Lielās Patiesības

Dzīve ir Es un Tu attiecības. Šajā dzīves sfērā mēs mācamies mīlēt sevi kā tuvāko un tuvāko kā sevi. Veselam cilvēkam dzīvē pastāv harmonija starp sevi un citiem cilvēkiem. Labākais veids kā strādāt pie šī uzdevuma ir laulība un godīgs miers, sliktākais – karš. Pirmā Patiesības puse esmu Es, otrā – Tu.

Pirmā Patiesība. Dzīve ir Es un Tu attiecības. Šajā dzīves sfērā mēs mācamies mīlēt sevi kā tuvāko un tuvāko kā sevi. Veselam cilvēkam dzīvē pastāv harmonija starp sevi un citiem cilvēkiem. Labākais veids kā strādāt pie šī uzdevuma ir laulība un godīgs miers, sliktākais – karš. Pirmā Patiesības puse esmu Es, otrā – Tu.


Otrā Patiesība. Dzīve ir manas un citu cilvēku enerģijas apmaiņa. Nauda ir uzskatāmākais piemērs, kaut gan tā ir tikai materializēta enerģija, tas ir, enerģijai, kas šajā precē ir ieguldīta. Labākais veids kā strādāt pie šī uzdevuma ir enerģētiski sevi uzlādēt, dot un ņemt enerģiju pareizi. Ņemot enerģiju no Zemes un Kosmosa, tiek iets ceļš uz nemirstību. Sliktākais veids ir enerģētiskā izlādēšanās, kas noved pie vampīrisma un nāves. Pirmā Patiesības puse ir mans spēks, otrā – kolektīvais spēks.


Trešā Patiesība. Dzīve ir Skola. Mācos es un mācu citiem. Citi mācās un māca mani. Tātad tā ir informācijas un pieredzes apmaiņa. Piemēram, to, ko zina latvietis, viņš var iemācīt svešzemniekam. To, ko zina svešzemnieks, viņš var iemācīt latvietim. Labākais veids kā strādāt pie šī uzdevuma ir visu mūžu mācīties un visu mūžu nodot zināšanas citiem, būt par informācijas kanālu, skolotāju. Tas noved pie Viedības. Sliktākais veids ir nemācīties vai palikt pie kaut kādām dogmām, vienas patiesības vienas puses. Tas noved pie nezināšanas, ceļu un ticības pazaudēšanas. Pirmā Patiesības puse ir zināšanas, otrā – ticība.


Ceturtā Patiesība. Dzīve ir dzimt no vecākiem un kļūt par vecākiem. Es nāku no saknēm un augu uz galotni. Es nāku no mājām un kļūstu par sociāli nozīmīgu cilvēku. Mana iekšējā pasaule un mani ārējie sasniegumi. Labākais veids kā strādāt pie šī uzdevuma ir cienīt savus vecākus, savu zemi, savas mājas, savus senčus un būt godīgam pilsonim, uzņemties atbildību par savu ģimeni, savu valsti, savu tautu, savu darbu. Tas ir ceļš pretim tautas mīlestībai un senču zemes palīdzībai, dvēseles mieram un cienījamu cilvēku statusam. Sliktākais veids – nemīlēt vecākus, savu zemi, izvairīties no atbildības. Rezultātā nekur nav miera ne dzīves laikā, ne pēc tam. Neviens tādu neciena un tam neuzticas, viņam nav goda. Pirmā Patiesības puse ir Māte, māja, otrā – Tēvs, statuss.


Piektā Patiesība. Dzīve ir Mīlestība došana un ņemšana. Dzīve ir radīšana, dzīve ir kopradīšana, dzīve ir māksla, dzīve ir spēle. Bērni ir Mīlestības došanas augstākā oktāva. Dievs mūs ir radījis Mīlestībā un sev līdzīgu, cilvēks rada bērnu sev līdzīgu. Labākais veids kā strādāt pie šī uzdevuma ir dāvāt mīlestību, prieku, mākslu citiem un saņemt mīlestību, prieku, mākslu no citiem. Būt gan aktierim, gan skatītājam. Radīt pašam un kopā ar citiem. Dāvināt un pieņemt mīlestības dāvanas. Tas ir ceļš kā kļūt par Mīlestības un prieku nesēju, radītāju, būt Bērnam. Sliktākais veids – būt neradošam, bēdīgam un neļaut citiem sevi mīlēt. Tas noved pie tā, ka nav bērnu, nav mīlestības, nav prieka un smieklu, viss kļūst melns. Pirmā Patiesības puse ir mīlēt, otrā – tikt mīlētam.


Sestā Patiesība. Dzīve ir kalpošana. Es esmu vajadzīgs citiem, citi ir vajadzīgi man. Es kalpoju Dievam, viņš kalpo man. Es strādāju citu labā, citi strādā manā labā. Es lūdzu par citiem un piedodu tiem, citi lūdz par mani un piedod man. Es lūdzu Dievu, viņš lūdz mani, es piedodu viņam, un viņš piedod man. Labākais veids kā strādāt pie šī uzdevuma, ir kalpot sev un citiem, būt veselam un dziedināt citus. Dziedināt citus un ļaut citiem palīdzēt man. Tas noved pie tikumības, bites čakluma, Dieva un cilvēku palīdzības, brīnumiem, veselības un dvēseles vienotības ar Kosmosu. Sliktākais veids ir nestrādāt, justies vainīgam, nerūpēties par veselību, citiem cilvēkiem, pieņemt citu palīdzību un darbu ar vainas un pamestības sajūtu, vientulību, slimībām. Pirmā Patiesības puse ir darbs citu labā, konkrēti – pienākumi, otrā – citu darbs jūsu labā, lūgšanas.


Katram cilvēkam ir citi uzdevumi katrā konkrētā dzīvē. To virknējums un izpausmes veidi ir bezgalīgi dažādi, pēc cēloņu un seku loģikas. Individuālajā horoskopā tas viss parādās pilnīgi skaidri. Ja kāda no dzīves sfērām (Patiesībām) ir vairāk akcentēta horoskopā, tas nozīmē, ka šajā sfērā cilvēkam būs vairāk darba. Kvalitatīvi arī mēs atšķiramies pēc iepriekšējas sagatavotība, ienākam šajā dzīvē ar atšķirīgu bagāžu. Vienam nākas noteiktu Patiesību apgūt ar grūtu un ilgu darbu, citam – tā nāks vieglāk. Tāda ir dzīve.


Andris Račs, astrologer.lv


7.06.2005

Komentāri:

 Guntis Str. 05:33:34 20.07.2011
85.115.122.40

Sahaja-Yoga NEWS.

Guru Puja 2008 (russian dubbing)

http://vimeo.com/25123142

Slavenā Shri Mataji lekcija 2008 gadā – Guru Pudža – kuru var uztvert par sahadža jogas manifestu, aicinājumu visiem tajā iesaistītajiem , - kā arī tā saucamajos “2005 gada notikumos” nominālo organizātorisko varu sagrābušo – faktiska neitralizācija – dodot jebkuram sahadža jogam brīvas tiesības kļūt par guru un darboties pēc savas iniciatīvas – nevienam neatskaitoties par padarīto un par metodēm – kā tas tiek darīts.

Video ir tulkots krievu valodā, tulkojums kā WORD doc pieejams arī šeit: http://sahajayogapro.weebly.com/doc.html

Raksts par sektantismu Latvijas sahadža jogā:

http://sahaja-yoga.blogs.lv/2011/06/26/sahadza-joga-un-sektantisms/

Aktuālākie 2 jaunumi sahadža jogā kopš 2005.gada, kad šeit beidzu diskutēt.

1)Cīņa ar sektantismu un varas nelikumīgu sagrābšanu - pēc Shri Mataji (viņa mirusi 2011.gada 23.februārī) faktiski indēšanas ar stipru psihotropas iedarbības preparātu risperidonu.

2)SY Guru Pudža - 2008

3)Latvijā oficiālā 'sahadža jogas organizācija' faktiski ir mirusi, to pie dzīvības uztur daži cilvēki, ieskaitot pašieceltos vadoņus.

Tādi īsumā jaunumi - priekš publikas, kura varbūt patstāvīgi neseko visiem notikumiem ap šo jogas mācību.

 Eze 12:33:03 11.07.2011
217.199.114.64

Nesen saskāros ar vārda sahadža tulkojumu - viegls. Vieglā joga.

Šķiet normāls vispārīgs termins.

Bet 'vieglā pašrealizācija' gan man asociējas ar ļoti unikālu tēlu :)))

 Girts, Guntim Str 10:52:45 08.07.2011
87.110.188.219

Par kādu krīzi Tu, Gunti, runā, ja pēc tās kādam jābūt beigtam?? Nebiju līdz šim tādu piegājienu nekur sastapis.

Attiecībā uz skarbo retoriku - viss jau tāpat ir acīmredzams. Tavā gadījumā 'pašrealizācija' izriet no šī jēdziena pirmās daļas 'paš', jo Tev viss ir jādara pašam - i sava aste jāceļ (gluži kā suņam!), i sava krāniņa garums jādemonstrē. To visu pašam darot, Tu laikam arī savā priekšā paš-realizējies.

 Guntis Str. 03:06:20 03.07.2011
85.115.122.40

PS izskatās, ka te daļa laikā iestrēguši - 5 gadus vismaz atpalikuši no dzīves, no laika tecējuma. Tagad jau citas problēmas mani personīgi uztrauca, ne vairs tās, kuras bija 5-10 gadus atpakaļ, jau sen daudz kas mainijies i Latvijā ir citur pasaulē ;)

Krīze cilvēkiem iegrozījusi drusku saprātu smadzenēs. Nāk tikai par labu Latvijai, Latviju sagaida gaiša un saulaina nākotne - pēc speciālistu domām.

 Guntis Str. 03:01:14 03.07.2011
85.115.122.40

Bezmaksas...DDD

Internetā jau vairākās vietās saiti - kuros aprakstīts Pašrealizācijas Protokols, ir pat Video - kuros cilvēks TV dod pašrealizāciju 10 sekundēs.

Saīsinātais Pašrealizācijas Protokols - var skaitīt pret Shri Mataji FOTO, ja foto nav pieejams - var iztēloties viņu kā indiešu sievieti.

***********************************************

Pašrealizācijas Protokols. Tā vienkāršots variants1)kreisā roka pret foto, labā uz sirds, 3 reizes sakām:Shri Mataji, es esmu Gars.2)labā roka uz kakla kreisā pusē, galva drusku pa labi, 3 reizesSakām: Shri Mataji, es esmu Tīrs un Nevainīgs. 3)Labā roka piespiesta pierei, galva drusku uz leju, 3 reizes sakām: Shri Mataji, es visiem visu piedodu. 4)Labai rokai izplešam pirkstus, plaukstas iekšpusi piespiežam galvai augšā, priekšējā daļā, kur maziem bērniem avotiņš. 7 reizes masējam galvu pa pulksteņrādītāja virzienu un lūdzam: Shri Mataji, dod lūdzu man Pašrealizāciju. Pēc tam noliekam abas rokas uz ceļgaliem , ar plaukstām uz augšu, vērojam Shri Mataji foto dažas minūtes. Ja ir sajūtas uz rokām,virs galvas (karstums, vēsums) mēs saņēmām Pašrealizāciju.

2.solis ir - pamēģināt ikdienas meditāciju - pēc sahadža jogas metodikas, vismaz 1x dienā 10 min pietiks

var palaist Google: sahadza un atradīs daudzus manis veidotos saitus, video ;) Ir video - visa Latvijas Sahadža-Jogas Vēsture - pieejama, patlaban aptuveni 10 filmas (pusotra stunda) no 30 video kasetēm, 2005-2010 gads

 M, Gunti 14:52:02 02.07.2011
213.102.159.142

cik maksā pašrealizācijas iegūšana?

 Guntis Str. 05:09:57 01.07.2011
85.115.122.40

Čau Ģirts, Tu vēl dzīvs ? Krīze nav Tevi skārusi ? Skatos - skarbā retorika, ka 'pašrealizācija' neeksistē - mazinājusies...DDD

 Girts Guntim 08:53:08 07.06.2011
87.110.188.219

Nu, jā ...

Krāniņa garumu var ar demonstratīviem akcentiem mēģināt palielināt dažādos veidos. Veidi atkarīgi no materiālās varēšanas un [iedomātās]piederības kādai kliķei.

:))))))))))))))))))

 Guntis Strautnieks 01:37:06 06.06.2011
85.115.122.40

Vai kāds varēja iedomāties, ka nu jau uz 2011.gadu esmu iedevis Pašrealizāciju sahadža jogā individuāli 208 cilvēkiem (kolektīvi - novadot programmas, kurās mani aicināja - vēl aptuveni 100 cilvēkiem) un ja rēķina Latvijas 'oficiālās sahadža jogas organizācijas' darbību, tad Pašrealizācija Latvijā ir vairāk kā 2000 cilvēkiem, sahadža jogas kursi notiek Rīgā, Liepājā un Daugavpilī, sahadža jogas mūzikas grupu koncerti notikuši arī Cēsīs, Jelgavā, Ventspilī, Rēzeknē.

Nesen uzstājos LU, Ditta Rietuma politiskas organizācijas pasākumā, ar lekciju par jogu.

 relikts, relict@808.lv 23:04:56 26.02.2006 
sveetais gars ir it visaa,kameer juus par to runaasiet un domaasiet ka kaut ko kas ir un kas nav,tikmeer paliksiet savaa domeenu valstiibaa nevis skatiisiet pasauli un sevi dveeeseles skaidriibaa un Dieva iekljautiibaa.

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 12:37:29 23.06.2005 
Chau.
Kajkits balts kakjits balts Melns ar rozaa kjepinjaam Mana milja meitene speeleejas ar taam :)Guntis Ligo Ligo !

 Aivars, Gugam ,ģirtam 22:46:00 14.06.2005 
Es arī dodu žetonu par gugas komentāru.
Bet ir arī tādi cilvēki,kuri tiešām droši bļauj par Dieva lielajiem darbiem.Parasti tie ir Dieva izdziedinātie.Zinu vienu mūziķi,kuram jau bija atvēries kaps,kristieši par viņu lūdza,viņš pieņēma Jēzu par savu glābēju,un Dievs viņu dziedināja.īstenībā arī es esmu Divreiz dziedināts.Pirmajā reizē no alkohola.Tagad nesen no nedziedināmas mugurkaula traumas.Tāpēc jau es varu droši teikt:Dievs ir varens!Viņš mani ir izglābis.man īstenībā katru mēnesi notiek kādas Dieva pārsteidzošas lietas.Vai mums jāpriecājas tikai par hokeju?Atceros Brazīlijas uzvaru.Vārtsargs viņiem ir ticīgais.Kaut pasaule par labāko atzīst puslatvieti Kanu,tad toreiz brazīlijas vātrsargs vienkārši bija ģeniāls.Pēc brazīlijas uzvaras viņš uzvilka citu kreklu ar uzrakstu - ,,Jēzu Tu,,
Tas nozīmē - nevis šis vārtsargs ir uzvarējis ,bet Jēzus.To redzēja visa pasaule.Un es biju bezgala lepns.
Ko tad iznāk tā ,ka LNT un TV3 visulaiku to vien dara ,kā simboliski slavē sātanu un viņa darbus.Tad nu tas gan ir pieņemami.Bet ja es slavēju publiski savu Radītāju?-tad nu gan lielais fui.
Kā citi domā.
Tad man seko jums viens jautājums.Kā tad ar tiem ,kurus Jēzus dziedināja?Viņi visi pēc dziedināšanas gāja jautri un slavēja Dieva lielos darbus.Tieši vasarassvētku dienā,saņemdami Svēto Garu visas tautības kas tur atradās runāja mēlēs un slavēja Dievu.
Lūdzu ,idejas par šo...
Man, taisnību sakot ,netraucē jā kāds skaļi slavē Dievu.Kādreiz tā bij norma.Tagad vecajās konfesijās cilvēki sēž un nesaprot;raudāt,vai smieties?
Nu bet harizmāti atkal laiž mazliet par traku.Bet uzskatu ,ka labāk tā ,nekā gulēt baznīcā.

 Girts, Gugam,  16:25:02 14.06.2005 
Žetons par pēdējo komentāru!

 guga, Aivaram 16:18:18 14.06.2005 
Un piedevaam pie visa veel tiiriiba nav jau nu pavisam meraama peec taa vai Tu esi juuds, kristietis, hindu vai islamticiigais...

 guga, Aivaram 16:14:37 14.06.2005 
Tomeer ir daudzi nesaliidzinaami tiiraaki kaa mees ar Tevi - kaadreiz nav slikti to njemt veeraa, taapat kaa to, ka tiiriiba nerodas no deklaraacijaam - tjipa 'es miilu Dievu', pat cilveeciskajaa pasaulee miilestiiba neraksturojaas ar to, cik biezhi kaads un vai vispaar kaadam citam to atkaarto, veel mazaak ar to, ka kaads tagad ietu skraidiit apkaart kliegdams pimeeram 'es miilu Peeteri vai Ievu':))), un Ievai un Peeterim tagad buutu no taa tam jaanotic...:)))

 Aivars,  15:10:08 14.06.2005 
Piekrītu,bet ir varianti.Tikai ir viens bet!TĪrs uz šīs pasaules nav neviens.Vienkārši tas nav iespējams.
Šīs pasaules ragainis ir cik necik katrā iekšā.

 guga, Aivaram 14:04:35 14.06.2005 
Ja shie muusdienu kristieshi kopj gariigu tiiriibu - un godiigi ciinaas ar savaam vaajiibaam, ne meklee vaajiibas citos, tad viss kaartiibaa ar vinjiem. Man nav nekaadu iebildumu, Aivar:)))

Attieciibaa uz dziedinaashanaam utml. - ir teikts, ka ja cilveeks buus gariigi tiirs, vinjam buus visi psihiskie speeki - arii dziedinaashanas (vispaar saka, ka celibaata ieveeroshana dod dziedinaashanas speeku tiiri dabiski - protams, runa iet par iistu celibaatu, nevis par formaalu muuka kaartas pienjemshanu, peec tam turpinot nokaartot savas dabiskaas vajadziibas visdazhaadaakajaas formaas). Savukaart par izdziedinaatajiem vienmeer jaaskataas, kas peec tam notiek ar vinjiem - peec kaada laika, jo dziedinaat var arii ar netiiru speeku, ko dabuu uz emocionaala paceeluma vilnja vai kaa citaadi to koncentreejot. Tas nav lai kaut ko kritizeetu, tas ir tikai aicinot buut piesardziigiem ar verteejumiem.

 Guga, Laurai 13:45:51 14.06.2005 
Manupraat, principaa vairumu lietu var izrunaat arii virtuaali. Bet, ja man prasa, es parasti saku, ko domaaju, arii klaatienee;)))...

 Aivars, Gugam 13:15:27 14.06.2005 
Mūsdienu kristieši principā jau ir kā apustuļi.Notiek tūkstošu dziedināšanas,kropļi ceļās un iet,pilnīgi bezcerīgu cilvēku dzīve vienā sekundē izmainās no Dieva Svētā gara pieskāriena.Ja Tu esi gudrs(es to tā uzskatu),tad Tev obligāti ir jāvāc arī šī informācija.Tās ļoti daudz ir visu konfesiju žurnālā ,,Tikšanās,,.It sevišķi ,kur ir sadaļa liecības.Es daudz apgrozos arī ar tiem misionāriem ,kuri brauc pa pasauli.Āfrikā notiek precīzi tas pats ,kas apustuļu laikos.
Bībelē tā arī ir teikts,ka laiku beigās Dieva Svētais Gars izliesies ar vēl lielāku spēku kā apustuļu laikos,jo situācija pašā zemes noslēgumā būs traģiskāka.Kristieši tiks vajāti,viņiem nebūs zāļu ,,un viņi tiks paēdi nāti un dziedināti pret visām slimībām,,ātomkara radītās slimības ieskaitot.
Mēs arī pazīstamie kristieši krīzes gadījumos sazvanāmies ,un,teiksim ,vakarā desmitos visi lūdzam par kā du nedziedināmu lietu ,un tas cilvēks tiek dziedināts,vai arī nokārtota kāda bezizejas situācija.
Kā to saprast?Šajā laikā kad normālas cilvēciskās vērtības nomainītas ar naudas un miesas kulltu,Dievs liek pretī ticīgajiem savu palīdzību ar Viņa varenajiem ieročiem,un ja kas notiks ne pēc viņa plāna,tad to valsti Viņš iznīcinās.
Man ir pamatotas bažas par Krievijas un Amerikas likteni.
Viņš ir pateicis ,ka laiku beigās liks cilvēkiem domāt par Viņa varenību caur dabas kataklizmām.Būtībā mēs esam nolemti.Šī gada dabas kataklizmas Latvijā parāda ,ka var iziet no kontroles infrastruktūra.Dievs arī šajā gadījumā ir teicis ka var arī ar attiecīgo reģionu nekas nebūt.Vecajā derībā ir daudz vietu,kur Dievs tā arī pasaka:pagrieziet savas sejas pret Mani un jūs uzreiz saņemsiet sauli,lietu,ko vien vēlaties.Un notika.Tāpat ar mums latviešiem.Mums būs dārgi jāmaksā par bezdievību.Visai tautai.Tikai tāpēc ,ka daži cilvēki valsti ved bezdievības statusā.

 Laura, Gugam 12:44:07 14.06.2005 
Vai Tu savas domas izklāsti tikai virtuālā veidā vai esi kaut kur sastopams arī klātienē?

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 11:10:35 14.06.2005 
Aivaram. Tev taisniba - pietiek ar vienu patiesi svetu cilveku - lai izmainitos uz labo pusi visa apkartne. To visu parveido Sahadza-Jogi ! Latvijaa jau ir jutamas shis pozitivas parmainjas.

 guga, P.S. 2 Aivaram 23:57:55 13.06.2005 
Bet par to, ka sabiedriiba nevar ilgstoshi dziivot bez religjijas, es Tev piekriitu, un ka tas ir jau radiijis kriizi sabiedriibaa un radiis veel dziljaaku naakotnee, arii. Tikai man ir mazliet cits priekshstats par sho robezhu starp labu un ljaunu, kas iet cauri visai sabiedriibai. Manupraat taa nebuut neiet pa robezhu kristietiiba - citas religjijas, un nekad nav gaajusi pa sho robezhu - taa iet cauri ikvienai ljauzhu kopai, un cilveeku piederiiba vinai vai otrai pusei ir viegli atpaziistama peec taa cik cilveeks ir empaatisks, cik vinjam laba sirds - kaa arii pirms vairaak kaa 1000 gadiem bija bildis tas budistu sveetais. Un ne arii astrologjijas atziishanaa vai neatziishanaa ir shii robezha. Egoisms, mantas kaare, visu veidu baudas kaare, arii savu uzskatu egoisms, nespeeja paskatiities uz pasauli ar cita cilveeka skatu, un ne tikai cilveeka, vispaar citas dziivas buutnes skatu - pa sho liiniju iet shii robezha. Un atvaino, es varbuut ieprieksheejos komentos biju paaraak ass. Vienkaarshi uzskaitos, ka Tu te saki lai es tagad domaaju, ko nu man teikt, ko neteikt, lai tikai nekaitinaatu Tevi:))).

 guga, P. S. 23:04:05 13.06.2005 
Un visamizantaakais ir tas, ka tas, ko Tu sauc par citaam maaciibaam, nemaz neciinaas ne ar Tevi, ne ar kristietiibu (ja neskaita varbuut vieniigi islama fanaatikjus). Vieniigie, kas ciinaas, esat juus. Ja bez ciinjas nevari iztikt, nu tachu ciinies uz veseliibaam:)))...

 guga, Aivaram 23:00:29 13.06.2005 
Es iipashi nevienam par Tevi nerakstu. Es tikai cilveekam paskaidroju vismaz religjiju veesturee labi zinaamas lietas. Tas, ko domaa Tu un lielaakaa dalja citu manupraat tikai formaalu (kas taadi ir peec burta un ne peec gara), bet Tavupraat vieniigo iisto kristieshu, mums abiem ir labi zinaami, man personiigi jau vismaz 30 gadus (cik Tu esi ilgi ar tiem paziistams, nezinu, bet skaidrs, ka ir jau kaads briitinjsh) un pashi par sevi ir tapushi jau 200 - 300 gadus peec Kristus dzimshanas - kad saaka formeeties reglamenteeta kristiigaa bazniica. Argumenti, ko visbiezhaak lietoju es, savukaart ir jau pat daudzu tuukstoshu gadu veci - veel ilgi pirms kristietiibas dzimshanas tie jau bija aktuaali pasaulee, jo religjiskais fanaatisms arii ir pastaaveejis vienmeer - ne jau tikai kristiigajaa vai islama kultuuraa.

Taa ka es pilniigi nesaprotu, kas mums buutu ko diskuteet un katraa zinjaa man absoluuti nav vajadziigs nekaads konflikts ar Tevi, ja par konfliktu neuzskata atklaatu savu uzskatu paushanu, ko Tu spriezhot peec Tava komenta pie cita raksta, uzskati par noziegumu.

 Aivars, gugam 20:39:48 13.06.2005 
Es visus Tavus vārdus atceros,bet pamēģini atcerēties arī manis pausto,kad kādam raksti par Aivaru.Man nepatīk ,ka manu teikto pārgroza.šajā gadījumā nebij taktiski no Tavas puses Ģirtam teikt,ka Aivars tikai kā vienīgo piecelto min Jēzu Kristu.
Es tiešām Tevi ļoti augstu vērtēju kā zinošu cilvēku.Bet ir lietas,kur kristieši uz kompromisu nekad neies - tās ir melīgas,vai nezinošas neprecizitātes,kas saistītas ar svētajiem rakstiem.Būtībā viss ,ko es te rakstu varētu būt pausts arī no kāda cita kristieša,un viņš rakstītu tāpat kā es.
Tev ir jāsaprot viens,ka kristiešu cīņa pret citām mācībām nav vienlīdzīga mūsdienu pasaulē.Jēzus tā arī teica:ļaunums vairosies,būs daudz maldu mācību.Šajā ļaunajā sabiedrībā pietiek pat ar vienu cilvēku,kuru izglābis Dievs,ka jau tajā vidē,kur viņš dzīvo varētu daudzas lietas iet uz labo pusi.Ši sabiedrība bez Dieva strauji iet uz pašiznīcību.Mūsu karoga himna ,,Dievs svētī Latviju,, ir kļuvusi par grīdas lupatu.Vari būt drošš ,ka nav uz pasaules dievu ,kā Viens Vienīgs.Un kāds Viņš ir ,un ko Viņš pavēl mums ,un kas ar mums notiks, -to Viņš caur praviešiem ir pateicis Svētajos rakstos.Tāpēc jau tie ir svēti,ka tur ir Dievs pats.
Lai nenotiktu asumi,es lūdzu nerakstīt to,kas man nav pieņemams.Tu ļoti labi zini ar ko man var ,,iekost,,
Lai Dievs Tevi svētī un apgaismo!

 Guga, Guntim 20:35:56 13.06.2005 
Jaa, Gunti! Klimata izmainjas tuvaakajaas desmitgadees vareetu turpinaaties. Tas, ka vinjas principaa notiek, to jau mees visi redzam vismaz saakot no 70-to gadu beigaam jau. Taa tas ir un tur neko nevar dariit, jo nav paredzams, ka vienaa dienaa vai kaut vai dazhos gados vairums cilveeces peekshnji kljuus praatiigi un beigs cuukoties attieciibaa pet dabu - saakot no katra viena un beidzot ar lielajiem globaalajiem ruupnieciskajiem konsorcijiem un lielvalstiim.

Totaalaas apgaismiibas un paradiizes uz zemes jau tuvaakajaa laikaa teoriju biidiitaajiem laikam tomeer nebuus taisniiba tieshi taapat kaa arii globaalo katastrofu sludinaatajiem jau shajaa vai naakoshajaa gadaa arii diezvai.

Tomeer kopumaa pamazaam situaacija paliks arvien sarezhgjiitaka no vienas puses, no otras puses tieshi taapat arii piespiezhot vismaz daljai cilveeku saakt domaat vairaak.

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 10:38:10 13.06.2005 
Kamer mes te diskutejam - pasaule notiek lielas parmainjas.
http://www.apollo.lv/portal/articles/49547

 Girts,  09:45:19 13.06.2005 
Jā, mēs jau te na vtoroj krug posļi.
Jāmet miers. Paldies, bija interesanti!

Veiksmīgu nedēļu visiem!

 guga, Aivaram 01:02:10 13.06.2005 
Es jau Tev visu esmu pateicis, un man liekas Tu man arii - diezvai ir veerts runaat to pashu pa tresham un ceturtam laagam. Taa ka man liekas buutu praatiigi beigt sho iecikloshanos.

Es tikai Gjirtam izstaastu elementaarus religjiju veestures faktus, ko vinjsh nav lasiijis, bet vinjsh jau arii pats var izlasiit un gan jau arii izlasiis:)))...

 Aivars, Gugam 23:16:49 12.06.2005 
Ja tu gribi sacensties ar mani gudrībā,nu tad žēl,tev nekas nesanāks,jo gudrības sākums ir Dievs bijāšana.
Daudz jau nevajag,lai sāktu melot,tāpat kā Strautnieks.
Piem.Enohs neko nedemonstrēja,bet Dievs viņu paņēma pie sevis.Jo viņš bija Dieva vīrs atšķirībā no Tevis.Tā ir liela starpība par sapratni,kas nāk no Gudrības.Es neesmu teicis,ka Jēzus vienīgais.Sen jau šajā lapā es stāstīju, kā par Enohu,tā par svētajiem,tajā laikā ,kad Jēzus tika nogalināts,arī dažus Dievs piecēla.Viņi vispirms parādījās tuviniekiem ,un tad tikai tika uzcelti citā dimensijā.
Ko tas nozīmē?Tas nozīmē to,ka vēsts par miesas augšāmcelšanos ir patiesa.
Nav nevienam noslēpums,ka arī sātana kalpi ir mēģinājuši vienmēr manipulēt ar augšāmcelšanas izrādīšanu.Protams,tās kļūst leģendas.Mūsdienās tāds ir Grabovojs.Viņam jau ir savi raksti un sava teorija par ,,mūžīgo dzīvi un dieva valsti,,
Tātad man uzreiz būs šīm muļķībām jātic?Ja tas neatbilst svētajiem rakstiem,tad tā ir manipulācija.Pretējā gadījumā Dievs nav Dievs,bet dievs.
Ir jābūt sapratnei par sātana lomu katrā tautā.Visur,visās reliģijās viņš ir līdis iekšā un visu sačakarējis.Sātans ir smalks meistars.Viņš tikai nedaudz izmaina Dieva patiesību,ka tu pat nenojaut ,ka tie jau ir meli.Un tauta grimst bezadbildīgas mācības dēļ. Tagad Latvija grimst ļoti strauji purvā .Un garīgie līderi klusē,ka mūsu dzīvesziņu un pat kristietību sačakarē sātans.
Es par austrumu gudrajiem pat nevēlos sākt diskusiju.Tikai iesaku vienu.Netici visām leģendām un dievībām.Tām tautām arī pietiekoši dauz grobovoju ir bijuši.Kur viņas tagad ir nonākušas?
Tu domā sātans pie budistiem nestrādā?Ai kā.Es varētu sarakstīt veselu grāmatu no savas personīgās pieredzes.
Un par pirmkristiešiem Tev nav poņas vispār.Es jau Tev reiz teicu,ja pats neatdosi savu sirdi Dievam,-Tev nebūs tās gudrības.Vienkārši tas nav iespējams.Jo Dievs seko līdz arī Tavai sirdij.Paņem Viņa gudrību.Viņš to visiem dāvina par brīvu.Tev nav jāpērk horoskopi par Tavu verdzību sātanam ikdienā.Un kad Viņš Tevi pamodinās,tad varēsi teikt:nee,es gribu pie leģendām.Dievs Tev tad pateiks:Es biju tava leģenda,bet tu Manu gudrību biji nomanījis ar savējo.Palasi Jāņa atklāsmes beigas.Nu vismaz padomā,kas var notikt ar Tevi.Es reiz izdarīju nopietnus secinājumus un sapratu ,ka apmelot Dieva vārdu ir smags grēks.
Tur ir Dieva vārds , ne mans.Tas ir evanģēlijs visām tautām.

 Aivars, Ģirtam 22:29:56 12.06.2005 
To ko Tu esi uzrakstījis - tās arī ir manas domas.Tu runā pareiz.
Bet ja Tu saki ,ka par Jēzu rakstu auzas,tad piedod,miljoni kristiešu arī ir auzās.Šīs te patiesības ko paužu nav tā smagākā barība priekš ierindas kristieša.Kristiešu starpā ir daudz smalkākas sarunas,kurās ieklausoties,liktos ,ka vispār veči murgo.Bet tā nav.Mēs esam brāļi Jēzū un šo noslēpumu zinam tikai mēs.Tā ir Dieva milzīgā mīlestība,ko cilvēka prāts nespēj saprast,ja viņš savu dzīvi nav atdevis Jēzum.
Tikai piepildās Jēzus raksti,nevis leģendas;ļaunums vairosies,daudzi runās Manā vārdā,ja iespējams pievils pat izredzētos.Var jau nepieņemt šīs lietas,bet es tās pieņēmu un tāpēc jau esmu gabalā.Iesaku Tev arī.Gribi kritizēt ?- labi,bet iesaku paurķēties,palasīt,sapazīties ar kādu.Es vienmēr esmu centies saprast šos kreizī večus.
tici man :es cienu citu tautu kultūras un viņu dievības,bet man ir arī tiesības analizēt un publiski paust,kur es saskatu neatbilstību ar kristietību.Man nav problēmu.Tiklīdz es šajā forumā parādos - tā suņi momentā izlien no būdas un sāk riet.Viņi paši nespēj formulēt kaut kādas garīgas vērtības.Rīkojas tikai ar acu patiesībām,ko redz ne ar sirdi un personīgo pieredzi..Neesmu vienaldzīgs,kas ar Latviju notiek.
Tāpēc iesaistos šajās diskusijās.Man te nav pārsvara.Lai jau rej,gan jau kādreiz smilkstēs.Jo Dievs mūs visus mīl vienādi ,it sevišķi tos ,kuri dara muļķības.Viņš tādos brīžos raud.

 guga, Girtam 13:06:52 12.06.2005 
Nedaudz Tev pastaastiishu faktus no citu religjiju veestures. Redzi, Aivars domaa, ka visas pasaules religjiju veesturee Jeezus ir vieniigais, kas nodemonstreejis, ka cilveekam ir iespeejams arii kaut kaads cits gals nevis parastaa kjermenja sadaliishanaas peec naaves. Patiesiibaa taa nav. Visu religjiju veesture paziist sho legjendu par iespeeju cilveecisko kjermeni paarveerst kaut kaadaa citaa kvalitaatee aizieshanas briidii. Veel vairaak, visu lielo religjijju veesturee ir lieciibas par diezgan lielu skaitu cilveeku ar ko ir noticis kaut kas tamliidziigs.

Dienvidindijas tamilu tradiicijaa (taa ir tradiicija, kura ir vismaz 5000 gadu veca - vecaaka par Veedisko tradiiciju, attiecinaama veel uz Mohendzhodaro kultuuru) ir runa par veselu rindu sveeto, kuri kljuvushi nemirstiigi veel dziivi buudami un paarveertushi savu fizisko kjermeni pilniigi citaa gaismas kvalitaatee. Arii klasiskajaa hinduismaa iet runa par taadiem cilveekiem - piemeeram, kad vienlaiciigi gan indusu, gan musulmanju sveetais Kabiirs nomira, indusi un musulmanji - vinja sekotaaji - saaka pleesties savaa starpaa peec kuras religjijas tradiicijaam apglabaat vinja kjermeni, bet kad pleeshoties vinji noraava paarklaaju ar ko bija apklaats mirushaa Kabiira kjermenis, ta vietaa ieraudziija tikai milziigu kaudzi ziedu. Shos ziedus sadaliija uz puseem, pusi apglabaaja peec indusu, pusi peec musulmanju tradiicijas. Tiek uzskatiits, ka Badarinarajana Himalaju kalnu masiiva rajonaa joprojaam meditaacijaa iegrimushi paargaajushi citaa, nemirstiigaa kvalitaatee uzturas shaadi sveetie lielaa skaitaa.

Daosiem ir runa par rindu nemirstiigo un visa daoisma pamatprakse - taa saucamaa ieksheejaa alkjiimija - ir veersta tikai uz sho sasniegumu. Arii Laoczi tiek uzskatiits par vienu no vinjiem.

Tibetas budisms apraksta veselu rindu veidu kaa cilveeks var sasniegt nemirstiibu. Par augstaako sasniegumu tiek uzskatiits veids, kad cilveeka kjermenis vai nu naaves briidii, vai visizcilakajos gadiijumos pat veel dziivam esot tiek transformeets gaismaa, kas ir arii viena no Apzinjas kvalitaateem. Saskanjaa ar tradiiciju virkne no lielajiem Tibetas budisma gariigajiem skolotaajiem ir nodemonstreejushi sho sasniegumu neskaitaamu ljauzhu masu acu priekshaa. Veel vairaak, ir lieciibas par dazhu no alaam bargai sodiishanai un peec tam nogalinaashanai izvilktu tibetieshu sveeto pazushanai peec naaves no kjiinieshu ieslodziijuma vietaam veel peec kjiinieshu okupaacijas - klaat neesmu staaveejis, nezinu, bet tibetieshi ir par to paarliecinaati.

Islamaa iet runa par nemirstiigo Hizru, visu musulmanju mistikju vadoni. Reizeem vinju identificee ar Eliju. Nu ja un juudaismaa saskanjaa ar Veco Deriibu vismaz Enohs un Elija ir demonstreejushi kaut kaadu neparastu aizieshanas veidu - saskanjaa ar sho tekstu lieciibaam.
Vieniigais, ko var teikt, ka Vidusjuuras regjionaa shii maaciiba tieshaam nebija paziistama aarpus juudaisma. Tas bija galvenais konflikts ka reize starp agriino kristiaanismu un neoplatonismu, visaadi citaadi visai liidziigaam gariigaam maaciibaam. Neoplatonikji uzskatiija, ka iespeejama tikai gariiga nemirstiiba, ko starp agriinie kristieshi maaciija ka iespeejama visa cilveeka apgaismoshanaas - fotismos griekjiski. Tachu visaas citaas lielajaas religjijaas shii maaciiba pastaav ljoti liidziigaa veidaa.
Jaa zoroastrismaa arii pastaav...

 Girts, Aivaram,  10:54:24 12.06.2005 
Nu gan, piedod, man liekas, ka Tu brauc auzās!
Jēzus daudz runā līdzībās. Faktiski Viņš gandrīz tikai runā līdzībās. Bībele ir pilna ar dažādām alegorijām, zem kurām slēpjas ļoti dziļš vēstījums.
Tēze par mūžīgo dzīvošanu arī ir alegorija. Tu vari neticēt inkarnācijām (kā jau reiz rakstīju - ticēt vai neticēt. tas tāpat nenozīmē 'zināt' un tāpēc ir relatīvi nesvarīgi), taču Tu nevari neredzēt ciklu eksistenci šeit, uz zemes. Tavu ieelpu nomaina izelpa. Okeānā paisumam seko bēgums. Dienu nomaina nakts, vasaru ziema. Cikls seko ciklam. Un cilvēka ķermenis tam pakļaujas. Tas piedzimst un tas nomirst. Paliek Gars, taču patreiz lielākā daļa no mums tam vienkārši tic, jo nav bijusi iespēja to PIEREDZEET!

Es mūžīgo dzīvošanu saprotu kā skaidru apzināšanos, ka nāves kā tādas jau nav. Ka laika kā tāda arī nav - ir tikai mūžīgs šeit un tagad, ir mūžīga ciklu maiņa - Dieva rotaļa. Līdz ar to, dzīve - tas ir patiess prieks! Nepatīkamās dzīves situācijas nav nekas vairāk kā ātri paslīdošas ainavas pa braucošas mašīnas logu - nafig par kaut ko ciest un pārdzīvot! Dzīvo, elpo ar pilnu krūti, un priecājies par šo Dieva radīto brīnumu - dzīvi un dzīvību!

Aivar, sorry, palikšu pie uzskata, ka arī Tu esi nedaudz ieciklējies uz konservbundžu, nesaskatot pašus tefteļus.

Atzīšos gan, ka tas, ka es te reizēm gudri muldu, nenozīmē, ka pats esmu dikti prodvinutijs. Es patiešām zinu, ka zinu gaužām maz. Esmu apjautis kādas nebūt kopsakarības, taču palicis visīstākais diletants!

 Aleksandrs - Gugam,  09:58:52 12.06.2005 
Kāpāc gan ne, ja tā ir patiesība? Patiesbu taču var mazliet pareklamēt :)

 Aivars,  06:33:48 12.06.2005 
Kāpēc Jēzus Kristus ir DIEVS ,nevis dievs?
Visa vecā derība to vien raksta,ka nāks uz zemes Dievs.To zin pat gani,austrumu gudrie.Vesela tauta tiek perfekti sagatavota lai tas notiktu.Kopš ādama un Ievas ir aprakstīti radniecīgie cilvēki līdz Jēzum.Jāzeps un Marija tiek brīdināti,ka viņu dēls būs Dievs .Roma izdod pavēli tā laika dzimušos apkaut,lai tikai nekas nenotiktu.Bet Dievs ir varens un Viņa nodomu nav iespējams sagrozīt.Jo Viņš ir šīs materiālās pasaules vienīgais pārspēks.Viņš var iejaukties jebkurā notikumā un griest to uz labu.
Jēzus neaizgāja pa kalniem kaut kur nomirt,bet piecēlās no nāves,pārbiedēja sargus,kādu laiku uz zemes vēl apciemoja savus draugus un tad visiem redzot pacēlās debesīs.
Visa pasaule zin,ka Jēzus nāks atpakaļ.Jēzus teica,ka daudzi tad manā vārdā runās un mēģinās ieņemt manu vietu,bet Es vīņus izdeldēšu.Bībele ticīgajiem stāsta kāds un kad nāks Jēzus.Neticīgie slēpsies no Viņa varenības,jo Viņš brucinās zemes un debesu pamatus.Ticīgie būs priecīgi,jo Jēzus teica:es nožāvēšu asaras.Un nāves vairs nebūs.
Var jau runāt par visādām inkarnācijām.Jēzus parādīja ,ka tas notiek mazliet savādāk.Cilvēks atdzīvojas kā puķe pavasarī ,un kļūst nemirstīgs.Jēzus to parādīja.Tāpēc jau mēs ticam.Ja '''''''''''''''Jēzus nebūtu piecēlies ,Viņš nebūtu Dievs,bet viltus pravietis.
Es neticu vairs inkarnācijai sen.Es gribu mūžīgo dzīvi tagad te ,un šodien.Un nafig man pārtapt par nēģeri,vai šakāli,bet ja nu tajā laikā nāk Jēzus un es esmu zilonis?A kas notiks ar Aivaru ?

 guga, Aleksandram, Guntim 23:15:09 11.06.2005 
Nu jaa, Sahadzha jogas saits prieksh musulmanjiem. Esat gan juus dikti aktiivi un centiigi visaadu veidu reklaamaa.

 Aleksandrs - Gugam, Girtam,  15:25:17 11.06.2005 
Par islamu un Muhamadu ir interesants saits: http://www.mehdi.ru/islam/index.htm

 Girts, Guntim,  15:13:54 11.06.2005 
OK, bet, piemēram, Paracelzs nebija? A Radoņežas Sergijs?
Nezinu, man liekas jocīga tāda saraksta sastādīšana kā tāda. Edz' šitie ir tie īstie! Īstāki par pārējiem!

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 14:32:43 11.06.2005 
Atskiribaa no Dieva Inkarnacijam - Cilveces Garigie Skolotaji daudz labak saprata cilveku stavokli - jo vinji bija savejie/Bet inkarnacijas parak augstu par materialo cilveku - un Inlarnaciju sludinato cilveki nesaprata un nepienjema, bet - ja ari pienjema,- tad to iztulkoja pa savam pratam, respektivi - izkropljoja visu patieso religiju butibu jau pashos to rashanos pirmssakumos...

 guga, Aivaram 14:17:28 11.06.2005 
Dievs protams ir varens. Neviens jau par to neshaubaas. Un budists par to neshaubaas taapat kaa musulmanis vai hindu. Taapat kaa neviens no vinjiem neshaubaas, ka tas ir viens vieniigs DIEVS, kaut cilveeki tos iegjeerbj dazhaadaa ieteerpaa un izteelojas mazliet dazhaadi.
Savukaart terminologjija un apgalvojumi - tikai tas, ko es saucu par DIEVU ir patiess Dievs, visi citi nav iisti, ir vienkaarshi muljkjiigi, jo visos gadiijumos tachu runa tik un taa iet par vienu vieniigu transcendentaalu cilveeciskajai sapratnei esamiibu, universaalu inteligjenci, kas atrodas aiz shiis pasaules materiaalaas esamiibas un tajaa pashaa laikaa caurstraavo to, nevis par kaadu personu, kas tagad seezh uz maakonja malinjas vai uz altaara un var buut vai nu 'iists' vai neiists. Vienīgais iistais altaaris un iistaa bazniica kaa Kristus arii teica (un kaa teikts arii sheit jau piesauktajaa hindusma pamattekstaa - Bhagavadghiitaa) ir tachu pats cilveeks. Tiesa, ar sho Esamiibu cilveekam var arii buut noteiktas attieciibas - Es un Tu attieciibas, kaa teica Martins Bubers - un tieshi tad iet runa par to, ko vareetu saukt par 'sirds religjiju' tachu prieksh tam pat nevajag neko lasiit patiesiibaa un pavisam taapeec nav vajadziibas formaali noteikti piedereet kaadai ljauzhu kopai, kas saucas kaada bazniica, lai gan piedereeshana tai arii var netrauceet un citos gadiijumos arii netraucee, atsevishkjos gadiijumos pat paliidz, cilveekam buut shajaa noziimee patiesi ticiigam:)))....
To, ka Dievs ir varens cilveekam vajag izjust nevis klaigaat.
No deklareeshanas te nekas nemainaas - cilveeks no taa nepaliek ne ticiigaaks, ne neticiigaaks un vispaar nepaarmainaas kaa cilveeks, bet tas, kas jaapanaak ir taa pati griekju Biibeles metanoija - ko kristieshi nezin kaapeec tulko Biibelee kaa greeku nozheeloshana vai atgrieshanaas no greekiem, bet kas patiesiibaa burtiski noziimee - 'praata paarmainja, praata virziena mainja' - tad cilveeks kljuust speejiigs ieveerot moraales zelta likumu, jo vinjsh taa ieksheeji to izjuut, citu kaa sevi pashu, un citaadi nemaz arii nevar vairs riikoties. Ar formaalu religjiju, vienalga kaadu, un pantu citeeshanu shim staavoklim pasham par sevi mazs sakars, bet visu religjiju pamatteksti to meegjina maaciit taadaa vai citaadaa veidaa.

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 13:54:45 11.06.2005 
Gugam. Man patik Tavs domu gajiens. Girtam - smiekligi uzrakstiji par 'krishnaitiem - jampampinjiem' Mes ari vinjus uzskatam par .... Interesanti - vai Aivars veido pats savu - originalu 'kristieshu sektu' vai ir taa saucamais 'neoharizmatu' parstavis...

 guga, Girtam 13:41:42 11.06.2005 
Es gan negribeetu sevi uzskatiit par kaadu 'sveeto faktu' zinaataaju:)))... Neko nezinu par taadiem. Fakti manupraat var buut vai nu tikai fakti, vai vinju vispaar nav un tas ir tikai cilveeku izdomaajums - un that is. Ar Muhamedu tomeer manupraat ir viss kaartiibaa. Par pretruniigu tiek uzskatiits fakts, ka vinjsh uzsaaka karagaajienus, kas faktiski arii izveidoja Islama pasauli. Tachu vinjam par godu jaasaka, ka taa ir tiesa, ka vinjsh tos uzsaaka aizsargaajot savu kopienu pret vajaashanaam. Islamaa patiesiibaa sveetaa kara jeedziens ir ljoti dzilji izstraadats - resp. kad cilveekam ir tiesiibas njemt rokaa ieroci un ciiniities. Pamataa iet runa tikai par aizsardziibas karu - aizstaaveet savu zemi, tautu un kultuuru, bet arii tad ir teikts, ka ieksheejaa ciinja par gudriibu ir daudz paaraaka. Tieshi taapat kaa japaanju karamaakslas lielaa meistara Mijamuto Musashi 'Piecu aplju metodee'. Cita tauta un mazliet citas tradiicijas, tomeer mekleejumi bija godiigi, ilgstoshi, nesavtiigi un tiiri. Un ja nebuutu islama karagaajienu, tad mums pilniibaa butu zudushi visi antiikaas pasaules gariigie sasniegumi. Rietumu pasaulei tos saglabaaja tikai islama renesanses kultuura, jo pilniigi tumsoniigi fanaatisku kristieshu puulji Eiropaa tos izniicinaaja bez zheelastiibas, liidz peedeejam rokrakstam. Peec tam tas viss naaca peec krusta karu periodaa no islama pasaules atpakalj Rietumu kultuurai, kad jau klosteros bija izveidojusies paarrakstiitaaju un zinaashanu glabaataaju muuku tradiicija.

 Girts, Guntim,  13:38:29 11.06.2005 
A kā Tu to zini?
Kā Tu zini, ka viņi bija 10, bet nevis 9 vai 11? Kuri tad ir tie kritēriji, kas nosaka - re, šitas ir pieskaitāms, a tas tur nav?
Tufta!
(a kur personu telefona numuri - tos tak Tu parasti raksti klāt...)

 Girts, Aivaram,  13:33:24 11.06.2005 
Par Jēzus vienīgumu - nestrīdēšos (galu galā, nafig vajag!), palikšu pie saviem uzskatiem, ka viņš noteikti nebija vienīgais.

Paskaidrošu, kāpēc. Rudītei Raudupei ir lieliska grāmata 'Dievatziņa Vēdās un Dainās', kas pamato latviešu Dainu kopsakarības ar indiešu Vēdām. Pieminu šo faktu, lai vēlreiz uzsvērtu domu - nekoncentrēsimies uz vārdiem (kas, protams, Dainās un Vēdās ir dažādi!), bet uz vēstījumu.

Pirms pāris gadiem man atkārās žoklis, kas atskārtu, ka indiešu 'Bhagavadgītā' sniegtais vēstījums (kuru izlobīt no turienes patiesi nav viegli!) ir identisks gan tām pašām Dainām, gan lielos vilcienos, arī Bībelei.

Ja man jāmin piemērs par vēl kādu Dieva iemiesošanos uz zemes cilvēka veidolā, es noteikti varu minēt Krišnu (lūdzu, nepīt te iekšā tos lēkājošos rozā paltrakos tērptos jampampiņus, kuri visiem uzplijās ar grāmatām!), ko apraksta Bhagavadgīta.

Cita lieta, Krišna ieradās stipri pirms Jēzus un, pilnīgi iespējams, ka Jēzus vēstījuma (kā patreiz pēdējā!) nianses ir kaut kādā veidā aktuālākas cilvēkiem, kam tās sniegtas (respektīvi, mums).

Ar budismu, manuprāt, ir tā, ka tur daudz kas ir pārprasts, pazaudēts no pirmavota un tāpēc šis tas ir salaists auzās. Tas gan ir raksturīgs jebkurai reliģijai (manis jau minētie jampampiņi), arī, Aivar, sorry, kristietībai.

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 13:22:27 11.06.2005 
10 Cilveces Garigie Skolotaji: Abrams, Mozus,Muhameds,Buda,Lao-Czi,Konfucijs,Sokrats,RadzaDzanaka, Sai-Nath...
Jezus Kristus paceela visu Cilveci lidz Agija chakras limenim - kura ir varti uz Debesu Valstibu.

 Girts, Gugam,  13:14:04 11.06.2005 
Atzīšos - neesmu tik liels svēto faktu pazinējs kā Tu vai Aivars. Rakstu, izsakot viedokli, kas balstās uz manām sajūtām un kādu nebūt personisko pieredzi.

Par Muhamedu ir tā - vienreiz lasīju materiālu, kas pilnīgi atbilda manam pasaules uzskatam. Cita starpā tur bija pieminēts Muhameds un aprakstīti it kā maldi par šīs vēsturiskās personas gaišumu, viedumu, sniedzot līdzīgus argumentus (tiesa, ne tik krāsainus!), kā te Aivars. No tā arī viedoklis radās. Te gan ir jautājums, ticēt vai neticēt, jo paši ar Muhamedu tikušies neesam. Taču nedomāju, ka tas ir tik svarīgi. Vismaz man noteikti ne.

Par Zoroastru un Laoczi - šamie bija patiesi viedie, taču nedomāju (atkal - savu sajūtu līmenī!), ka te ir darīšana ar Dieva, dievības iemiesošanos cilvēka veidolā. Viņu gadījumus es redzu kā cilvēka nonākšanu līdz apskaidrības (lasi - dievības!) līmenim (par Laoczi esmu pārliecināts, par Zoroastru zinu mazāk). Tas nav gluži tas pats, kas gadījumā ar Jēzu, tāpēc arī rakstīju, ka tie, manuprāt, nav tie veiksmīgākie piemēri.

 guga, Aivaram 13:03:41 11.06.2005 
Tieshaam nozheelojami cilveeki, kuriem 'viss skaidrs' - vinji liidz ar to nav vairs speejiigi ieveerot moraales likuma otro, ne mazaak svariigo dalju - 'ej un maacies!'...

 guga, P.S.2 13:00:49 11.06.2005 
Lielais musulmanju valdnieks Saladiins, piemeeram, ieveeroja moraales zelta likumu, pretstataa krustneshiem, kas vinjam staaveeja pretii un neieveeroja. Tieshi taapeec Saladiins speeja ar vaajaakiem speekiem pieveikt krustneshus un izsist vinjus no Jeruzalemes. Tieshi taapeec, ka krustneshus graava vinju totaala moraales normu neieveeroshana, ko vinji sistemaatiski neiveerojot pret 'neticiigajiem', beigaas nebija speejiigi ieveerot vairs arii savaa videe.

Savukaart nevienaa lielajaa religjijaa neviens nekad nav pieluudzis nekaadus iedomaatus teelus un izdomaatas dieviibas. Taa ir tikai vienas zinaamas daljas pseidokristiigo tumsoniiba un absoluutaa nezinaashana un neizpratne, kas liek taa iedomaaties.
:)))...

 Aivars, Gugam 12:59:17 11.06.2005 
Gan Tavas domas mainīsies.Es ticu,ka arī Tu sāksi reiz ticēt.Tu neesi pievērsis uzmanību šajā forumā tiem cilvēkiem,kuri mani saprot.Un tie ir ticīgie.Viņiem ir viss skaidrs.Tev nav.Man gan ir skaidrs ko tu raksti.Es ļoti augstu vērēju Tavas zināšanas.Bet Tev ir tikai viens bet...Tu netici Dievam,bet rakstiem.Es ļoti ceru,ka mēs kādreiz vienosimies.Un Tavi vārdi būs: DIEVS IR VARENS.
Visi nonākuši līdz pareizai atklāsmei, to ir darījuši ,un to izdarīsi arī Tu.
Vari būt drošs,nekad vairs budu nemīlēšu.Viņš nav mans Dievs.Viņš ir tautas skolotājs un visa cieņa Budam.Tā ir cita sapratne.
Laikam vairs nevarēšu uzrakstīt,jo jābraukā pa izlaidumiem spēlēt.Šodien jābrauc uz Kārķiem.Lai Tev veiksmīgas šīs dienas.

 guga, P. S. 12:49:49 11.06.2005 
Runaajot par to, ka vinji visi maaca vienu un to pashu - tas ir moraales zelta likuma noziimee, tieshi shajaa noziimee vinji visi maaca vienu un to pashu. Taa pasha likuma, ko savaa vairumaa reaalajaa dziivee nav ne ieveerojushi, ne ieveero, ne fiziski kristiigajai bazniicai, ne fiziski islamam piederiigie. Un ja neieveero, tad arii vinjus nevar nosaukt par ticiigiem, jo tas ir naakoshais un pat svariigaakais parametrs lai cilveeku vareetu saukt par ticiigu. Ateistu, kas to ieveero, var saukt par ticiigu, ticiigo, kas neieveero, patiesiibaa nevar.

 Aivars, Ģirtam 12:47:53 11.06.2005 
Kāpēc Jēzus bija Vienīgais ,,pareizais,,.
Nu tāpēc ir ļoti rūpīgi jāstudē Bībele un citi raksti.
Vecai un jaunai derībai visās vietās ir jābūt ar vienu nozīmi,jo ko ir runājis Dievs caur Danielu,to pašu būtu jāraksta arī Jānim.Ja ir kaut mazākā kļūda,tad šie raksti skaitās kā ne Dieva inspirēti.Tāpēc arī viņus neliek bībelē.
1500 gadu laikā Dievs caur praviešiem ir veicis svētos rakstus ar prātam netveramu precizitāti.Tāpēc bībeli sauc par kanonu.Viss ir papildinoši saistīts vienā vēstī- un tas ir -Kristus upuris(noruna ar Tēvu,ka Viņš nāks uz zemi ,caur mīlestību glābjot cilvēci)Visu mūsu grēku piedošana.
Un tagad ieliksim bībelē Budas rakstus.Kurā vietā viņus varētu ielikt.Kādā sakarā un kādā saistībā.
Citu tautu skolotājiem pirms Kristus bija cita vēsts un citas Dievības.Viņas pielūdza iedomātus tēlus.
Jēzus ir dzīvs un raksti vēl nav piepildījušies līdz galam.Mums latviešiem ,arī tāpat kā Tibetiešiem, bija sava Dievbijība.Un tā daudz labāk sasaucas ar bībeli nekā budistiem.Paņemsim kaut dziesmu ,,Pie Dieviņa gari galdi,,
Jāņa atklāsmē ir tieši aprakstīts Dieva galds un kas tur ap viņu sēž.
Tagad Latvijā ir manāma tendence latvisko dzīves ziņu sasaistī ar austrumu.Horoskopi, čakras,....Tas ir sevišķi bīstami.Tādā veidā principā cilvēks var nonākt spiritisma valgos.Nesaprazdams līdz galam budismu,viņš latvisko paņem un vienkārši sačakarē.
Tavi jautājumi Ģirt, ir ļoti saistoši un interesanti.Paldies par to.

 guga, AIvaram 12:39:23 11.06.2005 
Es Tevi nevaru vispaar uzskatiit par ticiigu cilveeku, Aivar. Nu nevaru un viss. Manaas aciis Tu esi tipisks neticiigais - tieshi taads pats kaa Tevis tik dikti piesauktais Ljenjins. Jo manuprāt te ir tikai divas iespējas, vai nu Tu tici visiem vai nevienam. Ja cilveeks patieshaam tic Kristum, vinjsh nevar neticeet Buddham, Muhamedam, Laoczi un citiem. Jo nav nekaadu lieciibu, ka kaut viens no vinjiem buutu melojis - vinji visi pilniibaa bija veltiijushi savas dziives gariigiem mekleejumiem un kas viinteresantaakais, attieciibaa uz to, kaa buus dziivot cilvekam, vinji visi maaca vienu un to pashu. Viss paareejais ir nebutiskas detaljas, kas rodas no veesturiskaas situaacijas un vides. Savukaart visas shiis teologjijas, kaads kam statuss, kaads nav utt. - tie visi ir veelaaku laiku izdomaajumi, un runaajot Tavaa valodaa - 'pie kaajas'...

 Aivars, Ģirtam,Gugam 05:09:01 11.06.2005 
Ercenģelis Gabriēls nekad nedos melu vēsti.Nekad.Ercenģelis Gabriels ir Jēzus kalps,kuru Viņš ir radījis,tāpat kā cilvēkus.Gabrieēls uzticīgi kalpo Dievam.Ja viņš atļautos tādas muļķības ,ko raksta Muhameds,tad Gabriēls būtu nākamā Lucifera likteņa kanidatūra.Gabriēls tiktu izraidīts no Dieva valsts un piepulcēts sātana(Lucifera )armijai.
Ko tas viss nozīmē?Muhameds sameloja,ka ticies ar Gabriēlu,Viņš bija ticies ar Luciferu ,un Lucifers(sātans) teica Muhamedam: sēdies,raksti,melo,apmelo svētos rakstus,Jēzu,Tēvu,Svēto garu.
Piedod Guga,pārāk primitīvi rocies pēc zelta.Tas nav zelts,-tie ir sūdi.
Un kāpēc nav viss jāzina par Jēzus dzīvi?-to zin tikai Jēzus pats.Ja vajadzēs,tad Viņš mums to atklās.Vai man būtu interesanti zināt,ko Jēzus ir darījis jaunības gados?-nu es zinu,strādāja pie tēva par galdnieku.To zin visi.Kāds te noslēpums.Vecāki ,protams neļāva Jēzum pārāk tālu blandīties,jo vecāki zināja,kāda misija būs viņu dēlam saniedzot 30 gadus.Jēzu principā sargāja.Jēzus savus vecākus klausīja.
Nu par ļeņinu ir sarakstītas biezas grāmatas.Komunistiem tas iet pie sirds?Viņiem pie kājas.Tāpēc jau ,ka mēs ko par Jēzu nezinām, nav jātaisa baigā tradēģija.Šo tradēģiju parasti taisa sensāciju meklētāji,kuri nemeklē Dievu,bet kašķi.
Tad vēl par apokrifiem un citiem rakstiem vecās un jaunās derības sakarā.Dievs ļoti rūpīgi ir sakārtojis bībeli.Nav nekāda vajadzība to papildināt.Tad jau dažam labam būtu ikdienā jānēsā 50 kg grāmata.
Kāpēc Glika tulkojumos ir apokrifi ielikti?.Nu labi varam lasīt,bet tur nav nekā saistoša.Manu uzmanību ir piesaistījusi tikai vieta,kur tiek noslēpts derības šķirsts.Domāju,ka drīz vien Dievs šokēs izraēlu un arābus ar šo apokrifu saistošo vietu,jo izrādās,uz Golgātas kalna ir plaisa.Tā izveidojās pēc zemestrīces,kad Jēzus mira un kad Jēzum iedūra sānos ,tad zemē notecēja asinis un ūdens.Pēc zemestrīces atvērās tajā vietā plaisa un Jēzus asinis un ūdens satecēja plaisā un nonāca uz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kā Jūs domājat?
Derības šķirsta,kuru paslēpa Jeremija kalnā no otras puses dziļi alā,ja nemaldos pirms 600 gadiem.Es te varu kļūdīties.Negribās tagad naktī rakņāties ar precizitātēm.
Ir tāds kristīgais arheologs Rons Vaits.Viņš pēta aprakstītās bībeles vietas.Un šo derības šķirstu viņš ir atradis.Bet Dievs pašlaik neļauj veidot šajā sakarā pasaules sensāciju.Ir jāpiepildās rakstiem.Vaits neko nav aizticis.Viss ir atstāts kā bijis.Tātad vēl nav īstais laiks atklāt šo pasaules brīnumu numur viens.Tā ir arī ar citiem rakstiem,kas nav iekļauti bībelē.
Dievs gatavo ne tādus vien pārsteigumus.Viņš seko visiem meliem,visām sarakstītajām melu grāmatām.
Vēl nesen daudzi ņirdza par plūdiem un ,ka noass tādu kuģi nevarēja uzbūvēt.R.Vaits kuģi Turcijā ir atradis.Viņš atbilst precīzam mērījumu skaitam,kā tas aprakstīts bībelē.150 metri.
Es nerunāšu par arheoloģiskajiem izrakumiem,kad jau Napaleona laikā ekspedīcijas atrada priekšmetus,kuri apgāž melus par to ,ka bībelē aprakstītās valstis un notikumi nemaz nav.Variet būt droši -viss ir un būs precīzi, kā to ir teicis Dievs Bībelē,jo Viņš to ir inspirējis caur Dievam visuzticamākajiem praviešiem.
Un variet būt droši,ja Gabriels būtu runājis ar Muhamedu,tad diez vai viņš vispār pēc tam būtu spējīgs ko uzrakstīt.Gabriēls Muhamedam parādītu pirkstu,un viņam tad rokas drebētu mēnesi.Tik varens ir Gabriēls.Viens no spēcīgākajiem Dieva kalpiem redzamajā un neredzamajā Dieva valstībā.

 Guga, Ģirtam vēl 01:41:09 11.06.2005 
Vēl par Jēzu - patiesībā Jēzus ir no visiem pieminētajiem vissliktāk dokumentētais gadījums. Muhameda dzīve ir aprakstīta sīkumos, un gandrīz nav šaubu, ka viss galvenais aprakstītais ir vēsturiska patiesība, Laoczi dzīve ir visai labi zināma detaļās līdz pat aiziešanai pāri Ķīnas Rietumu robežai Tibetas virzienā (atsājot Dao-de-czin robežšargam). Zoroastra dzīves stāsts varbūt nav tik labi zināms, jeb pareizāk šim stāstam ir vairāki varianti, bet arī noteikti nav sliktāk kā ar Jēzu šajā ziņā. Kas mums ir par Jēzus dzīvi šajā pasaulē? Nedaudz informācijas par piedzimšanu un pirmajiem dzīves gadiem (un arī tad lai sastādītu pilnīgāku ainu mums jāņem palīgā apokrifi, kuru vairums tomēr jau sarakstīti vairākus simtus gadu pēc Kristus un atspoguļo dažādu pēc uzskatiem stipri atšķirīgu savā starpā karojošu sektu idejas) un tad kaut kas tikai par pēdējo dzīves gadu patiesībā - un arī tikai fragmentāri notikumi. Nu un detāli aprakstīts, kas notika pēdējās trīs dienās - tas arī viss. Austrumu leģendu materiālā var atrast vēl kaut ko mazliet klāt, bet arī ne jau nu sevišķi daudz. Par patreiz zināmajiem apokrīfiem, kur ir vēl kaut kas klāt, ir stipras šaubas tomēr par autentiskumu - un tad, kad vēl bija iespējams to pārbaudīt, ir vai nav patiešām autentiski šie dokumenti, daudzi ietekmīgi cilvēki no dažādām baznīcām darīja visu iespējamo lai tas vairs vēlāk nebūtu iespējams.

No mācības saglabājušies tikai atsevišķi fragmenti, ko viņš mācīja plašākai publikai, gandrīz pilnīgi nekā no tā, ko tuvākajiem mācekļiem. Bez tam vēl - jau 2.gadsimtā judeokristieši - Jeruzalemes draudzes pēcteči sāka apgalvot, ka arī šis materiāls ir sagrozīts. Judeokristieši kā zināms atzina tikai Mateus evanģēliju. Tieši no viņiem - vēlīnajiem judeokristiešiem, šo ideju par sagrozīto Bībeles tekstu īeguva Muhameds, un Korāns ļoti lielā mērā atspoguļo arī judeokristiešu uzskatus, jo Muhameds ar viņiem bija jaunībā tuksnesī ļoti daudz diskutējis. Un arī šajā Mateus tekstā, kad to iekļauj latīņu, grieķu agrākajā 4.gadsimta kanonā, salīdzinot ar agrākajiem pirmā gadsimta aramiešu rokrakstiem ir krietns skaits atšķirību.

 Guga, P. S. 01:17:34 11.06.2005 
Neiet jau runa par fundamentālistiem - ne kristīgajiem, ne islama, ne hindu, ne budistu, ne kādiem citiem. Šajā ziņa visi fundamentālisti manuprāt rīkojas vienādi - garīgo spēku aizstāj ar psihotehnikām un masu suģestiju, izmantojot passionāro indukciju lai dabūtu lielāku efektu. Neko jau, tiem cilvēkiem, kas tam procesam ļaujas tajā brīdī ir gana labi un šķiet, ka viss kārtībā, bet tikai jautājums, kas pēc tam.

 guga, Ģirtam 01:11:11 11.06.2005 
Kāpēc tad Tavu prāt Laoczi un Zoroastrs nav veiksmīgi piemēri? Un ko gan Tu zini par Muhamedu, ja piekrīti Aivara analīzei (kura nav vispār nekāda analīze). Muhameds kā zināms saņēma vēstījumu no erceņģeļa Gabriēla pēc ilgstošām vientuļniecības meditācijām Hira kalna alā. Kāpēc Tu domā, ka Aivars zina labāk patiesību kā erceņģelis Gabriēls? Un vai Tu patiešām esi lasījis Korānu?

 Girts, Aivaram,  20:39:42 10.06.2005 
Vai nav tā, ka Dievs Radītājs ir viens, pie tam jebkuru veidolu pieņemt spējošs? Kāpēc Tu domā, ka Jēzus bija pirmā un vienīgā Tā izpausme šķietami mirstīgā veidolā šeit uz zemes?
Kāpēc nevarētu būt vēl citi gadījumi?

Bet, cepuri nost, Tava atrašanās šeit patiesi bagātina pasākumu!

Interesanta lieta, ko saskatu, lasot še rakstošo laužu tekstus. Edz', ir vārdi - forma, - un ir vēstījums, ko nes vārdi - saturs. Runājot alegoriski - vārdi ir kā konservbundža, saturs ir bundžā esošie tefteļi.

Šeit notiek karstas diskusijas par dažādām konservbundžām, nesaskatot, ka tefteļi jau ir tie paši! Pasaule ir fantastiski daudzšķautņaina. Dievs ir katrā šķautnē savādāk izpaudies un savādāk traktēts. Tad nafig tik slimīgi fokusēties uz konservbundžām!

 Inesiite, Aivars 15:59:59 10.06.2005 
Parkopeeju no Delfi foruma...ko saki?
Autors: muuks
Datums: 10-06-05 15:29

Zin, Mulder dzhan, mees te vakar ar Omaaru paseedeejaam skveerinjaa pie bairiisha, aci mielodami ar garaamejoshaam jaunuveem ij plerksteedami par dziives jeegu, ij par shitaam te cieshanaam, par ko tu te proponeeji, aizdomaajaamies. Ij zinies, kaut arii esam gana toleranti un respekteejam citu paarlieciibu (kaa jau iisteniem pseidobudistiem pieklaajas), taksh izdomaajaam, ka Jeshua naave pie krusta taads nieks vien ir uz cilveeces veestures fona. Kas nu tur liels: paaris stundinjas pamokies un sekir bashka. Ja Vinjsh patiesi buutu izveeleejies Ciest, pie tam Ciest tik ljoti, ka shis Cieshanu Meers izpirktu cilveeci, tad taksh buutu izveeleejies gruutaako celju. Tb pacenties nodziivot kaadus 40 gadus lauliibaa. Stieept savu krustu nevis paaris km, bet gan 40 gadus ir kudi gruusshaak un baisaak... Ij te vis koperfilda triki ar 3 ziviim gimenes budzhetaa cauri neietu... ;)

 Aivars, Ģirtam 15:13:52 10.06.2005 
Paldies par labiem vārdiem.Par Jēzu es tomēr pastrīdēšos.Atšķirība starp Jēzu Kristu un citu kultu skolotājiem ir milzīga.Skolotāji ir skolotāji .Jā caur viņiem meklējot labāko var nonākt arī pie Istā Dieva,kurš nav bildīte vai statuete,bet visa dzīvā un kosmosa vadītājs.
Jēzus Kristus(Dēls),Tēvs un Svētais Gars ir radījuši visu to, ko mēs redzam un jūtam.Tāpēc Jēzus nav skolotājs,nu var jau tā arī Viņu uzrunāt,nekas jau nenotiks,bet ir jāsaprot,ka Viņš ir radītājs.Un ok!
Ja mēs to tā tversim,tad mēs redzēsim,kāds spēks ir Jēzum.Mēs sapratīsim ,ka ar vienu Viņa pavēli var sagāzties mums virsū zvaigznes,vai parādīties vēl viena saule.Tik varens ir Jēzus.
Kā to pārbaudīt ,ka tie nav meli?Lūdz Viņam jebko,Jēzus vārdā un Viņš atbildēs.Jēzus tā arī saka: Pārbaudiet Mani . Tikai nedrīgst lūgt sautīgas lietas.
Man tas notiek.Iesaku pamēģināt arī Tev.Visiem .Un tad runāsim tālāk.

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 15:00:48 10.06.2005 
Jaa - sadzivosim visi labi :)

 Aivars, Guntim 14:59:21 10.06.2005 
Nu beidzot Gunti!Un viss būs kārtībā,tikai atsauc savus apmelojošos rakstus par Jēzu Kristu,un Tu saņemsi tādas svētības!
Lai Tev un Tevī viss notiek uz labo!

 Aivars, Diablo 14:56:55 10.06.2005 
Es dabūju uz Lāčplēša ielas,kur ir kristīgais radio.Ja nesanāk dabūt,tad varētu pa vienai aizlienēt.

 Girts, Aivaram,  11:55:29 10.06.2005 
Par Muhameda lomu un Tavu traktējumu es piekrītu pilnīgi! Uzskatu, ka viennozīmīgi ir tā, kā Tu saki.

Par Jēzu - jā, viņš bija Dievs (neizslēdzu, ka patiesu apskaidrību ieguvis cilvēks var veikt ko stipri līdzīgu!) un līdz ar to arī Skolotājs. Nesaskatu tur pretrunu!

Un viņš nav bijis tāds vienīgais. Guga minēja arī Laodzi un Zaratustru, nedomāju, ka tie ir veiksmīgākie piemēri, bet tomēr. Jēzus ir pēdējais un tapēc nosacīti visplašāk dokumentētais gadījums (Bībele!).

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 10:44:09 10.06.2005 
Sveiciens visiem: gan patiesiem kristieshiem, gan budistiem, gan musulmanjiem ! Buusim draudziigi - jo - Dievs ir Viens :)

 Diablo, Aivaram 10:35:09 10.06.2005 
Kur var dabūt Devida Vilkersona grāmatas latviešu valodā? Vai pieejamas elektroniskā variantā?

 Aivars , Guga 02:57:16 10.06.2005 
Nu nav mīļais draugs tā.Muhameds savu mācību ir sarakstījis 570 gadu pēc Kristus.Viens.Saproti.Viņš nosauca Jēzu par neko savā korānā un sāka izliet nevainīgu cilvēku asinis.Viņš bija karavadonis ar savu viltus ideoloģiju.Muhameds izmainīja vecās derības rakstus .Jau 641.gadā tiek iekarota palestīna.Te mazs teksts no korāna:vai var būt vienošanās,ja viņiem ir virsroka...
Mīļais draugs,man Tev tikai viens jautājums:kāda atšķirība starp ļeņina rakstiem un Muhameda? Nav.Vardarbība, svešu zemju iekārošana un pakļaušana.
Jēzus pat neļāva Pēterim nogalināt vienu romieti savas dzīvības labā.Korānā ir tikai viena vieta zurah 8,61:,,Ja ienaidnieks lūko pēc miera,ejiet pretī,,.Bet ne jau slepkavojot.Dievs svēto zemi ,uz kuras Viņš kāju licis, nedos piesmiet.Un tāpēc,ka ne izraēlieši ir sapratuši ,ko viņi ir nokāvuši,ne musulmaņi,kuri viena cilvēka bezatbildīgas mācības dēļ grib apkaut svētās zemes iemītniekus, miera nebūs,jo svētību Jēzus nedos.Jēzus neatļaus svešai mācībai ieperināties Viņa svētajā zemē.Visa pasaule noskatās kā visbagātākās pasaules valstis ar naftu nespēj neko izdarīt sīkai teritorijai.Mūsdienu pravietis Deivids Vilkersons pravieto,ka notiek ļoti bīstama izraēlas atdošana citām valstīm.To dara Amērika ar saviem miljardiem pirmāmkārtām jau tos dodot palestīnai,kura Muhameda vārdā Jēzus pilsētu Bētlēmi jau ir vairākkārt piesmējusi.Ja kritīs Izraēlas zeme,kritīs Amērika.Vilkersons apraksta ,ka tas sāksies ar rasu naida saasinšanos Amērikas lielajās pilsētās.Tās vienkārši sāks degt no dedzināšanām. Tālāk.Ir pilnīgi pamatotas bažas,ka to var izmantot Krievija un ieiet svētajā zemē.Man to grūti iedomāties.
Ir vēl viens fakts.Ir savākti materiāli priekš vecā tempļa uzbūves Izraēlā.Un šajā templī var par valdnieku iesēsties viltus pravietis.
Tagad padomāsim,ja Grobovojs,kurš sevi sauc par Kristu uzvarēs 2008 .gadā prezidenta vēlēšanās Krievijā redzēs ,ka Amerika nespēj nodrošināt mieru tuvajos austrumos ,-viņš kā viltus pravietis, ieies svētajā zemē un iesēdīsies izraēlas atjaunotajā templī un pasludinās sevi par mesiju.
Vilkersons apraksta kas notiks ar šo valsti ,kura ar karaspēku ieies svētajā zemē...-tā tiks iznīcināta.
Ir vērts padomāt.
Mīļais Guga es zinu ,ka Tu daudz zini,bet es arī šo to zinu.Es tiešām Tevi augstu vērtēju.Bet iesaku nopietnāk interesēties par šo pasaules konfliktu,arī no kristiešu skata punkta.Latvijā ir atrodamas Deivida Vilkersona grāmatas.Visa kristīgā pasaule zin viņa sensacionālāko grāmatu ,,Krusts un zobens,,.Tur ir tādas patiesības ,kuras nevar atstāt cilvēku vienaldzīgu.Ja mums ir interese par Nostardamu,tad vēl gudrāks cilvēks tepat Rīgā ir viesojies vairākas reizes.
Krievijā,kādā tikšanās reizē D.Vilkersonam krievi lūdza lai viņš lūdz Dievu, un lai Dievs viņam atklāj,kas notiks ar Krieviju.Vilkersons sāka lūgt Diewu,nokrita ceļos,bet nespēja neko pateikt,jo viņš sāka raudāt.Pārējie krievu kristieši bez teiktā saprata,kas notiks ar Krieviju,un tas viss pārvērtās par vienu milzīgu raudu jūru.Visi raudāja.
Jau 70 gados viņš pravietoja,ka komunisms kritīs,bet 90 gados tas sāks pakāpeniski atjaunoties un kļūs vēl briemīgāks.
Ar ko atšķiras kristīgie pravieši no citiem praviešiem ?- ar to ,ka kristīgie pravieši vienmēr ir uzrādījuši grēku,tās sakni attiecīgajā tautā ,un bezbailīgi sludinājuši Dieva vārdu.Par ko viņi ir piesmieti ,pazemoti un nokauti.
Pravieši,kuri sarakstīja Bībeli bij Kristus līdzbiedri,viņi visi tika nogalināti tikai par to ,ka viņi sludināja Patiesību.
Muhameds bija viens.Karavadonis.Izmainīja vecās derības rakstus.Nosauca sevi par pravieti,būdams viltus pravietis.Iemantoja ar spēku sava kulta atbalstītājus.Vai šīs tautas ir vainīgas?Nē katrs tiks mērīts par viņa darbiem.To pierāda Kuveita,A.A.Emirāti,kuru valstu vadītāji korānu veksmīgi izmanto ne priekš cilvēku naidošanas.Tāpat kā pie mums ar Ļeņina mācību.Var slepkavot,bet var uz tās mācības pamata veidot normālu dzīvi.Bet tā kā šīs mācības nav ar Dieva akceptu,tad Dievs saka.ka tās tiks iznīcinātas.Un tā arī notiek.
Protams sātans veido nākamās viltus mācības.Un tās ir vēl smalkākas.,,Humānākas,, Piem .Eiropas savienība.Jauna impērija.
Varbūt izlasi vēlreiz,nedomādams par manu personību,bet,kas te uzrakstīts.
Lai jums visiem nemiers par MĪLESTĪBU.

 Guga, Aivaram 23:39:36 09.06.2005 
Jaa, jaa - mees esam vienis praatis, tikai ar vienu fundamentaalu atshkjiriibu - man Buddha ir tas pats, kas Kristus, vai pareizaak - es Vinjus nesaliidzinu un manupraat saliidzinaashana nav nekas cits kaa zaimoshana. Taas abas ir viena un taa pasha Dieva izpausmes, un taapat Muhameds, Laoczi, Zaratustra utt., taas visas ir viena un taa pasha Augstaakaa izpausmes, viena un taa pati maaciiba dazhaados vaardos ieteerpta. Kaadas ir sho personiibu attieciibas tur gariigajaa pasaulee, to mees nezinaam un to nav iespeejams izprast ar cilveeka praatu. Bet katrs, kursh nav galiigs nelietis un kursh ir kaut pavirshi iepazinies ar visaam shiim maaciibaam nevar to noliegt, ka taa patiesiibaa ir viena maaciiba. Ja saka, ka ir iepazinies un tomeer to noliedz, tad vai nu melo, ka ir iepazinies, vai nekauniigi apmelo dalju no shiim maaciibaam citaam par labu, bet Biibelee ir skaidri pateikts, kas ir melis un melu teevs. Tad arii skaidrs, kam patiesiibaa shis cilveeks kalpo.

 Aivars, GUGA.RV 21:30:28 09.06.2005 
Es Tev pilnībā piekrītu.K.James grāmatu es jau te pieminēju,ka tā ir labākais tulkojums,pat aprakstīju kādā veidā tapa šī Bībele.To ko Tu esi uzrakstījis ,es pilnībā pieņemu,jo arī tās ir manas domas.Bet kāpēc dažas grāmatas nav un kāpēc dažas ir arī visai pasaulei tas ir skaidrs- tā saucās Dieva inspirācija.Dievs visu kontrolē.Katra tauta saņem tādu bībeli,kādu viņa ir pelnījusi.Es arī uzskatu,ka pēdējās latviskās ir paviršas.Par to varbūt nākamreiz.
Tad vēl.Tici man .Es nelielos,bet manas attiecības ar Dievu ir sakārtotas.Ja tā šķiet ,ka es te vāvuļoju,tad piedodiet.Neskatieties uz Aivaru ,bet uz to kas zem viņa ir rakstīts.Tad Jums atvērsies tā pasaule ,ko es jums sludinu,ka nav jācīnās pret cilvēku,bet pret to ,kas ir viņā iekšā.Jēzus teica tieši:sātan ,izej no viņa...
Par okultismu arī man bija šoks! Es cilvēkiem prasīju:vai tad lūgšana nav okulata darbība? Viņi teica protams ,nē.Es neticēju un nevarēju saprast līdz tam laikam,kad sapratu ,ka lūgšana nav pa tukšo,bet Dievs tiešām sāk atbildēt uz visiem maniem lūgumiem.
Jā Dievs ir arī manī,tas ir Svētais Gars,bet Jēzus Un Tēvs ir pašlaik tur ,kur mēs tikai varam nojaust.Tā nojausma ir mana ticība uz neredzamām ,bet eksistējošām lietām, uz to ,kas par mani ir izlējis asinis.

 RV,  20:21:31 09.06.2005 
Ticiiba Dievam vispirms ir miilestiiba pret apkaarteejiem, lai kadi vinji nebuutu...
nevis Biibeles pantinju paarzinashana un fanoshana pec foto...

 guga, Aivaram 18:58:03 09.06.2005 
Tu gan pats domā, ka esi pats vismaz Kristus, tāpēc nav sagaidāms, ka Tu būtu spējīgs arī klausīsies:))), bet tomēr...

Neviens patiess skolotājs nemāca sist. Aiztāvēties pret agresiju, jā, bet ne sist. Tev nebija trāpījušies īstie skolotāji;)))...

Tālāk Dieva valstība ir iekš cilvēka - tāpēc bez sevis sakārtošanas diemžēl pie tās arī laikam netikt. Var jau deklarēt vārdos, ka 'visus mīl', bet no tā līdz reālai visu mīlēšanai diemžēl ir daudzu gaismas gadu attālums. Tiklīdz kāds neatzīst šāda mīlētāja iekodētos uzskatus, kas arī no patiesības ir gaismas gadu attālumā, jo nav nekas vairāk, kā tukšas, no galvas iemācītas frāzes bez satura, tā mīlestības vietā ir visprastākā agresija.

Tāpat arī ar okultismu - laikam jau vispirms būtu jāsāk ar to, ko vispār saprot ar šo vārdu. Vispārīgais tulkojums - okultais - 'apslēptais' - ja tā, tad Bībele pilna ar okultismu, ja ne pats okultisms, jo vairums teksta, ja ne viss, bez burtiskās nozīmes satur neskaitāmus satura slāņus. Dažus no tiem ir iespējams saprast tikai lasot oriģinālvalodā, bet citi var būt atklājami arī godprātīgos tulkojumos un citi varbūt vispār nav atklājami - vismaz ne ar parastu cilvēcisku prātu.
Nezinu gan vai Bībeles biedrības izdevumus varētu saukt par sevišķi godprātīgiem, jo normāla tulkojuma vietā lieto interpretatīvu, pēc cilvēciskā prāta taisītu tulkojumu un piedevām vēl izmet ārā tekstu veselām nodaļām un pat grāmatām. Kā Zālamana Gudrības grāmatu piemēram u.c. Ikviens var atvērt Glika vai Brāļu draudžu vecos tulkojumus vai angliski King James Bible un salīdzināt - tad sapratīs, par ko es runāju.

 Aivars, Ģirtam 17:35:44 09.06.2005 
Sveiks!
Nu par Jēzu Tu runā kā Muhameds:pravietis,bet ne Dievs,tāpat arī ebreji:mums nevajag tādu,kas sludina mīlestību un dziedina visus pa labi un pa kreisi,pieceļ mirušos.
Jēzus nebija ne pravietis,ne kādas mācības pārstāvis.
Jēzus bija Dievs uz šīs zemes.Viņš par taviem grēkiem ir izlējis asinis ,lai Tu ticētu Viņam un nevis tādiem skolotājiem ,kuri piedāvā vingrot,sist,nodarboties ar okultismu...
Vienīgais ko Viņš lūdz :mīliet viens otru ,kā Es jūs esmu mīlējis,jo Viņš nāca uz zemi mūsu ļauno darbu dēļ.
Būtu labi,ja skolotāji sludinātu dieva valstību pirmkārt,tikai tad meditāciju un visādas ķermeņa fizkultūras.
Es ar tām lietām nodarbojos nopietni.Jā manī daudz kas izmainījās,bet sirds mana turpināja būt nesakārtota.Ticiet man ;sirdi var sakārtot tikai Dievs,bet ne kāda tur ķermeņa enerģija.
Vai man vajadzīga pašrealizācija,ja es kļūstu tik ļauns,ka zākāju pašu svētāko - Dievu?Tā ir ļaunuma pašrealizācija,ko piekopa pasaules lielākie kretīni.90 gados ,kad nodarbojos ar budismu cilvēkos nebija tādas tieksmes apmelot Jēzu Kristu.Ja Tu saki ,ka Jēzus ir tikai skolotājs,bet ne Dievs,tad Tu arī esi melis.Šo filozofiju piedāvā apmelotājs-sātans.Diemžēl tā ir patiesība,kuru pieņem visas kultūras,izņemot tos,kuri ir pieteikuši ',,svēto karu,, pret neticīgajiem.
Es arī ,negribēju teikt,lai te kāds nepaņirgātos,pazaudēju ģimeni tieši tad,kad nodarbojos ar budismu.
Es nesaku pret budismu slikto,bet to kā budismā nav,un proti -
Budisms var sakārtot ķermeni caur ļoti spēcīgu medicīnu,meditāciju,vingrošanas paņēmieniem,bet Dievs mana mugurkaula plaisu sadziedēja,tur vairs tās nav.Ar vingrošanu var nostiprināt muskulatūru, lai nesāpētu mugura,bet Dievs kā radītājs spēj visu,ja Tu Viņam saki:Jā ,Tu Jēzu esi dzīvais Dievs tagad un vienmēr.Un viss notiek.Pamēģini arī Tu.Es pamēģināju,noticēju un man viss notiek.
Jēzus ir kā kalni;jo tuvāk ej ,jo milzīgāki ,varenāki un krāšnāki tie ir.Tu kaut ko zini par Jēzu,bet tas ir tikai pirmais kalns,paskaties tālāk - tur tālumā vēl ir daudz un vēl augstāki kalni.Izmanto šo iespēju ...

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 16:29:57 09.06.2005 
Aivars Straupe / ainava.arfa@one.lv Mob.9478432 Koka maaju restauraacija.

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 16:28:30 09.06.2005 
Aivars ir mans labaakais draugs :) Buus jaaiet pie vinja pasuutiit - lai restauree maaju :)

 Diablo, Guntim Strautniekam 16:19:47 09.06.2005 
Vai Aivaru arī mīli?;))))))))))))))

 guga, G. 13:15:08 09.06.2005 
Da, apkauneejies buutu... bet laikam jau nav sagaidaams, ka Tev vareetu pielekt. No malas Tu vienkaarshi izskaties smags gadiijums (ja ne neaarsteejams).

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 13:07:54 09.06.2005 
Paldies visiem komentaaru autoriem ! Es Juus visus miilu :)

 guga, G. 13:06:32 09.06.2005 
Briizham tas patoss Tev gan ir 'snogshibatjeljen':))).

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 12:42:07 09.06.2005 
Tapec eri rekomendejas vispirms sanjemt Pashtrealizaciju - un tikai tad ielaisties diskusijas. Kaa var apspriest transcendentaalas lietas - kuras var izprast tikai drosmigi cilveki pasha pieredzes rezultataa ! Gljeeviem cilveekiem Sahadza-Joga nav domaata ! Taapat ari mees ar varu to nevaram nevienam iedot ! Cilveekam pasham it jaaluudz sava Pashrealizacija !

 guga, Jonam 12:17:44 09.06.2005 
Izskatam, protams, nebuutu noziimes. Tikai ieksheejam izskatam ir noziime, bet to jau laikam, ja godiigi, te mees neviens neredzam:)))... Bet 'usiljennaja reklama njesposobstvujut doveriju' - tas nu arii ir tochna:)))...

 Guga, Girtam 12:13:30 09.06.2005 
Tur laikam Tev taisniiba - maarrutks vinju zina. Apgalvojumi, kaa Tu jau teici - tipiski maarketinga apgalvojumi.

 Jons, Gunti  12:13:11 09.06.2005 
Gunti, saproti, ne vella nav uzticamības tavos vārdos!!!
kaut kada mistiska pašrealizācija, kaut kāda atbaidoša izskata sieviete ar sarkanu pleķi starp acīm, un pie tam bez maksas...
tikai siers peļu slazdā ir bez maksas!

 Girts, Gugam,  12:04:01 09.06.2005 
Par Samadhi - droši vien jā.
Bet par to, ko ar to domā Guntis - a mārrutks viņu zin! Katrā ziņā tie argumenti un apgalvojumi ir , nu, vismaz nedaudz savādi.

OK! Paldies par kompāniju visiem! Tagad jāpastrādā!

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 11:58:02 09.06.2005 
Pashrealizacija vien SJ neko lielu nedod - ja cilveks pec tam taalaak nenodarbojas ar Sahadza-Jogas meditaciju. Tas ir gars celsh - bet Latvijaa jau ir vairaaki nopietni Sahadza-Jogi - kuri ir ari personigi tikushies ar Shri Mataji Nirmala Devi - bijushi gan Lietuvaa gan Igaunija gan Maskavaa gan SanktPeeterburgaa gan Indijaa gan Itaalijaa. Caur Sahadza-Jogu ir ari iespeejams appreceties ar citas valsts Sahadza-Jogiem. 99% lauliibas ir veiksmiigas !
http://openheartlogic.org/personal/m.html

 guga, Girtam 11:56:40 09.06.2005 
Patiesiibaa arii Samadhi staavokli var iedot un biezhi iedod pirmo reizi skolotaajs. Ar pieskaarienu, skatienu, pat sitienu - visaadi. Protams, skolniekam ir jaabuut prieksh taa gatavam un, protams, peec tam tas taapat ir jaasasniedz un jaanostiprina pasham. Bez pasha puuleem jau nu arii nekaa, tur Tev taisniiba. Energjija jau taapat katraa cilveekaa cirkulee mugurkaula kanaalaa. Aciimredzot Guntis domaa ar pashrealizaaciju uzmaniibas pieveershanu shiis cirkulaacijas faktam un shii procesa intensifikaaciju kaut kaadaa liimenii. Normaali, ja taads process tieshaam notiek, to vareetu vienkaarshi nosaukt par kaadas psihosomaatiskas prakses uzsaakshanu, nevis par pashrealizaaciju:)))...

 RV, Guntis 11:54:26 09.06.2005 
Ja busim preciizi tad musu prezidente bija Amerikas AMORC jurisdikcijas nodaljaa un Martinistu ordenii un rozkrustieshi brivaja laikaa nodarbijas ari ar kaballu,jogam utt kaa piedevu savaj pashizglitoshanas procesam..

 Jons,  11:53:41 09.06.2005 
Nozīmīgāks fakts prezidentes biogrāfijā gan ir rozenkreiceru ordeņa un martīnistu ordeņa skola;-) SJ diezvai var stāvēt tam klāt.

 Girts, Guntim,  11:51:35 09.06.2005 
Prezidente ir ļoti gudrs cilvēks, nenoliedzu!

Nezinu viņas biogrāfiju un konkrēti par SJ vietu tajā vēl ne tik, taču tas, ja viņa ar to arī ir nodarbojusies, nav arguments šīs kustības Vienīgajam Pareizīgumam.

Tas, ko un kā viņa dara, arī viņas publikācijas liecina par pamatīgu bekgroundu, kas sastāv no ļoti daudz garīgām lietām!

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 11:48:03 09.06.2005 
Malacis Girts - Tu visu to izkodi pats saviem speekiem :)

 guga, G. 11:47:09 09.06.2005 
Nu un ko tad dod? Man nav skaidrs, ko Tu ar to gribeeji pateikt:))). Kaads sakars tam ar ko ir vai nav nodarbojusies kaadas valsts prezidente ar Tavu vai kaada cita pashrealizaaciju:))). Klintons, piemeeram, ir nodarbojies ar oraalo seksu - no taa mums laikam buutu jaasecina, ka mums visiem vajag chakli nodarboties ar oraalo seksu, un peec iespeejas darba kabinetos, un peec iespeejas ar savaam sekretaareem:)))... Klintons tak katraa zinjaa ir lielaakas valsts prezidents.

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 11:45:58 09.06.2005 
Pashrealizaacij SJ caur Shri Mataji Nirmala Devi fotografiju - ir Kundalini energijas atmodinashana nepilnaa apjomaa. Peec tam meditacijas laikaa Kundalini energija tiira centraalo mugurkaula kanaalu - atveseljo cilveeku, mees ari atbrivojamies no saviem sliktajiem ieradumiem un domaam.

 Girts, Gugam,  11:44:20 09.06.2005 
Es arī Pašrealizāciju saprotu kā Samadhi stāvokli. Un to nevar iedot neviens, pie tā janonāk katram pašam. Ar to garīgā izaugsme atšķiras no tradicionālās zinātnes.

Tradicionālajā zinātnē viens kaut ko atklāj un tas kļūst visu īpašums. Re, Einšteina teoriju, kas tolaik skaitījās kruta, tagad vidusskolā māca!

Garīgās atklāsmes nevar nodot tālāk! Tās jāpiedzīvo! Kad te viens sludina, ka saņēmis Pašrealizāciju no kaut kā, par to var labsirdīgi pasmaidīt.

Protams, jebkuram sludinātajam var ticēt, taču ticība var tikai mierināt, bet ne atbrīvot. Tikai tad, ja izdodas PIEDZīVOT, jā tad ir noticis kas patiesi būtisks.

Patiesībā, ticēšana, ticība ir sava veida ierobežojošs elements. Starp 'ticēt' un 'zināt' ir milzīga atškirība. Pa vidu siem jēdzieniem stāv jau manis minētais 'piedzīvot'. Un, ja gadās ar to satikties, tad ir patiesi UH!!!

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 11:43:14 09.06.2005 
Laikam esiet lasiijushi - ka muusu Valsts Prezidente Vaira Vikje-Freiberga ir Kanaadaa nodarbojusies ar Sahadza-Jogu.
Tagad Vinja ir Prezidente ! Spilgts piemeers - ko dod jogas reaala praktizeeshana - nevis tuksha muldeeshana :)

 guga, Girtam 11:40:06 09.06.2005 
Dievs vien zin, ko vinji tur saprot ar terminu 'Pashrealizaacija'. Katraa zinjaa 100% ne to, ko ar to saprot klasiskaa izpratnee:))).

 Girts, Guntim,  11:33:39 09.06.2005 
Ja Tev nevienam nekas nav japierāda, tad ar ko Tu nodarbojies saitā? Nu tak ar produkta 'mešanu pakaļ', nemitīgi uzstājot, ka tas ir the best.

OK, Tu esi saņēmis Pašrealizāciju. Tas ir arguments konkrētas kustības (šajā gadījumā SJ) ietvaros, lai iegūtu manis aprakstītā gorillas statusu. Un tikai!

 guga, Pashrealizaacija - visiem 11:26:08 09.06.2005 
Pirmaas Latvijas republikas laikaa shajaa kontekstaa arii ar publiskiem demonstreejumiem uzstaajaas Latvijas jogas biedriibas priekshnieks Harijs Diikmanis, kursh bija arii no Indijas jogiem atziits kaa pavirziits jogs. Vinjsh arii esot paliidzeejis cilveekiem tieshaam atbriivoties no slimiibaam ar jogas metodeem. Vinjsh viegli un daudzkaartiigi un ilgstoshi speeja demonstreet nonaakshanu staavoklii ar ljoti leenu pulsu un gandriiz nemanaamu elposhanu.
Kopsh taa laika ne par vienu liidziigu Latvijaa nav dzirdeets.

 guga, G. 11:21:21 09.06.2005 
Viegli gan jums taa pashrealizaacija dodas un njemas:)))... Normaali Indijas kultuuraa ar to parasti saprot speeju nonaakt Nirvikalpa samadhi - resp. fiziologjiski tas noziime maakslu peec savas gribas nonaakt un ilgstoshi palikt bezelpas staavoklii. Pulss kljuust ljoti, ljoti leens (gandriiz nefikseejams), elpa nav fikseejama.

 guga, Diablo 11:15:11 09.06.2005 
Ja veel te Rachs arii atbildeetu es domaaju, ka tiiri labi vareetu apspriest arii vinja 'cildenaas patiesiibas'. Bet prasiitos arii vinja pasha piedaliishanaas. Girts jau tiiri labi izvirziija jautaajumu par P1. Vinjsh gan teica, ka diletanta, bet nemaz jau nebija diletanta. Buutu kaads atbildeejis varetu virziities no taa taalaak.
Es un Tu attieciibas - to ideju Rachs buus aiznjeemies no viena labi zinaama juudu filozofa:))), bet tikai tur bija ar to domaatas attieciibas starp Dievu un cilveeku - ka taas ir vienmeer starppersoniskas attieciibas. Resp. tas bija staasts Dieva teistiskaas koncepcijas kontekstaa.

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 11:13:26 09.06.2005 
Girtam ! Paldies Girts - Tu esi jauks cilveeks - droshi vien nodarbojies ar biznesu. Man arii iesaakumaa gaaja ljoti smagi ar SJ izplatiishanu - neviens tai neticeeja. Bet tagad man nevienam nekas nav jaapieraada - esmu savaa dziivee ticis pamatiigi uz augshu. Ar SJ nodarbojos no 1998 gada 5 augusta - kad Lietuvaa Vilnjaa no savas Gariigaas Skolotaajas sanjeemu Pashrealizaaciju.

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 11:09:46 09.06.2005 
Saproti kaa gribi - Tev no taa labaak nepaliks - pirms nebuusi sanjeemis Pashrealizaaciju - to var ari caur Internetu sanjemt SJ maajas lapaa !

 Diablo,  11:08:47 09.06.2005 
nauna=nauda;))))))))

 Girts, Guntim,  11:08:24 09.06.2005 
Duraki un necili ļautiņi ir ne tikai latvieši. Pavēro, kas notiek pasaulee!

Redz, krišnaīti sienoties klāt uz ielas, arī preci 'met pakaļ'. Scielentologi uz ielas nevienam nesienās, tie 'met pakaļ' savadākā veidā.

A kāda starpība, kur sieties klāt un 'mest pakaļ', uz ielas vai šeit forumā? Interesanti, ka visa šī 'pakaļ mešana' notiek cēlu mērķu vadīta, jo katram metējam ir pamatīgs teorētiskais un uz simtiem glābtu dvēseļu uzbūvēts praktiskais pamatojums, kāpēc tieši viņa mācība ir tā īstā un vienīgā. Katrs metējs kā gorilla, kas varonīgi sit sev pa krūtīm, sludinādams - es!!!, es!!!, es!!! nāc!!! nāc!!! nāc!!!

Un daļa duraku un necilo ļautiņu straumēm tek arī. Nē, es nebūt nesaku, ka SJ ir sliktākais, ar ko cilvēkam nodarboties. Es vienkārši nezinu SJ pamatnostādnes (ar ko es esmu labāks par minētajām ļaužu kategorijām?), man nav argumentu un es nestrīdos.

Taču, Gunti, saproti, ka Tu neesi ne pirmais manis aprakstītais gorilla un arī ne pēdējais. Un, tas, ko Tu dari šitajā saitā, ir viena vienīga pašreklamēšanās. Mārketings. Zini 3P likumu mārketingā? Product, Price, Place. Par cenu nezinu, bet iespējams, ka abi pārējie P kaut kadā ziņā ir ļaužiem iebarojami. Diablo, Guntim Strautniekam 11:08:22 09.06.2005 
Es naunu no cilvēkiem neņemu. Viņi man pašu ar to uzbāžas;) Tā tas bija jāsaprot?;)))))))))))))

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 11:03:40 09.06.2005 
Es no cilveekiem naudu par saviem kursiem nenjemu :) ---- cenzura -----
http://www.sahaja.ru

 Diablo, gugam 11:01:43 09.06.2005 
Izvirzam paši savu tēmu un diskutējam uz nebēdu; Hm, labāk iesniedzam 'sasodītajam' RV rakstu publicēšanai;)

 guga,  10:53:41 09.06.2005 
:)))) Es jau kaut kad te tiku teicis, ka normaali diskuteet var tikai tad, ja neliek sev priekshaa kaadu plakaatu ar apmeeram shaadu saturu - 'es esmu tas un tas (resp. piederu, taadai un taadai ar taadu un taadu uzskatu plakaatu pec buutiibas kodeetai cilveku grupai) - man buus domaat tikai taa un es gribu lai visi citi, kas sheit paraadaas, arii tuulinj pienjem sho plakaatuzskatu. Vieniigais, ko es she gribu panaakt, lai iespeejami visi, kas sheit paraadaas, ja ne tuulinj, tad vismaz peec nelielas spirinaashanaas korii nobleetu 'Jaa'.:)))'

Normaali buutu, ja raksts buutu izvirziijis kaadu jautaajumu, ko tad vareetu apspriest atvertaa sarunaa:))). Ja tas nav iespeejams, tad jaapiekriit, ka kodeetus cilveekus, kas ne par ko citu, iznjemot sava reklaamas plakaata 'slavu', nespeej runaat par iisti normaaliem nevar nosaukt.

 Diablo, Guntim Strautniekam 10:46:11 09.06.2005 
Vai tu beidzot nevarētu atbildēt uz vakardienas jautājumu un atzīties cik esi iekasējis no savām aitiņām?

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 10:40:56 09.06.2005 
Paldies par piedaavaajumu - es nodarbojos ar SJ meditaciju - taa atveseljo cilveeku - atjauno gan fiziski, gan gariigi.Un uzlabojas dziives kvalitaate. Mees nekljuustam miljonaari kaa H.Fords - bet muusu finansiaalais staavoklis briinumainaa veidaa uzlabojas ! SJ var sekmiigi izaarsteet veezi, AIDS un diabeetu !

 Diablo, Guntim Strautniekam 10:23:12 09.06.2005 
Tie - kas ir normaali cilveeki - shaados saitos neapgrozaas.
_____________________________________

Ta ir Gunti, ej ārstēties;)))

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 10:13:06 09.06.2005 
Cien. Gjirtam. Par to 'pakalj meshanu' ... Latvieshi savaa vairumaa ir duraki un necili ljautinji gariiguma zinjaa. Vai nu kristieshu fanaatikji, vai nodarbojas ar melno magiju. No latvieshiem tikai dazhi cilveeki ir apliecinaajshi savu gariigo potenciaalu. Varbuut manas 'metodes' kaadu gulosho pamodinaas no snaudas !!! Tie - kas ir normaali cilveeki - shaados saitos neapgrozaas :) Bet man patiik sarakstities - taadeelj rakstu arii shaadai publikai ...

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 10:08:15 09.06.2005 
Paldies miiljie draugi par komentaariem. Te jau iet veel trakaak - nekaa 1999.gadaa - kad man uz ielas pieseejaas visaadi sektanti - un aicinaaja pie sevis :) Esmu uzticiigs Sahadza-Jogai ! Dzei Shri Matadzi ! Labu veiksmi Jums visiem ....

 Girts,  09:10:39 09.06.2005 
Aivaram - nedomāju, ka ģimenes izjukšana ir arguments tam, ka joga ir slikta. Mums apkārt ir daudz ģimeņu, kuras formāli nav izjukušas, taču ģimenisko saišu tur tapat nav. Un ja to nav, vai nav labāk šīs pseidoattiecības amputēt, nekā eksistēt (nevis dzīvot!) tajās?

Nepiekrītu arī, ka Jēzus ir vienīgais, caur kuru var nokļūt pie Dieva. Jēzus bija viens no Lielajiem Cilvēces Skolotajiem. Atkārtoju - viens no! Ir bijuši arī citi. Pie tam - nekur jau nav jānokļūst! Dievs ir katrā no mums, tikai mēs to nesam aizmirsuši, šo Patiesību mēs esam aizklājuši ar prāta radītiem maldiem un priekšstatiem uz kuriem tad nu parazitē dažadas Aivara minētās pseidomācības.

Jāatzīstas, nezinu, kas ir Sahadža Joga. Nav gadījies saskarties. Jocīgi tikai, ka ar to te met pakaļ - līdzīgi, kā ar precēm ar notecējušu derīguma termiņu ...

 no malas, guntim 18:46:39 08.06.2005 
Kam tu tici?Dievu tu piesmej.Vai tā nav viena no sātana baznīcām Zviedrijā.

 Diablo, Aivaram 18:31:06 08.06.2005 
Stipri un labi teikts;)

 Aivars,  18:20:20 08.06.2005 
Čau visiem!
Gunti,Tu esi dedzīgs,un es Tevi saprotu,bet pamēģini tomēr arī saprast Dievu.
Kāda starpība,starp Hitlera.Staļina,...un citu mācību rakstiem?Nekādas.Jebkura mācība,kas ir pretruna ar Dieva mācību,ir arī noziegums,noziegums pret Tevi,pret Tavu tuvāko,pret Latviju,pasauli ,tās iedzīvotājiem.Nepiedalies šajā noziegumā.Dievs visas filozofijas un mācības ir iznīcinājis ,un ,vari būt drošs,arī par Š.Mataji būs reiz tikai atskaņas.Dievs neļaujas piesmieties.
Ja Dievs kādu ir atmetis,tad ar to nodarbojas sātans.Es Tevi brīdinu.Un man ir tādas tiesības.Es ļoti uzmanīgi esmu pētījis un nodarbojies ar šīm mācībām.Gala punkts - salauzta dzīve,prāts un ķermenis.
Bet Dievs visu spēj restaurēt.Vai atceries kā Tu mani apsūdzēji:nodzēries un tt.Neklausiet tādu.Tāda ir Tava domāšana,ka Dievs nodzērušos nespēj atjaunot.Elementāri.Es nemaz neesmu tas smagais gadījums.No pilnīgi bezcerīgām ģimenēm ir piecēlušies cilvēki un kļuvuši par normāliem sabiedrības locekļiem.Ja Tu saki ka tevī ir Svētais Gars,bet netici Viņa varenajiem darbiem ,ko viņš ir paveicis ar cilvēkiem,tad Tava mācība ir meli.
Un nelielies ar saviem simtiem ,bet palielies ar vienu,kurš no Tava nama nācis vairs neapmelo Svēto Garu,Jēzu un Tēvu.
Mana radiniece arī nodarbojas ar Jogu.Toties viņai vairs nav ģimenes.Nauda ir ,bet ģimenes laimes vairs nav.Ko dod joga,ja tāda tradēģija ir notikusi,kaut vienā namā.
Joga nespēj,ko spēj Dievs.Un tas ir būtiskākais.Cilvēcība.MĪLESTĪBA
Gunti es ceru,ka Tu tomēr sāksi izglītoties arī Dieva skolā.Kuram patīk ,ja viņu piečakarē.Saproti! Tu esi piečakarēts.Atstāts muļķos.Vai Tu tāds gribi būt vienmēr?

 RV,  18:15:35 08.06.2005 
Reti tas gadaas, bet man shoreiz ir jaiejaucaas..Luudzu nespamojiet sheit reklaamu..ja noraadat saitu, tad pa teemu...

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 17:51:50 08.06.2005 
Mazs koments :) Siguldas tusinju rikoja Siguldas 7-dienas adventistu baznica. Draudzes nams Perkonu iela 19.
Bildes no tusinja: http://meeting2.oho.lv/meeting .php?cmd=albums_pub&by_id=389113

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 17:32:50 08.06.2005 
Sahadza-Jogi ir jautri cilveeki :)

 Diablo, Aivaram 17:01:01 08.06.2005 
Ar atgriešanos brāl; Biju jau norūpējies par tevīm, domāju, nedod Dievs tu esi ļāvies pierunāties un arī devies uz to Siguldas party un Guntis tevi nomušijis;)

 Aivars,  16:40:04 08.06.2005 
G.Strautnieks:,,caur shri Mataji darbojas svētais gars,,....
Jēzus teica,ka neviens netiek pie Dieva,kā vien caur mani.Un te pēkšņi viens sāk sludināt ,ka Svētais Gars var nākt arī caur vienu sievieti.Tas ir antikrista gars ,ko sludina G.Strautnieks.Tāpat viņš diemžēl nesaprot kas ir reiki,sludinādams,ka reiki ir no sātana,pats to darīdams apmelojot Dieva vārdu,izmainīdams Svētā Gara varenību nostājas līdzās antikristiem.
Svēto Garu var saņemt tikai tas,kurš savā sirdī ir ielaidis Jēzu un visus savus grēkus atdevis Viņam.Aizejot atpakaļ pie Tēva, Jēzus teica,ka viņa vietā nāks uz zemes Svētais Gars ,viņš būs aizstāvis ticīgajiem.
Vai G.Strautnieks ir ticīgais?Nē ,viņš apmelo Dievu ,teiktdams,ka caur vienu sievieti var saņemt Svēto GARU.Tie ir meli.Jā šī sieviete sludinātu Dieva patiesības,tad viņas mācība būtu saskaņā ar bībeli.Diemžēl tas tā nav.
Tev Dieva vārdu nebūs veltīgi valkāt.
Iestājoties dažādās garīgajās organizācijās un sektās cilvēka dzīve tiešām kļūst sakārtotāka,bet tas ir tikai šķitums,īstenībā šis cilvēks vairs nav brīvs,ļaunuma dzelonis nav iznīdēts no viņa sirds,arī organismā un smadzenēs viss iet tikai uz ļauno.It kā nu viņam jau ir jauna māja ,nedzer,bet ģimenē turpinās ļaunums,nesaticība,nervozitāte.
Dievs ir radītājs.Un tikai viņš var arī atjaunot cilvēka organismu ,un ne kāda mācība.Kur nu vēl tāda,kas ir no sātana.
Ir divas pasaules - labā un ļaunā.Reizēm ļaunā pasaule ļoti smalki apkrāpj cilvēkus,it kā runādama labas lietas,bet cilvēka sirdi tas neceļ.Šo likumsakarību nevar izmainīt neviens.Sātans sātanu neizdzen.Antikrista gars pasaulē kļūst arvien gudrāks un ,,Humānāks,, ,viņš centiesīsies ieņemt Dieva vietu ,runās apmēram,tāpat kā Dievs,bet viņa darbi būs iznīcinoši.Viens no antikrista gara gigantiem ir Grobovojs.Palasiet viņa sludinātās lietas,un liekas tur nav nekas ļauns,Grabovojs ļoti gudri grib nostāties Dieva vietā un ar neatļautiem līdzekļiem ,,pestīt ,,cilvēci.

 Diablo, Guntim Strautniekam 15:26:49 08.06.2005 
Nesaspringsti, bet atbildi uz jautājumu. Vēlo noskaidrot cik 'garīgi' ir tavi panākumi;)

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 15:19:06 08.06.2005 
Nu - Tev no jogas ir maz sajeegas diemzheel ....
Arii no Biibeles un citiem Sveetajiem Rakstiem taapataas ...

 Diablo, Guntim Strautniekam 15:13:12 08.06.2005 
Saprotams, ka tava dzīve iet uz augšu, to jau neviens neapstrīd. Kamēr būs aitas, kuras blēj - sahadža joga, sahadža joga, tikmēr būs arī guntveidīgie cirpēji;)

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 15:08:28 08.06.2005 
Katraa zinjaa - par spiiti dazhaadiem aprunaataajiem - mana dziive iet uz augshu :) Sanjemu es prieku, gandariijumu, miilestiibu, cilveeku atziniibu un cienju par savu darbu Latvijas labaa !

 Diablo, Guntim Strautniekam 14:45:53 08.06.2005 
Vai tev kāds jautāja cik esi ieguldījis, demagog! Jautājums bija cik tu saņem par vienu atgriezto dvēseli?

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 14:41:58 08.06.2005 
Vispaar - liels Jums visiem paldies par komentaariem :)

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 14:40:36 08.06.2005 
Varbuut sheit ir kaads - kas atceras Latvijas Sahadza-Jogas pirmssaakumus no 1998/1999 gada.

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 14:39:15 08.06.2005 
Esmu ieguldiijis Sahadza-Jogaa 500Ls un veel materiaalajaa nodroshinaajumaa arii 500Ls :) Pats no savas suuri gruuti nopelniitaas naudas !

 Diablo, Guntim Strautniekam 14:27:48 08.06.2005 
Un cik daudz naudiņas esi iekasējis no šiem 130 'izglābtajiem'. Un tikai nevajag stāstīt, ka naudu neņemi!

 Mulders,  14:26:59 08.06.2005 
dazhreiz cilveekiem der aritmeetiku atkaartot!
Iisaak gan to vareeja sabaazt 10 baushljos un 2os Zelta baushljos!

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 14:23:21 08.06.2005 
Nu - bija jaabuut pretimnaakshanai arii no otras puses :)

 Jons,  14:22:13 08.06.2005 
afigettj... 130 cilveki izglabti... svetais gars personigi izglabis:D

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 13:39:23 08.06.2005 
Pieveersiet uzmaniibu - ka mees dziivojam Peedeejos Laikos. Caur Shri Mataji Nirmala Devi darbojas Sveetais Gars.
Tapeec arii visur ir - Sahaja-Yoga vai Sahadza-Joga.
Guntis Strautnieks Personiigi apmaaciiti - izglaabti no elles - 130 cilveeki ! Radiita no nulles SJ kustiiba Latvijaa.

 Diablo, guga 13:22:18 08.06.2005 
Domāju, katas vairs nav iespējams. Un galu galā, kāda tad diskusija var veidoties, ja daži tikai spēj noblēt sahadža joga, sahadža joga...

 guga, Guntim un visiem, kas te veel ie 13:17:13 08.06.2005 
Vispaar jau reklaama forumos netiek uzskatiita pr labu toni. Lai gan te jau taa arii normaala diskusija neveidojas. Gandriiz tik vien ir kaa reklaamas aktivitaates. Bet varbuut vajadzeetu pa visiem meegjinaat tomeer pacelt to kaa diskusiju, ne apshaubaamas kvalitaates leetas reklaamas forumu. Varbuut no taa buutu daudz lielaaks labums arii reklameetaajiem - jeb reklameetaajiem vairaak nav jautaajumu, viss ir skaidrs un par visu ir tikai gatavas atbildes.

 Girts,  09:06:23 08.06.2005 
Es un Tu attiecības? Vai patiešām kaut kas tā ir jānodala? Vai kari nesākas tieši tāpēc, ka tiek nodalīts Es! un Tu!? Vai patiesībai var būt tikai puse? Vai tad var būt 'mazliet patiesības' - līdzīgi, kā 'mazliet stāvoklī'... ?

Atvainojos - tie ir tādi diletanta jautājumi ...