Maldu ceļi

“Bet jūs, mirstīgie, kuri izraudzīti apgaismot sev līdzīgos, apdomājiet, kā jūs varat tiem palīdzēt viņu gara tumsībā un aizspriedumos. Jūs viņiem spējat dot tikai tik daudz, cik paši esat pelnījuši tiesības smelties no avota, kurš rada un glabā sevī šo palīdzību. Cilvēks ir tā iestidzis doktrīnu un dogmu neskaitāmajās ilūzijās, pārāk attālinājies no sava primārā patiesības avota, ka tagad jums jāatgriežas pie to pašu patiesību iemantošanas prieka, lai parādītu cilvēkam viņa maldīšanos.

“Bet jūs, mirstīgie, kuri izraudzīti apgaismot sev līdzīgos, apdomājiet, kā jūs varat tiem palīdzēt viņu gara tumsībā un aizspriedumos. Jūs viņiem spējat dot tikai tik daudz, cik paši esat pelnījuši tiesības smelties no avota, kurš rada un glabā sevī šo palīdzību. Cilvēks ir tā iestidzis doktrīnu un dogmu neskaitāmajās ilūzijās, pārāk attālinājies no sava primārā patiesības avota, ka tagad jums jāatgriežas pie to pašu patiesību iemantošanas prieka, lai parādītu cilvēkam viņa maldīšanos.Tā kā cilvēks ir meties aizspriedumu bezdibenī, pazaudējis tīrās un dzīvinošās Dieva izpratnes visus saprātīgos pamatus, nepieciešams, lai jūs sevī atjaunotu skaidras un taustāmas zināšanas par reālām lietām, uz kurām pamatojas visas pārējās lietas; tad, salīdzinot tās savā starpā, jūs ne tikai pārliecinoši nostiprināsiet savus principus, bet varēsiet tos neapstrīdami pierādīt.


Pretējā gadījumā jūs tikai aizstāsiet vienus maldus ar citiem, iepriekšējo aizspriedumu ar citu, atkal atjaunosiet melu un nelikumību konstrukcijas, kuras jau ne reizi kārdinājušas un slacījušas asinīm zemi. Un nav svarīgi, vai tautas, kurām gribat nest gaismu, būs civilizētas vai mežonīgas, jo rokas, kuras nes Gaismu, spēj katram cilvēkam to dot tik lielā mērā, kādā viņš spēj to saņemt.


Sāciet ar to, ka likvidējiet šķēršļus, lai gaisma pārņem jūsu būtību, un jums nenāksies meklēt veidus, kā to nodot citiem. Neaizmirstiet, ka tagad jāstrādā ne vairs jums, bet tam avotam, kurš radījis jūsu būtību, kurš patur sev tiesības vadīt visus jūsu likumīgos darbus. Uzmanīgi sekojiet, lai vienīgi viņš valdītu pār mirstīgo garu, jo tikai viņš spēj to apgaismot; viņš noslēdz ar jums mūžīgu līgumu, kurā jūs piekrītat kļūt par viņa slavas algotni un nekad nedomāt par savu slavu.


Ja jūs nejūtat, ka esat pietiekami tīrs un nesavtīgs, lai saglabātu uzticību šim svētajam solījumam, ja slimās saknes vēl sajaucas ar pirmajām dīgstošajām sēklām, kuru mērķis ir dot augļus šai auglīgajā augsnē, tad neuzņemieties vest cilvēkus uz patiesību – jūs tikai vairosiet viņu gara tumsību un vājprātu.


Pavisam otrādi – atturieties no tik kaitīga pakalpojuma, jo viņi apmaldīsies arī bez jūsu palīdzības.”


Lui Klods de Sen-Martens (Louis Claude de Saint Martin, 1743 – 1803)
e-misterija.lv


17.08.2011

Komentāri: