Naudas līdzekļu iegūšana

Daļai cilvēku viskārojamākā Kosmisko Spēku dāvana ir nauda, citiem – veselība.


Šeit tiešām pārsteidz tas, ka, dziļāk analizējot cilvēku lūgumus Kosmiskajiem Spēkiem pēc naudas, mēs konstatējam, ka ar to nav domāta skaidra nauda, zelts vai dārglietas, bet kredīts. Starp kredītu un skaidru naudu ir liela atšķirība, kaut gan abos gadījumos kaut ko var nopirkt, pasūtīt vai kaut ko saglabāt. No Kosmisko Spēku viedokļa tā ir liela atšķirība.

Daļai cilvēku viskārojamākā Kosmisko Spēku dāvana ir nauda, citiem – veselība.


Šeit tiešām pārsteidz tas, ka, dziļāk analizējot cilvēku lūgumus Kosmiskajiem Spēkiem pēc naudas, mēs konstatējam, ka ar to nav domāta skaidra nauda, zelts vai dārglietas, bet kredīts. Starp kredītu un skaidru naudu ir liela atšķirība, kaut gan abos gadījumos kaut ko var nopirkt, pasūtīt vai kaut ko saglabāt. No Kosmisko Spēku viedokļa tā ir liela atšķirība.


Protams, mēs nedomājam, ka kāds iztēlojas Kosmiskos Spēkus kā bankas īpašnieku, kurā glabājas zelts, sudrabs un visu valstu valūta papīra naudas zīmēs. Būtu bērnišķīgi domāt, ka Kosmiskie Spēki lūdzējam var nosūtīt reālu naudu kā krusu uz galvas. Tiklīdz mēs sapratīsim, ka Kosmiskie Spēki nevar mums dot skaidru naudu, bet viņiem uz zemes šim nolūkam jārada noteikti apstākļi, mēs tūlīt redzēsim, ka Kosmiskie Spēki spēj mums palīdzēt atrisināt finansiālas problēmas citā veidā, nevis kā naudas pārskaitījumu.


Ja esat lasījuši iepriekšējo nodaļu, tad sapratīsiet, ka vairumā gadījumā tie, kuri tiecas iegūt naudu, pielietojot okultas, mistiskas vai psiholoģiskas metodes, lūdz ne to, kas viņiem vajadzīgs. Es varu nolemt, ka man nepieciešama jauna cepure, un tūlīt varu izdomāt, ka nopirkšu to konkrētā veikalā par konkrētu cenu. Lai to izdarītu, man nepieciešama skaidra nauda. Un tā, es sāku koncentrēties uz Kosmiskajiem Spēkiem, lai dod man piecus, septiņus vai desmit dolārus, atkarībā no cepures cenas. Visa vizualizācija koncentrējas uz naudas summu, kura, kā man šķiet, nepieciešama. Cepures iegūšana vai nepieciešamība pēc tās novirzās otrajā plānā. Ja es koncentrētos atbilstošā veidā, tad centrā būtu cepure. No materiālā viedokļa nav svarīgi, vai es to nopērku par skaidru naudu, paņemu kredītā vai saņemu kā dāvanu no drauga. Es priecātos, ja visu organizatorisko daļu varētu uzticēt Kosmiskajiem Spēkiem, man pietiktu, ja Kosmiskie Spēki man sagādātu cepuri. Protams, tas viss pie noteikuma, ka es pats, strādājot vaiga sviedros, nespēju nopelnīt naudu cepures iegādei, kā tas paredzēts Kosmisko Spēku un dabas likumos.


Tomēr ir situācijas, kad vajadzība pēc naudas materiālā izteiksmē vai kredīta veidā par analoģisku summu kļūst par galveno vēlmi. Tādi apstākļi mistiķim prasa tik pat dziļu koncentrēšanos kā jebkuras citas vajadzības vai vēlmes gadījumā, kura atbilst noteikumiem, ir likumīga.


No kosmiskā viedokļa naudas līdzekļu izmantošana tādā veidā, kā tas notiek mūsdienās, ir absolūti nepareiza un kļūst par metodi vai līdzekli, kuru cilvēks patvaļīgi izvēlas, lai ignorētu vai izvairītos no ētikas normu ievērošanas, kuras nosaka Kosmiskie Spēki. Pie šī jautājuma es pakavēšos citreiz, taču jāatceras, ka kopumā Kosmiskie Spēki pret naudas līdzekļu lietošanu izturas bez simpātijām, un, ja vien iespējams vēlamo rezultātu sasniegt bez naudas lietošanas, viņi to pielieto. Tāpēc mēs izdarām secinājumu, ka lūdzējam, kurš grib ar Kosmisko Spēku palīdzību saņemt naudu, rūpīgi jāanalizē savas iespējas un precīzi jādefinē, ka tieši nauda kaut kādā materiālā izteiksmē vai atbilstošs kredīts atrisina šo problēmu. Tikai tādā ceļā jānonāk pie secinājuma, ka viņam patiešām nepieciešama nauda.


Eksistē divi paņēmieni, ar kuru palīdzību lūdzējs cer saņemt naudu ar Kosmisko Spēku palīdzību. Pirmais – tas ir lūgums Kosmiskajiem Spēkiem, sniegt palīdzību aizdevuma saņemšanai no personas, kura spējīga vajadzīgo summu aizdot. Otrais – tas ir lūgums Kosmiskajiem Spēkiem dot atbalstu summas saņemšanai likumīgā ceļā, vai nu no nekustamā īpašuma, vērtspapīriem, mantojuma, vai citiem brīvprātīgiem avotiem.


Jāapskata katru no tiem un jāizlemj, kura metode ir pareizā, un kad var izmantot psihiskus vai mistiskus likumus vēlamo rezultātu sasniegšanai.


Kad jums ir svarīga nauda, bet jūs to nespējat iegūt, bet pasīvs, uz laiku nespējīgs vai ietiepīgs ir cilvēks, kuram jāizmaksā jums pienākošos naudu, būs pareizi un taisnīgi griezties pie Kosmiskajiem Spēkiem pēc palīdzības, lai saņemtu to, kas jums likumīgi pienākas. Taču brīdinu, ja pastāv kaut vismazākais no jums kaut kādā veidā atkarīgs iemesls, kura dēļ jums neizmaksā naudu, nevajag cerēt, ka Kosmiskie Spēki jums palīdzēs un ignorēs to intereses un tiesības, kuri jums naudu parādā.


Daudzos gadījumos es konstatēju, ka tad, kad misters Džonss bija parādā misteram Smitam 1 000 dolārus, un misters Smits lūdza Kosmiskos Spēkus piespiest misteru Džonsu viņam nekavējoties atdot naudu, Mr.Džonss kavējās naudu izmaksāt, jo Mr.Smits nebija rēķinājies ar visiem apstākļiem, kuri noveda pie šīs summas sakrāšanās. Tā varēja notikt tāpēc, ka Mr.Smits nevēlējās ņemt vērā kaut kādu stāvokli vai piekrist kādam līguma punktam, vai tādēļ, ka viņš centās naudu saņemt ātrāk par līgumā nolikto laiku. Tādos gadījumos Kosmiskie Spēki rīkojas tāpat kā tiesneši tiesā, kad saņem informāciju par abām ieinteresētajām pusēm.


Kosmiskie Spēki seko taisnības ievērošanai vienādi visiem, tāpēc lūdzējam absolūti nav jēgas griezties pie Kosmiskiem Spēkiem ar lūgumiem un vēlmēm, domājot, ka izdosies noslēpt dažus faktus konkrētā jautājumā un viltus ceļā piedabūt Kosmiskos Spēkus tūlīt realizēt vēlmes, neiedziļinoties jautājuma būtībā. Ja padomāsiet, jūs sapratīsiet, ka Kosmiskie Spēki, ja tiem vispār piemīt mistisks, universāls prāts un varenība, vienādi labi ir informēti par abu ieinteresēto pušu argumentiem, prasībām un tiesībām. Tātad, ja griežamies pēc palīdzības pie augstākajiem spēkiem, tas jādara ar „tīrām rokām”.


Taču, ja jums patiešām pienākas naudas saņemšana un tas ir taisnīgi, un nav nekāda iemesla to izmaksāt, izņemot otra cilvēka izvairīšanos vai aizmāršību, tad jūs varat koncentrēties uz Kosmiskajiem Spēkiem un lūgt tos iejaukties un izdarīt tā, lai parāds tiek dzēsts. Mazliet sīkāk apstāšos pie metodikas, kā jāveic koncentrācija šāda mērķa sasniegšanai.


Lūdzot Kosmiskajiem Spēkiem naudas līdzekļus, kurus jūs varbūt saņemsiet kā nekustamo īpašumu, pēc tiesas lēmuma, kā mantojumu vai kādā citā veidā, piemēram, kā dāvinājumu, mēs konstatējam, ka arī šeit lūdzējam jābūt pārliecinātam, ka naudu viņš saņems pēc devēja brīvprātīgas vēlēšanās. Arī te prasītājam jānāk ar „tīrām rokām”. Viņam jābūt iekšēji gatavam saņemt naudu, kuru viņš vēlas, tātad, naudu nedrīkst apgrūtināt neētiski apstākļi. Tā nedrīkst būt nauda, kura lūdzējam dod baudu, bet citiem sagādā problēmas, ciešanas un vilšanos. Kosmiskie Spēki nesniedz palīdzību vēlmju realizācijā, ja kāds no tā būs laimīgs, bet daudzi citi var kļūt nelaimīgi. 


Protams, ir gadījumi, kad cilvēki lūdz Kosmiskos Spēkus sniegt viņiem palīdzību naudas iegūšanā ārkārtējos apstākļos, nesaprotot, no kurienes nauda varētu rasties, jo neviens nav parādā, mantojums nav gaidāms, tāpat kā dāvanas. Tādā gadījumā grūti dot padomus. Daudzos šādos gadījumos lūdzējam nav tiesību gaidīt naudu un lūgt Kosmiskos Spēkus radīt situāciju, lai no debesīm viņam „nokrīt nauda”, kuru viņš nav nopelnījis.


Vispār naudas saņemšana ar Kosmisko Spēku palīdzību prasa koncentrēšanos, – vienkāršu, bet efektīvu. Sākumā apstiprina, ka nauda ir tieši tas, kas nepieciešams, nevis lietas, ko par to var iegādāties. Pēc tam lūdzējam jānorāda precīza summa, vai vismazākā summa, kura nepieciešama dotajos konkrētajos apstākļos. Nevajag lūgt vairāk, kā nepieciešams. No otras puses, tai jābūt summai, kuras pietiek galvenās problēmas risināšanai un ar to saistītiem blakus izdevumiem. Šo summu jāvizualizē ciparu formā, nevis citā izteiksmē.


Citiem vārdiem, summu jāvizualizē nevis kā zelts, sudrabs, vērtspapīri vai kāda konkrēta valūta. Ja nepieciešami 1 000 $, tad jākoncentrējas uz ciparu vai 1 000 dolāru summu, neatkarīgi no tā, vai tas nāks kā čeks, vekselis vai naudas pārskaitījums. Rītā, dienā un vakarā, pirms ēšanas cilvēkam, kurš vēlas saņemt naudu, attiecīgi jānoskaņojas, jāatslābinās un jākoncentrējas uz Kosmiskajiem Spēkiem un Kosmisko Apziņu, tajā pašā laikā paturot prātā nepieciešamo summu. Tas prasa vairākas minūtes, acis var būt aizvērtas, bet var arī nebūt, kā jums ērtāk, tad lūdzējs ar frāzi „To es lūdzu Kosmiskajiem Spēkiem!” pārtrauc koncentrēšanos un pievēršas ikdienas lietām, vairāk nedomājot par naudu un to, kā Kosmiskie Spēki to īstenos.


Ja to dara četras piecas dienas, tad, bez šaubām, sāksies process, kurš novedīs pie idejas realizācijas un vēlamās summas saņemšanas. Ja šo summu jums kāds parādā, tad domās jākoncentrējas uz šo cilvēku, uz viņa vizuālo izskatu un konkrēto summu, lai Kosmiskie Spēki saņem pareizu informāciju par cilvēku, kurš jums parādā. Un atkal man jāatgriežas pie aizrādījuma, ka visam jānotiek pēc taisnības principa, un tad, ja koncentrēšanās notiks vismaz trīs reizes dienā, persona, kura jums parādā naudu, atradīs iespēju jums to atdot.


Gadījumos, kad naudas saņemšana ir saistīta ar nekustamo īpašumu vai personu, kura kārto ar to saistīto dokumentāciju, kad radusies aizkavēšanās, šaubas vai vilšanās birokrātiskas attieksmes dēļ, jums jābūt droši pārliecinātiem, ka no jūsu puses nav nekādu nepamatotu iemeslu un jums ir tiesības rēķināties ar Kosmisko Spēku palīdzību. Ja esat par to pārliecināti, varat sākt vizualizāciju par vēlamo naudas summu, vizualizēt attiecīgo personu vai aizkavēšanās iemeslu, ņemot vērā, ka Kosmiskie Spēki atradīs vajadzīgo cilvēku vai cilvēkus un iedarbinās mehānismu, kurš nodrošinās jautājuma atrisināšanu.


Varat būt droši, ka tad, kad Kosmiskie Spēki nodarbojas ar jūsu jautājumu un stimulē kādu, kuram tiesības uz lēmumu pieņemšanu, uz nepieciešamību pieņemt lēmumu jums par labu, tas notiek tāpēc, ka Kosmiskie Spēki zina, kāds lēmums ir pareizs un taisnīgs. Citiem vārdiem, tas nenotiek tikai tāpēc, ka jūs esat koncentrējies un griezies pie Kosmiskiem Spēkiem ar šādu prasību. Tā mēs redzam, ka tad, ja abas konfliktā iesaistītās puses griežas pie Kosmiskiem Spēkiem un katra lūdz taisnīgu atrisinājumu, tad Kosmiskie Spēki pieņems tādu lēmumu un ietekmēs tiesnesi, ņemot vērā viņa pienākumu un jautājuma taisnīgu atrisinājumu.


Kas attiecas uz naudas aizņemšanos, tad jāņem vērā daudzus faktorus. Kosmiskie Spēki neiebilst pret palīdzības sniegšanu aizņemšanās jautājumos pie noteikuma, ka viss notiek likumīgi un persona ir pierādījusi, ka spēj turēt vārdu un naudu atdot. Atkal mēs pārliecināmies, ka Kosmiskie Spēki neatbalstīs, ja trūkst godīguma vai otrai personai nodara kaitējumu. Tāpēc, ja aizņematies naudu bez īpašas vajadzības, vai arī ja tāda vajadzība eksistē, bet jums nav reāla priekšstata par atdošanu, esiet droši – Kosmisko Spēku atbalstu nesaņemsiet. Cita lieta, ja iepriekš esat vienmēr atdevis aizdoto summu, esat pildījis saistības un turējis vārdu, tad palīdzību saņemsiet.


Ja pie kāda griežaties ar lūgumu pēc naudas aizdošanas, ieteicams būt maksimāli atklātam. Tas attiecas gan uz personām, gan uz kredītiestādēm. Izvairīgas atbildes uz jautājumiem grauj uzticību un attiecīgi reaģē cilvēki, organizācijas un arī Kosmiskie Spēki.


Protams, naudas aizņemšanās mūsdienu pasaulē ir ētiska rakstura process, bet daudzas organizācijas un personas pelna naudu ar tās aizdošanu. Amerikas bankas un arī citas pārtrauktu darbību, ja nedotu kredītus un nepieņemtu naudas noguldījumus. Vienīgais bankas pastāvēšanas attaisnojums – tā ir naudas saņemšana no noguldītājiem un tai sekojošā kreditēšana un šīs naudas investēšana dažādos veidos ar mērķi nopelnīt un iegūt vairāk naudas. Daudziem cilvēkiem ir nauda, kuru viņi gatavi noguldīt uz attiecīgiem noteikumiem, bet viņi pieprasa maksimālu godīgumu un garantijas.


Atklātā sarunā ar vienu no Amerikas lielākā investīciju fonda menedžeru, uzzināju, ka viņa iestāde, kura katru mēnesi izsniedz kredītus par miljoniem dolāru, 75% kredītu noformē nevis pret ķīlu, vekseli vai rakstiskiem dokumentiem, bet uz personīgo īpašību pamata. Viņš stāstīja, ka sarunas laikā ar personu, kura vēlas saņemt kredītu, anketas aizpildīšanas laikā kalpotājs, kurš veic aptauju par katru punktu, izpēta cilvēku, kurš atnācis ar lūgumu, un vairumā gadījumu uz šo iespaidu pamata pieņem lēmumu un izsniedz naudu, ja rodas pārliecība par cilvēka godīgumu un nopietno attieksmi. Protams, viss tiek noformēts un apstiprināts juridiski, tiek parakstīts, tiek noslēgts kredītlīgums. Menedžeris stāstīja, ka dokumentiem nav lielas nozīmes, ja ņēmējs izrādās negodīgs.


Tāpat kā gadījumā ar šo kredītorganizāciju, arī jebkurā citā līdzīgā situācijā jebkurā vietā uz pasaules prasītāja nedrošā un izvairīgā uzvedība kreditorā izsauc neuzticību un negatīvu reakciju vēl pirms sarunas sākuma. Nemierīgs skatiens, nedrošība balsī, haotiski argumenti ir bezatbildības pazīmes. Kad cilvēka argumenti par kredīta nepieciešamību, naudas izlietojumu, plānojamo atdošanas laiku ir skaidri un konkrēti, viņu uzmanīgi uzklausa un labprāt izsniedz kredītu.


Vairākums banku, kredītiestāžu un personu, kuras nodarbojas ar šāda veida biznesu, interesē ne tikai kredīta ņēmēja uzvedība, bet arī mērķis, kura dēļ naudu aizņemas. Protams, neviena banka nedz persona neizsniegs aizdevumu, ja cilvēks paziņos, ka plāno naudu iztērēt kazino, zirgu skriešanās sacīkstēs vai citiem neprātīgiem un apšaubāmiem mērķiem. Šīs organizācijas naudu neizsniegs ar ļaudīm ar maziem ienākumiem, ja tie gribēs aizņemties, lai iegādātos mašīnu un izklaidētos. Bet, ja šāds cilvēks paskaidros, ka vēlas pirks kravas automobili un paplašināt biznesu, vai celt tā efektivitāti, tad viņš saņems kredītu mērķa sasniegšanai.


Tie, kuriem ir līdzekļi kredīta izsniegšanai, padomās, vai ir vērts aizdot greznuma priekšmetu iegādei, – arī mēbeles, skaņu iekārtas un klavieres neietilpst nepieciešamo lietu kategorijā. Apģērbs, uzturs, rēķinu apmaksa, materiālie līdzekļi biznesa paplašināšanai, ieguldījumi nekustamajā īpašumā tiek uzskatīti par pārliecinošu pamatojumu. Arī aizdevums izglītības iegūšanai Amerikā tiek uzskatīts par attaisnojošu un saprātīgu kapitālieguldījumu. Izklaidei, braucienam uz Ēģipti neaizdos, to novērtēs kā lietišķas pieejas trūkumu naudas lietām. Katra organizācija un persona, kura izsniedz kredītu, rēķinās ar kredīta procentu saņemšanu, tāpēc jābūt gataviem atdot vairāk, kā aizņēmāties.


Nav jādomā, ka, paņemot kredītu jūs sevi kaut kā pazemojat sociālā vai lietišķā ziņā. Pazemot sevi var vienīgi neatdodot kredītu un pārkāpjot parakstīto līgumu. Vēl vairāk sevi pazemot var izšķiežot naudu neapdomīgi, un tad nevar cerēt uz jaunu kredītu. To visu ņem vērā gan cilvēki, gan Kosmiskie Spēki.


Meklējot līdzekļus biznesam, vienmēr vērsiet uzmanību uz to, lai tas patiešām būtu reāls vai tāds varētu kļūt. Sapņus un maznozīmīgus plānus neatbalsta ne Kosmoss, ne finansu organizācijas. Pirms dažiem gadiem pie manis griezās cilvēks, kuram bija ideja par lidmašīnu būvēšanu, un tā bija tik absurda, ka bija grūti nesmieties. Neskatoties uz to, šie cilvēki ticēja, ka atradīsies kāds, kurš dos kredītu par tūkstošiem dolāru, lai realizētu to, kas eksistēja vienīgi viņu fantāzijās. Ja jūs nekad neesat konstruējuši lidmašīnas, neesat tās izmēģinājuši, jums nav pat tiesību domāt, ka šajā jomā jums radīsies jauna ideja un kāds to finansēs. No otras puses, ja jūs daudzus gadus bijāt iesaistīti lidmašīnu ražošanā, uzkrājāt lielu pieredzi to testēšanā, eksperimentos, modeļu būvēšanā un izmēģinājumu lidojumos, un atklājāt, ka jūsu lidmašīnas ir labākas kā citiem, varat būt droši, ka jums būs daudz atbalstīt gribētāju.


Ja jūs esat kalējs un savā profesijā augstas klases speciālists, bet kādu dienu jums radīsies ideja par kafejnīcas atvēršanu, jo tur jūs domājat nopelnīt vairāk, tad neceriet, ka šo ideju kāds atbalstīs un izsniegs aizdevumu tās atvēršanai, ja nu vienīgi kāds cilvēks, kuram absolūti vienalga, kur naudu ieguldīt, un ko jūs no šī biznesa iegūsiet. Bet, ja jūs pārziniet šo biznesu, ja gribat pārcelties uz citu rajonu un tur, kur mazāk konkurentu un labāki apstākļi, uzsākt jaunu nodarbošanos, tad būs cilvēki, kuri jūsu plānus atbalstīs.


Nerēķinieties, ka saņemsiet līdzekļus nogrimušu dārgumu vai aprakta zelta meklēšanai. Nav šaubu, ka gadu gaitā tūkstošiem kuģu ar pasakainiem dārgumiem nozuda dzelmē pasaules jūrās un okeānos. Nav šaubu, ka tie atrodas netālu no krastiem un varētu tikt izcelti. Tiešām, daudzi mēģinājuši to darīt, ieguldījuši lielas summas…un tās zaudējuši. Ja jums ir līdzīgi fantastiski plāni, tad neceriet uz palīdzību. Taču, ja esat nopietns cilvēks, kurš vēlas paplašināt biznesu, jūs novērtēs un atbalstīs.fragments:


Dr.Hārvejs Spensers Luiss
Rozenkreiceru principi mājai un biznesam, 1929.g.


www.lasitava.lv


22.04.2010

Komentāri:

 MB  15:19:40 03.11.2010
127.0.0.1

Daiļguli, pastāsti par augļošanu, padalies ;)

 Daiļgulis  09:55:33 03.11.2010
83.99.216.45

nepūderējiet smadzenes, visam ir savs noriets. Nauda ir okultais priekšmets. Palasiet labāk par augļošanu. Tendences jau vērojamas senatnē, kuras protams mēģināja ierobežot.