Mīti par Kabalu

Apskatīsim visizplatītākos stereotipus, kuri neļauj cilvēkiem tuvoties kabalas zinātnei.
1. mīts. Ar kabalu nevar nodarboties līdz 40 gadu vecumam
2. mīts. Kabala ir mistiska jūdaisma mācība, kuru parasti sasaista ar okultajām zināšanām

Apskatīsim visizplatītākos stereotipus, kuri neļauj cilvēkiem tuvoties kabalas zinātnei.
1. mīts. Ar kabalu nevar nodarboties līdz 40 gadu vecumam
Atbilde:
Kopš izcilā kabalista ARI laikiem nekādu ierobežojumu mācīties kabalu nepastāv. Ar to var nodarboties visi, pat sievietes un bērni. Visi aizliegumi eksistēja tikai līdz XVI gadsimtam. Tos noteica paši kabalisti. Aizsargājot tos, kuru dvēseles vēl nav sasniegušas atbilstošu attīstības līmeni, kabalisti pieņēma par skolniekiem tikai tos, kas izgājuši stingru atlasi.
Šodien miljoniem cilvēku sāk izjust vajadzību pēc kabalas, un apturēt šo procesu ir neiespējami. Tiekšanās pie Radītāja ir radījuma dabā, un šobrīd ļoti skaidri izpaužas. Visu nosaka tikai vēlēšanās. Ja cilvēks vēlas, tas nozīmē, ka viņš ir nobriedis tam, un nekādi aizliegumi uz viņu nedarbojas.
Vispār, kabalā jēdzieni „nedrīkst” un „aizliegts” nozīmē „neiespējami”. Tāpēc aizliegums mācīties kabalu patiesībā izskatās šādi: „Nevar nodarboties ar kabalu, tāpēc, ka nav vēlēšanās”.
2. mīts. Kabala ir mistiska jūdaisma mācība, kuru parasti sasaista ar okultajām zināšanām
Atbilde:
„Kabala” tulkojumā no ebreju valodas nozīmē „saņemšana”, proti, īpašu zināšanu iegūšana, kas pieejamas katram cilvēkam. Kādreiz šī zinātne tiešām bija slepena. Tā radās Divupes teritorijā pirms četriem tūkstošiem gadu Bābeles periodā. Kabalas pamatlicējs, haldiešu pilsētas Ūras iedzīvotājs Ābrams, atklāja iespēju apgūt to pasaules uzbūves daļu, kura nav pieejama cilvēkam izmantojot piecus dabiskos maņu orgānus. Viņš apguva šo zinātni un, savācis domubiedru grupu, nodeva tiem savu pieredzi, kā apgūt no mums noslēpto pasaules daļu. No tā laika šīs slepenās zināšanas tiek nodotas no paaudzes paaudzei ar ļoti nenozīmīgu un ierobežotu skaitu sekotāju starpniecību.
Tās tiešām vienmēr tika nodotas mutiski no skolotāja skolniekam. Visos laikos, līdz pat mūsu gadsimtam, kabalistu loks bija ļoti šaurs. Šobrīd kabala, tieši pretēji, tiek arvien plašāk izplatīta, jo cilvēcei rodas vēlēšanās iepazīt to, mācīties, pielietot tās zināšanas, jo tās var mums būt ļoti noderīgas, it sevišķi šobrīd, kad pasaule ir tuvu vispārējai krīzei.


Avots: http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/20427?/rus/content/view/full/20427&main

no krievu valodas tulkoja Ilze B.

 

www.kabriga.lv

16.11.2009

Komentāri:

 MB  12:37:19 24.11.2009
127.0.0.1

kādēļ tad kabalai vajadzīga 'reabilitācija'?

 ???  10:59:09 24.11.2009
81.198.32.29

Kādēļ vajadzīga šāda kabalas 'reabilitācija'