Magu Zvaigzne

Betlēmes zvaigzne, Austrumu gudro zvaigzne, Kristus dzimšanas zvaigzne, visbeidzot, Magu zvaigzne (visbiežāk lietotais nosaukums) ir visai sens un ļoti svarīgs simbols. Tiek uzskatīts, ka tieši par šo zvaigzni vēsta Mateja evaņģēlijs: “Kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē jūdu zemē ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: “Kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt.”” (Mt. 2:1, 2)

Betlēmes zvaigzne, Austrumu gudro zvaigzne, Kristus dzimšanas zvaigzne, visbeidzot, Magu zvaigzne (visbiežāk lietotais nosaukums) ir visai sens un ļoti svarīgs simbols. Tiek uzskatīts, ka tieši par šo zvaigzni vēsta Mateja evaņģēlijs: “Kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē jūdu zemē ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: “Kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt.”” (Mt. 2:1, 2)


Vēlākos laikos daudzus viedus prātus ir nodarbinājusi zvaigznes parādīšanās Kristus dzimšanas brīdī. Tā Origens (ap 183–254) radīja savu filozofisku sistēmu par to, ka debesu ķermeņi ir mirušo cilvēku dvēseles (starp citu, Origens noteiktā dzīves periodā bija nikns astroloģijas pretinieks). Un, lūk, Origens, nodarbojoties ar šīs zvaigznes dabas izpēti, secināja, ka tā bijusi komēta. Pēc viņa domām: “.. astainās zvaigznes jeb komētas vienmēr parādās debesīs, kad uz zemes dzimst jaunas impērijas vai notiek kādi citi svarīgi notikumi..” Un vēl viņš raksta: “.. vai tad jābrīnās, ka Betlēmes zvaigznes parādīšanās sakrita ar zīdaiņa dzimšanu, kuram bija jārada pārvērtība cilvēces prātos?”


Ārsts, astrologs un matemātiķis Džerolāmo Kardāno (1501–1576), uzskatīja, ka Betlēmes zvaigzne bija nova, kas parādījās Kasiopejas zvaigznājā. Pēc viņa aprēķiniem, šādam uzliesmojumiem ir jānotiek regulāri, apmēram reizi trīssimt gados. Viņa pieņēmumu apstiprināja matemātiķis un astronoms Tiho Brahe, ģeocentriskās pasaules ainas izveidotājs. 1572. gadā Tiho Brahe novēroja jaunas zvaigznes dzimšanu.


Astronoms, astrologs un matemātiķis Johanness Keplers (1571–1620), 1604. gada oktobrī novērodams Jupitera, Marsa un Saturna savienojumu Strēlnieka zīmē, šajā pašā debesu sektorā ieraudzīja novas uzliesmojumu. Uz novērojumu pamata Keplers izteica pieņēmumu, ka līdzīgu parādību varējuši pamanīt Austrumu gudrie Jēzus dzimšanas brīdī, turklāt tobrīd debesīs tāpat veidojās planētu savienojums.


Mūsdienu aprēķini liecina, ka šī parādība notikusi agrāk, nekā pieņemts domāt, proti, 7. gadā pirms mūsu ēras – Zivju zīmē (interesanti, ka zivs, īpaši agrīnajā kristietībā, bija Kristus simbols). Tāpat ir noskaidrots, ka ķēniņš Hērods, pēc kura pavēles notika zīdaiņu slepkavošana, mira 4. gadā pirms mūsu ēras. Tātad reālais Kristus dzimšanas gads, visticamāk, ir bijis 7.–5. gads pirms mūsu ēras. Un, kaut arī strīdi par Kristus dzimšanas laiku droši vien turpināsies, mēs pagaidām pieturēsimies pie tradīcijām un svinēsim to Ziemassvētkos pēc mūsdienu kalendāra.


 Grafiski Magu zvaigzne ir septiņstaru zvaigzne, kur katra stara virsotnei atbilst noteikta planēta. Sk. 1. att. 


Senos laikos magi šo zvaigzni nēsāja par atšķirības zīmi.
Magu zvaigzne ir saistīta ar daudzām valdīšanas shēmām, piemēram, valdīšanu pār nedēļas dienām, dienas stundām, dekāniem, gadiem, 36 gadu cikliem utt., turklāt pēc Magu zvaigznes var noskaidrot planētu, kas valda ne tikai pār šīs nedēļas dienu, bet arī – pār katru dienas stundu.  


2. zīmējumā, blakus katrai zvaigznes virsotnei ir novietota kāda no septiņām (Septenera) planētām – no Saules līdz Saturnam.


Dažas bultiņas norāda virzību pa ārējo apli, bet citas – gar stariem zvaigznes iekšienē.
Ikviens zvaigznes stars ir saistīts ar savu nedēļas dienu un planētu, kas pār to valda. Pēc senas tradīcijas (dažās tautās tā joprojām ir dzīva), nedēļa iesākas nevis pirmdien, bet svētdien, un, lūk, pār svētdienu valda Saule. Bultiņas, kas virzās pa zvaigznes stariem, norāda uz planētām, kas valda par turpmākajām nedēļas dienām: no Saules bultiņa virzās pie Mēness, kas tātad valda pār pirmdienu. No Mēness bultiņa virzās pie Marsa – pār otrdienu valda Marss. Tālāk no Marsa tā norāda uz Merkuru – pār trešdienu valda Merkurs. Tā ievērojot bultiņu virzību shēmā, redzam, ka pār ceturtdienu valda Jupiters, pār piektdienu – Venēra, bet pār sestdienu – Saturns.


Ar katru planētu ir saistīts noteikts simbolisms, īpašības, krāsa, garša, minerāli utt. Nedēļas cikls tika ņemts vērā jau dziļā senatnē, un par tā lielo svarīgumu var spriest kaut vai pēc tā, ka to nevienā laikmetā nav skārušas nekādas pārmaiņas kalendārā.


Katra planēta valda arī pār konkrētu diennakts stundu. Par dienas sākumu astroloģijā tiek uzskatīts saullēkta brīdis, bet pirmo stundu vienmēr pārvalda atbilstošā nedēļas dienas planēta. Piemēram, ja tā ir piektdiena, tad, apskatot Zvaigznes ārējo apli, redzam, ka pār šo dienu valda Venēra, kas tātad valda arī pār piektdienas pirmo stundu. No Venēras bultiņa norāda uz Merkuru, pēc tam – uz Mēnesi utt. Tātad pār otro dienas stundu valda Merkurs, pār trešo – Mēness, pār ceturto – Saturns, un tā – atpakaļ līdz Venērai, no kuras cikls atkal sāk atkārtoties tai pašā secībā.


Pēc šis metodes var noteikt arī to planētu, kas valdījusi cilvēka dzimšanas stundā. Protams, pastāv savi smalkumi stundu sākuma un ilguma aprēķinos noteiktā dienā – šeit mēs tajos neiedziļināsimies.


 


Ezoterisko planētu izvietojuma nozīme Magu zvaigznē


 


Zvaigznes virsotnē atrodas Saule. Saule ir garīgs, fizisks un enerģētisks centrs, dievišķā sākotne cilvēkā. Saule – tā ir Gaisma un Enerģija. Kosmiskais dzīvības spēks “nolaižas” Saulē no augstākajiem esamības līmeņiem un no tās tiek nodots jebkuram ķermenim Saules sistēmas robežās. Saule simbolizē dzīvību, vienoto dzīvību, kas visu caurauž, apziņu, kas pēc tam sadalās ķermeņa, dvēseles un gara dzīvē. Astroloģijā Saule ir katras būtnes būtība, ikviena ego. Saule ir cilvēka sevis apziņa, viņa individualitāte. Tā valda par dzimšanas horoskopa V namu, kas atbild par radošu pašizpausmi.


Zemāk par Sauli dažādos līmeņos jeb, pēc M. Levina terminoloģijas, stāvos atrodas planētu diādes. Viszemākajā, fiziskās esamības līmenī jeb pirmajā stāvā atrodas Mēness un Saturns. Saturns simbolizē formu, struktūru. Saturns ir cilvēka skelets, bet Mēness – konkrētais materiāls. Mēness ir saistīts ar cilvēka organisma šķidrumiem un barības uzņemšanu, uzturot organisma kā veseluma fizisko stāvokli. Mēness atbild par daudzām organisma fizioloģiskām funkcijām, arī par neapzinātajiem refleksiem (zīšanu, rīšanu, elpošanu, izdalīšanu utt.), īpaši – agrīnajā organisma dzīvības posmā.
Ar Saturnu ir saistīta struktūra un stingrība, ar Mēnesi – mainīgums un plūdums, kā arī organisma spēja pielāgoties. Šie pretstati papildina viens otru, veidojot kopēju organismu, personību ar visām tās vērtībām un trūkumiem. Pēc D. Radjara teiktā, Mēness ir tā Saules daļa, ko ir ierobežojis Saturns. Tā ir tā veselās būtnes enerģijas daļa, ko cilvēks apzinās kā sevi, viņa apzinātais ego. Saturns – tā ir abstraktā ego struktūra, ko Mēness piepilda ar psihisko enerģiju.


Saturna un Mēness attiecības ir formas un enerģijas attiecības. D. Radjars šo planētu pāri kopumā uzskata par personības pamatu: Mēness – bērnība, Saturns – vecums. Attiecībās ar vecākiem pamazām nostiprinās agrīnā pieredze, un uz šī pamata veidojas cilvēka sociālā uzvedība. Astroloģijā šīs divas planētas atbild par pretēji novietotajām Zodiaka zīmēm – Vēzi un Mežāzi, pretējiem horoskopa namiem – IV un X namu, un mātes un tēva tēlu katra cilvēka kartē.


Nākamais pakāpiens ir mentālā pasaule, kas atrodas zvaigznes otrajā stāvā. Tā ir izpausta ar divu planētu – Merkura un Jupitera – pāri. Ar šīm planētām ir saistīta apmaiņa un uzkrāšana. Tāpat arī – divi mijiedarbības tipi ar apkārtējo vidi un divas izzināšanas puses: ar Merkuru – konkrētā, ar Jupiteru – kopīgā, vispārīgā. Merkurs apmaiņas procesā saņem un gūst informāciju, bet Merkurs pasauli uztver lokāli, proti, tam trūkst plašuma, lai spētu redzēt kopainu. Jupiters to pilnībā kompensē. Tas ne tikai paplašina iegūstamās informācijas daudzumu, bet arī apkopo to, veidojot pasaules kopainu veselumā. Un abas planētas lieliski papildina viena otru. Tās atbild par pretējām zīmēm Zodiaka zīmju aplī – par Dvīņiem un Strēlnieku. Un par diviem pretējiem namiem – III un IX cilvēka dzimšanas horoskopa namu. Merkurs un Jupiters atbild par pamatizglītību un augstāko izglītību, kā arī par īsiem un tāliem ceļojumiem. Turklāt Jupiters parasti saistīts ar ārzemju braucieniem, kas maina cilvēka priekšstatu par pasauli, citu tautu tradīcijām un kultūru, tā paplašinot viņa redzesloku.


Un beidzot zvaigznes pēdējais stāvs – emocionālā sfēra. Šeit tāpat ir pāris, kuru veido divas pretējas un savstarpēji papildinošas sākotnes – iņ un jan, kas veido vienoto veselumu den. Pat bioloģijā ar Marsa un Venēras simboliem tiek apzīmēti pretējos dzimumus, ko vieno kopējs vārds – Cilvēks. Šajā pārī iekļauti pieredzes centrbēdzes un centrtieces spēki. Marss raksturo cilvēka tieksmi pēc pašizpausmes.
Marss ir pirmais būtnes impulss visās ārējās izpausmēs, Marss simbolizē visus uzsākumus, tiekšanos un gribas piepūli. Venēra pauž pārdzīvojumu, kas rodas reaģējot uz pasaules atbildi pēc Marsa aktivitātes izpausmes. Marsa impulss atgriežas atpakaļ pieredzes veidā.


Venēra ar emociju starpniecību atklāj cilvēka reakciju uz apkārt notiekošo.
Venēra pauž mīlestību, to dara arī Marss, bet tas parāda mīlestības aktīvo vai agresīvo raksturu. Venērai ir tieksme izpausties maigi, jo tai svarīgi pievilkt (pievilcības nozīmē), piesaistīt uzmanību, apburt. Turpretī Marsam svarīgi gūt, iekarot vēlamo.


Zodiakā šīs planētas valda pār pretējām zīmēm Aunu un Svariem, bet dzimšanas horoskopā – par pretējiem namiem, I un VII namu. I nams pauž cilvēku un visu viņam raksturīgo iezīmju kopumu, VII nams raksturo cilvēka attiecības ar partneriem, viņa lomu attiecībās un prasības pret partneriem.
Bet tagad apskatīsim Magu zvaigzni no cita, praktiskāka viedokļa, kas arī ir nācis pie mums no gadsimtu dzīlēm.


1. Pirmdiena. Šīs dienas īpašības nosaka Mēness, kam raksturīgs noskaņojuma mainīgums, maigums, līdzjūtība, bagāta iztēle. Tāpēc pirmdienā vairojas jūtīgums, iespaidojamība un aizvainojamība. Pirmdienā ir grūtāk sakopot domas un uz kaut ko koncentrēties. Ne velti tautā mēdz teikt, ka “pirmdiena – grūta diena”. Šai dienā nevajadzētu nodoties nopietnam prāta darbam.
Pirmdienā nav ieteicams ieplānot svarīgas sapulces un sarunas, skolotājiem – kontroldarbus, īpaši matemātikā. Pirmdienās nav vēlams lietot daudz šķidruma, jo palēninās šķidruma apmaiņa organismā, un uzmanīgākam jābūt arī pārtikas produktu izvēlē, jo ir palielināta saindēšanās bīstamība.
Nevajag lietot ļoti treknus un asus ēdienus, bet ir ieteicami putraimi un piena produkti.
Šīs dienas krāsa – gaiša, sudrabaina mēnesnīcas krāsa. Dienas dārgakmeņi – pērles, mēnessakmens, opāls. Metāls – sudrabs.


2. Otrdiena. Marsa diena.
Marss ir rīcības planēta, bet lielākoties tā ir tīri impulsīva rīcība. Marss ir nepacietīgs, tam patīk risks un uzvara. Otrdienā ir grūti nosēdēt mierīgi, šī diena ir aktīvas jaunrades, neatliekamu pasākumu, ātri veicamu darbu un sportisku pasākumu diena. Bet tajā pašā laikā arī paaugstinātas uzbudināmības un agresivitātes, pārgalvības un sasteigtības diena. Otrdienā var vairoties ģimenes strīdi, palielināties traumatisms, sūdzības par galvassāpēm.
Šajā dienā labāk ir atteikties no saldumiem un miltu produktiem un dot priekšroku asiem un karstiem ēdieniem.
Dienas krāsa – sarkana. Akmeņi – granāts, rubīns, ametists, serdoliks.


3. Trešdiena. Merkura diena.
Merkurs ir planēta, kas atbild par domāšanu, mācīšanos, informācijas saņemšanu un nodošanu, tāpat arī par valodu un rakstību. Tas īsteno sakarus, sekmē saskarsmi un kontaktus, pārvietošanos, tirdzniecību un apmaiņu. Tātad šajā dienā palielinās kontaktspēja, zinātkāre, apķērība un kustīgums. Saņemtā informācija tiek labi uzņemta un asimilēta, bet vērojams arī lielāks pļāpīgums, virspusība, nervu uzbudināmība. Ir nosliece ķerties pie vairākām lietām vienlaikus un neko īsti nepadarīt līdz galam.
Merkura dienā ir jāsargās no pārguruma, jāsargā plaušas un rokas un noteikti jāatrod laiks pastaigai svaigā gaisā. Iesakāma ir viegla barība – galvenokārt dārzeņi, augļi, putraimi, un labāk to baudīt dienas pirmajā pusē, bet no vakariņām, kā arī no saldumiem un trekniem produktiem atteikties pavisam.
Dienas krāsa – raiba. Akmeņi – serdoliks, hrizolīts, aleksandrīts, topāzs, berils.


4. Ceturtdiena. Jupitera diena.
Jupiters ir laimes, dzīves mīlestības, optimisma, ekspansijas planēta. Šai dienā var palielināties vēlme paust cēlsirdību, ņemt kādu savā aizbildniecībā, paplašināt redzesloku, doties tālākā ceļojumā. Šai dienā gribas izskatīties solīdi un respektabli, bet arī – izpaust lepnību, sākt dižoties un dot neīstenojamus solījumus (piemēram, var pavērot bērnus). Diena ir labvēlīga mācībām, uzkrātā materiāla apkopošanai, augstāku principu izpratnei, garīgas literatūras lasīšanai. Šai dienā var vērsties pie priekšniecības un sponsoriem, augstākstāvošās organizācijās, risināt juridiskus jautājumus un būvēt lielus plānus.
Attiecībā uz uzturu šī ir diezgan brīva diena, kaut gan var palielināties apetīte. Pasaudzējiet aknas, nepārēdieties, dzeriet aknas un žultsceļus tīrošas tējas un minerālūdeņus. Neaizraujieties ar stipru kafiju, alkohola dzērieniem, dzīvnieku taukiem un ogļhidrātiem.
Šīs dienas krāsas – ceriņkrāsa, violeta, indigo. Akmeņi – ametists, tirkīzs, safīrs, granāts.


5. Piektdiena. Venēras diena.
Mīlestības un harmonijas, burvības, romantisku attiecību un draudzības diena. Piektdienā ir labi veidot attiecības, doties uz tikšanos un precēties. Šai dienā cilvēks kļūst uzņēmīgāks pret visu daiļo un skaisto, var doties uz izstādēm un koncertiem, iegādāties skaistas lietas. Šī diena noskaņo uz sadarbību un samierināšanos, ja pirms tam ar kādu esat sastrīdējies. Venēras dienā ir vieglāk pieņemt kompromisus, ir tendence izvairīties no konfliktiem, bet var izpausties arī neizlēmība svarīgu lēmumu pieņemšanā.
No produktiem šai dienā ir labi lietot ogas, augļus, dārzeņus, rīsus, skābpiena un miltu produktus, saldumus. Ieteicams atturēties no ceptas gaļas, svaigiem kūpinājumiem, sēnēm, asām piedevām un sālījumiem, jo jutīgas ir nieres.
Šīs dienas krāsas ir maigi sārta un debeszila, gaiši zaļa. Akmeņi – ahāts, kalnu kristāls, smaragds, nefrīts.


6. Sestdiena – Saturna diena. Saturns ir stigra un nopietna planēta, kas prasa sasniegtā nostiprināšanu un saglabāšanu. Saturns paģēr pieticību, godīgumu un darba mīlestību. Šajā dienā ir labi sakārtot ne tikai māju, bet arī savu dvēseli un domas.
Var ieviest kārtību papīros, dokumentos un pierakstos, visu akurāti sistematizēt, salikt pa plauktiem. Ieteicams doties uz pirti un apmeklēt vecākus radiniekus. Šai dienā ir jāģērbjas siltāk, lai izvairītos no apaukstēšanās, un nav vēlami smagi fiziski vingrinājumi, kaulu un muskuļu sistēmas pārslodze, toties vēlama rūdīšanās un ādas kopšana. Šai dienā nav labi pārēsties, lietot alkoholu, asu barību un kūpinājumus. Labāk ēdienkartē iekļaut barību, kas bagāta ar kalciju un fosforu (biezpienu, zivis), tāpat arī žāvētus augļus, putras, kāpostus, sēnes. Sāļos un saldos ēdienus labāk lietot mēreni.
Sestdienas krāsa – melna, tumši zila, tumši zaļa, brūna, visas pelēkās nokrāsas. Akmeņi – onikss, ahāts, hrizoprāzs, obsidiāns.


7. Svētdiena. Pār dienu valda Saule. Tā dara cilvēkus aktīvus un darbīgus, dāsnus un cēlus, bet var saasināties arī vēlme pavēlēt un komandēt, tāpat var parādīties pārlieka pašpārliecinātība un augstprātība. Svētdiena ir atpūtas diena, diena radīšanai un kontaktam ar bērniem. Šai dienā nevajag taupīt komplimentus un uzslavas ģimenes locekļiem. Šī ir diena, kad nevajag cilāt nastas un nervozēt, jo jutīgāka ir mugura un sirds.
Svētdienas produkti ir pākšaugi, vistas gaļa, augļi – īpaši oranžā krāsā. Galvenais ir radīt svētku noskaņu, tāpēc galdam ir jābūt skaisti servētam.
Dienas krāsas – oranža, dzeltena, zeltaina. Akmeņi – rubīns, jašma, briljants, hrizolīts. Metāls – zelts.


 


Literatūra.
1. Левин М. Лекции по астрологии. – Москва: ЦАИ, 1992.
2. Лео А. Эзотерическая астрология – Харьков: РИП “Оригинал”, 1994.
3. Радьяр Д. Астрология личности – Москва: Антарис, 1991.
4. Саплин А. Астрологический энциклопедический словарь. Москва: “Внешсигма”, 1994.


 


Autors: Gaļina Svedberga
Avots: “Astroloģijas Pasaule”


http://www.progress.com.lv/


17.01.2008

Komentāri:

 guga,   23:08:27 20.01.2008
62.85.19.217

Ak Tu mūžs :))). Tak paņem jebkuru citu programmu, kas '-' gadus mācēs normāli apstrādāt. Tādu tak pietiek.

 skauts,   19:52:22 19.01.2008
87.226.70.165

Kāds nezinātu, kur var dabūt p.m.ē. efemerīdas ?
Parastajā Zet programā man sāk planētas uz otru pusi griesties.

 guga,   00:18:42 19.01.2008
62.85.19.217

Un vispār jau laikam īpašu šaubu nav par to, ka, ja runājam par astroloģisko interpretāciju, runa iet par Saturna un Jupitera konjukciju Zivīs, kas 7 g. p. m. ē. vairākkārt bija ļoti cieša.

Bet bez astroloģiskās interpretācijas jau ir vēl arī citas.

 guga,   23:46:06 18.01.2008
62.85.19.217

Katrai no 5 planētām atbilst pa divām zodiaka zīmēm, savukārt spīdekļiem katram pa vienai, kungi. Zvaigzne pati, protams, ir tāda, kāda nu viņa ir, bet šeit sniegtajai interpretācijai ar puszodiaku gan ir tikai viena kāja :))).

 skauts,   16:42:59 17.01.2008
87.226.70.165

Nu, man vienkārši likās tā būs smukāk – Vēzis, Dvīnis un Vērsis. Nevis pēkšņi ņemt un pārlekt uz Aunu. Vērsis arī vairāk pauž sievievišķo principu nekā Svari un attiecīgi Skorpions vīrišķo.

 MB, Skaut  14:45:06 17.01.2008
10.225.20.55

kapēc?

 skauts,   13:12:47 17.01.2008
87.226.70.165

Man gan gribētos izmainīt pēdējo pāri uz Vērsi un Skorpionu.