Es šeit gribētu pievienot dažus citātus no Maitrejas Mācībām, bet nākošajā komentārā.

 Modris, MB,  05:23:42 02.12.2007
80.233.142.78

'un K.Kastaņeda diez vai bij saucams par izcilu personību pirms tika no tā vaļā :D'
Atbilde: Meistari nepieņem viduvējības par mācekļiem. Ja viņš nebūtu bijis izcila personība, viņš nedz satiktu donu Huanu, nedz arī tiktu paturēts par mācekli (ar viltību un piespiešanu? Nu, tas ir tehnikas jautājums; ja 'ceļojumam uz Ikstlenu' ir pienācis laiks, tad kur tu, cilvēk, vairs dēsies, he, he, he... - tas ir tāpat kā ar nāvi. Starp citu senos laikos dažviet Skolotāju tā arī sauca - par Nāvi, he, he, he...).

 Modris, MB,  05:12:09 02.12.2007
80.233.142.78

Tu tagad esi oponenta apstrīdēšanas tieksmes apmāts.
Sevis svarīgums un vēlme sevis svarīgumu iznīcināt - abas ir kondicionētības, kā Tu to nesaproti? Taču, ja Tu esi, kas Tu esi, un Tev nav nekādu iepriekšpieņēmumu, kādam Tev ir jābūt, tad Tu audz un attīsties tikpat dabiski un strauji kā puķe pavasarī.

 Modris, KB,  05:07:34 02.12.2007
80.233.142.78

Es internetā esmu nesen un man nekādu citu niku nav. Ja es neesmu Tev vajadzīgs, tad Tu man jau ne tik. Es jau arī varu pateikt kaut ko līdzīgu, piemēram, ka Tu esi snobistisks, pašapmierināts muļķis, bet ne no Tevis teiktā, ne no manis teiktā nekas jau nemainīsies - kādi mēs esam, tādi arī paliksim, vai ne, Kaspariņ?

 Modris, Arfai,  05:03:25 02.12.2007
80.233.142.78

Ja Tu lieto vārdu 'ego' ar lielo sākumburtu, tad tas apzīmē kaut ko citu nekā tad, ja to apzīmē ar mazo burtu. Ego ar lielo sākumburtu ir dvēseles apzīmējums, ego ar mazo burtu - personības jēdzienam tuvs apzīmējums (tur ir neliela atšķirība, bet nebūs liela kļūda, ja teiksim, ka ego=personība).

 Modris, Arfai,  04:59:05 02.12.2007
80.233.142.78

Ja ņemam fundamentāli, nevis relatīvi, tad egoisms patiešām ir ļaunuma sakne (taču relatīvi tas var būt arī pozitīvs). Es lietoju terminu 'fundamentāli', lai pateiktu, ka cilvēka fundamentālais mērķis ir sasniegt atbrīvi un pāriet augstākā valstībā - dvēseļu jeb Dieva valstībā. Tā sasniegšanai ego vairs nav derīgs, bet gan ir lielākais šķērslis, kas ir jāpārvar. Tā ir ābece, Arfiņ!

 MB, Modri,  02:15:02 02.12.2007
87.74.23.48

'tādēļ skolotājs uzskatīja par vajadzību viņam palīdzēt '

nekā tāda tur nebija. Skolotājam skolnieks bija jānotur ar viltību.

 MB, Modri,  02:12:01 02.12.2007
87.74.23.48

'Tātad pirmā un svarīgākā lieta parastiem, normāliem cilvēkiem ir atbrīvošanās no kondicionētībām, kuras viņus padara par liekuļiem ne tikai attiecībā pret citiem, bet arī attiecībā pret sevi. Ar vienu vārdu sakot, viņiem jāpārtrauc kaunēties par sevi un tiesāt sevi, viņiem ir nevis jāvērtē sevi'

un kas tad tas ir, ja ne sevis svarīgums jeb sevis žēlošana - tā pati kondicionētība vien tā ir ;) sauc kā gribi, bet tas IR viens un tas pats...

nekādas kļūdas nav, vienkārši esi šo palaidis garām...

un K.Kastaņeda diez vai bij saucams par izcilu personību pirms tika no tā vaļā :D

 Anna, KB,  01:43:49 02.12.2007
85.234.164.55

>>> Brīžiem labāk ir pārdomāt lasīto, nevis izteikt SAVU viedokli par to. >>>

Varbūt tā ir ērtāk - palikt neredzamam un nedzirdamam? Tā vietā, lai dalītos savās domās ar citiem?

 KB,  23:48:17 01.12.2007
87.110.42.51

Modrim . Cik daudz vārdu lai attaisnotu savu esību :) . Visu cieņu Tavām zināšanām , bet kas attiecas uz mācīšanu no Tevis var mācīties , kā nevajag mācīt .
Diskusijām šādā gaisotnē neredzu jēgu , jo esmu saskāries ar šādiem diskutētājiem , kuri balansē starp demagoģiju un sofistiku . Tādas diskusijas vienīgais mērķis ir uzlādēt enerģētiski vampīru . Bet es neesmu donors .
Viendienītis? Nedomāju ... es šeit iegriežos pārāk sen un pārāk bieži . Tas ka es neko nesaku ?... Vai tad cilvēks ir tikai tad , ja viņš skaļi un pašpārliecināti izsakās(saucot to par diskusiju)? Brīžiem labāk ir pārdomāt lasīto , nevis izteikt SAVU viedokli par to .
Un vēlreiz - pārāk daudz narcisisma Tavā personībā , lai es kaut vai pieļautu domu ka Tu varētu būt skolotājs . Mums nav pa ceļam . Vēl gan jāpiebilst , ka Tu šeit neesi tāds pirmais un neatkārtojamais (bez maz arī jāaizdomājas par personības pārmiesošanos dažādos nikos )

 Arfa, Modri 20:45:23 01.12.2007
87.110.164.200

'...godīgums pret sevi ir ceļš, kā ego pamanīt un iznīcināt'...
Modris 14:08:48 26.06.2007

Nu ko tad vēl tik nežēlīgi iznīcina, ja ne ļaunuma sakni? :D

Katrā ziņā negatīva pieskaņa attiecībā uz Ego vijās cauri lielai daļai tavu ierakstu.

 Mārtiņš,  20:16:02 01.12.2007
77.93.21.71

Vispār jau indiešu jogi uzskata ka pieķeršanās spējām ir traucējoš apstāklis.Un egoisms ļauj cilvēkam zināt ko viņam vajag lai izdzīvotu.

 Modris, Arfai,  20:00:08 01.12.2007
80.233.142.78

Es Tev ar varu neuzspiežu ar mani sarunāties, Tu vari to nedarīt, tāpat kā daudzi citi to nedara, bet es tomēr nepieļaušu to, ka Tu man pieraksti uzskatus, attieksmes vai izteicienus, kādu man nav. Piemēram, par ego kā par ļaunuma sakni - tik vienpusīgi uzskati man nekad nav bijuši. Ego ir ļaunuma sakne vienā noteiktā attīstības posmā, bet citā tas ir attīstību stimulējošs, tātad labs un vajadzīgs. Viss ir atkarīgs no tā, ar kādu koku mērī un ko mērī. Pirms Tu kaut ko apgalvo, pārbaudi, vai Tavas iedomas atbilst patiesībai, citādi Tu runā ar sevis pašas iedomu rēgiem.

 Modris, MB,  19:54:10 01.12.2007
80.233.142.78

Man ienāca prātā vēl viena doma par to sevis svarīguma apziņu. Es atceros, ka skolā sporta sacensībās bija vecuma grupas. Nu, iedomājies, viens jaunākajā grupā ir kļuvis skolas čempions un sacīkstēs staigā apkārt ar norūpējušos, ļoti svarīgu izteiksmi sejā, sevis svarīguma izjūtas pārņemts, jo, lūk, draugi gaida no viņa čempiona cienīgu rezultātu, un viņš jūtas atbildīgs, he, he, he... Un tad pienāk vecums, kad viņš no jaunākās grupas iekļūst vidējā grupā un nu vairs nemaz nav čempions, viņa rezultāti iesākumā ir stipri zem vidējā, fizkultūras skolotājs arī vairs nepievērš viņam tik lielu uzmanību kā iepriekš, arī draugiem nu ir citi elki. Jā, neko darīt, sevis svarīguma izjūta uz laiku ir jāatstāj un vai nu jācenšas kļūt par čempionu arī vidējā grupā vai jāatmet sportam ar roku. Šajā laikā centieni saglabāt šo sevis svarīguma izjūtu būs ļoti traucējoši, jo neļaus pieņemt palīdzību no vecākajiem biedriem un trenera. Tāpat tas bija ar Kastanedu, kad viņš kļuva par dona Huana mācekli. Šī sajūta viņam traucēja pareizi novērtēt skolotāju, pievērsties viņa padomiem un instrukcijām ar pilnu nopietnību un uzticēšanos, tātad kļuva par šķērsli viņa tālākajai izaugsmei, un tādēļ skolotājs uzskatīja par vajadzību viņam palīdzēt (sak, tu domā, ka esi pārāks par mani, nē, es esmu mednieks un karotājs, bet tu esi parazīts, utt. ... - atceries?). Nepadari to sevis svarīguma pārvarēšanas prasību par dogmu. Kad pienāks laiks, gan parādīsies nepieciešamība tikt tai pāri, bet ja tās nav, domā, ka varbūt tieši šĪ izjūta TAGAD Tev palīdz. Tu neesi to iedomājies? 'Austrumu kriptogrammās' ir kāds stāstiņš par cilvēku, kurš iedomājās, ka ir pasaules glābējs (tātad sevis svarīguma izjūtas pārņemts). Sameklē un izlasi.

 Arfa, Modri 19:04:07 01.12.2007
87.110.164.200

Es neuzstāju, es tikai uzrakstīju, ko domāju :D

 Arfa, Modri 19:03:01 01.12.2007
87.110.164.200

Attiecībā uz galotnēm man skolā mācīja, ka ka tieši tā ir jālieto -iet, un tā nav galotne, bet izskaņa:-))) Var lietot -it, bet galīgi nepareizi ir -at.

 Arfa, Modri 18:59:38 01.12.2007
87.110.164.200

Attiecībā uz ego man uzskati atšķiras no Tevis paustajiem- es neuzskatu, ka no ego ir jāatbrīvojas, bet gan, ka visā cilvēkā ir jābūt līdzsvarā. Tas nozīmē, ka vienīgi pārmērīgs ego pārsvars var būt traucējošs...Es to pieminēju tikai tāpēc, ka Tu par ego runā kā par ļaunuma sakni:)
Attiecībā uz mācīšanu- jā, visu cieņu, ja kāds ir bez maksas ar mieru veltīt savu laiku. Bet tikai skolās mums ir jāiztiek ar tiem skolotājiem, kas ir doti, dzīves mācībās mēs katrs pats izvēlamies skolotāju (vai neizvēlamies neko, ja tā patīk). Bet par tām citu kondicionētībām Tu pats attīsti teorijas (pie tam, nemaz neredzēdams savējās- nu tāpēc palaikam ir vērts mēģināt saklausīt arī citu teikto [uz mani arī tas attiecas]):D
Nu tāpēc nevienam nav patīkami (izņemot varbūt mazohistus), ka kāds ar varu kaut ko sadomā mācīt.

 Modris, Arfai,  18:54:30 01.12.2007
80.233.142.78

Es jau Tev teicu - uzskati, ko gribi, bet neuzstāj, lai es Tev piekristu. Vispār, kā liekas, es Tev pateicu visu, ko gribēju, lai Tu zinātu. Ja ienāks prātā vēl kaut kas, es uzrakstīšu, bet tagad esmu aizņemts ar kaut ko citu.

 Modris, Arfai,  18:51:28 01.12.2007
80.233.142.78

Starp citu, smaidīšanas vietā es Tev došu padomu: latviešu valodā tāda galotne, kādu Tu lieto (saprotiet, neatbildēsiet utt.), izmanto tikai pavēles vai vēlējuma izteiksmes gadījumā. Šajās vietās latviski būtu jāraksta: saprotat, neatbildēsit.

 Arfa, Modri 18:49:21 01.12.2007
87.110.164.200

Ir atšķirība, vai cilvēks uzstāj vai uzskata. Es uzskatu, ka mēs visi esam ceļā, jebkurš no mums ir gars, kas apgūst pieredzi cilvēka ķermenī. Un tas nozīmē, ka NEVIENS nevar zināt, kāda pieredze kuram apgūstama. Tātad nav neviena pārāka. Tev ir savas zināšanas, es nenoliedzu, Tu esi studējis to, kas Tev ir šķitis aktuāli, un Tu ar to gribi dalīties ar citiem. Tas ir normāli, bet svarīgi ir saprast, ka arī citi ir studējuši sev nepieciešamo, un viņiem ir sava gudrība citās lietās. Tikai cienot citu gudrību ir iespējama saruna un ir jēga no sarunas. Un šeit ir runa par dvēseles attīstību vai par dvēseles iemiesošanu cilvēkā to, kas tā patiesībā ir.
Cita lieta, ja ir runa par kādām konkrētām zinātnēm. Profesora zināšanu līmeni var noteikt ar testiem un viņa spējā tās pielietot praktiski, un tas nekādi nav salīdzināms ar gara attīstību.

 Modris, Arfai,  18:47:21 01.12.2007
80.233.142.78

Un tagad padomā, kuram ir lielāks ego - vai tam, kurš bez maksas ir ar mieru veltīt savu laiku, lai apmācītu un konsultētu nezinīšus, vai tas, kurš traucē zinošajam mācīt, noslogojot viņu ar sava aizkaitinātā ego reakcijām (kā tu drīksti mācīt, kas tev ir devis atļauju, kas tevi ir pilnvarojis, kā tu drīksti norādīt citiem uz viņu nepareizībām uzskatos, un ko tu vispār te runā, tavam teiktajam nav nekādas loģikas - jo neatbilst vispārpieņemtajām - starp citu, nepareizajām - kondicionētībām, tu jau vispār ir prātā sajucis, vai tik tu neesi no melnajiem... utt. he, he, he...).

 Arfa, Modri 18:36:46 01.12.2007
87.110.164.200

Sākšu ar atbildi no pēdējā ieraksta.

'Pēc izkrišanas Loģistikas un organizācijas eksāmenā, students nolēma mēģināt labot stāvokli konfrontējot ar profesoru.
Students: „Ser, vai jūs tiešām savā priekšmetā kaut ko saprotiet?”
Profesors: „Protams, citādi es nebūtu profesors!”
Students; „Labi, es gribētu jums uzdot jautājumu. Ja jūs atbildēsiet pareizi, es akceptēšu jūsu atzīmi, bet, ja jūs neatbildēsiet, es gribētu, lai jūs man ieliekat augstāko atzīmi.”
Profesors: „OK, un kāds ir jautājums?”
Students: „Kas ir likumīgi, bet nav loģiski, ir loģiski, bet nav likumīgi, un nav ne loģiski, ne likumīgi?”
Pēc ilgām pārdomām profesors atzina, ka nezina atbildi un ielika studentam augstāko atzīmi.
Tad profesors uzaicināja savu labāko studentu un uzdeva viņam to pašu jautājumu.
Viņš nekavējoties atbildēja: „ Ser, jūs esat 63 gadus vecs un esat precējies ar 24 gadīgu sievieti, kas ir likumīgi, bet nav loģiski. Jūsu sievai ir 25 gadīgs mīļākais, kas ir loģiski, bet nav likumīgi. Fakts, ka jūs sievas mīļākajam ielikāt augstāko atzīmi, kaut arī viņam vajadzēja ciest neveiksmi, nav ne loģiski, ne likumīgi.”

Pasmaidi mazliet, Modri. Pārāk liela nopietnība var kaitēt tavai veselībai.:)

 Modris, Arfai,  18:30:18 01.12.2007
80.233.142.78

Un tagad atbildi man uz jautājumu: kā profesors zina, ka viņš patiešām zin savu priekšmetu? (Es atgādināšu - mans 'priekšmets' ir cilvēka apziņas evolūcija un tās stadijas, un es šeit mācos mācīt, nevis esmu ienācis, lai mācītos pašu priekšmetu. Lūk, šeit arī ir problēmas sakne, kuru jūs gandrīz neviens nespējat sagremot, jo jums ir pārliecība, ka 'neviens jau to nevar zināt', bet es saku, ka jūs vēl nevarat zināt vai kāds to nezina, jo neesat apguvuši pat ezoterikas ābeci, un tieši šo ābeci tad es arī pasniedzu).

 Modris, Arfai,  18:19:54 01.12.2007
80.233.142.78

Vai profesoram ir milzīgs ego tādēļ, ka viņš uzdrošinās pamācīt kādu nezinīti priekšmetā, kuru viņš pārvalda, jo ir ilgstoši to studējis, pārdomājis, asimilējis utt.?

 Modris, Arfai,  18:12:09 01.12.2007
80.233.142.78

Es Tev to lietu varētu paskaidrot vēl dziļāk, un proti: cilvēki ir vienlīdzīgi savā potencialitātē, bet nav vienlīdzīgi pēc īstenotā potenciāla apjoma. Viena daļa cilvēku uzstāj par vienlīdzību, apzinoties vienu patiesības polu - ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi savā potencialitātē - un aizmirst otru polu - ka viņi nav vienlīdzīgi sasniegtajā attīstības pakāpē; citi atkal ir gluži pretēji polarizēti - viņi akcentē sasniegto attīstības pakāpi un ignorē vienlīdzību. Patiesība ir vidū starp abiem poliem. Tevis pārstāvētais ir pirmais tips (pie tā pieder arī, piemēram, Līga, Mataks u.c.). Es vairāk akcentēju otro tipu, bet tikai tādēļ, lai līdzsvarotu pirmā pola ietekmi, kurš vispār valda latviešu sabiedrībā, un tam ir savs vēsturisks pamats; un akcentēju tādēļ, ka latviešiem ir jāiemācās respektēt otru polu, otru patiesību, to, ka visi nav vienādi pēc attīstības pakāpes. Ja tas izdotos, tad mēs sekmīgāk veidotu organizācijas un tas kopumā nostiprinātu mūsu tautu. Citādi jebkurš prātvēderis ar pamatskolas izglītību izriež krūtis pret profesoru un lepni saka: 'Kas tu tāds esi, ka vari mani pamācīt? Ej tu galīgi dirst...'

 Arfa, Modri 18:04:34 01.12.2007
87.110.164.200

Nē, tā nav gan:) Ne jau man ir raksturīgi uzsvērt savu pārākumu. Tu jau esi tas, kas citus sauca par muļķiem:-))) Tev ir pārliecība par savām milzīgajām zināšanām. Un tas viss liecina par milzīgu EGO, ko tu mēģini piekabināt citiem :P

 Modris, Arfai,  17:52:38 01.12.2007
80.233.142.78

Ar vienu vārdu sakot, konstatējošā daļa ir sekojoša: Tu mani uzskati par aprobežotu, bet es uzskatu, ka Tu neproti domāt, un iemesls tam ir Tava koncetrēšanās uz ego problemātiku: Tevi ne tik daudz interesē patiesība, cik jautājums vai Tu esi pārāka vai zemāka par kādu citu, it īpaši to, kura teiktais liecina par krietnu zināšanu, vai ne?

 Modris, Arfai,  17:46:09 01.12.2007
80.233.142.78

Domā kā gribi, es atkal domāšu tā, kā man gribas.

 Modris, Apukšas Čakram,  17:45:00 01.12.2007
80.233.142.78

Labi rūkts, lauva!

 Arfa, Modri 17:42:50 01.12.2007
87.110.164.200

Es Tev devu piemēru, bet Tu man neatbildēji.
Labi, jautāšu citādi : kas TU tāds esi, ka domā, ka vari dot citiem padomus? Kas Tev liek domāt, ka esi gudrāks? Ja nevari pamanīt citos gudrību, vai tas neliecina par Tavu aprobežotību?

 Apukšas Čakrs, Ezei,  17:42:28 01.12.2007
80.232.247.101

Ezīt, atvainojos, ka iejaucos nopietnās sarunās ar savu nenopietnību, bet, neko darīt, Tu manī uzjundīji jaunības atmiņas. Toreiz mēs ar bērnības draugu Igoročiku paņēmām pa vienam un mums sanāca tā:

Uzsniga sniedziņs balts,
Balts kā putojošs aliņš.
Uzsniga sniedziņš balts,
Un - kupenā pudeles galiņš!

Vienmēr uz pasaules kāds, kuram bez tevis ir auksti,
Kad vajaga sastiķēt, kaut vienīgu alus kausu.

Saule kad miegu guļ,
Mēness kad staigā pa parku,
Acis kā spuldzītes spīd,
Kad ierauts ir kraķīts vai čarka.

Pelnrukšķīt, laiks ir laiks, kad aliņu gribās kaut pili,
Lai slavēts ir bairītis, lai slavēti deguni zili!

Kad palikām nopietnāki jaunēkļi, par šito sametās kauns (eh, kompleksi!), taču tad bērnības draugs Igoročiks atrada Haijama vārsmojumus, kur vīnā sasimbolizēts Dievišķais nektārs un apjūsmoti tā reibinātie. Ja jau vīns var būt simbols, ta' ko, aliņš nevar!? Tad nu pieņemsim, ka par to arī te tas teksts.

 Modris, Arfai,  17:34:15 01.12.2007
80.233.142.78

'Pēc šāda apgalvojuma būtu interesanti uzzināt, kas ir tas, ka ļauj teikt šādus vārdus? Kas ir tas, ko esi savā ceļā sasniedzis, kas ļauj justies pārākam par citiem?
Bet varu pateikt arī no savas pieredzes: jo tālāk cilvēks ir ticis, jo vairāk sapratis, jo mazāk viņš tiesā citus...'

Tu gribi, lai es Tev atbildu? Pielūko, atbilde Tev nepatiks! Vēlāk nežēlojies, ka es Tevi tiesāju vai daru pāri, he, he, he...

'Kas ir tas, kas ļauj teikt šadus vārdus?'
Atbilde: es nezinu.

'Kas ir tas, ko esi savā ceļā sasniedzis, kas ļauj justies pārākam par citiem?'
Atbilde: par dažiem es jūtos pārāks, ar citiem es jūtos kā līdzīgs starp līdzīgiem, citi - droši vien - he, he, he... ir pārāki par mani (varbūt, bet neesmu šeit sastapis vai arī nespēju novērtēt). Par pārējo jautājuma daļu: es esmu, kas es esmu, tas arī viss. Jā, un vēl - es samērā ciešami zinu latviešu valodu.

'..jo tālāk cilvēks ir ticis, jo vairāk sapratis, jo mazāk viņš tiesā citus...'
Atbilde: Tu manis teikto uztver kā tiesāšanu? Es to tā neuztveru. Es necenšos citiem dot modeli, kā viņiem būtu jāizturas vai jādomā, es vienkārši cīnos ar viņu nebrīvību viņos pašos. Tādi kaili apgalvojumi kā Tavējie nav neko vērti. Dod analīzei kādu konkrētu piemēru no manis teiktā, tad apskatīsimies, vai tā ir vai ne.

 Modris, MB,  17:21:41 01.12.2007
80.233.142.78

Nu, un tad - pēc tam, kad tu esi salauzis svešnoteiksmes varu pār sevi, tad ar tevi sāk strādāt paša dvēsele, kas ir tavs pirmais Meistars. Tad tu nostājies uz karotāja takas, tad abi pievilkšanās vektori - gan dvēseliskais, gan ārējais - fiziskais, jeb personība, sāk cīņu savā starpā. Tad tev ne tik daudz ir jācīnās ar ārējo polu, cik jāieklausās dvēselē un jāseko viņai, tad tu iegūsti dabisko un viedo spontanitāti, kā arī personības magnētismu, kura var iespaidot pārējos, tādēļ aug arī tava atbildība.

 Arfa, Modri 17:07:53 01.12.2007
87.110.164.200

'...nevis vairumam no sarunu dalībniekiem šajā mājas lapā, kuri vēl nav pat personības, kuri ir muļķīgu kondicionētību varā un to pat neapzinās. Es viņiem demostrēju, ko nozīmē būt par tiem, kas viņi ir, un viņi var reaģēt divējādi - ierauties vēl dziļāk savā kondicionētībā un rādīt zobus kā suņi, kuriem grib atņemt kaulu, lai varī pieņemt manus noteikumus un brīvi un godīgi būt (vai vismaz mēģināt būt) tādi, kādi viņi patiešām ir.'
--------------
Pēc šāda apgalvojuma būtu interesanti uzzināt, kas ir tas, ka ļauj teikt šādus vārdus? Kas ir tas, ko esi savā ceļā sasniedzis, kas ļauj justies pārākam par citiem?
Bet varu pateikt arī no savas pieredzes: jo tālāk cilvēks ir ticis, jo vairāk sapratis, jo mazāk viņš tiesā citus...

 Modris, MB,  16:59:48 01.12.2007
80.233.142.78

Dažs labs, mēģinot īstenot šīs prasības principu, varbūt šajā dzīvē aizies bojā (mums ir bijuši tādi gadījumi), jo tas prasa pārvarēt bailes un pārtraukt prioritāri nemitīgi rūpēties par savas ķermeniskās eksistences drošību, tomēr attīstība tad norit ātri un ieguvumus ir nenovērtējams.

 Modris, MB,  16:54:36 01.12.2007
80.233.142.78

'Domā pats ar savu galvu', 'Sēdi pats savos seglos', '...Pats par savu naudu dzēru, pats skrēj savu kumeliņu...', 'Pirms kļūt par visus mīlošo un visiem kalpojošo Ūdensvīru, cilvēkam ir jākļūst par pašapzinīgo, vareno, egoistisko Lauvu (B. Krēmes Meistars)'... Nu, saprati?

 Modris,  16:40:00 01.12.2007
80.233.142.78

Kļūdas, kļūdas, eh... riebīgākā kļūda iepriekšējā komentārā: 'lai varī' vietā ir jābūt 'vai arī'...

 Modris, MB,  16:31:37 01.12.2007
80.233.142.78

Labi, es Tev atbildu: Dons Huans kļūdās par svarīguma kārtību, viņa prasība nav 'pati pirmā lieta', izņemot gadījumus, kad attiecīgā persona jau ir sasniegusi patiešām pirmo un svarīgāko lietu, un proti - kļuvusi par to, kas viņa patiešām ir. Tātad pirmā un svarīgākā lieta parastiem, normāliem cilvēkiem ir atbrīvošanās no kondicionētībām, kuras viņus padara par liekuļiem ne tikai attiecībā pret citiem, bet arī attiecībā pret sevi. Ar vienu vārdu sakot, viņiem jāpārtrauc kaunēties par sevi un tiesāt sevi, viņiem ir nevis jāvērtē sevi, bet jāpieņem un uzmanīgi jāvēro, lai saprastu, kas viņi ir, kādas vēlmes un tieksmes viņos rodas, kādas domas liekas interesantas. Tad viņi var ignorēt svešnoteiksmi un kļūst par personībām, kas ir pirmais soli apgaismības virzienā, t.i., vairumam, nevis izciliem eksemplāriem, kāds bija Kastaneda vai arī kāds, kas jau ir kļuvis par pieņemto mācekli. Pret viņiem prasības jau ir citas, un tad patiešām sevis svarīguma apziņas zaudēšana ir pirmais solis. VIŅIEM, nevis vairumam no sarunu dalībniekiem šajā mājas lapā, kuri vēl nav pat personības, kuri ir muļķīgu kondicionētību varā un to pat neapzinās. Es viņiem demostrēju, ko nozīmē būt par tiem, kas viņi ir, un viņi var reaģēt divējādi - ierauties vēl dziļāk savā kondicionētībā un rādīt zobus kā suņi, kuriem grib atņemt kaulu, lai varī pieņemt manus noteikumus un brīvi un godīgi būt (vai vismaz mēģināt būt) tādi, kādi viņi patiešām ir. Es nevienu nekritizēju par godīgumu, lai cik šķietami nepatīkamas lietas viņi teiktu, ja vien redzēšu, ka tā ir patiesa, brīva vaļsirdīga doma, kas vērsta uz sevis un pasaules izzināšanu, nevis uz savu sastingušo kondicionētību aizsardzību. Tieši otrādi, es par viņiem priecāšos, jo tikai tāds cilvēks ir vispār spējīgs sākt patiešām strādāt apgaismības virzienā, kā Tu saki. 'Pārējie' pagaidām ir bezcerīgi, un man par viņiem, kā jau es teicu, nav nekādas daļas.

 Eze,  15:07:34 01.12.2007
80.81.33.4

Esmu absolūta Baibas Sipenieces fane, lai gan reti ieslēdzu TV. Tāda labsirdība un dzīvesprieks staro no viņas ekrānā :))) Šodien fonā 'Dziesmu duelis' un šī dziesma ietrīsināja, tā taču ir par dvēseli :)
(sameklēju vārdus Latviešu dziesmu serverī www.dziesmas.lv):

Uzsniga sniedziņš balts
Balts, kā vissmalkākie milti
Uzsniga sniedziņš balts
Un zemei palika silti

Vienmēr uz pasaules kāds, kuram bez tevis ir auksti
Un pat aiz pasaules vēl vajaga siltu plaukstu

Saule kad miegu guļ
Mēness kad staigā pa parku
Spuldzes kā actiņas spīd
Un pat vēl izdzēstas sargā

Pelnrušķīt, laiks ir laiks, ceļš tavs drīz vedīs uz pili
Paciet vēl grambas šīs, drīzi nāks mākoņi zili

Ja tevi nemīl neviens,
Tev taču ir ko mīlēt
Labajā nosprūst naids
Kā bulta ozola zīlē

Vienmēr uz pasaules kāds, kuram bez tevis ir auksti
Un pat aiz pasaules vēl vajaga siltu plaukstu

 MB, Modri,  09:01:55 01.12.2007
77.93.31.169

es domaju to apstakli, ka Tu turpini uzskatīt, ka pasaule pret Tevi sazvērējusies :D
gaidu atbildi uz jautājumu par personīgo svarīgumu no Tava skatījuma!
arlabunakti

 Modris, MB,  08:30:03 01.12.2007
80.233.142.78

Tu jau sāc piesieties; es neizvairos no jautājumiem - nekad, ja tie nav ļaunprātīgi, bet - rīt, rīt, rīt... t.i., ko es te saku, rīts jau ir pienācis, tātad - pēc kādām 8-10 stundām varbūt...

 Modris, MB,  08:27:25 01.12.2007
80.233.142.78

Es tūlīt iešu gulēt, visu nakti studēju Satversmes tiesas spriedumu robežlīguma sakarā, tajā ir ietvertas pamatīgas Latvijas valsts vēstures studijas, ir vērts palasīt, kaut arī dažās vietās, kā liekas, tas nav nevainojams dokuments. Rīt jāturpina studēt, tas ir būtiski.

Atkal Tu uzstāj uz iedomību vai ieciklēšanos, bet padomā - ja es apzinos, ko es zinu un varu, un tajā arī atzīstos, vai tā ir iedomība vai tikai reāla lietu stāvokļa konstatācija?
Ko nozīmē ieciklēties? Tu laikam domā to apstākli, ka es uzsveru, ka esmu, kas es esmu, un nemaz netaisos tēlot vai liekuļot kaut ko citu - kā daži, kuri mīl sludināt ideālus un tad sviedriem vaigā ņemas tēlot šo ideālu īstenošanu, kaut arī tie viņiem vēl nemaz nav pa plecam. Viņiem nav arī īsti skaidrs nedz šo ideālu patiesais saturs, nedz arī tas, kā šie ideāli īsti izskatās dabā, un tad sanāk tāda samocīta, nedabiska ērmošanās, kuru viņi smieklīgā veidā tad vēlētos uzdot par kāda ideāla īstenošanu.
Jā par savu iedomību vai augstprātību - es nedaudz spēlējos; īstais vārds ir lepnums. Tā, nu ar labu nakti, rīt parunāsimies vēl...

 MB, Modri,  08:25:44 01.12.2007
77.93.31.169

kapēc neatbildi uz jautājumiem? (02:33:46 01.12.2007)
vai atbilde bija, ka tā ir ir nestrukturētās vadīšana?

 Modris, Ezei,  08:13:02 01.12.2007
80.233.142.78

Atšķir godīgums un atbilstība īstenībai (kā redzi, gandrīz vai nepierādāmas vai vismaz grūti pierādāmas lietas). Dažos gadījumos ir viegli atšķirt, kad otrs tev ar varu un pilnīgi atklāti lipina klāt kādu rupju stereotipu masku, par kuru tev pašam nāk smiekli. Citos gadījumos ir grūtāk, kad pat pašam maskas lipinātājam nav skaidrs, cik viņš ir patiess un kādā mērā tajā maskā ir viņa paša nospiedums - gadījumos, kad viņš tev lipina klāt pats savas sejas nospiedumu.

 MB, Modri,  08:05:40 01.12.2007
77.93.31.169

Labrīt.... eh... vai es kļūdījos? tomēr iedomība....
vai arī esi ieciklējies savā spēlē...

 Eze, Modrim 04:03:11 01.12.2007
80.81.33.4

Ar ko atšķiras iedvešana no paušanas?

Es arī visai bieži vienkārši izsaku savas domas par Tevi. Mini manus piemērus.

 Modris, MB,  03:56:55 01.12.2007
80.233.142.78

Starp citu, virkne Tavu pēdējo komentāru ir nestrukturētās vadīšanas (attieksmes iedvešanas) piemēri (attiecībā pret mani, protams). Gribi, lai es nocitēju? :)

 Modris, MB,  03:20:52 01.12.2007
80.233.142.78

Man par 'pārējiem' nav nekādas daļas, he, he, he...

 MB, Modri,  03:04:11 01.12.2007
77.93.31.169

tikai neviens to nezin un retais saprot...
noņemu cepuri un saku paldies ;)

 Modris, MB,  03:02:24 01.12.2007
80.233.142.78

Nē, pavisam atklāts...

 MB, Modri,  02:48:46 01.12.2007
77.93.31.169

Jā, protams! un veidus kā tas parādās atklāju katru dienu vēl un vēl ;) ;(((((
bet iespējams tieši tas ir iemesls ka parādās tādi viendienīši, kas izsaka savu neapmierinātību un pazūd... lai apmierinātu savas personības prasību...

bet spēle šāda gan var šķist nežēlīga.... he he he :)
tatad esi slepens stalkeris :))))

 Modris, MB,  02:43:50 01.12.2007
80.233.142.78

Ja Tevi aizskar tas, ka es izceļu savu personību, tad tas ir rādītājs, ka Tu dari tieši to pašu, bet man tā var būt arī spēle... :)

 MB, Wu,  02:36:59 01.12.2007
77.93.31.169

apskatījos vecāku statistiku... ir bijušas dažas dienas kad cipars tuvojas 7000...
(2007-7-24, 2007-7-16, 2007-2-15)

 MB, Modri,  02:33:46 01.12.2007
77.93.31.169

Varbūt ir vērts atteikties no personības svarīguma? Visās reliģijās vai filosofiskās mācībās esmu novērojis tādu ideju. Īpaši K.Kastaņeda uzsver Dona Huana vārdus, ka sevis svarīgums ir pirmā lieta no kuras visiem spēkiem jāatbrīvojas... tā teikt, pirmais un svarīgākais solis ceļā uz apgaismību.

ko par to saka Tava pieredze?

 Eze,  02:33:45 01.12.2007
80.81.33.4

Jā, vēl var pateikt, ka Dieva roka to visu vada. Bet es esmu materiāliste un labsirdīga, es ticu nejaušībai, gadījumam, tomēr neizslēdzu to, ka pasaulē ir cilvēki, kuriem patīk citus pakaitināt, paprovocēt...

 Modris, MB,  02:28:14 01.12.2007
80.233.142.78

Personības plānā nav nekā cita kā tikai cīņa starp personībām vai personību grupām. Tiklīdz es jūtu, ka ar kādu diskusijas dalībnieku varu pacelties pāri personības līmenim, es sāku ar viņu runāt dvēseles valodā un sadarboties ar viņu patiesības noskaidrošanā jeb tieksmē pēc apgaismības. Es jau teicu, ka esmu pie personības robežas ar dvēseli, tādēl personības plānā ar mani būs grūti cīnīties jebkuram, kurš nav turpat, kur es. Taču es esmu gatavs ar katru pacīnīties, tādā veidā izrādot viņam cieņu, pat tad, ja tās ir tikai nievas, kā arī sadarboties, ja viņš vēlas saņemt palīdzību, kuru es esmu gatavs viņam sniegt nesavtīgi, vai arī saņemt palīdzību, ja viņš kauto ko zina labāk par mani.

 Eze, Modrim 02:28:08 01.12.2007
80.81.33.4

Hi hi, un tagad mums abiem var pateikt to vārdu, ko parasti arī lieto - paranoja :))))))

 Wu, MB 02:25:31 01.12.2007
78.84.122.115

> Statistika rāda, ka publikai kašķi patīk ;) īpaši kašķīgās dienās lapas ielāžu
> skaits ceļas virs 3000... it kā jau nebutu ko sūdzēties :)

Vajag vēl uztaisīt pētījumu un papētīt kašķu korelāciju ar mēness fāzēm, Saules unplanētu cikliem :)))

 Eze, MB 02:23:45 01.12.2007
80.81.33.4

Un tāds rādītājs, ja viņš speciāli pie tā piestrādā, nav nekas jauks. Man patīk atklātība un godīgums.

 Modris, Ezei,  02:22:13 01.12.2007
80.233.142.78

Gribi zināt, ko es pats par sevi domāju? Es esmu godīgs, patiess, ass un augstprātīgs.

 MB, Modri,  02:21:44 01.12.2007
77.93.31.169

Katram cilvēkam svarīga ir tikai sava personība, tikai sava personība ir pirmajā vietā. Nevienam neinteresē cita personība vairāk par savējo ;)
Ja Tu aizdomājies par nestrukturēto vadīšanu pret savu personību, tā ir tiešām iespaidīga savas personības izcelšana ;-)))))

 Eze, MB 02:21:38 01.12.2007
80.81.33.4

Es nerunāju par nozīmīgām, bet par tādiem it kā nejaušiem komentiem, kas atver lapu ar pavisam nozīmīgiem seniem tekstiem un komentiem. Piemēram, sakritība - tad, kad forumā ir miers, pēķņšni tiek ielikts koments (par kuru autors pēc tam nemaz neliekas ne zinis) lapā, kur bija nekauks kašķis.

Es jau Modrim un Wu rakstīju privāti:

Forumā emocijas noplok, bet vārdi paliek. Emocijas visvairāk dzīvo pauzēs - izskrien visādu spektru.. Vēlāk, lasot tekstu, tas ir saspiests laikā, no tām emocijām un pārdomām ir palicis tikai galarezultāts (ir jau, ir kāda esence arī). Es nezinu, kā to lasa tie, kas nav bijuši klāt notikumu brīdī....

... bet pašā tagadnes brīdī sarunu topa augšgals ir ļoti emocionāla vieta - kā rādāmkociņš, tas var arī tikai norādīt kaut ko, nemaz nav jāsaka.

 Modris, MB,  02:15:15 01.12.2007
80.233.142.78

Nu, ja jau Tu saki, ka esmu iedomīgs, tad tā arī ir, jo mans mērķis nav demonstrēt, ka es tāds neesmu, bet tikai būt tam, kas es esmu. Taču cilvēkus es mīlu. Māte, kas rāj bērnus, neienīst, bet gan audzina viņus.

 MB, Eze,  02:13:10 01.12.2007
77.93.31.169

vienīgie pazīstamie, kas šeit raksta, ir mums kopīgie paziņas...
'viendieniši', kam savs sakāmais ir tikai pa retam, tomēr mēdz pateikt nozīmīgas lietas. Pats arī tik maz rakstu, ka jūtos kā 'viendienītis'.... he he

 Modris, Ezei,  02:12:57 01.12.2007
80.233.142.78

Ai, Ezīt! Palasi Wu ieteikto resursu (pravdu.ru) par nestrukturēto vadīšanu, ietekmēšanu nevis ar argumentiem, kas vēršas pie prāta, bet gan ar attieksmes iedvešanu. Tas piedrer pie polittehnoloģijām. Pieņemsim, ka uzskati, kādus es šeit paužu, ļoti kādiem nepatīk. Ar argumentiem viņi neko neiespēj, tādēļ viņi konsekventi atsakās no godīgas argumentu cīņas un izmanto citus paņēmienus - negodīgus 'iedvesumus', lai radītu 'attieksmi', piemēram, oponents ir garīgi slims, ļauns, egoists, kalpo mistiskiem tumšiem spēkiem (ir sātanists), neloģisks (nepierādot to), nav kompetents, citi ('kompetentie') ir teikuši par viņu to un to, neveiksminieks, morāli nestabils (dodot mājienus uz kaut ko, kas tipiņam esot zināms, kaut arī nekas konkrēts neseko) utt., utt. Kad es kaut ko tādu 'saožu' - kā Jums liekas, kā man būtu jāreaģē? Ar bērnišķu samidu jādemonstrē, ka tas viss uz mani neattiecas un mani neskar, lai pierādītu savu iecietību, saprašanu un toleranci? Smiekli nāk, ne prātā nenāk tā darīt, jo tad mani patiešām uzskatītu par idiotu, un gluži pamatoti.

 Eze, Modri 02:10:05 01.12.2007
80.81.33.4

Klau, novērtē, ka MB ir izvēlējies maigāku vārdu, nekā parasti tauta tādos gadījumos lieto... :))))))

 MB, Modri,  02:03:56 01.12.2007
77.93.31.169

'izēst'? Tā jau, Modri, ir iedomība! ;)
par ko Tu tā neieredzi cilvēkus?

 Modris, MB,  02:01:35 01.12.2007
80.233.142.78

Nu kā Tu vari salīdzināt manus strīdus ar kaut kādiem dzērāju kašķiem, fui, MB... :)

 Eze, Modrim 01:50:20 01.12.2007
80.81.33.4

Man patīk, ja cilvēks pasaka tieši (arī tikai attieksmi). Ciest nevaru komentus ar mājieniem, bet pret tiem vienīgās zāles ir muļķa naivums.

 Eze, Modrim 01:41:41 01.12.2007
80.81.33.4

Aizdomas vēl nav pierādījumi un tāpēc labāk ignorēt 'viendienītes'... hi, ja arī viņiem patiešām bija nolūks speciāli paraustīt lauvu aiz ūsām. Labāk pieciest, nekā uzšaut nevainīgam.

Domāju, Kaspars un Arfa nav to skaitā. No otras puses - Mārim taču ir savs paziņu loks, būtu tikai normāli, ja viņi paustu savu attieksmi arī forumā. Labāk taču rūgta patiesība, nekā ilūzijas un maldi.

Un Tu esi ļoti jauks, kad laid gar ausīm tādas aizdomas.

 Anna, MB,  01:39:07 01.12.2007
85.234.164.55

Es arī esmu pamanījusi, ka ir tādi 'steidzīgie' apmeklētāji, kuri ienāk portālā tikai tāpēc, lai pasacītu Modrim kādu repliku, diskusijās par konkrēto tēmu nemaz neiesaistoties. Piekrīti? Degunu neapsildījuši... Feinākais pārstāvis bija tāds, ja pareizi atceros, Gustavs.

 MB, Modri,  01:24:25 01.12.2007
77.93.31.169

Statistika rāda, ka publikai kašķi patīk ;) īpaši kašķīgās dienās lapas ielāžu skaits ceļas virs 3000... it kā jau nebutu ko sūdzēties :)

 MB, Modri,  01:19:43 01.12.2007
77.93.31.169

no Tevis iznāktu izcils advokāts... jeb prokurors?
precīzi kā žilete argumenti, kas apgriež spārnus jebkuram oponentam, kas nevēlas ielaisties bezgalīgās diskusijās...

 Modris, MB,  01:15:17 01.12.2007
80.233.142.78

Es atkal domāju, ka Tu turpini mani 'izēst' no e-mistikas, un vēl es domāju, ka šie periodiski ieklīstošie 'attieksmes paudēji', kuri tikpat ātri parādās, kā izgaist, ir tieši tā izskaidrojami, un pēc tam tieši man tiek uzkrauta atbildība par kašķiem un reaģēšanu uz viņu 'attieksmēm', un tā ir tikai tīra polittehnoloģija, jo - gadījumā, ja viņus šeit tiešam piesaistītu diskusijas un garīga atmosfēra, tad viņi piedalītos tās radīšanā, taču viņi to nedara. Viņi ienāk, pasaka, cik tagad šeit ir netīrs un negarīgs (cits jautājums, vai tā tas patiešām ir), un... izgaist. Es jau nezinu, tas var būt arī viens cilvēks ar daudziem nikiem, bet Tu izmanto izdevību un vai nu pārmet man, ka es šeit esmu radījis neveselīgu atmosfēru, vai arī to, ka neesmu pietiekami taktisks. Vistaktiskākais es laikam esmu tad, kad atsakos komentēt, vai ne, MB? Tieši to Tu gribi, vai ne?

 Anna, Modrim,  00:56:12 01.12.2007
85.234.164.55

Modri, vai Tu zini, kā izskan Tavs komentārs 00:06:56 01.12.2007? Salti nievājoši. Vai Tu esi par to domājis - par to, ka adresāts varētu Tavos vārdos sadzirdēt šādu intonāciju? Es kādreiz sākumā, kad Tu šajā lapā sāki rakstīt, dažreiz jutos kā ... neizdodas atrast īsti precīzu apzīmējumu. Varbūt - pļauku saņēmusi. Lai arī Tavi vārdi nemaz nebija veltīti man. Es tad domāju: nu kā viņš tā...? Vēlāk es sapratu, ka Tev pašam laikam tas nozīmē pavisam ko citu... kā Tu pats esi sacījis, tas ir - izteikties 'atklāti un godīgi'... Tu domā atšķirīgās kategorijās. Un tad es kaut kā pamazām kļuvu aizvien vairāk imūna pret tādām intonācijām Tavā balsī, kuras nevar nosaukt par labestīgām. Es tās tikai 'reģistrēju' savā prātā. Un koncentrējos uz Taviem izciliem komentāriem jautājumos, kurus Tu patiešām labi zini.

Neiebaidi, lūdzu, cilvēkus. Lai tie būtu izvērsti un argumentēti viedokļi vai 'attieksmes paušana'... ir labi, ka portālā ienāk jauni rakstītāji.

 MB, Modri,  00:54:55 01.12.2007
77.93.31.169

ir daļa cilvēku, kam patīk lasīt un klausīties citu kašķus, lasīt par to ko dara citi, t.s. 'dzelteno presi', nē, tā drīzāk ir tā mode lasīt rakstus ka visādi kiviči atkal piedzērušies, sakāvušies utt...

atzīšos, arī man, tā pat kā Kasparam, labāk patika, kad šeit tādu lietu nebija...

 Arfa, Modri 00:14:53 01.12.2007
87.110.164.200

Tad man jāpadomā par vēl kādu piemēru:D
Kaut kā no pieredzes esmu pamanījusi, ka daļai cilvēku sanāk domāt tik ļoti atšķirīgi, ka nekā otra domu uztvert nevar.

 Arfa, Modri 00:12:55 01.12.2007
87.110.164.200

Bet vispār es te ienāku kādas 200 x dienā (un naktī, kā redzams) es varbūt sastādu to lielo apmeklētāju skaitu :-)))
Bet pacieties, Modri, man drīz vairs nebūs tik daudz laika, nedomājošo Arfu vairs te redzēt nevarēs :P

 Modris, Arfai,  00:11:50 01.12.2007
80.233.142.78

Neviens jau Tev neliedz palikt pie savām domām, bet vai manu lūgumu Tu izpildīsi?

 Arfa, Modri 00:10:10 01.12.2007
87.110.164.200

Man atkal šķiet otrādi, ka mēs esam tie domājošie :P

 Modris,  00:06:56 01.12.2007
80.233.142.78

Tas jau ir simptomātiski un neizskatās pēc nejaušības - te nāk iekšā viens pēc otra tādi, kuri neprot vai arī negrib domāt un argumentēt, bet tikai - 'paust savu attieksmi' - Jarome, Arfa, tagad Kaspars Bergs, interesanti, kas būs nākošais strīpā?

 Modris, Arfai,  00:00:54 01.12.2007
80.233.142.78

Cilvēkiem ļoti patīk lasīt citu kašķus, it īpaši, ja tie ir par lietu (es nedomāju to lietu, kas līst no debesīm, he, he, he...).

 Modris, Arfai,  23:59:03 30.11.2007
80.233.142.78

Tavs piemērs man neder, es tik un tā nesaprotu Tavu domu. Pamēģini vēl, lūdzu!

 Modris, KB,  23:57:35 30.11.2007
80.233.142.78

Jā, ej nu sazini, kur beidzas personība un kur beidzas patiesība. Es nekad sevi neesmu nodarbinājis ar šadām pārdomām, nedz arī pūlējies abas šīs lietas nošķirt. Ja personība ir godīga, tad arī patiesības meklējumi ir godīgi, vai ne? Ja Tu, Kaspar Berg, negribi godīgi piedalīties šajā patiesības noskaidrošanā par dažādiem jautājumiem, kur atklāsies gan Tavi uzskati, gan Tava personība, gan Tavas zināšanas, ja Tu tikai iepeldi, uztaisi snobistiski-dalisku čupu un tad cēli aizpeldi klusā vientulībā - par ko gan lai Tevi uzskata? Par gudrāku vai par tikumiskāku par tiem, kuri šeit ņemas? Diez vai, Kaspariņ... Nāc barā un runā (t.i., godīgi strādā), tad varbūt - ja būsi pelnījis - varbūt Taviem spriedumiem un slēdzieniem būs kāda vērtība, bet tagad... piedod, čiks vien tur ir.

 Arfa, Eze 23:24:16 30.11.2007
87.110.164.200

Es domāju, ka cilvēkiem labāk pašiem patīk kašķēties un nevis citu kašķus lasīt :D

 Eze, MB 23:21:00 30.11.2007
80.81.33.4

Tas bija joks (bet ej nu sazini, cilvēkiem patīk kašķi arī, diemžēl..)

Labs ir, es kaut kā nevaru vien norimties... :(

 Eze, MB 23:18:00 30.11.2007
80.81.33.4

Hi, Tev ir cēlies reitings ar visām šitām batālijām, kādreiz tik daudz skatītāju nebija (300 - 400 bija, tad vēl 500 laikam atceros) ;)

 Eze, MB 23:09:48 30.11.2007
80.81.33.4

Māri, kādu Tu gribi savu forumu?
Nu, vai nav jauki, ja Tev kāds tagad pajautā :)))

Nu, senos dialogus lasot, es saprotu, ka jums ar RV nebija iebildumu, ja tiek runāts, un pat ja ne par raksta tēmu. No otras puses, Tev viss šis jāglabā uz servera un tā jau var pieliet puspasauli šitā pļāpājot.

Minēšu - Tu varētu gribēt tagad kādus 5-15 gudrus komentārus zem raksta par raksta tēmu, bez īpašām diskusijām. Ja?

 MB, Eze,  22:58:49 30.11.2007
77.93.31.169

Šeit tiešām ir 'stikla sienas' un diskusijas var pielīdzināt tv realitātes šoviem. Statistika rāda, ka saitā katru dienu ielūkojas ~900 skatītāju - lasītāju.

 MB, Kaspar,  22:55:46 30.11.2007
77.93.31.169

Paldies par atklātību! Skats no malas bieži vien ir vērtīgāks, nekā strīdā kaistošas puses, kas cenšas noskaidrot kura patiesība ir patiesāka.

 Kaspars Bergs ,  22:13:11 30.11.2007
87.110.42.51

Ezei , nudie negribēju Tevi saraudināt , ne Tevi ne kādu citu :( .
Wu - Man neienāca prātā glezna , bet gan nosaukums , kurš man savulaik šķita visai dīvains . Līdz šodienai , kad tas uzpeldēja prātā , laikam jau ne nejauši .
Centīšos pārtulkot Modra kungam (Kurš mani ar vēlīgu roku jau ielicis rāmītī) - ,, Ar savu šķīstības ragu autosodomizējoša jauna jaunava '' .
Kapēc es to pieminēju? Tapēc , ka no patiesības meklējumiem ir pāriets pie pāštīksminošām pārrunām par patiesību , kur priekšplānā nostājas runātāja personība nevis PATIESĪBA .
Un vēlreiz ...... Tas nav nevienam pārmetums . Tās ir tikai manas izjūtas , kuras protams nevienu neinteresē . Tēlaini - es kā vējš izbrāzos cauri un nedaudz uzpūtu . Visplikākajiem laikam sametās auksti :)
Jā - šādās diskusijās ielaisties negribu , jo bieži vien tas robežojas ar demagoģiju . Nē , Modri , man nav bail :)

 Arfa, Modri 21:55:20 30.11.2007
87.110.164.200

Piemēram. Ja kāds apgalvo, ka saule riežas ap zemi, un Tu saki, ka , kāds tu muļķis, domāt nemāki, ir taču otrādi- tad Tu neproti akceptēt otra domas. Ja šādā gadījumā Tu apdomā, kā tas patiesībā var būt, uzklausi otra argumentus un pasaki savējos un ar to arī beidz (bet formā, kas saistīta tikai ar apspriežamo jautājumu), tad Tu kritiski aplūko informāciju.

 Eze, Wu 21:38:10 30.11.2007
80.81.33.4

Man ne visai labi padodas. Tur labi arī aprakstīts par gleznas uzbūves un nosaukuma saistību. Varbūt var to tekstu atrast vāciski?
Varbūt Vācu Wikipēdijā Modris pats var atrast pie Dalī.

 Modris, Wu, Eze,  21:34:25 30.11.2007
80.233.142.78

Vai kāds no Jums, lūdzu, nepārtulkotu to anglisko KB tekstu? Viņš pats nereaģē...

 Modris, Arfai,  21:33:14 30.11.2007
80.233.142.78

Nesaprotu Tavus pārmetumus un atšķirību starp vienu kritikas veidu un otru, varbūt paskaidrosi ar piemēriem no dzīves vai ar kādu līdzību, vai?

 Arfa, Modri 21:18:40 30.11.2007
87.110.164.200

Kritika ir domāšanas daļa tad, ja Tu kritiski aplūko kādu informāciju un pieņem vai nepieņem priekš sevis. Taču, ja Tu kādu kritizē par viņa uzskatiem, domām, tad šī kritika izriet no nespējas akceptēt otru kā līdzvērtīgu, nespējas uzklausīt un iedziļināties, vai vismaz pieņemt, ka var domāt arī citādi, un tas var būt tieši tikpat pareizi.

 Wu, Kaspars Bergs 21:02:58 30.11.2007
80.90.9.50

Oho! :)))) Neko sev!

http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Virgin_Auto-Sodomized_by_the_Horns_of_Her_Own_Chastity


Bet tagad godīgi atbildi - kāpēc tieši šī glezna no visu Tavā atmiņā esošo gleznu saraksta iznira pirmā?

 Modris, Arfai,  20:24:01 30.11.2007
80.233.142.78

Jā, es nepieņemu nekādus apzīmējumus, tai skaitā 'gaismas bruņinieka' apzīmējumu, jo tad būtu vajadzība pielāgoties kaut kādiem svešiem priekšstatiem, uz ko es nekādi neesmu predisponēts, he, he, he....

 Modris, Arfa,  20:22:02 30.11.2007
80.233.142.78

Vajag iemācīties domāt, un kritika ir domāšanas daļa.

 Modris, Ezei,  20:17:44 30.11.2007
80.233.142.78

Prātā nenāk analizēt kāda emocionālās noskaņas. Es jau pat nevaru noteikt, cik lielā mērā tās viņa izjūtas ir īstas, cik kādu partejisku motīvu vadītas (Tu taču neizslēdz arī tādu iespēju, vai ne?). Es zinu tikai to, ka ar vārdu gaisma apzīmē īstas atziņas, nevis kādu emocionālu apreibumu (pēc kura seko paģiras, he, he, he... kā teica Dzena skolotāji - kristietība ir līdzīga vīnam, bet dzen-budisms - tējai :) ).

 Eze,  20:07:28 30.11.2007
80.81.33.4

Nu tā, esmu daudzmaz tikusi pāri pirmajam šokam Kaspara komentāra sakarā. Esmu sagremojusi pirmo uztveres vilni - to, kas varētu attiekties personīgi uz mani, esmu pamatīgi noraudājusies, nomierinājusies un tagad manī sāk mosties pretestības gars. Es jau skatos, kā to visu varētu attiecināt uz situāciju forumā, he he he... :)))

Starp citu, es īsti neprotu iztulkot to gleznas nosaukumu, bet atslēgas vārdi ir jaunava, paš- sodomija (? man bija cits priekšstats par to vārdu, bet tildes datorvārdnīcā tas ir līdzīgi anālajam seksam), nevainības ragi.. Es apskatījos arī gleznu (pierakstīju to lapu sev kā vietu, kur ir kaut kas aprakstīts par šīm gleznām, ko man dēls ir ielicis ekrānsaudzētāja bilžu rindā):
http://kspark.kaist.ac.kr/Dali/Dali.htm (glezna ir trešā no beigām)

Modri, man liekas, ka Kaspars nav mentāli polarizēts. Viņš pats saka - nepatīk rakstīt komentārus, bez tam viņš lieto vārdus 'patika', 'varēja just', 'nāk prātā'... t.i. pēc Tavas definīcijas viņš varētu būt emocionāli polarizēts, uztver pasauli vairāk ar sajūtām/ izjūtām/ asociācijām.
'Orālās batālijas' laikam ir vārdu kaujas un tieši to viņš negrib. Šķiet, ka viņam patīk raksta noskaņa, laikam viņš to juta cildenāku nekā es.

Man protams, būtu interesanti, ja viņš paskaidrotu vairāk, kādi foruma notikumi viņam bija galvā, kad nāca asociācijas ar gleznu, bet vairāk gribas zināt, ko viņš domā ar 'just austam gaismu'.

Viņam noteikti būtu interesanti, ja to mēģinātu interpretēt kāds cits :)))

 Arfa, Modri 19:02:40 30.11.2007
87.110.164.200

Kāpēc būtu vajadzīga kritika? Vai nevar izteikt savas domas, uzklausīt citu, papildināt, ja ir kas sakāms, un pieņemt otra rakstīšanas uz izteiksmes veidu tādu, kāds tas ir?
Vai tas nebūtu tuvāk gaismas bruņinieku sūtībai?

 Modris, KB,  18:47:20 30.11.2007
80.233.142.78

Klusums... Laikam jau bailes...

 Modris, Arfai,  18:42:53 30.11.2007
80.233.142.78

Vai es esmu iezemietis? Es nepiederu grupai, kura šo mājas lapu uztur un veido kā saimnieki (ja vien tā vispār ir grupa, nevis tikai Māris Bērziņš viens pats), tomēr es šeit 'sēžu' iekšā jau apmēram gadu (laikam), tādēļ zināmā mērā esmu 'iezemietis' (ja Māris un citi seniori, kuriem stāžs ir lielāks nekā manējais, neprotestēs).

 Modris, Kasparam Bergam,  18:37:36 30.11.2007
80.233.142.78

Redzi, Kaspar, jautājums ir par to, vai Tu apņemies būt godīgs sarunu partneris centienos noskaidrot patiesību. Vai Tu apņemies atbildēt uz jautājumiem - arī nepatīkamiem Tev, un uzklausīt savu vērtējumu un slēdzienu kritiku, reaģēt arī uz citu sarunas biedru domām un kritiski apskatīt tās no sava viedokļa? Lūk, piemēram, es izteicu savas domas par Jāņa Miezīša rakstu, un es sagaidu, lai Tu ne tikai izteiktu atbalstu šajā Miezīša rakstā izteiktajiem uzskatiem, bet arī Tavu vērtējumu par manām un citu domām par tiem, pie tam neapmierinoties tikai ar 'man patīk' vai 'es atbalstu', bet gan analizējot vienu, otru utt. viedokli. Tā būtu godīgi un pareizi, vai ne?

 Modris, Kasparam Bergam,  18:20:11 30.11.2007
80.233.142.78

Esi tik laipns un pārtulko anglisko tekstu, es neprotu angļu valodu. Otrs, ko es nesaprotu - tas, ko Tu īstenībā atbalsti, vai personu, kuras vārds ir Jānis Miezītis? Jā, ir acīmredzams, ka viņš ir inteliģents un domājošs cilvēks, bet kā Tu viņu atbalsti - kādus tieši viņa uzskatus - vai varbūt tā akli, vispārīgi, tā sakot... Tad jau Tu nemaz viņa uzskatus neesi pārdomājis. Nu, nemēdz taču būt, ka mēs pieņemam absolūti visus kāda cita cilvēka uzskatus, - kaut kur mēs tos pieņemam, kaut kur atkal ne. Ja Tu neatklāj šo savu darbu pie otra cilvēka uzskatu sagremošanas, tad īstenībā Tev nav ko teikt, un tad rodas jautājums, kādēļ Tu vispār ver muti vaļā, ja neko neesi spējīgs pateikt?

 Eze, Kasparam 18:12:17 30.11.2007
80.81.33.4

Paldies, ka atļāvies, tiešām.

 Kaspars Bergs,  17:53:22 30.11.2007
87.110.42.51

Atvainojos par to ko atļāvos un arī par to ko atļaušos :) .
Un Ezei .... patika tas ka kādreiz tiktiešām šeirt varēja just austam gaismu . Nepatīk tas ka pēdējā laikā , šeit ienākot , man nāk prātā Savadora Dali darba nosaukums ,,Young Virgin Auto-Sodomized by the Horns of Her Own Chastity'. ...
Bet kas nu es par soģi un mācītāju , neņemiet galvā , manis te nebija . Es tik to atbalstu Miezīša kungam ;)........

 Arfa, Eze 17:49:52 30.11.2007
87.110.164.200

Tā, šķiet, bija:(

 Eze, Arfai 17:48:21 30.11.2007
80.81.33.4

Kā saulē vizuļojošs sāls stabs? Lietus laikam Tur nelija... :)))
Kā tas stāsts beidzās, viņa uz mūžiem palika par stabu?

 Arfa,  17:31:29 30.11.2007
87.110.164.200

Tad es sastingstu kā Lata sieva:-)))

 Arfa, Eze 17:29:51 30.11.2007
87.110.164.200

Tu esi spontāna laikam:) Un tas jau patiesībā ir labi. Man tikai reizēm biki bail no tās vētras, kas saceļās no spontanitātes :D

 Eze, Arfai 17:23:17 30.11.2007
80.81.33.4

Nē, man ir muļķīga mānija uzbāzties ar savu mīlestību un ar savu kritiku. Es jau teicu, es maķenīt pieraušos tagad...

 Arfa, Eze 17:21:20 30.11.2007
87.110.164.200

Ar Tevis saprašanu man iet grūti, atzīšos godīgi, Eze.
Patiešām nesaprotu, kāpēc Tu dali balvas un sodus?
Vai Tu par savu sajūtu vaininiekiem uzskati citus?

 Eze, Arfa 17:07:58 30.11.2007
80.81.33.4

Nu jā, reizēm balva arī izvēršas par sodu ;)

Kā man šajā gadījumā - gribējās Tevi apskaut par pirmo komentāru un attaisnot par otro ar sajūtu: tāda jau Tu mums esi..

Bet iznāca, ka Tu to uztvēri kā atgrūšanu... :(

 Arfa, Eze 17:02:46 30.11.2007
87.110.164.200

Katrā mājā sava kārtība: es vai nu saprotu vai nesaprotu:-)))Sodi pie manis nav cieņā. Tikai ekstremālos gadījumos domās kādu ielidinu miskastē :P

 Eze, Arfai 16:54:57 30.11.2007
80.81.33.4

Katrs mēs esam saimnieks savā tēlu pasaulē. Pieņemam un nepieņemam, sodam un apžēlojam, tos, kas tajā ienāk :)))

 Arfa, Eze 16:45:42 30.11.2007
87.110.164.200

Hm, jā interesanti, kā viens otru uztveram. Tu jūties kā saimniece, tas ir jūtams, ja jau apsauc citus un piedod vēl arī :-)))
Es esmu viesis, tas ir skaidrs. Varbūt kādreiz netīšām saduļķoju ūdeni, bet skaidram ūdenim jau no tā skāde nebūs:-)))

 Eze, Arfa 16:39:13 30.11.2007
80.81.33.4

Ui, Arfa, ja Tu zinātu, kā es Tevi reiz biju sagatavojusies apsaukt... pēdējā brīdī noraustījos. Bet reizēm gan es esmu laba un visu Tev piedodu ;) Tādi nu mēs te esam.

 Arfa,  16:33:51 30.11.2007
87.110.164.200

Modris- viens no iezemiešiem? :D

 Modris,  16:26:43 30.11.2007
80.233.142.78

Te jau daudzi iemaldās vai apzināti ienāk ar noteiktu mērķi (piemēram, lai jauktu gaisu vai sludinātu savas patiesības - un nevis, lai aizstāvētu tās). Nav ko ņemt galvā!

 Arfa,  15:41:23 30.11.2007
87.110.164.200

Nav jau nekas traks- paši sev un citiem beržam nost virskārtu, lai tiktu līdz gaismas avotam:)

 Eze, Kasparam 15:24:37 30.11.2007
80.81.33.4

Sāpīgi, bet neko darīt. Atklāti sakot, es līdz šim nebiju tik reāli iedomājusies par stikla sienām. Par skatītājiem. Pieradu pie tā, ka te reti kāds iegriežas. Laikam jāpieraujas maķenīt :)))

Bet Tu tāds pats kā raksta autors - kritikas vairāk nekā gaismas :(
Būtu vismaz padalījies saviem iespaidiem - kas Tev te kādreiz patika, ko labu atceries... ko vēlies sagaidīt... :)

 Kaspars Bergs,  14:33:09 30.11.2007
87.110.42.51

Nepatīk man rakstīt komentārus . Šorez daru to , lai izteiktu atbalstu Miezīša kungam . Lai rastu apstiprinājumu tam , ka viņam taisnība , nav tālu jāmeklē . Petiek kaut vai palasīt šīs , kādreiz tik daudzološās interneta vietnes komentārus - ,,cik gudri ES pateicu , ciks skaisti ES pateicu , kāds ES labs'' :) . Balto bruņinieku orālās batālijas ( ar retiem un patīkamiem izņēmumiem).
P.s esmu ar Jums jau gadus divus . Tiesa , jo tālāk , jo mazāk

 Arfa, Jarome 19:07:21 29.11.2007
87.110.164.200

Nē, viņš ir liels gudrinieks:)

 Jarome,  17:07:24 29.11.2007
193.178.178.81

Arfa
tavs Jozefs nesaprot ko runā!

 Andris8,  17:02:35 29.11.2007
81.198.215.23

PATI-ESĪBA

 Arfa,  17:00:48 29.11.2007
87.110.164.200

'... pastāv tikai viena patiesība: tava paša patiesība' /Jozefs Kiršners/
:D

 Andris8,  16:17:43 29.11.2007
81.198.215.23

Jarome
Ir gan pareizi ,tikai šajā domāšanas sistēmā!;)

 Jarome,  16:12:57 29.11.2007
193.178.178.81

Andris8
nav pareizi - qq+qq=kukū+kukū ;)

 Andris8,  15:20:11 29.11.2007
81.198.215.23

es saku ,ka :
II+II=IV un ,ka qq+qq=kukū:)))))))))))))

 Wu, Jarome 15:10:50 29.11.2007
159.148.213.136

Tad paliekam katrs pie savām domām.

Tu saki, ka 2 + 2 vienmēr ir 4

Es saku, ka 2 + 2 var būt jebkas, atkarībā no tā - kas tiek saskaitīts.

 Eze, Wu 15:09:58 29.11.2007
80.81.33.4

Esmu optimiste, domāju, ka tas ir spirāles vijums :)

 Wu, Eze 15:08:19 29.11.2007
159.148.213.136

Eze, jā, pēc esam kārtējo apli iesākuši. :)

 Eze, Jaromem 14:55:29 29.11.2007
80.81.33.4

Tagad Tev ir jābūt atbildīgam par katru vārdu, ko esi te sarunājis, ja reiz pretendē uz patiesību.
Pārskati nu visu no paša sākuma.

 Jarome,  13:59:42 29.11.2007
193.178.178.81

Eze
taapeec es neizdaru secinaajumus par to, kam taa roka pieder, bet gan uzzinu patiesiibu, ka nazi ir iespeejams panjemt rokaa.

 Eze, Jaromem 12:48:33 29.11.2007
80.81.33.4

Piedod, tas laikam izskatās kā jauns aplis, es tā negrībēju, es vienkārši biju par to aizdomājusies :)))))))

 Eze, Jaromem 12:44:00 29.11.2007
80.81.33.4

Un ja nu Tavs kubiks ir tikai viens gabaliņš no lielāka kubika? Un no sava kubika Tu redzi tikai roku ar nazi? (aizņemšos salīdzinājumu no Nauma Nadeždina) Un Tu nezini, vai tas ir ķirurgs, vai bandīts, vai zinātnieks, vai aktieris uzņemšanas laukumā... utt.

 Jarome,  11:04:12 29.11.2007
193.178.178.81

Wu
man gan šķiet, ka tā nevar būt, ka tie varētu būt loģiski nepretrunīgi maldi. Jo tas ir kaut kas līdzīgs, kā matemātikā - tu skaiti kopā ciparus un grozies kā gribi, bet nepretrunīgi 2+2+2 sanāk 6. Mans minētais kubiks rubiks ir kaut kas līdzīgs - grozies kā gribi, bāz kādu argumentu gribi, tik un tā sanāks viena un tā pati atbilde. Varbūt 2+2+2=6 ir nepretrunīgs malds, bet tad tādā gadījumā šādi darbojas mūsu uztvere un tādā pasaules uztverē mēs dzīvojam. Varbūt patiesībā ir 8, bet tad tur ir atsevišķa loģika, ar kuru mēs ikdienā nesadzīvojam. Par cik mēs izvēlamies sistēmu, kuras atbilde ir 6, ar šīs sistēmas palīdzību mēs analoģiski izprotam citas lietas pakārtoti un tas nenozīmē, ka, nonākot pie atbildes 6, mēs neattīstamies vai nepietuvojamies sistēmiskai domāšanai, kur atbilde būtu 8.

 Līga, Arfai,  08:00:24 29.11.2007
81.198.170.110

Tev labs komentārs 22:05:41 28.11.2007. :)

 Eze, pūcei 23:22:33 28.11.2007
80.81.33.4

Jā, es arī domāju, kāpēc es tā pateicu... hi, nospriedu, ka jājautā Arfai ;)

Es pati dzīvē esmu ļoti nekārtīga un formai piegriežu mazu vērību, bet toties jo vairāk apbrīnoju kārtīgos un formīgos :)))

Vai tā skaitās svešas mantas iekārošana?

 pūce,  23:04:28 28.11.2007
84.237.204.166

Sveika, eze. Un kurš būtu tas pareizais virziens ? :))))
(nikasos, vienkārši gribējās pasveicināt :)

Arfa, par veco druku man ir līdzīga pieredze. Tāpat arī, kad lasīju latgaliski.

 Eze, Arfai 22:09:14 28.11.2007
80.81.33.4

Aha, un pie tam pareizajā virzienā ! :)))

 Arfa, hahaha 22:05:41 28.11.2007
87.110.164.200

Tā, lūk, tie gaismas bruņinieki utojas:-))))))))))))))))
Man nesagādā nekādas problēmas lasīt Jaromes tekstus.
Vai esat mēģinājuši lasīt veco druku? Kad pirmo reizi lasīju, tad man bija tāda sajūta, ka neko nevar saprast, bet, kad piešaujas, pavisam aizmirstas, ka tā ir vecā...A šī ir jaunā...smadzenes jākustina, ezotēriķi :P :P :P

 Andris8,  21:03:51 28.11.2007
81.198.215.23

Eze.
Nu piekrītu ,piekrītu par to datorvalodu !!:)))Bet sīkumainiem arī nevajadzētu būt .;)

 Eze, Andrim8 20:58:42 28.11.2007
80.81.33.4

Sākumā it kā netraucē, bet tad ievēro, ka grūti izlasīt, sāk traucēt, tad vēl un vēl un vēl.. sākotnējā inerce (ka netraucē), tiek nobremzēta... stop. Nu tā ir ar to pēkšņi. Kad vadzis pilns... :)))

Nav vajadzīgs kasīties tur, kur notiek progress - un latviska datorvaloda ir progress. Jarome varbūt pats tam piekrīt, jo vispār viņš cenšas - lai nu ir tāds ļoti jocīgs izteiksmes veids, bet garumzīmes u.c. viņš 'liek' ļoti rūpīgi, man ir vairāk kļūdu nekā viņam :(

 Andris8,,  20:57:19 28.11.2007
81.198.215.23

Eze.
Var jau palikt arī pēdējais ,jo ir taču teikts ,ka tie pēdēji būs pirmie un otrādi!:)))

 Andris8,,  20:50:56 28.11.2007
81.198.215.23

Par berzi biju domājis citu parādību sakarā!:)))Tekstos var kaut ko uztvert arī ar citām maņām ,ne tikai vnk. lasot ,un intelektuāli sagremojot!:))

 Wu, Andris8 20:50:51 28.11.2007
81.198.210.12

Nu i lieliski. Nu i viss :)))

 Eze, Andrim8 20:49:05 28.11.2007
80.81.33.4

Nu, vispār lielāka gudrība ir nepalikt pēdējam, kuram niez :))))

 Andris8,  20:46:01 28.11.2007
81.198.215.23

WU.
:))))Ne jau man pirmajam niezēja.:))))

 Eze, Andrim8 20:40:12 28.11.2007
80.81.33.4

Par inerci neesi dzirdējis? Bet, ja nepastāvētu berze, tad ķermenis vienmērīgi kustētos taisni bezgalībā :))))

Brīdi pamēģini iedomāties, ka Modra teksti ir bez zemteksta. Ja tur ir zemteksts, tad tā ir Modra darīšana.

No latviska teksta visi tikai iegūtu, un, ja ievēroji, Wu vienkārši palūdza, vai viņš nevarētu...

Arī no tā, ka viņš neprecīzi uzraksta, rodas liela daļa šo pārpratumu, kad es nepareizi viņu saprotu.

 Wu, Andris8 20:38:46 28.11.2007
81.198.210.12

Nu nekasies, nekasies :)))

 Andris8,  20:31:00 28.11.2007
81.198.215.23

Wu.
Kāpēc Tev uzreiz neatvērās acis uz Jaromes rakstītā gramatiskajām nepilnībām ?Nu taču uz to.

 Wu, Andris8 20:27:29 28.11.2007
81.198.210.12

Uz ko?

 Andris8,  20:24:19 28.11.2007
81.198.215.23

WU.
Uz to var paskatīties dažādi .

 Wu, Andris8 20:21:15 28.11.2007
81.198.210.12

Jēga, protams ir vissvarīgākā, bet nekvalitatīvu rakstīšanu es uztveru drīzāk vienkārši kā necieņu pret sarunas biedra laiku. Kas tā arī ir.
Kurai, protams, var nepievērst uzmanību, ja ir kas svarīgāks, bet fakts tāds ir, ka kroplīgā valodā rakstīta teksta lasīšana paņem vairāk laika un pūļu, nekā kvalitatīva.

 Andris8,  20:20:41 28.11.2007
81.198.215.23

Eze.
Tev žetons no manis ,par Natarādžas stāstu!:)))

 Wu, Andris8 20:18:19 28.11.2007
81.198.210.12

Modrim taisnība, Andri.
Jarones teksts man ir jālasa 3 reizes, lai izlauztoes cauri tam nepareizo burtu troksnim un saprastu vārdus - ko autors tur ir uzrakstījis. Nerunājot nemaz par domu, kura ir aiz vārdiem un arī to ne vienmēr var tā uzreiz saprast.

 Andris8,  20:14:44 28.11.2007
81.198.215.23

Modrim.
:)Svarīga man šķiet sacītā jēga ,nevis gramatiskas nepilnības.Tas ir otršķirīgi.Man Tev ir jautājums .Tu vienā no komentiem pieminēji polus ,kuriem atbilst zelts un varš ,bet pa vidu sudrabs .Man bija cits priekšstats ,zelts -jaņ,bet iņ -sudrabs.Jeb Tu biji domājis trīsvienību?

 Eze,  20:14:39 28.11.2007
80.81.33.4

Kad es tepat zemāk stāstīju par savu vecmāmiņu, kas pa ceļa maliņu gāja, es pajautāju it kā neloģisku jautājumu. Man tobrīd atausa atmiņā šis stāsts, bet vecmāmiņas biklums negāja kopā ar to tēlu, kam tas Dievs dotu šo mācību – ka tik nenodaru kādam pāri. Šī austrumu līdzība tātad ir tur pa vidu starp vecmāmiņu un jautājumu :)

Natarādžas stāsts, ne gluži haika.

Reiz izcilākie Sūru (dēvu), Manušu (ļaužu) un Asūru (dēmonu) pārstāvji savācās kopā pie viena gudrā, lai apgūtu vēdu gudrības. Kad skološanās laiks bija pagājis, viņiem vajadzēja nolikt eksāmenu. Sanāca kopā visi lepnie un gādīgie vecāki – un bija apjukumā, jo visi bērni bija sajaukušies kopā līdz nepazīšanai vienādi. Uz ko gudrais mierināja sanākušos – viss pats par sevi tūliņ nostāsies savās vietās. Jo visiem bija viedajam jāuzdod viens un tas pats jautājums – Kas mums tagad jādara? Un viedais atbildēja – Da. Kad viedais prasīja – Vai visi ir sapratuši, ko viņš ar to ir teicis, visi skolnieki pamāja galvas un aizpildīja anketas.

Tādā veidā radās šis Brihadāranjaka upanišadas stāsts par trīs Da-Da-Da. Jo sūras (padievu bērni) izprata viedā atbildi Da – Dama (mums jākontrolē jutekļi), cilvēku bērni – Dana (mums jāziedo), bet dēmonu bērni anketās skaidroja skaņu Da kā Daya – mums vajag būt līdzcietīgiem un žēlsirdīgiem.

Tas ir tāpēc, ka dēvām ir debešķīgi dzīves apstākļi, un, lai noturētos uz garīgās kalpošanas ceļa, viņiem jāmāk savaldīt jutekļus, kas visatļautības un visvarēšanas apstākļos ir ļoti grūti. Cilvēki pēc dabas ir ļoti savtīgi, skopi, tāpēc viņiem ir jāiemācās dot. Savukārt dēmoni pēc dabas ir vardarbīgi, un viņiem ir jāiemācās sadzīvot ar savu tuvāko pat tad, kad no sirds gribas viņam galvu noskrūvēt.

Lūk, pēc šīm aizpildītajām anketām vecāki atpazina savus bērnus – kas ir kas. Bet mērķis visiem viens.

 Eze, Andrim8 20:14:24 28.11.2007
80.81.33.4

Nu nejauši Tu dabūji zvaigznīti, bet pelnīti - par vientuļo zvaigzni naktī :)))

 Eze, Andrim* 20:13:15 28.11.2007
80.81.33.4

Nu, Modrim ir bijuši gadījumi, kad iedzeļ tādā veidā (vismaz es esmu tā uztvērusi), bet nu šoreiz es arī piekrītu viņam - Jaromes tekstu ir jāapgrozā vairākkārtīgi, līdz ir skaidrība.

 Modris, Andrim8,  20:04:25 28.11.2007
80.233.142.78

Nav taisnība, man tas traucēja visu laiku, jo viņa teksti ir gari, teikumi ir nesakārtoti, un to uztveršana tādēļ ir ļoti apgrūtināta un laikietilpīga.

 Andris8,,  19:57:17 28.11.2007
81.198.215.23

Smieklīgi ir tas ,ka visu laiku tas netraucēja ,bet sāka traucēt tad ,kad zināmu iemeslu dēļ kādam tas nepatika.

 Modris (citēju Ezi),  19:02:31 28.11.2007
80.233.142.78

Es domāju, ka Jarome vadās pēc tā paša, pēc kā vadāmies mēs visi - pēc savas šībrīža patiesības, pēc sirdsbalss, tādas, kāda tā pašlaik ir.

Es viņam jautāju, bet viņš neatbildēja - vai viņam ir gadījies nožēlot, kad savas dzelžainas labas pārliecības dēļ ir kādam nodarījis ko ļaunu.

Man ir gadījies kaunēties par savu rīcību, atceroties to pēc gadiem kā ļaunu, bet toreiz slikta paraduma diktētu. Es, protams, esmu iemācījusies ar to vai nu tikt galā vai sadzīvot. Viens no paņēmieniem ir tāds mierinājums, ko Jarome saka - cerams, ka tas cilvēks to spēja pārdzīvot un vērst sev par rūdījumu. Bet tam jābūt tikai kā mierinājumam, lai spētu sev piedot, un nevis kā aukstam attaisnojumam pat tikai varbūtējai rīcībai.

Gan jau dzīve izmācīs.

Un pareizi Andris saka - mēs visi (nu labi - es un arī Jarome, pats tā teica) tikai teoretizējam un esam tālu no reālās dzīves nepatīkamās puses. Es savam bērnam arī mēdzu uzšaut (vispār biju kauslīga jau no bērna kājas), un tikai reiz, kad ievēroju viņa paradumu sarauties, kas dusmās tuvojos, man bija tik svilinoši kauns, ka es vairs tā nedarīju.

 Modris, Wu,  18:58:48 28.11.2007
80.233.142.78

Neklausies Andri8, latviešu valodas kultivēšana - tas nemaz nav smieklīgi!

 Andris8,,  18:06:40 28.11.2007
81.198.215.23

WU
Tas jau ir smieklīgi.

 Wu, Jarome 17:58:57 28.11.2007
81.198.210.12

Jarome, varētu Tev palūgt rakstīt ar normāliem latviešu burtiem?

(Ja gadījumā ir vajadzīga kāda tehniska palīdzība ar datora klaviatūras 'draiveriem', lūdzu jautā)

 Modris,Wu,  17:42:13 28.11.2007
80.233.142.78

Jā, es saprotu, Tu un Eze cenšaties piedabūt Jaromi palūkoties uz kādu problēmu arī no Jūsu redzes leņķa, un tad būtu iespējama produktīva saruna. Tomēr, kā liekas, Jūsu oponents ir ciets rieksts, viņš uz to nav spējīgs, jo viņš Jūsu iebildumos saredz tikai to, kas nav pretrunā ar viņa kondicionētību, un visu pārējo viņš vienkārši neredz vai ignorē, vispār neatbildot uz to.
Ko Tu saki par manu ieteikumu viņam palīdzēt tehniski, vai Tu viņam varētu pārsūtīt programmu, kas ļautu rakstīt normālā latviešu ortogrāfijā? Es pats to neprotu, jo esmu iesācējs datorzinībās, citādi es viņam palīdzētu pats.

 Modris, Wu,  17:26:41 28.11.2007
80.233.142.78

Nē, Tu patiešām esi brīnums! Un Tu sagaidi, ka saņemsi loģisku atbildi vai vispār atbildi?

 Wu, Jarome 16:38:57 28.11.2007
81.198.210.12

> kad tu vairs paarstaaj jautaat - taa manupraat ir patiesiiba

Nav teikts, ka tā ir patiesība. Tie var būt arī loģiski nepretrunīgi maldi.

 Arfa, Jarome 15:48:53 28.11.2007
87.110.164.200

Muļķību var ar prātu kontrolēt, bet ar bailēm nebūs tik vienkārši.

 Jarome,  15:01:16 28.11.2007
193.178.178.81

Wu
par taam shaubaam to ir gruuti mutiski aprakstiit - tas ir taa, it kaa redzeetu galvaa kubiku rubiku saliktu pa kraasaam - shis kubiks ir tik neapshaubaams, ka jebkuru izdomaatu shaubu nav iespeejams piemetinaat vinjam klaat, jo tad tas vairs neizskatiisies tik nevainojams. Tas ir jaasaprot no citas puses - viena lieta ir domaat par lietu kaa par liiniju, kuru var lociit, pagarinaat, utt., bet cita lieta ir domaat par lietu, sadalot to mazos kubikos rubikos, kas pats par seviim ir jautaajumu un atbilzhu sakompileejums - tu redzi, ka ja saaksi vienu kraasu griezt savaadaak, kaut ko papildus veel apshaubot - sajuks kopaa vesela sisteema, liidz ar to tas ir briiidis, kad tu vairs paarstaaj jautaat - taa manupraat ir patiesiiba.
Nedomaaju, ka izdomaata situaacija buus subjektiiva, njemot veeraa, ka shaads gadiijums, ja ir teoreetisks, tas ir bijis, ir vai vareetu buut arii praktisks. Nav jau runa tajaa piemeeraa par to, vai tas puika patieshaam ir ljauns, bet gan par to, vai tu neuzskatiitu par vajadziibu sodiit puiku pie shaadiem dazhiem faktiem, kurus tu zini - vai tev ar to nepietiktu?
Es pats esmu briinijies, bet rinkjii apkaart esmu dzirdeejis mudzh ar shausmu staastiem, kurus ir redzeejushi mani draugi un pazinjas, bet man nekad pasham nav naacies sastapties ar aciimredzamu ljaunumu - kaadu kabatzaadziibu, dziivnieku spiidzinaashanu, publisku njirgaashanos (ja nu vieniigi vecumaa, kad man veel tiinja vecumaa, kad es liidz shai filozofijai nebiju aizdomaajies). Vieniigais, kur esmu sastapies, tas ir cilveeku uzskatos, kuros tad es arii aktiivi esmu iesaistiijies ar savu kritiku.

 Andris8,  15:00:41 28.11.2007
81.198.215.23

Es ieteiktu painteresēties ,kas notiek palīgskolās un vispār skolās !Ko šodien atļaujās runāt un darīt bērni!Man ir vairāki pedagogi pazīstami ,kas strādā tieši speciālajās skolās ,apbrīnoju viņu nervu sistēmu !!

 Jarome,  14:47:18 28.11.2007
193.178.178.81

Arfa
ar praatu var kontroleet bailes, taapat kaa pievareet muljkjiibu. Sods liek cilveekam padomaat, jeb attiistiit savu praatu.

 Wu, Jarome 14:09:37 28.11.2007
81.198.210.12

Paldies par atbildēm.
Tātad galvenais indikators Tev ir šaubas - ja šaubu nav, tad ir pārliecība, ka novērtējums ir pareizs. Ja šaubas ir, tad tiek vākta papildus informācija, papildus kritēriji, līdz šaubu nav.

Pieņemsim, ka ir situācija, ka rīcība ir ļauna un šaubu Tev par to nav. Vai Tu šādās situācijās parasti uzdod sev jautājumu - kāpēc Tev nav šaubu? Jeb, kāda iemesla dēļ šo šaubu nav?

Jo (piekrīti?) šaubu var nebūt 1000 dažādu iemeslu dēļ, un tikai daļa no šiem iemesliem padara šaubu neesamību par pietiekamu pamatu tam, ka rīcības novērtējums ir pareizs.
Bet pārējā daļa iemeslu nav pietiekams pamats. Piemēram, Tu neesi pieradis apšaubīt savu viedokli. Vai arī, Tu negribi, lai citi par Tevi padomātu, ka esi kļūdījies. Es nesaku, ka tā ir, es vienkārši minu piemērus.


> njemot veeraa veco piemeeru par puisheli, kas ar shkjeereem griezh
> no kakjim kaaju....
> Interesanti buutu izlasiit kaut cik ticamu argumentaaciju, kaadeelj, lai to
> nevareetu nosaukt par objektiivi ljaunu riiciibu.

Pirmkārt tas, ka tā ir izdomāta situācija, padara šo situāciju un visus tās novērtējumus par subjektīviem. Jo 'izdomāta situācija' nozīmē, ka tā ir prātā, nevis realitātē. Tātad - subjektīva, nevis objektīva ir šī rīcība un līdz ar to visi tās novērtējumi (ļauns/neļauns, u.c.) ir subjektīvi.

Izdomāt var pašu sātanu un ilgi apspriest - caur cik adatas acīm vienlaicīgi tas var ielīst un izlīst. Izdomāt var absolūti ļaunu puisēnu un var ilgi apspriest - ar kādām metodēm pret šo ļaunumu vislabāk cīnīties. Bet tās ir tukšas runas, kamēr situācija paliek izdomāta.

Bet mani vairāk interesē - cik reālus tādus puisēnus Tu pēdējā gada laikā esi iekaustījis, tāpēc, ka tie ir nodarbojušies ar 'absolūti ļaunu rīcību'?

Apskatīsim reālas situācijas piemēru no tavas pieredzes.

 Arfa, Jarome 12:30:21 28.11.2007
87.110.164.200

Bet sodot tās nepazūd...

 Jarome,  12:24:21 28.11.2007
193.178.178.81

muljkjiibaa un bailees

 Arfa, Jarome 12:22:17 28.11.2007
87.110.164.200

Un kur ir ļaunuma sakne?

 Jarome,  11:59:40 28.11.2007
193.178.178.81

Arfa
tas vispaar bija tumsoniibas laiks. Kur tad tur ljaunums vispaar tika apkarots? Buut raganai, nenoziimee buut ljaunai. Un apskaties, kur tad veel vairaak ljaunuma, kaa tagad, un pateicoties kam? - skaties, kuras personas televiizijaa tiek pasniegtas kaa sabiedriibas piemeers!, par kaadaam veertiibaam juusmo puulis, nerunaajot vispaar par kaut kaadaam metodeem apkarot ljaunumu. Meerkjis attaisno liidzekljus vispaar ir noliegts jebkaadaa sfeeraa - tad arii ne par ko nav jaabriinaas, kaadeelj muusdienas ir taadas kaadas vinjas ir, simuleejot demokraatiju, kas aizliedz daudz ko taadu, kas buutu jaatljauj, un te nav runa tikai par likumu, bet arii par sabiedriibas spiedienu un vaajo masu.

 Arfa, Jarome 11:50:36 28.11.2007
87.110.164.200

Ļaunums tiek apkarots gadu simteņiem, gan raganas dedzinātas ( un labi, ja 1 īsta, bet 9 biedināšanai), gan galvas giljotinētas...ļaunums kā pastāv, tā pastāv...vai tas neliek aizdomāties, ka tās nav īstās metodes?

 Jarome,  11:34:24 28.11.2007
193.178.178.81

Arfa
es zinu, ko taa aada noziimee, un ar visu to atbalstu. Pasham, kaa jebkuram ir naacies saskarties ar nepelniitiem sodiem, no kuriem ir naacies secinaat, ka daudz vairaak mees ciesham no ljaunas riiciibas, nekaa no nepelniitiem sodiem, taadeelj nesaprotu tos, kuri nav ar mieru patraapiities pa rokai nepelniitam sodam, bet lai tamdeelj tiktu apkarots 10kaart ljaunums visapkaart. Tas jau tad ir saucams vienkaarshi par mazahismu - kaut kas liidziiigs, kad cilveeks atliek viziiti pie zobaarsta pie dienaam saaposha zoba, jo vinjam iislaiciigi vinjam tas saapju briidis ir nepatiikamaaks, lai gan mocaas vinsh jau dienaam.

 Arfa, Jarome 11:29:54 28.11.2007
87.110.164.200

Tu zini, ka :
'galvas glaasts apturees jebkura cilveeka asaras, mazhors vienmeer uzlabos cilveeka garastaavokli, draugu atbalstiits cilveeks vienmeer jutiisies pashpaarliecinaataaks un droshaaks, baarenis vienmeer veeleesies dziivot gjimenee', un īsi sakot tas nozīmē, ka mums visiem ir vajadzīga mīlestība.
Bet tomēr saki:
'pasaulei vairaak laba ir no taa, ka tiek sodiiti 9 ljaunus cilveekus, kaut 10ais ir nevainiigs, 3. nekas nenotiek bez iemesla - ja nevainiigs tika sodiits, tas noziimee, ka liktenis vinjam bija piespeeleejis sho sodu, lai izdariitu attiistoshus secinaajumus.'

Varbūt ir vērts iejusties 10. ādā?

 Jarome,  11:20:16 28.11.2007
193.178.178.81

Eze
vispaar atbildes uz tavu sakaamo var atrast manaa sakaamajaa Modrim.

 Jarome,  11:19:49 28.11.2007
193.178.178.81

Modris
tev ir probleemas ar logjikas izprashanu taadeelj, ka tulko tekstu shauraa un piezemeetaa liimenii. Pirmkaart, Peeteris un Jaanis nesimbolizee seksu, bet gan nevientuliibu, miilestiibu ar preteejo dzimumu, un viss, kas no shiis tuviibas izriet. Nav cilveeka, kuram tas nebuutu vajadziigs. Njemot veeraa to, ka cilveeks pats sastaav no dievishkjas miilestiibas, vareetu teikt, ka pilniigi visa dziive uz mums reagjee vienaadi. Tas kas atshkjiras, ir tikai faktiskas izpausmes - detaljas, siikumi. Ja runaa par fizisko buutiibu, tad tas, ka mums visiem 99% ir vienaads DNS arii tev neviljus netika njemts veeraa. Zaales - ar zaaleem arii nebija domaats nekas tik piezemeets, kaa mediciiniskaa kjiimija. Bet gan tas, ka galvas glaasts apturees jebkura cilveeka asaras, mazhors vienmeer uzlabos cilveeka garastaavokli, draugu atbalstiits cilveeks vienmeer jutiisies pashpaarliecinaataaks un droshaaks, baarenis vienmeer veeleesies dziivot gjimenee, utt. utt. miljoniem vienaadu patiesiibu. Ja kaada no vinjaam nedarbojas uz kaadu cilveeku, tas noziimee savukaart vienmeer kaadu citu patiesiibu - vinjam ir kaada psihologjiska trauma, nevis vienkaarshi vinsh ir savaadaaks. Atshkjiriibas sleepjas tikai detaljaas, tas ir muusu redzeejumaa un riiciibaa pret pasauli, kur arii ir miljardiem liidziibas, tachu pasaules mijiedarbiiba uz mums visiem iedarbojas identiski - visiem vajag vienu un to pashu, visi izvairaas, baidaas, attiistaas un degradeejas no viena un taa pasha - tikai iepakojums shim saturam atshkjiras, ne buutiiba.
Un diezgan beernishkjiigi ir ar maniim runaat caur treshajaam personaam, kaut tu tagad teiksi, ka ar maniim nemaz nerunaa.

 Jarome,  10:55:06 28.11.2007
193.178.178.81

Wu
atbildes uz jautaajumiem:
1. kaa es zinu vai praats nav kljuudiijies - ja man praataa neienaak nekaadas shaubas vai nav neatbildeeti jautaajumi, tad es zinu, ka praats nav kljuudiijies. Piemeeram, njemot veeraa veco piemeeru par puisheli, kas ar shkjeereem griezh no kakjim kaaju - vai tu vari nosaukt kaut vienu argumentu, kas vareetu liecinaat, ka vinja riiciiba vareetu buut neljauna, ja peec jautaajuma, kaadeelj tu shkjeeree kaaju, vinsh atbild - taapeec, ka man taa patiik. Interesanti buutu izlasiit kaut cik ticamu argumentaaciju, kaadeelj, lai to nevareetu nosaukt par objektiivi ljaunu riiciibu.
2. tas atkariigs no katras konkreetaas situaacijas - uz shaubu pamatu es nepiemeerotu nekaadu sodu, kameer nenoskaidrotu visu taa, liidz shaubas pazustu. Bez tam, es atziistu to, ka meerkjis attaisno liidzekljus un vadoties peec taa, ka gadiijumos, kad esmu kaadu sodiijis, vairums gadiijumos veelaak nekas nav liecinaajis par to, ka taa nav bijusi ljauna riiciiba, uzskatu, ka taa mazaa procentuaalaa varbuutiiba, kad bez shaubaam tomeer esmu kljuudiijies ir attaisnojama, jo vienmeer pastaav atvainoshanaas iespeejas, 2. pasaulei vairaak laba ir no taa, ka tiek sodiiti 9 ljaunus cilveekus, kaut 10ais ir nevainiigs, 3. nekas nenotiek bez iemesla - ja nevainiigs tika sodiits, tas noziimee, ka liktenis vinjam bija piespeeleejis sho sodu, lai izdariitu attiistoshus secinaajumus.

 Eze, Modrim 10:42:02 28.11.2007
80.81.33.4

Kad pamodīsies, varbūt pastāsti, pie kā tagad strādā...

 Eze, Matakam 10:40:08 28.11.2007
80.81.33.4

Atsēdināji, tiešām, es arī tikai tagad ievēroju To... :)))

 Modris, Ezei,  10:36:36 28.11.2007
80.233.142.78

Labi, Ezīt! Man arī tā kā laiks iet gulēt, acis līp jau ciet, he, he, he... Tanks vai spogulis, bet gulēt gribas.

 Modris, Matakam,  10:33:20 28.11.2007
80.233.142.78

Es uzreiz nesapratu Tavu domu, aizkavēta reakcija :D :D :D Vispār feini - jā, kādēļ gan nesaukt To par Saprašanos!?

 Eze, Modrim 10:25:21 28.11.2007
80.81.33.4

No problem, laiks tā kā tā pievērsties darbam... :)

 Eze, Modrim 10:23:40 28.11.2007
80.81.33.4

Tu tagad esi spogulis vai tanks, kas smejas? :)))))))

 Modris, Ezei,  10:22:49 28.11.2007
80.233.142.78

Ui, mēs vēl te norausimies, kāds RV atkal teiks, ka mēs te risinām savas personīgās problēmas...

 Modris, Ezei,  10:20:01 28.11.2007
80.233.142.78

Man patīk ieņemt pozu, un pēc tam par šo savu pozu pasmieties...

 Eze, Modrim 10:19:19 28.11.2007
80.81.33.4

Es nesaku, ka es tā varu, es tikai domāju, ka tā vajadzētu, ka man tā patīk.

 Eze,  10:18:15 28.11.2007
80.81.33.4

Tik tizla tā kļūda izskatās: abpusējam.

 Modris, Ezei,  10:17:44 28.11.2007
80.233.142.78

Tu esi malacis! Es gan tā nevarētu, es esmu vairāk kā tanks...

 Eze, Modrim 10:16:59 28.11.2007
80.81.33.4

Bez tam, procesam jābūt appusējam pat tad, ja otram tik tiešām ir taisnība. Tajā procesā viņš tad var aiz gara laika slīpēt savu argumentāciju dažādās auditorijās, savu spēju rezultatīvi ietekmēt.

ui, polittehnoloģijas...

 Eze, Modrim 10:12:03 28.11.2007
80.81.33.4

Jā, mudināt paskatīties uz pateikto no cita viedokļa, likt aizdomāties vai oponenta viedoklis ir tik noraidāms... tas taču IR ceļš uz saprašanos?
Un arī iepriekšējo uzskatu laušana, vai varbūt tikai precizēšana.

 Modris, Ezei,  10:07:36 28.11.2007
80.233.142.78

Nu redzi, Tu pati atzini - ja gribam augt, tad vajag lauzt!

 Eze, Matakam 10:01:40 28.11.2007
80.81.33.4

Nu redzi, mēs augam un laužam stereotipus :)))

 Mataks, Eze,  09:58:52 28.11.2007
10.225.20.27

ak tagad To sauc par Saprašanos? :-))))))))))))))))

 Modris, Ezei,  09:58:00 28.11.2007
80.233.142.78

Nu ja tokš - lai būtu uguns, vajag berzēties, kā gan citādi?

 Eze, Modrim 09:57:54 28.11.2007
80.81.33.4

Eh, un bija ar Tev jāatgādina man par nedarītiem darbiem... :)
Paldies par rīta sarunu!

 Modris, Ezei,  09:56:28 28.11.2007
80.233.142.78

Kā tur bija tas izteiciens: aiz gara laika - ko tas velns tur darīja? Mušas sita vai ēda, vai kaut kas tamlīdzīgs? Nu ja, mušas sita laikam...

 Eze, Modrim 09:54:54 28.11.2007
80.81.33.4

Tu kaut ko skaistu rakstīji par berzes uguni...

 Eze, Modrim 09:52:13 28.11.2007
80.81.33.4

Nu bet process vien jau ir ko vērts!!!!! :)))

 Modris, Ezei,  09:51:16 28.11.2007
80.233.142.78

Kādēļ Tev tāda perversa vēlme saprasties? Vai tad bez saprašanās nekad nevar iztikt? PALIEKAM KATRS PIE SAVA: vai nav skaista formula, :) :) :) ... :(, ;( utt.

 Eze, Modrim 09:47:06 28.11.2007
80.81.33.4

Es piekrītu visam, ko Tu esi teicis par labo un ļauno :)

 Eze, Modrim 09:45:57 28.11.2007
80.81.33.4

Es taču runāju ar Jaromi un viņam viss ir skaidrs :))))))))))

Ja gribam saprasties, jārunā daudzmaz līdzīgā valodā ;)))))))))))

 Eze, Jaromem 09:44:24 28.11.2007
80.81.33.4

Tas, kas mums ir iedots, ir potenciāls - trauks, instrumenti, resursi.. u.tml.
Bet mūsu rīcību diktē tas, cik daudz mēs dzīvē esam sapratuši un savu potenciālu realizējuši. Pat līdzekļi pret lampu drudzi mums izstrādājas katram savi. Jā, ja tu zāles biji domājis kā 'nomierināšanos' vai 'pārvērst sastindzinošu stresu rāmā dzinējspēkā', tad var teikt, ka tās ir vienas un tās pašas, bet katra atrastie knifiņi ir tikai pieeja.

 Modris, Ezei,  09:44:04 28.11.2007
80.233.142.78

'Kur ir cēlonis noziedzībai, ļaunumam?'
Filozofs vispirms pacenstos nodefinēt gan vienu, gan otru, un tikai tad sāktu runāt par cēloņiem. Par noziegumu visai bieži sauc arī to, kas nav noziegums, un tas pats attiecas uz ļaunumu.

 Modris, Ezei,  09:39:17 28.11.2007
80.233.142.78

Kas ta nu, kas ta nu... neesi vēl tā īsti pamodusies vai...

 Eze, Modrim 09:28:40 28.11.2007
80.81.33.4

Labrīt! :)))

Es nezinu, iedomājos, kā to puisi uzreiz varētu nolinčot, jo noziegums ir šausmīgs...

 Eze, Jarmomem 09:27:17 28.11.2007
80.81.33.4

Nu tad pasaki, kados gadījumos Tu jau saskati, ka cilvēki sāk atšķirties. Lampu drudzis laikam ir 'psihosomatika' (es to vārdu īsti nesaprotu), un psihosomatiskās reakcijas, tāpat kā fizioloģiskās norises vairumam cilvēku ir līdzīgas. Arī garīgās vajadzības cilvēkiem ir vienādas. Bet tajā pašā laikā mums katram ir savs unikāls pasaules skatījums, kas veidojas no atšķirīgas pieredzes, un savas attiecības ar Dievu un sirdsapziņu un pasauli.

Tu taču atzīsti, ka vajag novērst cēloni, ja nevēlies sekas. Kur ir cēlonis noziedzībai, ļaunumam? Tajā, kas mums ir līdzīgs, vai tajā, kas ir mūsu unikālais, pieredzes diktētais?

Es pati sajuku, šito rakstot..

 Modris, Ezei,  09:15:51 28.11.2007
80.233.142.78

Labrīt, Eze! Kādā sakarā Tu to 'Ekvus' pieminēji? Kā argumentu tam, ka cilvēks tomēr ir sarežģītāka būtne nekā dažām labam liekas, un ka visi tomēr nav vienādi?

 Eze,  08:54:49 28.11.2007
80.81.33.4

Liepājas teātrī reiz bija iestudēta amerikāņu autora luga 'Ekvus'. Tiesāja (vai tikai vēl izmeklēja) jaunieti, kurš bija izdūris zirgiem acis. Nu, izskatās viennozīmīgi - ļauns bezgala. Varbūt arī garīgi slims - sākumā, kad nerunāja, uz visiem jautājumiem atbildēja ar reklāmas klipu dziesmiņām un tekstiem.

Es nepratīšu pietiekami iespaidīgi pārstāstīt (bet bija ko skatīties un nevis tāpēc, ka 'šausmu filma', bet tāpēc, ka par dvēseli), bet situācijas būtība bija tā, ka viņš strādāja fermā un ļoti ļoti bija pieķēries tiem zirgiem. Bez tam, kādā nakts izjādē kailam zirga mugurā, viņš bija izbaudījis augstāko sajūtu virsotni un šķiet, ka ne tikai seksuāli, bet arī kā vienotību ar pasauli un Dievu. Ekvus nozīmē zirgs - Dievs vai tml., es toreiz īsti nesapratu.

Vēlāk, kad viņš atveda un stallī pārgulēja ar meiteni, pret kuru viņam bija siltas jūtas, viņš jutās kā nodevējs. Es neatceros, vai viņam bija arī vilšanās sajūta, bet tas, ka zirgi to redzēja un skatījās uz viņu 'ar pārmetošām Ekvus acīm', viņu dedzināja tik ļoti, ka viņš vairs 'neapzinājās, ko dara'.

Kādas zāles izrakstīsim? Ārēji pat nepateiksi sajūtu un motīvu spektru jaunieša rīcībai - var sākt novērtēt jau no bezdarbības rosinātas trulas izklaidēšanās, var inkriminēt īstu ļaunumu, var būt gan afekta stāvoklis, gan izmisums, gan auksts aprēķins, lai izputinātu saimnieku.

 Modris,Wu,  08:10:00 28.11.2007
80.233.142.78

Vispār sakot, mani sajūsmina Tavi patiešām uzslavu pelnījušās pacietības izraisītie centieni atrast Jaromes tekstos loģiku un izsekot to, tomēr mani visvairāk interesē viņa lietotā latviešu valodas ortogrāfija: ee=ē, ii=ī, nj=ņ, sh=š (vācu val. būtu sch=š)... es pamēģināšu viņa pēdējo tekstu pārvest mūsdienu ortogrāfijā, interesanti, kāds gan varētu būt efekts? Varbūt, ka teksts liktos loģiskāks? Es gribu pamēģināt:

Tur ir tā cilvēku problēma - viņiem gribas sev piešķirt pārāk lielu nozīmi, tai skaitā iedalīt sev šausmīgi atšķirīgu personību, nekā jebkuram cilvēkam uz zemes un tādēļ noliegt empātiju. Patiesībā mēs visi esam radīti uz vieniem un tiem pašiem likumiem, mums visiem globālākā mērogā vajag vienu un to pašu, piemēram tu to sauc par Jāni, bet Anna par Pēteri, tu to sauc par kafijas krūzi un grāmatu, bet Anna to sauc par pleijera klausīšanos brīvā dabā - iepakojums ir dažāds, saturs ir viens un tas pats, jeb precīzāk - likumi un rāmji, kuros šis atšķirīgais saturs darbojas, ir viens un tas pats. Ja citam iesit pa galvu, tu zināsi kā viņš jūtas, vai arī sliktākā gadījumā tev būs nojauta un labāks vai sliktāks padoms - mēs nevaram zināt vai konktrētam cilvēkam ir lampu
drudzis publikas priekšā tādēļ, ka viņu skolā daudz apsmēja, vai tādēļ, ka reiz viņš zaudēja darbu, uzstājoties publikas priekšā - taču tas, ko mēs nezinām, ir viņa pieredze, tas ko mēs zinām - ir viņa faktiskais psiholoģiskais stāvoklis, pret kuru ir vienas un tās pašas zāles, neatkarīgi no tā cēloņa. No cēloņa ir atkarīga tikai pieeja, bet zāles ir vienādas visiem cilvēkiem.

Labi, un tagad es izrediģēšu viņa Teikto (dažas kļūdas es jau izlaboju, pārvedot latviešu ortogrāfijā):

Tur jau ir tā cilvēku problēma, ka viņi grib sev piešķirt pārāk lielu nozīmību, tai skaitā piedēvēt sev milzīgi atšķirīgu personību, kas atšķirtos no jebkura cita cilvēka uz zemes, tādējādi noliedzot empātiju. Patiesībā mēs visi esam radīti pēc vieniem un tiem pašiem likumiem, mums visiem globālākā mērogā vajag vienu un to pašu, piemēram, tu to sauc par Jāni, bet Anna par Pēteri; tu to sauc par kafijas krūzi un grāmatu, bet Anna to sauc par pleijera klausīšanos brīvā dabā - iepakojums ir dažāds, bet saturs ir viens un tas pats vai - precīzāk - likumi un ietvari, kuros šis atšķirīgais saturs darbojas, ir viens un tas pats. Ja kādam citam iesit pa galvu, tad tu zināsi, kā viņš jūtas, vai arī sliktākajā gadījumā tev būs nojauta un labāks vai sliktāks padoms. Mēs nevaram zināt, vai konktrētajam cilvēkam lampu drudzis publikas priekšā ir tādēļ, ka viņu skolā daudz apsmēja, vai tādēļ, ka reiz viņš zaudēja darbu, uzstājoties publikas priekšā - taču tas, ko mēs nezinām, ir viņa pieredze, bet tas, ko mēs zinām - ir viņa faktiskais psiholoģiskais stāvoklis, pret kuru ir vienas un tās pašas zāles, neatkarīgi no tā cēloņa. No cēloņa ir atkarīga tikai pieeja, bet zāles ir vienādas visiem cilvēkiem.

Ko no šī teksta Tu varētu iegūt? Pirmkārt, teksta autora atziņu, ka visi cilvēki ir arī diezgan līdzīgi - gandrīz visiem ir divas acis, viens deguns utt. (punktiņš, punktiņš, komatiņš, domas zīme, ritentiņš, stabiņš stabiņš, vēderiņš, izrāk riktīgs cilvēciņš). Pie tam viņš oponē (tā pašsaprotami, it kā tā būtu kāda pierādīta un visiem zināma patiesība) daudziem izciliem gara darbiniekiem, kuri apgalvo gluži pretējo, un proti, ka cilvēks no cilvēka reizēm atšķiras vairāk kā cilvēks no dzīvnieka. Teksta autors uzskata, ka tās ir blēņas, citi cilvēki ir ļoti līdzīgi un visiem ir vajadzīgs sekss (Annai ir vajadzīgs Pēteris, citai ir vajadzīgs Jānis, he, he, he..., bet tas jau lietas būtībi nemaina, visiem ir vajadzīgs TAS). Jā, nu protams, visiem ir vajadzīgs arī ūdens, gaiss un ēdiens (hm, izņemot dažus, kuriem ēdiens tomēr nav vajadzīgs)...jā, patiesi gudra atziņa, jā, tas tā patiešām ir!!! Un tā kā arī Tu kaut kad esi dabūjis sitienu pa galvu (droši vien, vai ne, Wu?), tad Tu, redzot kādu citu dabūjam pa galvu, varēsi atcerēties savu pieredzi un saprast nabadziņu, kurš šoreiz ir dabūjis pa galvu (un nevis Tu, Wu, vai nav forši?). Jā, pareiza atziņa, Tu viņu sapratīsi, jo esi taču tāds pats kā tas otrs, vai ne Wu? Jā, cik superīga un vienkārša patiesība!!!
Tā kā jums ar to otru šis un tas ir kopīgs, tad jūs abi ne ar ko neatšķiraties - bet vai tas tā patiešām ir? (Protams, ka tas tā nav, bet tas lai paliek mūsu noslēpums. Labi, Wu?)
Tātad iemesli var būt dažādi, kādēļ dabū pa galvu... fu, ne pa galvu, bet kādēļ dabū lampu drudzi, toties rezultāts ir vienāds (jā, balss un bikšu trīcēšana, auksti sviedri plūst pa mugurkaula reni uz leju, jā, jā, patiešām...) un zāles arī esot vienādas (ej nu sazini. Un ja nu zāles patiešām ir vienādas visiem - un pat līdz visiem? Nevar jau pārbaudīt, bet parastās medicīniskās zāles tomēr visiem nelīdz, un arī ne visiem vienādi līdz, bet to jau teksta autors neņem vērā, jo ir tās tēzes varā, ka visi cilvēki ir vienādi, tādēļ arī zālēm ir jālīdz visiem vienādi, tur nevar būt nekādu šaubu.)

Nu, tas nu būtu apmēram viss, ko es gribēju teikt par teksta autora ortogrāfiju un - nedaudz - par loģiku.

 Modris, Wu,  06:52:43 28.11.2007
80.233.142.78

Vai Tev neliekas, ka Jaromem ir vajadzīga tehniska palīdzība, - ja jau viņš nav spējīgs savā datorā instalēt programmu, kurā būtu visas latviešu valodā pieņemtās zīmes? Vai Tu viņam nevarētu šai jomā palīdzēt, citādi viņa rakstīto ir grūti saprast un no tā varētu celties kāds ļaunums, piemēram, hm, nu - sliktas domas par viņa veselību vai...

 Wu, Jarome 23:54:45 27.11.2007
78.84.155.78

> nepelniiti - radiit negatiivas sekas kaadam, kursh nav nodariijis ljaunu,
> vismaz ne ar noluuku, bet bez noluuka, tas jau ir atsevishkjs staasts
> katram atsevishkjam gadiijumam -

Tavu skaidrojumu loģika līdz šim ir sekojoša:

1) neskaidrs jēdziens 'ļauna rīcība' tiek skaidrots, izmantojot jēdzienus 'nepelnīti' un 'pozitīvas sekas';
2) neskaidrs jēdziens 'nepelnīti' tiek skaidrots, izmantojot jēdzienus 'ļauna rīcība' un 'negatīvas sekas';
3) neskaidrs jēdziens 'negatīvas sekas' tiek skaidrots, izmantojot jēdzienu 'pozitīvas sekas';

Visi skaidrojumi tātad atduras pret jēdzienu 'pozitīvas sekas', kurš vēlāk tiek skaidrots šādi: Pozitīvas sekas cilvēkā ir tad, ja kāda vērtības, kura viņam bijusi ne tik laba, tiek 'uzlabota', t.i. - nomainīta pret labāku vērtību. Un labās vērtības vēlāk ir uzskaitītas - 'jebkura riiciiba, kas izriet no beznosaciijuma miilestiibas'

Ok.

Man ir vēl 2 jautājumi.

Pieņemsim, ka tu nonāc situācijā, kurā kāds kaut ko dara. Notiek situācijas uztveršanas process. Gaismas skaņas u.c. vibrācijas-viļņi ienāk pa maņu orgāniem - acīm ausīm ķermeni u.c., tad prāts to saliek kopā un izveido situācijas modeli, kuru beigās novērtē kā rīcību, kas ir laba vai ļauna, un vērtējumam atbilstoši - iededz vai neiededz 'lampiņu' pie šī modeļa. Un tikai tad Tu šo modeli-'bildīti' kopā ar 'lampiņu' ieraugi, bet domā, ka esi ieraudzījis 'realitāti', nevis situācijas modeli savā galvā un domā, ka 'lampinju redz visi vienaadi, nevis subjektiivi'.

2 jautājumi:

1) Kā Tu zini, ka prāts nav kļūdījies un ir atpazinis situāciju pareizi?

2) Vai Tu pieļauj iespēju, ka prāts atpazīstot situāciju, Tevi var 'apšmaukt' un Tu vari ieraudzīt situāciju nepareizi.... un uz nepareiza situācijas redzējuma pamata kaut ko nepareizu izdarīt? Ja jā, tad kādos gadījumos?

 Eze, Jaromem 17:11:14 27.11.2007
80.81.33.4

t.i. man negribas šo sarunu virzīt tikai uz vieniem vārtiem - ka raksturot cilvēka garīgo veselību nemaz tik nešaubīgi nevar... bet iekšēji jūtu, ka mani komenti uz to virzās, tajā pašā laikā Tev ir kas cits acu priekšā, kad Tu tā runā... t.i., es kļūstu tendencioza laikam.. jāņem pauze.

 Eze, Jaromem 17:07:05 27.11.2007
80.81.33.4

Es esmu viegli pārliecināma, bet tagad man kādu laiku vajag, lai to visu apdomātu pa savam :))) skrienu prom....

 Jarome,  17:02:25 27.11.2007
193.178.178.81

Eze
tur ir taa cilveeku probleema - vinjiem gribaas sev pieshkjirt paaraak lielu noziimi, tai skaitaa iedaliit sev shausmiigi atshkjiriigu personiibu, nekaa jebkuram cilveekam uz zemes un tamdeelj noliegt empaatiju. Patiesiibaa mees visi esam radiiti uz vieniem un tiem pashiem likumiem, mums visiem globaalaakaa meerogaa vajag vienu un to pashu, piemeeram tu to sauc par Jaani, bet Anna par Peeteri, tu to sauc par kafijas kruuzi un graamatu, bet Anna to sauc par pleijera klausiishanos briivaa dabaa - iepakojums ir dazhaads, saturs ir viens un tas pats, jeb preciizaak - likumi un raamji, kuros shis atshkjiriigais saturs darbojas, ir viens un tas pats. Ja citam iesit pa galvu, tu zinaasi kaa vinsh juutas, vai arii sliktaakaa gadiijumaa tev buus nojauta un labaaks vai sliktaaks padoms - mees nevaram zinaat vai konkreetam cilveekam ir lampu drudzis publikas priekshaa taadeelj, ka vinju skolaa daudz apsmeeja, vai taadeelj, ka reiz vinsh zaudeeja darbu, uzstaajoties publikas priekshaa - tachu tas, ko mees nezinam, ir vinja pieredze, tas ko mees zinam - ir vinja faktiskais psihologjiskais staavoklis, pret kuru ir vienas un taas pashas zaales, neatkariigi no taa ceelonja. No ceelonja ir atkariiga tikai pieeja, bet zaales ir vienaadas visiem cilveekiem.

 Eze, Jaromem 16:52:50 27.11.2007
80.81.33.4

Un vēl - es lasīju forumā apmēram tādu domu - mēs otru varam 'izmērīt' tikai tik dziļi, cik dziļi paši esam.

 Eze, Jaromem 16:50:46 27.11.2007
80.81.33.4

Man nez kāpēc liekas, ka mums vienmēr ir jānoņem dzelžainā pārliecība tur, kur esam jau otra cilvēka dvēseles daļā. Mēs nevaram ielīst otra cilvēka ādā, varam tikai mēģināt, un tāpēc tur vienmēr paliek šaubas - vai tas cilvēks ir patiešām tāds, kādu tu viņu redzi...

 Jarome,  16:40:27 27.11.2007
193.178.178.81

Eze
sevi es esmu izaicinaajis visvairaak par visiem. Kur tad es ieguustu jebkaadu paarlieciibu par kaut ko, ja ne ringaa ar sevi, tikai peec tam tu vari izaicinaat kaadu citu, bet ne pashapliecinaashanaas meerkjiem, bet gan pilnveidoshanaas meerkjiem. Jo speeciigaaks buus tavs moraalais ierocis, jo lielaaku pretestiibu izraadiis pretinieks, jo efektiigaaks buus rezultaats abiem. Un shaubas mani maac, kad es apzinos, ka manas taisniibas puzzlee ir kaut kaadas pretrunas un paliek neskaidri jautaajumi - kapeec? - taa rodas paarlieciiba. ja ieksheeji ir neapgaazhamas atbildes uz jebkaadu jautaajumu (kaa, kapeec) - kaads man ir iemesls shaubiities?

 Jarome,  16:35:10 27.11.2007
193.178.178.81

Wu
nepelniiti - radiit negatiivas sekas kaadam, kursh nav nodariijis ljaunu, vismaz ne ar noluuku, bet bez noluuka, tas jau ir atsevishkjs staasts katram atsevishkjam gadiijumam - un shii lampinja visiem ir vienaada - te nav nekas subjektiivs, jo tas izriet no taa, ko noziimee ljaunums (jeb negatiivas sekas) prieksh visiem vienaadi, nevis subjektiivi.
negatiivas sekas - kaadas cilveeka veertiibas, kura vinju attiista, pasliktinaashana, vai arii pashreizeejaa staavoklja pasliktinaashana, ja shis konkreetaa staavoklja aspekts nevedina cilveeku uz regresiju. No shii visa var izsecinaat, kas ir pozitiivas sekas.
Protams atkal pacelsies jautaajums, kursh izveertee, kas cilveeku attiista un kas gremdee - tam visam ir viena meeraukla - visus cilveekus laimiigus padara vienas un taas pashas veertiibas, taa ir gariigaa veseliiba, ar kaadu piedzimst vesels cilveeks (kursh nepaziist bailes, kaunu, utt.), miilestiiba, fiziskaa veseliiba, briivaa griba, utt., njemot veeraa, ka visas shiis veertiibas ir savstarpeejaa balansaa un kaada neciesh, deelj paarmeeriibaam pret citu. Viss, kas cilveekus vedina uz shiim veertiibaam, ir attiistoshs. Mees visi piedzimstam ar sho veertiibu kraajumu, taadeelj mums visiem ir objektiivas iespeejas izveerteet, kas ir attiistoshs un kas graujoshs. Vispaar sho meerauklu var nosaukt vienaa vaardaa - riiciiba, kas izriet no beznosaciijuma miilestiibas, bet tas ir ljoti nedetalizeeti. Pasaule ir pilna ar cilveekiem, kuriem ir sava izpratne par miilestiibu, kuras rezultaataa cilveeki apkaart vairaak ciesh, nekaa priecaajas - tachu taadaa gadiijumaa taa nav miilestiiba, bet auksts egoisms zem miilestiibas aizsega. Par cik Dievs muus ir radiijis kaa shiis miilestiibas fizisku izpausmi, mees ljoti labi varam apzinaaties, kaada taa ir patiesiibaa un nevis katram citaada. Taadeelj kaarteejo reizi ir absurdi teikt, ka sheit buus katram sava patiesiiba - katram savaadaaka izpratne - patiesiiba vienmeer ir absoluuta un cilveeku uzdevums ir relatiivi pietuvinaat tai savu taisniibu, kuras vieniigaa meeraukla ir tas, vai shii taisniiba ir neapgaazhama - jo neapgaazhamaaka, jo patiesaaka.

 Modris, Ezei,  15:39:53 27.11.2007
80.233.142.78

Varbūt Tev savam oponentam ir jāizskaidro kondicionētības būtība, kā arī reālais ļaunums, kuru kondicionēta reakcija var ienest dažādās dzīves situācijās un attiecībās, ja pietrūkst veselā saprāta, iejūtības un dvēseliskas, nekondicionētas reakcijas. Mūsdienās ļoti plaši izplatīta parādība ir ideoloģiskais vai reliģiskais fundamentālisms, kura pazīme ir tāda, ka cilvēks reaģē, nevis izejot no pašnoteikšanās, bet no svešnoteiksmes, kuru viņš sameklē dogmās un kam pakļaujas bez kādas īpašas aizdomāšanās.

 Wu, Eze 13:35:50 27.11.2007
81.198.210.12

Es jau pats iejaucos. :))) Bet kaut kā taču ir jāaptur šie plūdi un jāizved prātavēders tīros ūdeņos :))) Redzēs, ko atbildēs.

 Eze, Wu 13:24:03 27.11.2007
80.81.33.4

Ai, es iejaucos... :))) man tik un tā jāskrien... prieks Tevi dzirdēt! :)))

 Eze, Jaromem 13:21:42 27.11.2007
80.81.33.4

'...taadeelj vienmeer censhos izaicinaat otra cilveeka paarlieciibu par savu taisniibu, cik taa ir objektiiva...
....
... kas saakas ar cilveeka muljkjiibas izaicinaajumu cilveekam paskatiities uz to relatiivi objektiivaakaa gaismaa...'

Vai Tev patīk izaicināt arī sevi? ;)
Kā Tev sākas šaubas par savu pārliecību? Tas ir ļoti interesants stāvoklis - kad vajag līdzsvarot šaubas ar pārliecību. Tas tā samulsina un atbruņo. Bet, lai rezultatīvi darbotos, ir jāizvēlas un jābūt pārliecinātam.

 Wu, Jarome 13:18:39 27.11.2007
81.198.210.12

> tas ir sabiedriibas zelta likums - vicini duures cik gribi, kameer neaizsniedz
> sveshu degunu. Tikmeer, kameer kaada cita deguns nepelniiti tiek aiztikts
> vinjam negribot un bez pozitiivaam sekaam - tas jau sliecas uz ljaunu riiciibu.

Tagad Tu esi vienu nezināmo 'ļauna rīcība' aizstājis ar diviem citiem nezināmajiem - 'nepelniiti' un 'pozitiivas sekas'. Un mēs neesam tikuši atbildei necik tuvāk.

Šos abus jēdzienus, es nešaubos, Tu kaut kādā veidā pats pie sevis izproti drusku pracīzāk, nekā 'nepelnīti ir tas, ko es uzskatu par nepelnīti' un 'pozitīvas sekas ir tas, ko es uzskatu par pozitīvām sekām'.

Tāpēc, pagaidām Tu uz manu jautājumu 'kas ir ļauna rīcība', esi atbildējis - 'ļauna rīcība ir tāda rīcība, kuru es uzskatu par ļaunu'. Bet es gribu noskaidrot atbildi precīzāk, cik iespējams, izslēdzot subjektīvo 'es' no atbildes.


Tāpēc tagad man ir divi jautājumi:

1. Ko nozīmē 'nepelnīti' ?
2. Ko nozīmē 'pozitīvas sekas' ?

 Eze, Jaromem 13:15:24 27.11.2007
80.81.33.4

'....tachu taisniiba reti kad atbilst patiesiibai...'

ir/nav patiesība - atkal vajadzīga lampiņa :))))))))))))

 Eze, Jaromem 13:12:19 27.11.2007
80.81.33.4

'...kameer kaada cita deguns nepelniiti tiek aiztikts...'

Atkal - pelnīti/ nepelnīti - vajadzīgs indikators.

 Jarome,  13:01:04 27.11.2007
193.178.178.81

Wu
veel jo vairaak, es uzskatu, ka sabiedriiba ir tik nostagneejusi taadeelj, ka neviens nevienu neizaicina uz objektiivu ieskatiishanos sevii. Piemeeram, es uzskatu, ka tas ir katra cilveeka pienaakums Dieva priekshaa nestaaveet klusu, kad kaut vai elementaaraa sarunaa sadzirdi otra cilveeka viedokli, kuraa ir negatiivu seku potenciaals. Muusdienu sabiedriibaa ir ljoti degradeejoshas sabiedriibas normas, kuras uzstaada taadu pamatnoteikumu - katram ir tiesiibas uz savu viedokli. Tikai nez kaadeelj shii liekuliiba un divkosiiba veelaak atspoguljojas kriminaalos un moraalos sodos un nosodiijumos, kad shis respektablais viedoklis realizeejas praksee. Es neapvainoju cilveekus ar preteeju viedokli, tachu tai pashaa laikaa es nestaavu klusu ar sabiedriibas degjeneratiivo populaaro saukli 'katram ir sava taisniiba - tev sava, man sava', tachu taisniiba reti kad atbilst patiesiibai, taadeelj vienmeer censhos izaicinaat otra cilveeka paarlieciibu par savu taisniibu, cik taa ir objektiiva - sliktaak nevar buut, tikai attiistoshaak un tai taisniibai nav jaaatbilst manai taisniibai, tachu jebkurai kritikai vienmeer buus pozitiivs speeks, jo taa vienmeer noraadiis uz cilveeka muljkjiibas (ljaunuma) aspektiem. Taadeelj arii uzskatu, ka ikvienam ir jaaiesaistas jebkaadaa ljaunuma apkaroshanaa, kas saakas ar cilveeka muljkjiibas izaicinaajumu cilveekam paskatiities uz to relatiivi objektiivaakaa gaismaa. Tas arii buutu tas, ko es rakstiitu savaa rakstaa par shii raksta teemu.

 Jarome,  12:52:25 27.11.2007
193.178.178.81

Wu
tas ir sabiedriibas zelta likums - vicini duures cik gribi, kameer neaizsniedz sveshu degunu. Tikmeer, kameer kaada cita deguns nepelniiti tiek aiztikts vinjam negribot un bez pozitiivaam sekaam - tas jau sliecas uz ljaunu riiciibu.

 Wu, Jarome 12:47:52 27.11.2007
81.198.210.12

Norādīšu tikai uz vieniem maldiem, kuru Tu, šķiet, nepamani, jo daudz kur izmanto jēdzienu 'ļauna rīcība', 'ļauna rīcība', 'ļauna rīcība'. It kā tas būtu pats par sevi saprotams, kas tā tāda ir. It kā pie katras situācijas būtu pielikta lampiņa-indikators, kurš kaut kādā veidā nosaka vai rīcība ir ļauna vai nav un iedegas vai neiedegas.

Bet nav taču šādas lampiņas pie situācijām, un tas nozīmē, ka šī lampiņa-indikators ir tevī pašā. Un es gribu uzzināt, kādā veidā tavs indikators strādā.

Man ir Tev 1 jautājums: Pieņemsim, ka Tu redzi kaut kādu situāciju, kāds kaut ko rīkojas. Kādā veidā, pēc kādām pazīmēm, Tu atšķir vai tā ir ļauna rīcība, vai tā nav ļauna rīcība?

 Eze, Jaromem 11:35:24 27.11.2007
80.81.33.4

Vai celt savu meistarību un lepoties ar to... ;)

 Jarome,  11:26:50 27.11.2007
193.178.178.81

Eze
jaa, pats sods ne vienmeer audzina, tachu taapeec es vislaik to liku komplektaa ar audzinoshaam sarunaam. Sods ir vajadziigs taapeec, ka lielai daljai beernu plikas sarunas neieviesh bijiibu pret ljaunu riiciibu. Par piemeeru var njemt piemeeram beernus no nelabveeliigaam gjimeneem, kuru ikdienas ruupala ir kabatzaadziibas - tu taadam vareetu staastiit gadiem, ka tas ir slikti, tachu vinjam buus pie vienas vietas, ko tu runaa, liidz briidim, kameer vinsh nesastapsies ar reaalu sodu, jo tikai, lai izvairiitos no atkaartota soda naakotnee vinjam buus izdeviigi tieshaam ieklausiities, ko tu runaa.

 Eze, Jaromem 11:11:07 27.11.2007
80.81.33.4

Otrais Modra stāsts par lūzuma punktu sevī ir tas, uz ko es sarunu ar Tevi virzīju pašā sākumā - ir jāizsauc puisēnā šī īstā dzīvā nožēlas sajūta, jo nedz sods, nedz moralizēšana nav garants tam, ka slikta darbība vairs neatkārtosies. Apzināti puikas taču zināja, ka nogalina, bet pat iespējamais sods vņiem būtu bijis tikai kā neveiksme, negadījums.
Bet Tu domā, ka pelnīts sods audzina. Ir jāizsauc nožēla, tā audzina.

 Jarome,  10:41:56 27.11.2007
193.178.178.81

Modris
rezumeejot - kaada tipa gadiijumus tu uzskati, kur neiederaas sods par ljaunu riiciibu? Par tavu piemeeru par izpostiito ligzdu - nu tur nebija adekvaati tevi sodiit, par cik tu ne tikai negribeeji taadas sekas, bet arii gribeeji veel pozitiivaakas, nekaa ieprieksh. Citiem vaardiem - daudzi ir taadi gadiijumi, kad beerni nesaprot, ka vinji dara ljaunu, tachu vinjiem ir visas iespeejas par to aizdomaaties. Manupraat, ljoti reti ir taadi gadiijumi, kad pastaav netiishs ljaunums, lielaakoties taa ir egoistiska nolaidiiba - netiishums ir apzinaata neaizdomaashanaas. Liidz ar to tas jau kljuust par katra atsevishkja individuaala gadiijuma analiizes objektu, konstateet vai katraa atsevishkjaa gadiijumaa beerns bija speejiigs aizdomaaties. Ar Ezi es praktiski runaaju par gadiijumiem, kad beerns apzinaati zin, ka dara ljaunu, tachu netiisha riiciiba ir ljoti slidens jeedziens. Shkjiet daudzos gadiijumos tas nenaaktu par ljaunu arii taadeelj, ka tas savaa zinjaa liek cilveekam piedomaat pie jebkuras savas riiciibas. Taadeelj vien man liekas pilniigi absurda shii sisteema Amerikaa, kur ir izstraadaajusies prakse, ka uz katra iepakojuma ir jaaliek virsuu briidinaajumi (piem. nefeenoties dushaa, utt.) un uz katra solja tu vari sastapties ar zaudeejumu atliidziibu - taadeelj sheit nav jaabriinaas, cik aprobezhots ir videejais amerikaanis - valsts domaa vinja vietaa, taapat kaa ar saviem milziigajiem vispaareejiem aizliegumiem. Cilveekam ir jaadod maksimaala briiviiba ar dzelzhainiem nosaciijumiem, tas noziimee, ka vinjam nedriikst aizliegt kaut ko vinja vietaa priekshlaiciigi, jo tur pastaav ljaunuma varbuutiiba, tachu reizee ir jaasanjem bargs sods par visatljautiibu, rezultaataa iznaak ieksheeji disciplineeta briiviiba - kas var buut par to veel labaaks!

 Modris, Arfai,  20:41:55 26.11.2007
80.233.142.78

Paldies!

 Arfa, Modri 20:08:53 26.11.2007
87.110.164.200

Es sajūsminos par taviem šodienas rakstiem:)
Un piekrītu 18:25 rakstītajam. Es domāju, ka cilvēks tiešām var būt tikai tas, kas viņš ir, un viņam arī jābūt tam, kas viņš ir. Agrāk vai vēlāk dzīves laikā viņam jāsaprot sevi. Un laikam no šīs iegūtās sapratnes viņš var nevis sevi mainīt, bet gan saprast arī citus, un visu citu...kaut kā tā...

 Modris, Ezei,  19:39:57 26.11.2007
80.233.142.78

Tomēr ar tiem maniem stāstiņiem jau problēma nav atrisināta. Es domāju, ka reizēm arī sods ir vajadzīgs, ka reizēm ir vajadzīgs arī iedvest bailes, ja kāda rīcība kļūst pārāk draudīga citiem. Es tikai saku, ka galīgai problēmas atrisināšanai tomēr ir vajadzīgas iekšējas pārmaiņas - pārmaiņas apziņā, kaut arī īslaicīgu risinājumu reizēm var dot arī sodīšana. Viss ir atkarīgs - kā visur citur - gan no sodu pelnījušā, gan no sodītāja apziņas attīstības pakāpes, pilnīgi universālu formulu nav, ir tikai relatīvas patiesības un relatīvs taisnīgums. Gan ļaunais, gan labais kalpo apziņas evolūcijai. No absolūtāka viedokļa ļauns ir tas, kas kavē evolūciju, bet labais - kas sekmē šo evolūciju, un pēdējā gadījumā arī ļaunais (ko cilvēki par tādu uzskata) galu galā var izrādīties labs.

 Modris, Ezei,  19:23:43 26.11.2007
80.233.142.78

Un tagad dažus vārdus par to, kā notiek īstas pārmaiņas - nevis soda dēļ, bet no iekšienes, no dvēseles.
Pusaudža gados man patika grāmatas par senatni, kariem un medībām. Bērni jau mēdz spēlēt kariņus, medības u. tmldz. Man bija gaisene - pneimatiskā šautene, ar kuru es šāvu ne tikai mērķos vien, gribējās pamedīt arī pa īstam. Šaudīju kopā ar draugiem zvirbuļus, tos mums nebija žēl, to toreiz bija ļoti daudz. Reiz trāpīju kādam zvirbulim uz tuvējās mājas skursteņa un tas, vēl dzīvs būdams, pa skursteni iekrita plītī, pie kuras saimniece taisīja ēst. Tā lamādamās izskrēja ārā un mums vajadzēja laist ļekas vaļā. Reiz kļūdas dēļ nošāvam dadzīti, to nu gan mums bija žēl - līdz asarām, apglabājām to ar lielu godu. Tomēr tas viss neizsauca nekādu apziņu par to, ka mūsu darītais būtu kas ļauns. Ja kāds pieaugušais mūs pieķertu un sodītu, mēs droši vien to uzskatītu par nepatīkamu negadījumu, jo kurš gan nezina, ka no pieaugušajiem ir jāpiesargājas, tā mums, bērniem, bija kāda sveša suga.
Tad jau mazliet lielāks kļuvis, es jau trenējos šaut ar mazkalibra šauteni, iemācījos diezgan trāpīgi šaut. Reizēm šauteni ļāva paņemt līdzi arī uz mājām. Reiz es biju ar šo šauteni laukos viens pats, tur mežmalā bija iekārtota vieta šaušanai mērķī. Man iegribējās pamedīt, šaut pa īstu, kustīgu mērķi. Tā staigājot, ieraudzīju uz kādas kārtiņas sēžam kādu nelielu putniņu un skaisti dziedam. Es izšāvu uz viņu no kādu 50 m attāluma, no stāvus stāvokļa. Putniņš pat nepakustējās un turpināja tik dziedāt. Es izšāvu vēl pāris reizes, bet putniņš nelikās ne zinis par garām svilpojošajām lodēm, un turpināja tik dziedāt. Tad es piemetos zemē uz ceļa, rūpīgi notēmēju un izšāvu. Putniņš pazuda un... klusums, ne skaņas... Es nevarēju saprast, kur tas palicis, jo neredzēju nedz to krītam, nedz aizlidojam. Es piegāju tuvāk un, lūk, tas tur gulēja, ar mazu asins pilieniņu uz krūtīm. Man aizžņaudzās kakls, es nezin ko būtu gatavs tai brīdī izdarīt, lai tas atdzīvotos, bet es biju galīgi nespējīgs vairs kaut ko mainīt, es nolādēju to brīdi, kad mani bija pārņēmusi šī ideja - trāpīt tam. Es nevaru pilnībā aprakstīt, ko es toreiz pārdzīvoju, bet kopš tā laika man riebjas ne tikai medības, bet arī makšķerēšana.
Jā, un kādu karmisku sodu es arī dabūju. Ar kādu skolas biedru reiz biju aizgājis pašaudīties ar gaiseni. Nezinu, kas tam bija bija ienācis prātā, bet viņš ne no šā, ne no tā iešāva man kājā. Lodīte jau miesā neiegāja cauri biksēm, bet izsita diezgan lielu dobīti, rēta vēl tagad ir, bija ļoti sāpīgi. Protams, cilvēka un putna vai dzīvnieka nāve nav līdzvērtīgas lietas, tādēļ var uzskatīt, ka esmu saņēmis pietiekamu sodu, bet par to dziedošā putna nogalināšanu, nu nezinu... Tas upurēja savu dzīvību, lai es nāktu pie prāta, tādēļ man ir tāda sajūta, ka esmu tam palicis parādā, un šo parādu kādreiz - kaut kad, kaut kur - man vēl būs jāatlīdzina.

 Modris, Ezei,  18:36:06 26.11.2007
80.233.142.78

Es šeit atcerējos kādus piemērus no paša dzīves bērnībā. Reiz, tas bija kādu piecu vai sešu gadu vecumā, es pamanīju ka zem jumta kores ir kāda putniņa ligzdiņa ar izperētiem bērniņiem. Man bija liela interese par viņiem, es pieslēju trepes un, uzrāpies augšā, viņus aplūkoju tuvāk. Viņi stiepa uz augšu kakliņus un vēra vaļā knābīšus, un es sapratu, ka viņi grib ēst, aizgāju uz virtuvi, savācu maizes drupatiņas un tad mēģināju viņus pabarot. Pēc kāda laika mani sauca mamma un tūlīt sāka man dot pa pakaļu, ka es esot iznīcinājis putniņu ligzdiņu, visi esot beigti un izmesti no ligzdiņas. Es brēcu un teicu, ka neesmu to darījis, ka tikai baroju putniņus, bet viņa man neticēja. Tagad es saprotu, ka putnu ligzdai nedrīkst tuvoties, pat uzpūst elpu tai, jo putniņu vecāki to jutīs un var pārstāt putniņus barot, vai pat izmetīs tos ārā no ligzdas kā svešus. Toreiz es to nezināju un jutos aizskarts savās labākajās jūtās un nodomos, un pat vēl šodien es to atceros kā pilnīgi nepelnītu sodu.

 Modris, Ezei,  18:25:41 26.11.2007
80.233.142.78

Es šai sakarā atcerējos vienu īpatnēju seno baltu ētikas nostādni: grēks ir nepaklausīt Laimas lēmumam, t.i., ja Laima tev ir lēmusi būt ļaunam laupītājam, tad tu nedrīksti būt citāds, un otrādi - ja Laima tev ir likusi būt garīdzniekam, kurš nedrīkst darīt neko ļaunu, tad tev ir jāpaklausa un - ja tu nepaklausīsi gan pirmajā, gan otrajā gadījumā - tad tas būs grēks.
Es te saskatu kaut kādu līdzību Maitrejas prasībai: 'Esi, kas tu esi!' Sods par to, ka tu esi tāda, kāda tu esi - vienalga, ļauna vai laba - neko būtībā nemainīs, jo pārmaiņām ir jānāk no iekšienes. Vai sods tevi spēs mainīt? Tik vienkārši tās lietas nenotiek. Sods var radīt bailes būt tam, kas patiesībā esi, tādējādi cilvēks var nobloķēt enerģijas sevī, bet neko nevar mainīt, šīs enerģijas uzkrāsies, līdz izlauzīsies ārā ar vēl jo lielāku spēku.

 Wu, Eze 17:19:07 26.11.2007
81.198.210.12

...un pēc tam izskaidros :))))))

 Arfa, Eze 17:00:24 26.11.2007
87.110.164.200

Un tagad tevi sodīs, ja reiz atzinies :D

 Eze, Jarome 15:15:13 26.11.2007
80.81.33.4

Labi, es vainīga :)))

 Jarome,  15:13:19 26.11.2007
193.178.178.81

Eze
bet tas jau nenoziimee, ka es izsleedzu veco labo 'dubults nepliist' taktiku, kad var arii uzprasiit. Taas ir tikai siikas detaljas, par kuraam es vispaar nerunaaju, bet diemzheel tu piekasiijies tikai tiem, nevis sarunas buutiibai.

 Eze, Jaromem 15:08:43 26.11.2007
80.81.33.4

Ja sākumā Tu pieļāvi iespēju uzklausīt arī vainīgo, tad tagad jau nelaid pie vārda - vismaz līdz sodīšanai nekāda runāšana nav paredzēta. Viss Tev ir skaidrs. Dod nu Dievs nekļūdīties arī turpmāk!

 Jarome,  14:57:23 26.11.2007
193.178.178.81

Eze
nezinu par kuru teikumu tu runaa. Lielaakoties jau motiivu peec apstaakljiem var redzeet - upura un ljaundara uzvediibas, vismaz liidz shim nav naacies kljuudiities. Bet ne par to ir staasts. Staasts ir par to, ka vainiigais ir jaasoda un tad sods jaaizskaidro - shaads komplekts nekad aiz seviim neatstaas negatiivas sekas.

 Eze, Jaromem 14:43:05 26.11.2007
80.81.33.4

Precizēšu, ka par darbības motīvu es uzskatu atbildi uz jautājumu Kādēļ? Kāpēc tas ir (bija, tiks) darīts vai jādara...?

Tu teici, ka zini jau iepriekš motīvu... Tu vienkārši ar to laikam biji domājis darbības (seku) novērtējumu.

 Eze, Jaromem 14:30:22 26.11.2007
80.81.33.4

Es jau tā arī sapratu, es nepārpratu.

Tas, ka Tu darbības sekas (un tātad darbību) novērtē kā sliktas, nav pamats sodīšanai pirms tiesas. Kā jau Tu teici, ir svarīgi vai viņš apzinās, ko dara un arī motīvi - kāpēc viņš dara.

Bet es tiešām negribu vairs par to runāt. Es tikai izteicu vērtējumu Taviem komentāriem - Tu neizdomā līdz galam, neprecīzi uzraksti un pēc tam citi vainīgi, ka Tevi pārprot.

 Jarome,  13:56:19 26.11.2007
193.178.178.81

Eze
nee, tu paarprati. 'priekshkam tu taa dariiji, nebija domaats' noskaidrot vai tam bija labs vai slikts motiivs, bet gan jautaajums, kaadeelj tev ir slikts motiivs? Preciizaak tas buutu jautaajums, priekshkam tu vinju spiidzinaaji, nevis kapeec tu vinjam griez kaaju nost. Tas buutu jautaats ar domu, kaadeelj vinsh apzinaati dara ljaunu. Agraak vai veelaak ar savaam atbildeem vinsh sevi apgaaztu.

 Eze, Jaromem 12:24:27 26.11.2007
80.81.33.4

Tu grozies kā vēja rādītājs, kad Tevi sāk stiprāk vētīt! :)))))))

Šie taču ir Tavi vārdi un skaidri redzam, ka motīvi Tev vēl nebūtu zināmi, kad Tu uzšautu:

'Konkreeti, es atnjemtu durkli, uzshautu siikajam un tad ar siiko izrunaatos!
---
viss buutu atkariigs no taa, ko vinsh man atbildeetu, liidz ar to, taalaak par jautaajumu 'priekshkam tu taa dariiji', es nevaru prognozeet!”

 Jarome,  11:42:04 26.11.2007
193.178.178.81

Eze
nee, vienkaarshi motivaacijas noskaidroshana man liekas tik pashsaprotama, ka taa nemaz nebija jaapiemin! Tas ir taapat, kaa tu man piekasiitos, lai iedotu beernam peerienu, tev vispirms ir pie vinja jaapieiet.

 Eze, Jaromem 11:40:10 26.11.2007
80.81.33.4

Kā Tu vari būt pārliecināts, ka Tu uzreiz patiesi zini tā bērna motivāciju?
Tavas rokas vienkārši nostrādā automātiski uz Tavu sašutumu, arī Tavs prāts ir iestrādājis sliedes, ka tādos gadījumos ir jārīkojas tieši tā... sak, motivācija skaidra, citādi pat 'bitj ņe možet'... TU nešaubies, Tu zini...

 Jarome,  11:15:50 26.11.2007
193.178.178.81

Eze
nevajag nebuutiski piekasiities vaardiem. Es runaaju par situaaciju, kad motivaacija ir skaidra.

 Modris, Wu,  04:22:38 26.11.2007
80.233.142.78

Tas piemērs ir diezgan smieklīgs, he, he, he... Laikam jau tik liels atturībnieks es nebiju pat vidusskolas laikā, kādas 6 reizes gadā jau nu es droši vien kaut ko iedzēru, un reizēm pat kaut ko stiprāku nekā tikai alu vai šampānieti.
Tomēr Tu te uzsāki kādu tēmu, kurā es neesmu īsti kompetents, un proti, par Melnās Ložas plāniem un organizāciju. Diemžēl, es par to neko daudz nevaru pateikt, zinu tikai to, ka Meistari saka: cīņa ar melnajiem nav tādu cilvēku lieta, kuri vēl nav nostājušies uz Takas un vēl nav kļuvuši par pieņemtajiem mācekļiem. Melnos interesē mācekļi, nevis parasti cilvēki. Intuitīvi es varu nojaust abu Hierarhiju darbību, taču konkretizēt to ir visai grūti. Cilvēce ir vidū starp abiem poliem un ir pakļauta abu polu ietekmei. Melno nav daudz, bet viņu iespaids ir milzīgs. Es neesmu kompetents tā saucamajā ietekmēšanas zinātnē, tā ir vesela ezoterisko zinātņu nozare.
Jā, ko es esmu sasniedzis un sapratis, to es arī cenšos nodot tālāk, izplatīt to cerībā, ka aiz mums ejošajiem tādēļ būs vieglāk nonākt pie patiesām atziņām, ja viņi pēc tām tieksies. Taču izzināšana ir bezgalīga...

 Wu,  00:17:13 26.11.2007
78.84.100.183

Vēl viens kļūdas labojums, lai samazinātu miglu manis rakstītajā:
--------------------
Par vadīšanas metožu iedarbības rezultātiem - jābūt šādi

1) Strukturālās vadības iedarbība biežāk ir konkrēta. (rezultāts piemēram ir šāds - 'ir/nav sasniegts tas, ka konkrēti Modris, pabeidzot skolu, vismaz 6 reizes gadā dzer alu vai šampānieti').
2) Bezstruktūras vadības iedarbība ir vienmēr ar varbūtību (rezultāts piemēram ir šāds - 'ir/nav sasniegts tas, ka 97% bērnu, pabeidzot skolu, vismaz 6 reizes gadā dzer alu vai šampānieti').
---------------------------

 Wu, Modris 21:20:20 25.11.2007
78.84.100.183

Kļūdas labojums

'sadarboties ar vitiemkaut kādu kopēju mērķu sasniegšanā'

vietā jābūt

'sadarboties ar citiem cilvēkiem kaut kādu kopēju mērķu sasniegšanā'

 Wu, Modris 21:14:40 25.11.2007
78.84.100.183

Tev taisnība. Bet tādi kā Tu drīzāk ir izņēmums, nekā likumsakarība. Un šajā gadījumā ir svarīga likumsakarība, nevis izņēmumi.

Kāpēc?

Es reiz rakstīju, ka ir tikai divu veidu vadīšanas metodes - strukturētā vadība un bezstruktūras vadība (sīkāk par tām komentārā 13:49:51 07.11.2007 pie http://www.e-mistika.lv/index.php?&txt=607)


Par vadīšanas metožu iedarbības rezultātiem:

1) Strukturālās vadības iedarbība biežāk ir konkrēta. (rezultāts piemēram ir šāds - 'ir/nav sasniegts mērķis 3 gadu laikā pēc valdības rīkojuma izdošanas').
2) Bezstruktūras vadības iedarbība ir vienmēr ar varbūtību (rezultāts piemēram ir šāds - 'ir/nav sasniegts tas, ka 97% bērnu pabeidzot skolu vismaz 6 reizes gadā dzer alu vai šampānieti').

Tie, kuri projektē koncepciju, pēc kādas dzīvo sabiedrība, lieto pārsvarā otro - bezstruktūras vadību. Un tā kā viņiem ilgtermiņa mērķi un plāni - 20, 50 gadi, tad 100% nemaz nav vajadzīgs, galvenais, ka process notiek 'pareizajā virzienā' un stabili. Jo ilgtermiņā tiek sasniegti ilgtermiņa mērķi, nevis īstermiņa. Un beigu galā uzvar tie, kuriem ir ilgtermiņa mērķi, nevis tie, kuriem ir īstermiņa.

Un Tu ar savu labo izglītību un procesu izpratni un domāšanas spēju neesi necik bīstams, kamēr Tu neiemācies sadarboties ar vitiemkaut kādu kopēju mērķu sasniegšanā.

Tāpēc, ka viena cilvēka dzīve ir pa īsu, lai kaut ko plānotu ilgtermiņā. Bet tie vecīši plāno ilgtermiņā. Tikko cilvēks ir kaut ko iemācījies, pienācis pie kaut kādas sapratnes, izlauzies cauru sabiedrībā izveidotajiem traucēkļiem, - miriādēm viltus mācību, tad vēl gadi 10-20 (atkarībā no veiksmes cik ātri izdevies to sasniegt), kad var kaut ko paspēt izdarīt, un dzīve beidzas. Un citiem atkal jāatkārto tas pats ceļš.

Ja vien netiek izdomāta tehnoloģija, kā šo izpratni nodot citiem - jauniem cilvēkiem.

 Andris 8,  20:41:30 25.11.2007
81.198.69.107

Izmaiņas uz planētas kļūst aizvien intensīvākas:
Vēl pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu pirmajā pusē tika fiksētas vidēji 120 lielas dabas katastrofas gadā, bet šobrīd - jau aptuveni 500. Kā uzskata organizācijas eksperti, tas saistīts galvenokārt ar globālo sasilšanu, kas padara laika apstākļus aizvien neprognozējamākus.

'Šogad pasaule pieredzējusi plūdus Dienvidāzijā, lielā daļā Āfrikas un Meksikā. Tie skāruši vairāk nekā ceturtdaļmiljarda cilvēku,' norādījusi organizācijas vadītāja Bārbara Stokinga. 'Un šis gads nav nekāds izņēmums, gluži otrādi - tas apstiprina tendenci, ka šādi meteoroloģiskie notikumi kļūst biežāki, neprognozējamāki, bargāki un skar aizvien vairāk cilvēku.'

Pēc 'Oxfam' datiem, krasi pieaug tieši plūdu un viesuļvētru biežums un mērogi, kamēr ģeotermisko katastrofu - zemestrīču un vulkānu izvirdumu - skaits minētajā laika posmā nav īpaši būtiski mainījies.

Dabas katastrofās cietušo cilvēku skaits šajos gadu desmitos audzis par 68% - laikā no 1985. līdz 1994.gadam tas bija caurmērā 174 miljoni gadā, bet no 1995. līdz 2004.gadam - 254 miljoni gadā.

 Modris, Jānim M.,  20:32:05 25.11.2007
80.233.142.78

Jā, vēl par naudu. Labi, Tu nestrādā naudas dēļ (bet nebūtu nemaz par skādi, ja Tev atbilstoši samaksātu, vai ne? Tu taču prastu šo naudu izmantot labiem darbiem, es par to esmu pārliecināts), bet es šeit runāju par naudu vispār - ne tik daudz par to, ka Tu eventuāli varētu būt savtīgs - par to, ka mums nauda ir ļaunuma sinonīms, ka gribēt nopelnīt jau būtu ļaunums. Tomēr - kā lai iegūst naudu labiem darbiem un projektiem? Man tā ir viena no lielākajām dzīves problēmām - kā nopelnīt naudu ar to, ko es darbu (jo par šo darbu it kā nedrīkst ņemt naudu, bet tad jau ir jāpaļaujas tikai uz sponsoru žēlastību, taču sponsoriem ir pašiem savi plāni, kas varbūt ne gluži atbilst manējiem). Kur te izeja?

 Modris, Wu,  18:58:20 25.11.2007
80.233.142.78

Var jau mēģināt ierobežot izvēles iespējas, bet likvidēt... - nē, tas tomēr nav iespējams. Piemēram, izglītība zināmā mērā ir arī pašu bērnu rokās. Tā ir atkarīga arī no tā, ko bērni uz savu iniciatīvu meklē paši. Mana izglītība, kas man bija, skolu beidzot, varbūt stipri atšķīrās no kāda cita bērna izglītības, kurš mācījās ar gariem zobiem un neko nedarīja savas izglītības labā, kas pārsniegtu skolas programmas. Tas ir atkarīgs arī no skolotājiem, jo viņi jau iesēj daudz ko, kas varbūt skolu programmās nemaz nav paredzēts. Tik mehāniski jau tās lietas nenotiek. Tas pats ir attiecināms arī uz reklāmu iespaidu, tas arī nav mehānisks un neizslēdz izvēles brīvību.

 Wu, Modris 18:23:08 25.11.2007
80.90.9.50

> Interesanti, kā gan var likvidēt brīvas izvēles iespējas? Manuprāt, tas nu
> gan nav iespējams!

Tas ir iespējams. Ja ir iespēja kontrolēt likumdošanu, ar kuru nosaka izglītības u.c. politiku.

1. Izglītības sistēma, kas tikai saputro bērniem galvas, piebāž to pilnu ar nevajadzīgiem faktiem, bet nemāca pašiem saskatīt sakarības starp šiem faktiem. Iznākot no skolas, bērnam 99% gadījumu ir izveidots t.s. 'kaleidoskopiskais' pasaules skatījums.

2. Alkohols. Bērni no mazotnes tiek pieradināti, ka var un vajag t.s. lietot alkoholu. Bet protams, ka nedaudz un kulturāli. :))) To veicina reklāmas un vispār vide, kurā aug bērni. Piemēram alus pie mums tiek uzskatīts par pārtikas produktu, nevis narkotisku vielu. Bet etanols paliek etanols. Tas atslēdz gribu un domāšanu.

 Modris, Jānim M.,  18:15:31 25.11.2007
80.233.142.78

'Vēl jo vairāk par to Latvijas „brīvību un neatkarību”. Runā, ka nelabais kariķējot Dieva darbus. Tiesību aizsardzība, ekonomiskās darbības brīvība, vides aizsardzības plašais vēriens, tāpat kā vīriešu un sieviešu līdztiesības cīņas Latvijā gan vairāk atgādina karikatūru, nevis normālu, mērķtiecīgu notikumu gaitu. Bet tas jau ir mans traktējums.'

- Es par to daudz rakstīju 'Visu Latvijai' mājas lapā, diemžēl tagad viens šo mājas lapu apkalpojošais serveris ir uzkāries (īstajā laikā, ja skatās no valdošo aprindu viedokļa, tādēļ varbūt tas nemaz nav nejauši?), un jau vairākas dienas šī mājas lapa nav pieejama.
Jā, ir atjaunota Latvijas neatkarība, nevis pirmskara Latvijas valsts, nevis šīs pirmskara Latvijas valsts pēctecība, tās vietā pie varas ir nākusi LPSR pēctecība. Nacionālistiem es ieteicu darīt visu iespējamo, lai nepieļautu vai, drīzāk, likvidētu abu šo pēctecību sajaukšanu, jo tas ļauj Latvijā valdīt mazākumam - LPSR pēctecības uzturētājiem, un tās labā tiek izmantotas visādas manipulācijas. Mans ieteikums, - panākt, ka vēlēšanas notiek divās kārtās un uz otro kārtu iziet tikai divas partijas. Šāda situācija piespiestu apvienoties abu pēctecības veidu aizstāvjiem, un tad parādītos īstais spēku samērs, kas ļautu mums atjaunot tiesisku, patiesi demokrātisku un brīvu valsti, jo demokrātija nav tikai tautas ievēlēta valdība, bet arī šīs valdības īsts darbs šīs tautas labā. Visu nosaka cilvēku pašu IZVĒLE un AKTIVITĀTE. Nevis tikai gaismas spēku aktivitāte, bet arī cilvēku pašu aktivitāte un izvēle, tādēļ Tavs adresāts nav gluži korekts, Jāni, jo gaismas spēki var dot padomu, bet īstā īstenotāja ir tauta un cilvēce pati, - arī tādēļ, ka pastāv gribas brīvības likums. Vainu par pašreizējo stāvokli Tu nedrīksti uzkraut gaismas spēkiem. Starp citu, Maitreja ir teicis, ka gadījumā, ja krīze tiešām pārvērstos par neizbēgamu katastrofu, Hierarhija iejauksies, izmantojot spēku. NLO dežūrē pie atombāzēm un Pasaules Kungs ir solījis, ka neviena atomraķete, kuras palaišana varētu izraisīt pasaules karu un zemes iznīcināšanu, nesasniegs mērķi. Tomēr - ja Hierarhija būs spiesta iejaukties ar spēku, cilvēce nesaņems neko no tām dāsnajām veltēm, kuras Hierarhija ir paredzējusi nodot cilvēces rokās, tai skaitā jaunus neierobežotus enerģijas avotus, kas bez maksas pārpilnībā apmierinās visas cilvēces vajadzības.

 Wu, J.Miezītis 18:10:21 25.11.2007
80.90.9.50

Gribēju pateikt tikai to, ka ir liels prieks, ka 'aisberga' lapā ir cilvēki, kurus ir aizķēruši 'iekšējā prediktora' darbi, un ka tur ir saites uz Ždanova un Petrova lekcijām.

 Modris, Jānim, M.,  17:50:59 25.11.2007
80.233.142.78

'Šīs un nākošo cilvēces paaudžu brīvas izvēles iespējas starp labo un ļauno tiek likvidētas pašos pamatos.'
- Interesanti, kā gan var likvidēt brīvas izvēles iespējas? Manuprāt, tas nu gan nav iespējams!

 Andris8,  17:50:34 25.11.2007
81.198.69.107

Manuprāt šī ļoti bēdīgā situācija uz Zemes ir izveidojusie tāpēc ,ka te plēšas dažādas ideoloģijas no dažādiem avotiem ,kuri ir ļoti ieinteresēti iegūt savā pārziņā planētu .Bet vietējie ļautiņi ir tikai marionetes ,kuri pieņem vienu vai otru vai n-to reliģiju vai ezotēro shēmu ,un domā ,ka tā irtā īstā .Un šādas domāšanas rezultāts ir kari un parazītisms.
Bet ir informācija ,kas liecina ,ka šādai situācijai tiks pielikts punkts ,diemžēl tas risinājums nebūs vieglais.

 Modris, Jānim M.,  17:47:10 25.11.2007
80.233.142.78

Labi, Jāni, kā Tu domā to apvienošanos? Uz kādiem pamatiem? Es arī vispār esmu par apvienošanos, bet konkrētāk?

Par PSRS - revolūcijas laikā sociālisms bija kas viens, bet vēlāk - jau kas cits, ne velti ir zināms izteiciens: kurš revolūcijas laikā nebija par sociālismu, tam nebija sirds, bet kurš, sākot ar Staļina represiju sākumu, bija par sociālismu (tādu, kāds tas bija PSRS), tam trūka prāta. Melnais un baltais zirgs traucas blakus, sāns pie sāna, un tas tā ir visur, robeža starp baltajiem un melnajiem neiet pa oficiālajām robežām, tā iet pa vidu visiem notikumiem, pa vidu visām organizācijām (un nevis starp organizācijām), tā iet pa vidu pat vienā un tajā pašā cilvēkā (par to taču bija runa Agni Jogā, vai ne?), runa ir par atšķiršanas zobenu un tā darbību. Vai pašreiz pastāvošā ir krīze vai katastrofa, tas ir atkarīgs no cilvēku izvēles, un Maitreja saka, ka Viņš ir drošs par iznākumu.

 Arfa, J. Miezīti 17:30:59 25.11.2007
87.110.164.200

'...visu gaismas spēkiem piederošo cilvēku apvienošanās kopējai darbībai.'

Būtu interesanti izlasīt, kā tas varētu izskatīties. Īpaši, ja ņem vērā ka vieni, kas uzskata sevi par gaismas spēkiem, apkaro citus, kas arī sevi par tādiem uzskata.

 J. Miezītis,  17:22:33 25.11.2007
62.63.185.57

Sveicināti!
Paldies visiem, kas izlasīja un izteica savas domas par manu nelielo rakstiņu! Centīšos runāt iespējami īsi.
Pareizi Tu, Modri saki: mans uzstādītais jautājums galvenokārt ir par to, cik veiksmīgi gaismas bruņinieki ir savā darbā. Nevis individuāli, bet kopumā. Zinu, ka kopums veidojas no individualitātēm, ja vien šīs individualitātes strādā vienoti. Bet cilvēki, kas sevi pieskaitījuši gaismas spēkiem nestrādā vienoti. Dīvaini, zinot, ka Dievs ir viens.
Visvienkāršāk ir pieņemt, ka rakstā atspoguļotā problēma ir manā „jušanā vai redzēšanā”. Tādā gadījumā man atliek tikai nokaunēties un apklust, cerot uz gaismas bruņinieku augstsirdīgu piedošanu. Tomēr atļaušos būt bezkaunīgs savā aklumā un apgalvošu, ka pārāk daudz pazīmju liecina, ka līdzsvars ir izjaukts un tā vairs nav krīze, kas ir „stimuls centieniem krīzi pārvarēt”, bet gan katastrofa, kas prasa ārkārtas pasākumus. Vairs neiet runa par cilvēku maldināšanu vai kārdināšanu, bet par masveida paverdzināšanu, zombēšanu, robotizāciju. Šīs un nākošo cilvēces paaudžu brīvas izvēles iespējas starp labo un ļauno tiek likvidētas pašos pamatos. Lūk, tas mani satrauc!
Bet katra individuālā attieksme uz notiekošo ir atkarīga no tā, kā mēs skatāmies uz lietām, kā traktējam to, ko redzam. Un tieši šeit es saskatu cēloni oponentu samērā asajiem izteikumiem. Savulaik Rērihieši PSRS nodibināšanu traktēja kā gaismas spēku uzvaru. Tagad Tu, Modri, PSRS sabrukumu pasniedz kā gaismas spēku uzvaru. Arī par tehnoloģijām kā gaismas nesēju nopelnu varētu diskutēt. Vēl jo vairāk par to Latvijas „brīvību un neatkarību”. Runā, ka nelabais kariķējot Dieva darbus. Tiesību aizsardzība, ekonomiskās darbības brīvība, vides aizsardzības plašais vēriens, tāpat kā vīriešu un sieviešu līdztiesības cīņas Latvijā gan vairāk atgādina karikatūru, nevis normālu, mērķtiecīgu notikumu gaitu. Bet tas jau ir mans traktējums.
Var jau teikt, ka tikai pateicoties gaišo spēku ( Gaismas hierarhijas ) cīņai ar melnajiem, šodien cilvēce uz zemes nav iznīkusi. Var teikt. Arī mūsu Saeimas deputāti saka, ka tikai pateicoties viņu pūliņiem Latvija šobrīd pārdzīvo neredzēti „strauju attīstību un demokratizāciju”. Bet liela ļaužu daļā tomēr tā nedomā. Interesanti, vai tad, ja mūsu 100 gudrās galvas tiktu 1 gadu aizlaistas bezalgas atvaļinājumā, Latvija pazustu no zemes virsas? ( Skumjš joks)
Baidos, ka tad, ja mēs – cilvēki paši nespēsim pierādīt savu gribu un spēju pārvarēt tumšo sevī un ap sevi, Dievs neiejauksies, lai cilvēci glābtu. Tāpēc vienīgais, ko es vēlētos nākotnē redzēt un kas šajā rakstiņā varbūt tiešos vārdos nebija pateikts – tā ir visu gaismas spēkiem piederošo cilvēku apvienošanās kopējai darbībai. Devīze „katrs par sevi un Dievs pāri visiem” vairs neder. Pieredze vismaz 2 tūkstošu gadu garumā to pierāda. Bet var būt arī citi uzskati, kas pauž ka viss ir labākajā kārtībā. Tad atliek tikai nicīgi novērsties no mana vai man līdzīgo teiktā un lepni turpināt savstarpējās reliģiju un gaismas filozofu cīņas.
Visbeidzot par to kalpošanu naudai, ko Tu, Modri, tik labsirdīgi pieminēji. Man nākas atzīties, ka savulaik mana grāmatiņa tika izdota par maniem personīgajiem līdzekļiem. Un nekādu peļņu tā nenesa, tieši otrādi. Tu taču zini, ka ar šādu literatūru pelnīties nevar. Arī Tavas „VV” savulaik taču bankrotēja, jeb varbūt es kļūdos? Arī viss pārējais, ko esmu rakstījis ir publicēts bez uzstādījumiem par samaksu. Jā, pirms daudziem gadiem par nelielu rakstiņu rajona avīzītē es saņēmu trīs rubļus ar kapeikām. Nebrīnīšos, ja praktiski cilvēki šo uzzinot nodēvēs mani par grafomānu

 Modris,  06:13:11 25.11.2007
80.233.142.78

Vispār Miezīša kunga rakstā izpaužas tas, ko nevajadzētu darīt, un proti, - tiesāt pasauli tā vietā, lai to izprastu, un izprotot - pieņemtu. Nu ko Miezītis teiktu, piemēram, par tādu ezoterisku definīciju: 'Netikums - tas ir involucionārās kvalitātes pārsvars tajā pašā spēkā, kurš vēlākajā periodā izpaužas kā tikums'. Tas nozīmē, ka spēks ir vērtība neatkarīgi no labā un ļaunā, un labais nav nekas cits kā transformēts ļauns spēks. Spēks savā izpausmē vienmēr vispirms ir ļauns, bet pēc tam kļūst labs. Daudz sliktāks ir spēka trūkums jeb trula pasivitāte, nekā - kaut ļauns, bet tomēr - spēks. Trulā pasivitātē nav nekā svēta, kaut arī šie truli pasīvie sevi mēģina par tādiem uzdot, jo, lūk, viņi neko ļaunu nedarot. Ne jau ļauna nedarīšana padara cilvēku svētu, bet gan ļoti aktīva labā darīšana, taču aktivitāte prasa prasmi, bet prasmi var iegūt tikai darbojoties, un pirmie mēģinājumi neizbēgami izraisīs daudz posta, jo prasmes vēl trūkst, un tomēr - pat tikai drosme vien jau ir apsveicama.

 Modris,  15:31:47 24.11.2007
80.233.142.78

Man ieviesušās dažas kļūdas, man ir jāatvainojas Miezīša kungam, ka vienā vietā es nosaucu viņu par Maizīti (mana kundze saka, ka es no ilgās rakstīšanas pauzes - izbanošanas dēļ - esot tā nocieties, ka tagad man esot sākusies mentālā caureja un es tā steidzoties, ka ielaižot vienu kļūdu pēc otras, - ha, ha, ha, viņai taisnība).

 Arfa, Vo 14:28:26 24.11.2007
87.110.164.200

Ja palasa šajā grāmatā pērienu sadaļu, tad pilnīgi skaidrs, kāpēc grāmata ir pelnījusi tapt noslīcinātai tualetes podā:)

 Modris,  13:56:59 24.11.2007
80.233.142.78

Ar vienu vārdu sakot, nav un nemaz nevar būt tāds jautājums: 'Kur palikuši gaismas bruņinieki?', jo patiesībā viņi ir visapkārt, čum un mudž, vajaga tik atvērt acis. Jautājums ir vienīgi par to, cik viņi ir pilnīgi un veiksmīgi savā darbā. TĀDS IR JAUTĀJUMS, un nevis: 'Kur...?'.

 Modris,  13:45:59 24.11.2007
80.233.142.78

„Ko mēs katrs darām tādu, ko mums, saskaņā ar saviem ideāliem, nevajadzētu darīt?”

Ko nevajadzētu darīt? Jocīgs jautājums, jo tas ir atkarīgs no tā, ko mums vajadzētu darīt, no mūsu ideāliem, patiess. Mums ir jācenšas attīstīties un šajā attīstībā jāpārvar šķēršļi, kādi stājas mums ceļā. Kas nosaka mūsu attīstību? Tas, kas mūs magnētiski pievelk un liek mums kustēties. Šos spēkus mēs varam transformēt, nevis apspiest un noliegt, tādēļ ir vajadzīga brīvība. Šo spēku brīva izmantošana rada krīzes, kas ir neizbēgama, bet tādēļ jau nevajadzētu zaudēt galvu un kliegt par degradāciju un pasaules galu. Krīzes ir stimuls centieniem krīzi pārvarēt. Jā, pasaulē ir krīze, bet to jau neviens nenoliedz. Jautājums ir nevis par to, vai ir krīze, bet tikai par tās pārvarēšanas veidiem. Un, lūk, Maizīša kungs, viss jautājums ir par to, vai Jūsu ieteiktais krīzes pārvarēšanas veids iztur kritiku, bet, tā kā šajā rakstā šis veids nav aplūkots, tad būtībā nav par ko runāt.

 Modris,  13:28:16 24.11.2007
80.233.142.78

'Tad nu, lūdzu, visas pasaules gudrie, Dievišķās zināšanas un apgaismību sasniegušie, ar ekstrasensorām (maģiskām, okultām, paranormālām) spējām un Gaismas hierarhiju atbalstu nodrošinātie, dažādo reliģiju un ticību sludinātāji - kad jūs beidzot ar savu reālo darbību liksiet manīt savu klātbūtni uz zemes? Cik ilgi jūs kalposiet naudai un visam tam zemiskajam, alkatīgajam, šauri egoistiskajam un savtīgajam, kas ved cilvēci pretī bojā ejai?'

Jā, te nu Jānis Maizītis apvaino visus mūs, arī mani personiski, savu nepareizo priekšstatu dēļ. To pašu jau varētu pajautāt arī viņam pašam, kādēļ viņš, Jānis Maizītis kalpo naudai, jo par savu grāmatu viņš taču saņēma honorāru, vai ne? Un viņš taču raksta grāmatas, tātad ir diezgan apgaismots, lai viņa grāmatas kāds arī lasītu. Bet tad jau arī viņš pats ir atbildīgs par pasaules 'neglābšanu'? Ko nu? Man liekas, ka es viņam jau esmu atbildējis. Pastāv Gaismas Hierarhija un Materialitātes Kungu Hierarhija. Abu Hierarhiju ietekmē esošie cilvēki izmanto naudu kā akumulētu enerģiju, pati nauda tur nav vainīga, bet gan tās izmantošanas paņēmiens. Nauda var kalpot kā labiem, tā ļauniem mērķiem, tādēļ naudas iegūšana pati par sevi nav nosodāma. Otrkārt, Gaismas spēku darbība uz zemes ir skaidri samanāma, to nespēj saskatīt tikai aklais. Pateicoties šo spēku darbībai, mums tagad ir datori, un mēs caur tiem varam brīvi apmainīties domām. Vai šo vienu piemēru Maizītis neņem vērā? Taču tādu piemēru ir visai daudz, ieskaitot mūsu valsts neatkarības atgūšanu, PSRS sabrukumu, iecietības pieaugumu starp reliģijām, vīriešu un sieviešu līdztiesības paplašināšanos, cilvēku tiesību ievērošanas palielināšanos, lielāku apziņas un ekonomiskās darbības brīvību, utt., visu pat nav iespējams nosaukt. Un kā tad vēl ar kontaktu sākšanos ar Aizsauli radio sakaru ceļā? Kā ar visiem jaunajiem atklājumiem? Vai tie neskaitās? Kaut vai medicīnas un enerģētikas jomā. Kā ar vides aizsardzības plašo vērienu? Nē, tiešām jābūt aklam, lai visu to neievērotu...

 Vo,  13:14:21 24.11.2007
87.110.17.31

Ko jūs te skaldāt matus par zināmām lietām un cenšaties izgudrot no jauna velosipēdu? Par pareizu bērnu audzināšanu ir grāmata 'Savaldiet sava bērna dusmu lēkmes' Skat: www.aisbergs.kernel.lv Maza bet laba grāmatiņa. Pēc tās izlasīšanas vairs nebūs jautājumu par šo tēmu.

 Modris,  13:00:38 24.11.2007
80.233.142.78

'Un tā, pavisam nemanāmi, tiek degradēti garīgie ideāli, Svētie raksti, praviešu mācības. Ne jau aiz ļauna prāta. Vienkārši attiecīgajā brīdī, tīri no cilvēcīgā viedokļa, kādam tas ir izdevīgi, vajadzīgi.'

Gan jā, gan nē. Par degradāciju bieži vien runā tie, kuriem nav īstas izpratnes. Varbūt pastāv vienkārši neatbilstība starp ideālu izpratni, kāda tā ir šī raksta autoram, un ideāliem pašiem. No otras puses, sava daļa taisnības autoram VISPĀR ir, bet visu jau nosaka konkrētība: kādi ideāli, kurā vietā, kādā kontekstā. 'Galpom po evropom' reizēm nozīmē nepateikt neko, izņemot: 'Man tās lietiņas nepatīk'. Nu un tad, ka tev nepatīk? Kur ir analīze, kur viss pārējais? Ir tikai emocionāla attieksme. Tas neko nedod, tas ir emocionāls strupceļš. Emocijas vien gandrīz vienmēr noved strupceļā.

 Modris,  12:49:30 24.11.2007
80.233.142.78

„Tici Dievam un pēc nāves tu nokļūsi paradīzē!”

„Tici Jēzum Kristum un tu iemantosi mūžīgo dzīvošanu!”

Starp citu, varbūt Miezīša kunga iebildumi ir saistīti ar viņa maldīgo priekšstatu par ticību un - līdz ar to - šo minēto izteicienu nesaprašanu. Ticēt Dievam nozīmē pieredzēt viņu savā iekšienē. Kas nav pieredzējuši, tie nevar būt ticīgi, lai arī teiktu, ka tādi ir. Un Dievs nav Dievs, bet gan paša augstākā būtība, kas gan nāk no augstākiem spēkiem un padoma, kurus mēs, apvienotus kopjēdzienā, saucam par Dievu. Ja cilvēks tic (samana jeb pieredz) Dievu, tad, pilnīgi pašsaprotami, ka viņš arī nonāks paradīzē un pat apzināsies, ka atrodas tur.
Arī par ticību Kristum (ne Jēzum vien, jo - ja mēs runājam par Jēzu Kristu, tad mēs faktiski domājam tikai Kristu, nevis Jēzu, kurš bija Kristus māceklis, tā vismaz maca ezoterika) var teikt, ka nemaz tik nepareizs tas izteiciens nav, jo Kristus ir pirmo divu iesvētīšanu Hierofants (Iesvētītājs), un bez Viņa starpniecības tas ceļš uz mūžīgo dzīvošanu nav iespējams. Cita lieta, ka līdz mūžīgajai dzīvošanai (t.i., fiziskā ķermeņa nemirstībai) būs jāiziet vēl trīs augstākās Iesvētīšanas, kurās Hierofants vairs nebūs Kristus, bet gan Sanats Kumara jeb Pasaules Kungs. Vismaz tā māca ezoterika.

 Modri,  12:30:58 24.11.2007
80.233.142.78

'Kāpēc tie, kuri ir apveltīti ar īpašām spējām, prasmēm, talantiem, kalpo nevis Augstākajam saprātam, cēliem mērķiem, cilvēces progresam un labklājībai, bet gan tiem, kuru rokās ir naudas drukājamās mašīnas un pasaulīgā vara?'

Šie vārdi nav patiesi, autors ir uzlicis tumšās brilles. Vieni kalpo tā, citi - gluži otrādi, bet tikai līdz zināmai pakāpei, t.i., līdz 3. Iesvētīšanai, tālākais ceļš melnajiem vairs nav iespējams.

 Modris,  12:27:48 24.11.2007
80.233.142.78

'...ko tad dara tie, kuri ir apveltīti ar lielākām spējām?'

Izmanto savas spējas, lai kalpotu cilvēcei, vai arī - kalpo Materialitātes Kungiem, Melnajai Ložai. Vai nu vienādi vai otrādi.

 Modris,  12:24:57 24.11.2007
80.233.142.78

'Kur paliek šo augsti attīstīto, ar paranormālām spējām apveltīto, apgaismību sasniegušo personību pūliņi? Kāpēc mēs tos nejūtam?'

Miezīša kungs acīmredzot gribēja jautāt, kādēļ viņš tos nejūt un neredz.
Varbūt vaina ir viņa jušanā un redzēšanā? Es gan tos jūtu un redzu.

 Modris,  12:19:50 24.11.2007
80.233.142.78

'Parasti tiek solīta varenu okultu, astrālu, ekstrasensoru spēju iegūšana, kas nodrošina sekmīgu cīņu ar ļaunajiem, tumšajiem, negatīvajiem, dēmoniskajiem, velnišķīgajiem spēkiem un pat iespēja ņemt dalību visas cilvēces glābšanā...'

Šīs spējas, protams, nodrošina 'sekmīgu cīņu...', taču solīt tās neviens nevar, jo šo spēju iegūšana ir atkarīga nevis no skolotāja, bet no paša audzēkņa, kā arī no nepieciešamības pēc viņa pakalpojumiem kādu noteiktu mērķu piepildīšanā, kas Meistariem ir iemesls, lai viņu atbilstoši 'ekipētu' (arī šajā gadījumā viss ir atkarīgs no audzēkņa - no viņa gribas kalpot un viņa nodošanās ilgam, neatlaidīgam treniņam). Ņemt dalību visas cilvēces glābšanā (t.i., atpestīšanā vai atbrīvošanā) ir iespējams katram cilvēkam, pat varētu uzskatīt to par viņa pienākumu, tas nav kādas privileģētas kārtas uzdevums.
Taču var saprast arī Miezīša kunga raizes - tik tiešām pastāv daudzas un dažādas komerciāla tipa SIA-s, kuras par kārtīgu summiņu sola gandrīz vai ieejas biļeti paradīzē vai vismaz kādā pašpasludinātā augstāk attīstītu cilvēku kārtā. Ļoti bieži tie ir komerciāli veiksmīgi uzņēmumi, kuru pakalpojumus izmantojušie cilvēki tomēr nekādus lielus un paliekošus sasniegumus nav guvuši, tātad būtībā ir apmānīti, kaut arī parast viņiem pašiem tā neliekas. Īsti Skolotāji nekad nesola kaut kādus ļoti ātrus panākumus - ja tie ir, tad tie ir nopelnīti iepriekšējās dzīvēs, jo evolūcija ir jāiziet pakāpi pēc pakāpes - ātrāk vai lēnāk, bet neko neizlaižot, un to, cik grūti ir iegūt jaunas spējas, lai Jums izstāsta kaut vai kādas mūzikas vai mākslas skolas audzēkņi. Garīgās spējas ir grūtāk iegūstamas nekā vijoļvirtuoza spējas, te nevienam nevajadzētu kultivēt maldus par kaut kādām burvju formulām, kuras varētu aizvietot evolūciju.

 Modris,  12:01:16 24.11.2007
80.233.142.78

'Neskaitāmi mistiķi, ezotēriķi, okultisti, spirituālisti (kā nu kurš no viņiem sevi sauc) jums ir gatavi aizrautīgi stāstīt par nemateriālo pasauli, par tās uzbūvi, īpašībām, likumsakarībām. Viņu valodā ir bagātīgs daudzums dažādu svešvārdu un sarežģītu apzīmējumu, kuru „pareizo” jēgu un nozīmi, visbiežāk saprot tikai viņi paši. Daži no viņiem, bez liekas kautrēšanās, zīmē pasaules dažādo „līmeņu”, „sfēru”, „dimensiju” attēlus un to savstarpējās mijiedarbības saites vai arī attēlo mūsu nemateriālās dvēseles shematisko uzbūvi, ja vien mūs tas interesē.'

Būtu interesanti ar Jāni Miezīti aprunāties tiešā dialogā šeit, e-mistikā. Kas tur slikts, ja pasaulē ir neskaitāmi daudz mistiķu, okultistu utt.? Tas liecina tikai par īstu, neviltotu interesi par garīgām lietām, par dzīves neredzamo, apslēpto pusi. Cita lieta, ka šos apzīmējumus - ezoteriķi, oklultisti, mistiķi - daudzi lieto nepamatoti, attiecinot tos uz sevi, kaut gan ir tikai interesenti šajās jomās un pat nezina attiecīgā virziena pašus pamatus.

 skauts, Jarome,  00:00:18 24.11.2007
87.226.70.165

Bērns ir kā no plastalīna un viņu var veidot, jo vēl nav nostabilizējusies vērtību sistēma. Tad kāpēc Tu izvēlies tieši šo sistēmu lai nostabilizētu viņu uz pareizā ceļa? Zini to, ka nepareizi paraujot aiz aus ļipiņas var nogalināt cilvēku, tad brutāli iesitot var atstāt tādu nospiedumu, kura izārstēšanai vajadzēs vairāki gadi psihoterapeita un šīs lietiņas parādīsies tieši meditācijās, kur cilvēks pats sajutīs, ka vīrišķās un sievišķās enerģijas viņā ir disbalansā, kuru bērnībā ir readījuši vecāki ar savu nezināšanu un prasto pieeju.
Tu bērnam iesitīsi lai paskaidrotu, ka nedrīkst graizīt dzīvnieciņus. Kāds te vispār ir sakars? Tādā veidā bērnam vispār var radīt neatgriezenisku traumu, ja nu Tu sajēdz kaut ko no pediatrijas.

 Eze, Jaromem 16:20:20 23.11.2007
80.81.33.4

Bet vispār man apnika šitā saruna. Es neesmu speciālists nozieguma un soda jautājumos un arī Tev neuzticētu savu bērnu.

Piemērus var saukt bezgalīgi un apskatīt no visām pusēm... bet dzīvā sajūta notikumā var būt pavisam cita.

Paldies, es laikam līdz galam netikšu šajā jautājumā :)))

 Eze,  16:16:34 23.11.2007
80.81.33.4

Lai pareizi sodītu, ir jāzina motivācija. Tu savukārt uzreiz sodi un tad tikai jautā: Kāpēc Tu tā darīji?

Ir jāpārtrauc darbības, jāizrunājas un tad jāsoda, normāli taču, ne?

 Mataks,  16:10:02 23.11.2007
10.225.20.27

ko iesakt ar bērnu kas šķērē kaķītim kāju? parunāties?? piedāvāt viņam sev pašķērēt? bērnam nav vēl uzvedības modelis ieaudzināts, nav priekšstata pat par to ka kaķim sāp.

 Jarome,  15:52:33 23.11.2007
193.178.178.81

buutiibaa sarunaam vienmeer ir jaanaak peec soda, preteejaa gadiijumaa var tieshaam iestaaties tas efekts, ka ir sanjemts sods ne par ko. Kur ir taa meeraukla, kad ir ljauna un kad neljauna riiciiba - speeju apzinaaties savas riiciibas raksturu - pat ne sekas, raksturu - vai tas, ko es daru, ir pareizi. Pat ja shis beerns njirgaajas par kaadu klusiibaa ar draugiem - shaadai riiciibai nav nekaadu seku, tachu sodaama beerna attieksme ir saglabaajusies.

 Jarome,  15:48:45 23.11.2007
193.178.178.81

Eze
veel joprojaam vajag atbilstoshu piemeeru. Raadiit ar pirkstu uz invaliidu nav nekaada ljauna riiciiba - tas, ka invaliids nevar pienjemt patiesiibu, nav sho beernu probleema. Tachu, ja notiek klaja njirgaashanaas, taada, kas paarkaapj to robezhu, kad beerns vienkaarshi blenzh uz invaliidu vai vinjam netiishaam smiekli sanaak - nu tad te nevar runaat par netiishu riiciibu - njirgaashanaas ir apzinaata ljauna riiciiba, sodaama riiciiba. Peec njirgaashanaas beerns ljoti labi sapratiis, kaapeec ir sanjeemis fizisku sodu.
Par izmisumu - izmisums prasa pareizus secinaajumus. Beernam ir pagruutaak ar tiem secinaajumiem, tachu, ja vinsh izdariis nepareizo, sods vinjam liks saprast, ka nepareizus secinaajumus izdariit ir neizdeviigi. Kaut vai tiiri pragmatiski - sodam vienmeer ir jaabuut vismaz ekvivalentam par nodariijumu - sarunas nav sods, sarunas neatbaida, sarunas ir taas, kas naak peec soda.

 Eze, Jaromem 15:40:19 23.11.2007
80.81.33.4

Bērni bieži vien nevar adekvāti novērtēt sava nodarījuma sekas.

 Eze, Jaromem 15:38:48 23.11.2007
80.81.33.4

Izmisums tiesības neprasa.

Svira darbojas tad, ja tā ir pielikta pareizā punktā. Nedomā dogmatiski!

 Eze, Jaromem 15:36:43 23.11.2007
80.81.33.4

Kad puišeļi kariķē un izsmej tos, kas atšķiras - invalīdus u.c. Viņi ne vienmēr apzinās, kādas viņu darbībām var būt sekas, viņi jūtas 'neko ļaunu', 'tikai pajokojām'.

 Jarome,  15:30:22 23.11.2007
193.178.178.81

Eze
izmisums beernam nedod tiesiibas dariit ljaunu, lai par to vinju nesodiitu, preteejaa gadiijumaa vinsh sapratiis, ka ljaunai riiciibai meedz buut arii attaisnojumi. Peec tam protams situaacija ir jaalabo par labu.

 Jarome,  15:28:43 23.11.2007
193.178.178.81

gruuti man izteeloties sodaamu riiciibu, kura izskataas kaa ljauna, bet nav ljauna. Tad mini piemeerus. Piemeeraa par kakjiiti - ja tas vien nav atpalicis beerns, tad neviens nav tik stulbs, lai nesaprastu, ka paniski kjeercoshs kakjiitis, kratiidamies, noziimee, ka vinsh mocaas no saapeem.

 Eze, Jaromem 15:27:37 23.11.2007
80.81.33.4

Bērns var darīt kaut ko nejauku aiz izmisuma, vēloties, lai viņu samīļo.

 Jarome,  15:26:55 23.11.2007
193.178.178.81

Wu
kaads shim visam sakars ar Modri - Modris sheit realizee savas personiskaas slimaas ambiicijas un tam nav nekaada sakara ar to, lai kaadu padariitu labaaku. Turklaat es neko sliktu nebiju izdariijis, lai uz maniim realizeetu jebkaadu sodu. Ja es pareizi sapratu tavu paarmetumu, tad atbilde ir shaada.

 Eze, Jaromem 15:25:18 23.11.2007
80.81.33.4

Nav taisnība, bērni bieži vien dara otram pāri aiz nesapratnes, ko tam otram nodara.

 Jarome,  15:24:20 23.11.2007
193.178.178.81

Eze
vecaaki tai skaitaa, bet lai beernu restarteetu, vinjam vajag to pashu triecienu!

 Wu, Jarome 15:23:50 23.11.2007
195.13.166.253

> Es neatbalstu pliku sodu, bet gan sodu un peec tam labestiigas paarrunas.

Jarome, Modris taču tieši tā arī darīja.

Tajā pašā laikā man neizskatījās, ka tu atbalstītu šo pieeju - 'sodu un peec tam labestiigas pārrunas'. Jeb tu to atbalsti tikai gadījumos, kad pats esi sodītājs? :) A? :)

 Eze, Jaromem 15:23:39 23.11.2007
80.81.33.4

Tad jau Kaiva pareizi teica - kāvienu pelnījuši vecāki... t.i. slimā sabiedrība, kas bērnu ļaunu padarījusi.

 Eze, Jaromem 15:22:02 23.11.2007
80.81.33.4

Un kā rodas cilvēki, kas negrib nodarīt otram to, ko paši nepelnīti sliktu piedzīvojuši no citiem?

 Jarome,  15:20:31 23.11.2007
193.178.178.81

Eze
ar to sajuutu piedzimst katrs cilveeks - to sauc par sirdsapzinju. Tas ir tikpat pashsaprotami dabaa iekaartots, kaa tas, ka jebkursh cilveeks piedzimst labsirdiigs un nekad nedariis otram ljaunu, kameer slimaa sabiedriiba nesashkjels vinja psihi.

 Eze, Jaromem 15:18:45 23.11.2007
80.81.33.4

Kā tas bērns saprot, kas ir pelnīti un kas - nepelnīti?

 Jarome,  15:15:33 23.11.2007
193.178.178.81

Kaiva
padomaa aarpus dogmaam. Sods par sodaamu riiciibu nekad nevienam cilveekam nav licis justies aizvainotam. Beerns shkjeeree kakji ne jau taapeec, ka beerniibaa pa pilnam ir sanjeemis sodus par ljaunu riiciibu, bet gan nepelniitus sodus. Pelniits sods nevienam nekad neliks atdariit ar ljaunu, jo pelniits sods jau ir godiiga atdariishana. No pelniita soda jebkursh beerns tikai disciplineejas un apslaapee savu ljaunuma visatljautiibu. No nepelniitiem sodiem beerni zaudee dziives godiiguma liidzsvara sajuutu un atriebjaas citiem taadeelj, ka pashi ir sanjeemushi sodu ne par ko! Tikai nepelniita soda sanjeemushi beerni vairo taalaak ljaunumu, jo pashi ir sanjeemushi ljaunumu. Pelniits sods nav ljaunums, tas ir godiigums.

 Kaiva, Jarome 15:04:05 23.11.2007
10.16.0.11

Jarome, vēl tikai pasaki, ka tādi nu tie bērni ir, ka viņiem patīk šķērēt kaķītim kāju. Tam bērnam jau iepriekš ir pietrūcis sirds siltuma, uzmanības un mīlestības. Tās ir sekas jau kaut kam, kas no pieaugušo puses nav bijis pareizi. Sods 'dots pret dotu' neko labu bērnam nedos, viņā paliks ļaunums.

 Jarome,  14:49:05 23.11.2007
193.178.178.81

Kaiva
cik var atkaartot vienu un to pashu. Es neatbalstu pliku sodu, bet gan sodu un peec tam labestiigas paarrunas. Sods ir vajadziigs tikai tajos gadiijumos un tikai taapeec, ka, ja taads nebuus, tad shis beerns pateiks ej taksh tu d...., maaciitaajs atradies, un tu vareesi malt cik gribeesi, kameer tu nepieraadiisi, kursh ir speeciigaaks, jo tikai taa vinsh analizee pasauli. Cik tad vispaar ir taadi gadiijumi, kad beerns dara kaut ko tieshaam, ko var nosaukt par ljaunu - neizpildiiti maajas darbi, netiishaam sapleesta vaaze - taas jau nav fiziski sodaamas riiciibas, jo pie taadiem paarkaapumiem beerns ieklausiisies sakaamajaa. Bet tajos gadiijumos, kad ar ljaunu smieklu beerns shkjeeree kakjiitim kaaju, to jau var saukt pret vienkaarshu uzklausiishanu bezceriigu gadiijumu.

 Kaiva, Jarome 12:48:13 23.11.2007
10.16.0.11

Neviens bērns nepiedzimst ļauns. Viņš dara to, kā to redz vai sajūt darām vecākus. Tāpēc 'iekšās' būtu jāsaņem vecākiem pašiem. Kāpēc soda vietā nevar būt pārrunas par to, kas izdarīts? Sodu bērns uztvers kā zīmi, ka viņu nemīl. Izaugs tāds pats sodītājs, kas neko gaišu šajā pasaulē neienesīs:(...Viss ir tas pats.

 Jarome,  11:46:42 23.11.2007
193.178.178.81

Kaiva
tas ir pilniigi cits gadiijums. Shitaa seergas nodoshana ir pilniigi nevajadziiga. Es runaaju par bumerangu. Ir starpiiba, vai beerns sanjem iekshaas no teeva par to, ka nesanjeema algas paaugstinaajumu, citiem vaardiem - sanjem ne par ko, vai arii beerns apjeedz, ka senjem ekvivalentu par to, ko pats bija izdariijis - iestaajas ljaunuma restituucija. Arii smadzene to uztver pilniigi savaadaak - beerns neies izlaadeet ljaunumu, ja vinsh sanjems sodu par savu ljaunumu, jo vinjaa neveidosies galvaa taa kropliiba, kas veidojas beernam tad, kad vinsh sanjem sodu nepelniiti kjeedes reakcijaa vai citiem iemesliem.

 Kaiva,  11:35:08 23.11.2007
10.16.0.11

Parastā ķēdīte: priekšnieks dabū pa galvu no lielāka priekšnieka, viņš iet un sadod padotajiem, bet padotie iet mājās un sadod bērniem (vīram, sievai, kaķim)...un bērni...ko var izdarīt bērni? Kurš būs tas, kas to apturēs?

 Jarome,  11:30:29 23.11.2007
193.178.178.81

pie tam te ir svariiga nianse. Citi sheit saka, ka taa iemaaciisies ljaunu atdariit ar ljaunu, bet sheit ir situaacija no otras puses - cilveeks tiek sists par to, ka vinsh sita kaadu citu. Tas nav taa, ka vinsh tikai piekauts un tad kaads pieaugushais pienaak klaat un saka - ej atriebies!

 Mataks,  11:18:29 23.11.2007
10.225.20.27

Jā, paliek instinktīvs refleks, ka darot ko līdzīgu (sāpinot citus), saņemsi sāpes pats. Ķermenis atceras.

 Jarome,  10:39:31 23.11.2007
193.178.178.81

skauts un citiem
juus nesaprotat, ka nepietiek ar pliku sishanu - sishana ir domaata tikai taadeelj, lai shis zemaa vai nenobriedushaa sapraata subjekts ieklausiitos visaa nopietniibaa tam, ko tu teiksi peec sishanas, kam ir vislielaakaa noziime. Ja sit un neizskadro, tad jaa, tad veidojaas trula neizpratne par ljaunu pret ljaunu.

 Eze, Līgai 09:15:25 23.11.2007
80.81.33.4

Nezinu, es viņu neatceros. Bikla gan viņa bijusi. Bet es laikam nepareizu jautājumu iedomājos, iznāk kaut kā glorificēti. ;)

Es pat sapratu, ko es ar to atcerējos. Kad to sameklēšu, ierakstīšu skaistu austrumu līdzību :)))

 Līga, Ezei,  07:59:52 23.11.2007
81.198.170.110

[Mana māsīca stāstīja par mūsu vecmāmiņu - viņa visi mūžu tā pa ceļa maliņu - ka tik kādam pāri nenodaru.

Kan Dievs ko tādu dod? Stiprajiem vai vājajiem?]

Domāju, ka tiem, kuriem ir mīlestība sirdī ne tikai pret sevi, bet pret visu pasauli :)

 skauts,  23:15:48 22.11.2007
87.226.70.165

Man ir dzīvs piemērs!
Pār ielu dzīvo manas mātes draudzene, kura bērnībā tika sista par sliktiem darbiem. Viņai piedzima dēls, kurš arī tika sists par sliktajiem darbiem. Pašlaik viņam nav citas pārliecības, kā tikai tāda, ka īstu veci var izaudzināt klopējot. Viņam pat gribās sist savu audžu meitu, jo viņa traucā viņam gulēt. Man arī nav šaubu, ka arī mātes māte bērnībā tika sista, jo normāls cilvēks tāpat vien ar šādām metodēm nevar sākt audzināt savu bērnu. Kurā paaudzē tad būs tas pagrieziens, kad viens cilvēks beidzot sapratīs tā nav pareizi, ja es tā darīšu tad mani sitīs. Vai tad, ka tas būs jau tik tālu ieaudzināts gēnos, ka pieaugušais vienkārši nevarēs atturēties pie mazākās nepakļaušanās viņam? Vai tā nav prāta noniecināšana fiziskā spēka priekšā?
Piesiet akmeni puisēnam, kā var tik trulu kaut ko izdomāt? Cik dzīves viņam būs jānodzīvo lai viņš apgūtu visus nogalināšanas veidus? Mācībai ir jābūt vispusīgai nav jāiemāca tikai tas, ka piesiet akmeni ir slikti, bet arī tas, ka apēst olu arī ir nogalināt, ieslodzīt būrītī arī ir nogalināt.
Vienīgais akmens, kuru viņš nevarēs novelt pēc labas mācības, paliks viņam uz sirds, bet, ja viņš pēc labas mācības piekops vāl labāku praksi pieļauju, ka arī šo akmeni varēs novelt, tiesa varbūt gan tikai nākošajā dzīvē.

 Eze,  19:32:17 22.11.2007
80.81.33.4

Mana māsīca stāstīja par mūsu vecmāmiņu - viņa visi mūžu tā pa ceļa maliņu - ka tik kādam pāri nenodaru.

Kan Dievs ko tādu dod? Stiprajiem vai vājajiem?

 Eze,  19:27:06 22.11.2007
80.81.33.4

Kad mans dēls aug, man visvairāk bija bail, ka visādos puiku kašķos viņš nenodara kādam pāri neatgriezeniski un nelabojami. Vieglāk laikam sadzīvot ar nodarījumu sev, nekā ar vainas sajūtu.

 Eze, Matakam 19:22:16 22.11.2007
80.81.33.4

Neesmu redzējusi to filmu. Viņam taču būtu jāiemācās to vismaz viegli nest. Kā zāles. Nevis kā kapakmeni.

 Mataks, Kaiva,  19:01:31 22.11.2007
77.93.31.169

puisēns akmeni nesīs līdzi sev visu mūžu...

 Saulessirds,  18:47:12 22.11.2007
82.193.68.119

Dzīvība sevi pratīs bezgalīgā sevis nezūdībā.
Viens iepuvis zars stumbrā pats sevi atmetīs nesaderībā.
Un dzīvības koka pakājē,tas aizsāks sevis atzīšanu.

Nesatraucies draugs,mēs sevi atzīsim taja vai citā formā!

 Kaiva, Jarome 16:59:14 22.11.2007
10.16.0.11

Cilvēki tiešām ir dažādi. Kādam vajag 'pa purnu', lai saprastu, kā tas ir, bet tā var arī iemācīties ļaunumu. Kā tu man , tā es tev un viss. Pasaule no tā labāka nekļūs:(

 Jarome,  16:23:08 22.11.2007
193.178.178.81

Kaiva
puiseens buus sapratis, ka ljaunumaa nav nekaadas pasargaatiibas, liidz ar to ljaunu ar ljaunu atmaksaat arii sapratiis, ka nav vajadziibas. Pie tam, taadi gadiijumi kaa shie, ljaunu ar ljaunu atmaksaat ir pat veelami, ja tas ljaunums atmaksaajas atpakalj pasham ljaunuma atdariitaajam.

 Valters, jautājuma zīmei 16:19:00 22.11.2007
87.110.78.24

Jautājumus vispirms vajag korekti uzdot. Nav jēgas meklēt atbildes uz nekorektiem jautājumiem, piemēram, - kāpēc visi vīrieši (sievietes) ir maitas? Man šķiet Tu pats nesaproti par ko runā, citādi būtu ievērojis manas principiālās iebildes Miezīša raksta nostādnēm. Varbūt izsaki kritiku minētajām iebildēm, ja Tev vispār ir ko teikt...

 Kaiva, Jarome 16:16:48 22.11.2007
10.16.0.11

Jā, puisēns būs sapratis, ka ļaunums jāatmaksā ar ļaunu:((((((((((

 Jarome,  10:39:11 22.11.2007
193.178.178.81

Mataks
un pareizi tas korejieshu skolotaajs dariija. Puiseenam peec nam noteikti nebija veelme atkaartot savu nodariito, atshkjiriibaa kaa tas buutu bijis, ja skolotaajs vinjam buutu maigaa tonii pateicis - puis, nedari to, luudzu. Cilveekam kaadaa noteiktaa ljaunuma liimenii shaadas laipniibas tikai uzjautrina.

 Jarome,  10:37:21 22.11.2007
193.178.178.81

Arfa
peec prakses cik gadiijumus tu vari uzskaitiit, kad cilveeks pret tevi ir bljaavis pilnaa riiklee un nebljauj uz vinju pretii un vinsh beigaas uzskata, ka tev ir taisniiba, vai kad tu esi bljaavusi pretii daudz efektiigaak un pretinieks ir aizveeris sev muti?

Eze
par sevi es nerunaaju taadeelj, ka es neesmu shii raksta probleema.

 ? - Valteram,  09:25:38 22.11.2007
62.63.144.111

Izskatās, ka Tu par doto tēmu neko sakarīgu pateikt nevari un nu jau esi nonācis līdz domai par jautājumu uzdošanas tiesību ierobežojumiem:) Man, piemēram, ir pilnīgi vienalga, kurš uzdod kādu jautājumu ( Miezītis, Kviesītis vai Valters) . Man interesē šis jautājums un sakarīgas atbildes uz to.

 Valters, Matakam 01:46:33 22.11.2007
87.110.78.24

Ehh Matak! Tā doma bija tāda, ka pasaule varbūt turas uz vienu vienīgu gaišu cilvēku... Varbūt...
Nu nezinu es protams uz ko viņa turas, bet pieļauju, ka uz mīlestību, nesavtību un apgaismību. Pieļauju arī, ka tas ļaunums, sliktums, tumšums ir mūsu pašu radīts, tā ir mūsu mācību viela. Un domāju arī, ka vispirms ir jājautā - vai ES esmu darījis visu, kas šobrīd ir manos spēkos? Un tikai tad, kad atbilde ir pārliecinošs Jā, tikai tad varam jautāt citiem to, ko jautā Jānis Miezītis.

 Mataks, Valter,  23:40:28 21.11.2007
77.93.31.169

hmm.... un cik mums tādus vajag, lai glābtu pasaule? ja vispar vajag glābt?
jeb Rīga drīz būs gatava....

 Valters, Matakam 22:57:35 21.11.2007
87.110.78.24

Vai tad tie daudzie ir Gaismas darboņi, vai tādi, kas par tiem izliekas? Un vai tieši to nedaudzo redzamo un daudzo neredzamo ('parasto' cilvēku, ikdienas varoņu) gaišo dvēseļu dēļ planēta Zeme tomēr vēl nav pārvērtusies par nedzīvu klinšu bluķi? Neesmu kristietis, bet kristiešu un žīdu rakstos ir daudz labu domu un ideju. Atceries par Zodomu un Gomoru? Kā tur bija ar tiem taisnajiem? Cik to bija vajadzīgs, lai pilsētas paliktu neiznīcinātas?

 skauts,  20:58:59 21.11.2007
87.226.70.165

Protams viņa jau ir bijusi izkropļota pirms tam, ja cilvēks kaut ko tādu ir darījis, bet ne jau ar tādām metodēm ārstē kaut ko.

Katram cilvēkam ir vajadzīga individuāla pieeja ārstēšanā lai noskaidrotu cēloņus. Tieši tāpēc netradicionālajā medicīnā tiek veltīts tik ilgs laiks katram pacientam un ar tādām metodēm tu problēmu aizstumsi zemapziņas tālākajā stūrī, kur tā rūgs līdz pārkāps pār bļodas malām.

Sist Tu vari dārzeni, jo tam nav jūtu ķermeņa un līdz ar to tas nepiesārņos apkārtni...

 skauts Matakam,  20:31:10 21.11.2007
87.226.70.165

Padomā kā tiek izkropļota cilvēka psiholoģija, it sevišķi, ja tas notiek pirmajos 7 dzīves gados.

 Arfa,  20:04:29 21.11.2007
87.110.164.200

Ļaunu atmaksāt ar ļaunu- patiesībā tas ir visvienkāršākais un cilvēkam visierastākais paņēmiens, bet visbiežāk visneefektīvākais.
Lai arī tas varbūt skan skaļi, bet es domāju, ka mīlestība ir vienīgais spēks, kas spēj uzvarēt ļaunumu. Nezinu, kā ir ar pieaugušiem cilvēkiem, kas nepazīst mīlestību, vai tā spēj viņus pārveidot, bet mazam puisēnam, visticamāk, pietrūka tieši tās.

 Mataks,  19:42:01 21.11.2007
77.93.31.169

puisēns mocīja zvēriņus, sēja tiem klāt akmeņus... vardītei, čūskai, vēl citiem. Skolotājs to redzeja. Nākamajā rītā puisēnam pamostoties bija piesiets tam klāt akmens. Skolotājs ļāva akmeni noņemt tikai tad, kad būs atbrīvoti visas radības, ko puisēns bija piesējis. Atrada čūsku, bet tā bij locījusies tik ilgi kamēr norīvēja sev ādu, gulēja beigta asinīs. Vardīte bija noslīkusi. visi dzīvnieciņi bij miruši...

 Mataks,  19:37:45 21.11.2007
77.93.31.169

Eze, Jarome. Par puisēnu - ideālu piemēru jūsu sarunai esmu redzējis filmā 'pavasaris, vasara, rudens, ziema'. škiet korejiešu.

 Mataks, Valter,  18:57:27 21.11.2007
77.93.31.169

vai visu vainu par Gaismas trūkumu var novelt uz Kali jugu? Bet tad tas būs tieši tas, par ko autors raksta;) Gaismas darboņu daudz, bet alkatība sagrābusi pasauli...

 Valters,  17:49:25 21.11.2007
87.110.78.24

Raksts ir tendenciozs, paģērošs un bez sava pozitīvā devuma. Autors hiporbolizē (pārspīlē) virkni lietu, daudzas vispār nesaprot (vai viņš var nosaukt kādu apgaismoto, kas kalpo naudai?). Par tādiem jēdzieniem kā Kālī juga viņš laikam nav dzirdējis...

 Eze, Jaromem 17:25:16 21.11.2007
80.81.33.4

Un kāpēc Tu nerunā par sevi un saviem ideāliem?

 Jarome,  17:17:46 21.11.2007
193.178.178.81

Eze
es nerunaaju par seviim un es nerunaaju par visiem, bet es runaaju par lielaako dalju cilveeku, jeb par massu, kuraa nav nedz kaada personiiba, nedz kaads liideris, tikai sabiedrisko bailju pakaljskreejeeji - taada ir lielaakaa dalja sabiedriibas.

 Eze, ? 17:15:01 21.11.2007
80.81.33.4

Es nešaubos, ka spēku samērs ir palicis tāds pats kā iepriekš un ka tā tam ir jābūt.

Mums par nelaimi mūsu rokās ir spēcīgāki ieroči. Varbūt arī tas ir likumsakarīgi. Katra civilizācija piedzimst, nodzīvo un nomirst.

 Eze, Jaromem 17:12:48 21.11.2007
80.81.33.4

Es nemāku ar Tevi saprasties.

Tava atbilde liecina, ka Tu spētu savas kļūdas saprast tikai rupja fiziska pārspēka priekšā. Un tikai rupju fizisku spēku un kautiņu Tu arī tad redzētu.

Ja reiz Tu tik slikti domā par cilvēkiem...

 ?,  17:04:18 21.11.2007
87.110.27.154

Cīņa, cīņa, cīņa. Gaišie pret tumšajiem cīnījās pirms 2000 gadiem, gaišie pret tumšajiem cīnījās pirms 100 gadiem, gaišie pret tumšajiem cīnās šodien. Un šodien, tāpat kā pirms 2000 gadiem ir jārunā par ļaunumu, kas valda pasaulē, par cilvēku egoismu, tumsonību, savtīgumu. Kas ir izcīnīts? Vai uz zemes ir iznīcināti bads, karš, nedziedināmas slimības? Vai uz zemes ir kļuvis vairāk mīlestības, labestības, godīguma, taisnīguma? Mēs esam ieguvuši tehnisko progresu. Bet šis tehniskais progress jaunā kvalitātē ir pacēlis arī tumšo iespējas. Zinātnieki ne tikai runā, bet jau burtiski kliedz par to, ka cilvēku neapdomīgās rīcības dēļ pasaulē sagaidāma ne tikai vispārēja krīze, bet globāla mēroga katastrofa. Ja ņem vērā to, ka gaišo pusē visu šo laiku ir bijuši tādi vareni ieroči kā patiesība, gudrība, augstākās vērtības un pats Dievs ir devis viņiem spēku un izturību, tad tā vien izskatās, ka kaut kas ar šo lielo cīņu no gaišo puses nav īsti kārtībā. Rodas iespaids, ka viņi kopumā tomēr nav pratuši pienācīgi izmantot Dieva dotos ieročus un iespējas. Kaut kas ir jādara savādāk.

 Jarome,  16:38:40 21.11.2007
193.178.178.81

Eze
1. lai tas puiseens vispaar manii ieklausiitos, vinjam ir jaaiedod pa koko, tikai tad vinsh aplauziisies tajaa, ka vinsh ir nekas un sevi nespeej aizsargaat. Cilveeki vienmeer ieklausaas speeciigaakos. Mazam puikam, taapat kaa sabiedriibas padibeneem, speeka izpratne sleepjas muskuljos, taadeelj arii ir jaasaak ar muskulju terapiju pret taadiem subjektiem un tikai peec tam vinjiem var staastiit, ka speeks ir galvaa. Tas ir taads truls dziivniecisks instinkts, tachu diemzheel cilveeki seko vinjam - pakljauties stipraakaa viedoklim. Bet shis speeks ir vispirms jaapieraada. Attiistiitaakiem subjektiem, kuri deelj savaam psihologjiskaam probleemaam izdara ljaunu, taadejaadi pashapliecinoties, vajag vienmeer spiest uz vinju vaajajiem punktiem, lai vinji sajustos uzvareeti, tikai tad vinji tevii ieklausiisies. Miilestiiba ir jaaseej augliigaa, nevis ljaunaa augsnee, bet cilveeks daudz efektiigaak atsakaas no ljaunaas augsnes, kad vinsh vairs nesaredz pasargaashanaas iespeejamiibu aiz ljaunaam veertiibaam. Tu saki, ka cilveekiem pienaak tie vaajuma briizhi - tas vaajuma briidis ir jaapanaak ar speeku, kameer nav pagaajis laiks, kad vinsh ar savu ljaunumu ir inficeejis veel 10iem subjektu.
2. Kur ir kriteerijs kam ir taisniiba? tam nav noziimes, noziime ir cilveeku drosmee atziit savas kljuudas - ja visi shodien saaktu censties padariit pasauli labaaku pa savam, agraak vai veelaak katrs sastaptos ar kritiku, liidz beidzot visi cilveeki nonaaktu pie vienas taisniibas. Neviens neteica, ka tam buutu jaanotiek vienas dienas laikaa, bet galvenais, lai cilveeki kaut ko patieshaam dariitu lietas labaa - realitaatee nekas jau nenotiek, visi domaa tikai par savu pashlabumu.
3. Nesapratu par pashsaglabaashanos instinktu, tachu varu pakomenteet, ka shii cilveeka instinkts nekad nav attaisnojums jebkaadai ljaunai riiciibai - tas buutu kaut kaads attaisnojums, ja mees dziivotu tikai vienu dziivi, bet par cik taa nav, jebkaada paraziitiska darbiiba, balstoties uz sho instinktu, ir zemiska.
2.

 ieva,  14:18:00 21.11.2007
80.232.253.50

ir jau ir starp mums arī gaismas bruņinieki !

 Eze, Jaromem 13:52:38 21.11.2007
80.81.33.4

T.i., es gribēju pateikt domu, ka Tu cilvēku reālo izturēšanos un darbības principus identificē ar viņu ideāliem un augstajām vērtībām. Varbūt sadzīvē mēs redzam pašsaglabāšanās un izdzīvošanas diktētās iemaņas.

 Eze, Jaromam 13:49:53 21.11.2007
80.81.33.4

Un raksts aicina apliecināt. Nevis sēdēt bezdarbībā :)))

Laikam raksta autors ir optimists un tic, ka vairāk slikta ir no laba nedarīšanas nekā no nepietiekami saprasta laba darīšanas, cerībā, ka labā ideāli tomēr pārsvarā tiešām ir labi, tikai ar to realizēšanu tā pašvakāk.

 Eze, Jaromem 13:45:37 21.11.2007
80.81.33.4

Ko Tu domā par Oktobra revolūciju? Tādā kontekstā, ka viņi cīnījās par taisnību un par labāku dzīvi visiem.

Un vai Tevi nemulsina tas, ka joprojām nerimst diskusijas par to, kas tad ir labi un kas ir slikti? Kas ir taisnīgi un kas ir netaisnīgi?

Tu tātad esi gatavs pielikt visam punktu un nofiksēt - tagad mana rīcība ir taisnīga !!!!

Bet kādam tās liksies nepietiekami 'izaugušas' vērtības, kas neņem vērā kaudzi citu ievērības cienīgu faktoru, kuru priekšā Tava taisnība (pareizāk, darbība) pārvērtīsies par vienu lielu netainu nodarījumu.

Kura tad būs pēdējā instance? Praksē tik un tā iznāk pa manam - katrs apliecina (vai tomēr nobīstas un neapliecina) darbībā savus ideālus vai vērtības.

 Eze, Jaromem 13:32:38 21.11.2007
80.81.33.4

Tu nevari viņiem ar varu iedēstīt citas vērtības, ja viņi nav tām gatavi. Tu nevari likt viņiem sekot 'pareizām', bet svešām vērtībām, agresīvi cīnoties par 'kopējo labumu'. Lai viņi seko savējām. Vērsies nevis ar kritiku pie viņu 'uzpūstā ego', bet ar mīlestību pie viņu dievišķās būtības. Modini viņos labo. Esi saprotošs tajos brīžos, kad viņi ir noguruši paši no sevis - un tādi brīži ir ikvienam - tad arī viņi sadzirdēs šo balsi sevī.

Es domāju, ka Tu pats saproti to - puisēnā ir jāpamodina iejūtība pret kucēnu. Nekāda cita moralizēšana nelīdzēs - tikai sajūtas.

 Jarome,  13:21:15 21.11.2007
193.178.178.81

Eze
paskaties uz cilveekiem - kuram no vinjiem ir taadas veertiibas. Lielaakajai daljai veertiibu skala ir 'Vairaak man, mazaak citiem', 'neviens man nepaliidz, kaadeelj, lai es paliidzeetu', 'labaak pirmais iekodiishu, pirms man iekozh', plus veel visu negatiivo iipashiibu sleepshana no seviim, utt. saraksts ir garsh - kursh domaa par pasaules labumu - kaadi 10% varbuut. Bet raksta motiivs ir - katram vadiities peec savaam veertiibaam. Probleema ir taada, ka lielaakajai daljai ir viltus veertiibas, kuras vinji arii apliecin, censhoties citiem pieraadiit, ka vinji nav tik slikti, kaadi vinji pashi sev liekas.

 Jarome,  13:21:03 21.11.2007
193.178.178.81

Eze
paskaties uz cilveekiem - kuram no vinjiem ir taadas veertiibas. Lielaakajai daljai veertiibu skala ir 'Vairaak man, mazaak citiem', 'neviens man nepaliidz, kaadeelj, lai es paliidzeetu', 'labaak pirmais iekodiishu, pirms man iekozh', plus veel visu negatiivo iipashiibu sleepshana no seviim, utt. saraksts ir garsh - kursh domaa par pasaules labumu - kaadi 10% varbuut. Bet raksta motiivs ir - katram vadiities peec savaam veertiibaam. Probleema ir taada, ka lielaakajai daljai ir viltus veertiibas, kuras vinji arii apliecin, censhoties citiem pieraadiit, ka vinji nav tik slikti, kaadi vinji pashi sev liekas.

 Eze, Jaromem 13:16:17 21.11.2007
80.81.33.4

Man šīs darbības ietilpst zem augšminētā 'apliecināt darbībā savas izvēlētās vērtības' - kuram ir tādas Tevis nosauktās vērtības.

 Jarome,  13:07:49 21.11.2007
193.178.178.81

tu sevi uzskati par 'mazu cilveeku'? Jebkuram cilveekam ir aktiivi jaaiesaistaas pret netaisniibu, nevis kaa lielaakaa dalja uz to piever acis, jaapilnveidojas, nevis kaa lielaakaa dalja akli tic propogandai, un jaaizdara sapraatiigas izveeles, nevis kaa lielaakaa dalja vadaas peec ieksheejaa egoistiskaa vaajuma. Tas buutu tikai saakums, bet visiem reaals. Vairums cilveeki ir paaraak patmiiliigi, lai kaut vienu no shiem punktiem realizeetu.

 Eze, Jaromem 12:57:20 21.11.2007
80.81.33.4

Un kā Tu to manis citeto teikumu palabotu?

Kas būtu mums, 'mazajiem cilvēkiem', darāms?

 Jarome,  12:15:25 21.11.2007
193.178.178.81

Eze
man vaards 'apliecinaat' vairaak asoceejas ar vienu verbaalu teikumu, kuraa tu nosaki, kam tu tici un kas ir veertiigs. Tajaa neietilpst nekaadas darbiibas. Ja shis vaards ir domaats 'apliecinaat ar darbiem' tam, kas muusupraat ir veertiigs, tad arii tas ir par maz, jo lielaakoties cilveeku veertiibas ir egoistiskas vinju gjimenes robezhaas.

 Kaiva,  12:05:47 21.11.2007
10.16.0.11

Mēs redzam pasauli tādu, kāda tā ir pašlaik, arī ar visiem cilvēkiem, kas iededz savas gaismiņas arī pasaulei. Kā būtu, ja viņu nebūtu? Varbūt pasaule izskatītos daudz savādāka?

 Eze, Jaromem 12:04:59 21.11.2007
80.81.33.4

Atbilde uz jautājumu, kas mums būtu jādara (nevis - kas nav jadara), ir šajā vienīgajā teikumā un tā arī ir pēdējās rindkopas galvenā doma manā skatījumā:

'Mums vienkārši ar savu reālo darbību ir jāapliecina piederība tiem ideāliem un vērtībām, kurus mēs savā prātā esam atzinuši.'

Vai tas ir aicinājums uz nekā nedarīšanu??????? Kā Tu lasi tekstu!!!!????

 Jarome,  11:31:27 21.11.2007
193.178.178.81

autors tomeer jauc kopeejaa maisaa, ka cilveeks, apveltiits ar okultaam vai ekstrasensa speejaam, vienlaiciigi ir gudrs un apkjeeriigs cilveeks. Ja paskataas, kam taadas speejas parasti tiek pasniegtas kaa daavana - vienkaarshiem 'zemnieku' ljaudiim. Nekad neesmu dzirdeejis par ekstrasensu, kursh buutu beidzis Harvardas universitaati. Liidz ar to, pat tad, ja shis cilveeks ir speejiigs izaarsteet veezi, vinjam valdiibaa ar savaam praata speejaam nav ko dariit. Autors jauc vajadziibas peec talantiem, veicot lielas paarmainjas valstii. Nu un, ka konkreetais cilveeks speej paarbiidiit ar aciim priekshmetus pa galdu - ar ko vinsh ir iipashaaks vai speejiigaaks veicot lielaas paarmainjas pasaulee par jebkuru no mums? - taadeelj man arii nepatika raksta nobeigums - juus tur ar speejaam, dariet kaut ko, mees, savukaart, neko nedariisim, tik skatiisimies, kaa jums tas sanaak. Tieshi deelj shaadas attieksmes nekas pasaulee arii nemainaas. Driizaak buutu jaaveershaas pie cilveekiem ar vienkaarshi augstiem ideaaliem un lieliskiem domaashanas talantiem, nevis ekstrasensiem.

 Jarome,  10:39:11 21.11.2007
193.178.178.81

Kaarli
Anastasijas kraajumi ir sen kaa pieejami jau latvieshu valodaa

 Eduards Ozoliņš , eduards_ozolins@inbox.lv 09:31:21 21.11.2007
81.198.230.99

Pavisam vienkārši- Laikmets un ēra uz planētas Zeme šobrīd ir tāda,kāda tā ir. Un kopumā to mainīt atsevišķiem Gaismas spēkiem nav iespējams,taču ietekmēt gan. Un tas arī tā notiek. Vai tiešām domājat,ka ja uz Zemes šobrīd valdītu Tumsa,šāds portāls un šī diskusija šeit vispār pastāvētu? Nebūsim naivi.
Domāju,ka visiem klātesošajiem ir ļoti labi zināms,ka šis laikmets uz planētas Zeme skaita savas pēdējās 'dienas'. Ir palikuši tikai daži gadi līdz lielā pārejas procesa sākuma. Protams,pārmaiņas notiek jau šodien-šeit un tagad,taču ne tik lielā un globālā mērogā. Reizi par visām reizēm ir jāsaprot tas,ka planēta Zeme nepieder 'cilvēkiem' (Man nepatīk viņus apzīmēt kā kopumu,jo visi mēs esam dvēseles,taču pieņemot,ka šo fizisko ķermeni+dvēseli mēs uzskatām par cilvēku,es šo apzīmējumu lietoju un lietošu). Šo planētu nav radījuši cilvēki un cilvēki nav tie,kas šo planētu apzīmēja pirmie.
Un tas,kas šobrīd notiek,ir skaidri redzams. Šī planēta tiek 'apzagta'. 'Valdošie' spēki ir notrulinājušies un pastāvīgi degradējas ar katru dienu aizvien vairāk. Un tas tā vairs ilgi neturpināsies. Patiesībā, pat nedrīkst turpināties.
Tai pat laikā, mēs nedrīkstam nedrīt neko un vienkārši gaidīt. Gaidīt,rokas klēpī salikuši. 'Tas jaunais laiks,kas šalkās trīs-Tas nenāks,ja ļaudis to nevedīs'- Zināmā mērā šo Raiņa domugraudu varam atiecināt uz šo brīdi. Mums ir jādarbojas.Jābūt aktīviem- jāattīsta un jāpilnveido sevi,reizē ceļot uz augšu tos,kas grib celties un attīstīties. Tāpat arī nozīmīgu lomu spēlē informācija- internets,piemēram, šobrīd ir sasniedzis tik daudz cilvēku visapkārt planētai Zeme,cik neviens cits medijs nav sasniedzis nekad. Tas ir jāizmanto. Ir jāstāsta,jārunā,jādiskutē un jāinformē!
Lai Gaisma ar mums visiem!
:)

 Eze,  08:51:36 21.11.2007
80.81.33.4

0,93 % teksta veltīts citu (procentuāli nedaudzu cilvēku, jo vairums tomēr esam parasti cilvēki)) kritizēšanas tieksmei (bet varbūt nav slikti, apmierina iekšējo niezi) un tikai 0,07 % teksta runā par cilvēka paša uzdevumiem (par gaismas nešanu).

 Kārlis, dkm3g@btv.lv 08:20:36 21.11.2007
217.198.224.218

Šādas domas domā neviens vien. Tas ir ļoti dabiski, ka ļaudis pamostas.
No sirds iesaku ikkatram atrast iespēju izlasīt krievu biznesmeņa Vladimira Megrē vēstījumu 'Anastasija' ('Krievijas skanošie ciedri'). Kopā 8 grāmatas. Tas viss attiecas ne tikai uz Krieviju. Tur ir visas atbildes, gan senās filozofijas, gan Tibetas lamu mācība, gan...
Varu teikt, ka man būs līdzjutība pret cilvēku, kurš to nebūs izlasījis.
Dabūt to var Rēriha grāmatnīcā, arī Latvijas mēdiju centrā 'Laija', Daugavmalā, mākslinieku namā (krieviski). Latviski šis darbs laikam vēl nav pieejams, bet angliski gan, no Amazon.com.
Būtu interesanti uzzināt Miezīša kunga komentāru pēc ši darba izlasīšanas.

 RV,  08:14:10 21.11.2007
213.175.125.23

Labs!

 Līga,  08:10:56 21.11.2007
81.198.170.110

Jāatzīst, trāpīgi pateikts!
Domājot par šiem jautājumiem, man līdz šim ir šķitis, ka to gaismas bruņinieku (patieso) ir daudz reižu mazāk nekā vajadzētu, bet no otras puses, jebkuram no mums ir dota iespēja nest Gaismu gan sevī, gan pasaulē ( un tas ir arī jādara). Tad atliek to vienkārši sākt darīt!

 Mataks,  00:28:58 21.11.2007
77.93.31.169

Bravo!