Noliedzošā grēksūdze (Senās Ēģiptes bauslība)

Ani saka:


1. O, Tu, Visuresošais, no Heliopoles nākošais, es negrēkoju


2. O, Tu, Liesmu ieskautais, no Heribas nākušais, es nelaupīju


3. O, Tu, Lieldeguni, no Hemenas nākušais, es nebiju skops


4. O, Tu, Ēnu rijēj, no Kernetas nākušais, es nenogalināju cilvēkus

 


Ani saka:


1. O, Tu, Visuresošais, no Heliopoles nākošais, es negrēkoju


2. O, Tu, Liesmu ieskautais, no Heribas nākušais, es nelaupīju


3. O, Tu, Lieldeguni, no Hemenas nākušais, es nebiju skops


4. O, Tu, Ēnu rijēj, no Kernetas nākušais, es nenogalināju cilvēkus


5. O, Tu, Nehau, no Ra-setau nākušais, es neizvilināju ziedojumus


6. O, Tu, Ruti, no debesīm nākušais, es mēru nemazināju


7. O, Tu, Ugunacainais, no Sautas nākušais, es dieva īpašumus nezagu


8. O, Tu, Liesmojošais, kas atnāk un izplatās, es nemeloju


9. O, Tu, Kaulu lauzēj, no Henen-nesu nākušais, es neatņēmu ēdienu


10. O, Tu, Liesmas dvesošais, no Memfisas nākušais, es neizraisīju ciešanas


11. O, Tu, Kerer, no Amentas nākušais, es nedarīju netiklības


12. O, Tu, Kā seja ir vērsta atpakaļ, no slēptas vietas nākušais, es nebiju asaru iemesls


13. O, Tu, Baet, no nezināmas vietas nākušais, es nemaldināju


14. O, Tu, Ugunskājainais, no tumsas nākušais, es neliekuļoju


15. O, Tu, Asins rijēj, no slaktiņa vietas nākušais, es nenodevu


16. O, Tu, Iekšējo orgānu rijēj, no Mabetas nākušais, es nebradāju sējumus [neņēmu procentus par aizdevumu]


17. O, Tu, Patiesības un Taisnības pavēlniek, no Patiesības un Taisnības pilsētas nākušais, es nebiju līdzdalībnieks


18. O, Tu, Atpakaļgaitā ejošais, no Baetas nākušais, es neaprunāju


19. O, Tu, Sertiu, no Heliopoles nākušais, es nedusmojos bez iemesla


20. O, Tu, Divtik niknais, no Ati nākušais, es neapgānīju cita sievu


21. O, Tu, Divgalvainā čūska, no moku zāles nākusī, es nesamaitāju cita sievu


22. O, Tu, Kas rūpējas par to, kas Tev atnests, no Pa-imsu nākusī, es neapgānīju savu ķermeni [es nebiju netīrs]


23. O, Tu, Varenības valdniek, no Imenti nākušais, es neizsaucu šausmas


24. O, Tu, Iznīcinātāj, no Kesiu nākušais, es likumu nepārkāpu


25. O, Tu, Valodu nosakošais [Nelaimi nesošais], no Uritas nākušais, es nebiju nevaldāmi nikns


26. O, Tu, Mazuli, no Uabas nākušais, es nebiju kurls pret Patiesības un Taisnības vārdiem


27. O, Tu, Kenmenti, no Kenementas nākušais, es neradīju bēdas


28. O, Tu, Savus ziedojumus ziedojošais, es nebiju nekaunīgs


29. O, Tu, Valodu pavēlniek, no Unisetas nākušais, es neradīju strīdus [nespītēju]


30. O, Tu, Mīmiku pavēlniek, no Nedžfetas nākušais, es pāragri netiesāju


31. O, Tu, Seheriu, no Uttenas nākušais, es nebiju līdzdalībnieks


32. O, Tu, Ragainais, no Saisas nākušais, es tukši nerunāju


33. O, Tu, Nefertum, no Memfisas nākušais, es nebiju sāpju un slimību iemesls


34. O, Tu, Atum savā stundā, no Džedu nākušais, es valdnieku neapvainoju


35. O, Tu, Tas, kurš rīkojas pēc sava prāta, no Tebu nākušais, es ūdeni neduļķoju


36. O, Tu, Sistra nēsātāj, no Nunas nākušais, es nievājoši nerunāju


37. O, Tu, Ļaudīm uzplaukumu nesošais, no Saisas nākušais, es dievu neapvainoju


38. O, Tu, Nehbeka, no savas slēptās vietas nākusī, es nezagu


39. O, Tu, Neheb – nefert, no savas slēptās vietas nākušais, es neizmānīju dievu ziedojumus


40. O, Tu, Galvu vietā noliekošais, no savas svētvietas nākušais, es nezagu mirušo ziedojumus


41. O, Tu, Savu roku nesošais, no Maati nākušais, es neatņēmu ēdienu mazulim, es negrēkoju pret savas pilsētas dievu


42. O, Tu, Baltzobi, no Ta–še nākušais, es ar ļaunu domu nekāvu dieva lopus


 


 


Fragments no Ēģiptiešu „Mirušo grāmatas”


„Египетская Книга мертвых.Папирус Ани Британского музея. Алетейа.” (http://www.universalinternetlibrary.ru/book/ekm-papirus/ogl.shtml)


Древнеегипетская “Книга Мертвых” (http://lib.rin.ru/doc/i/16450p1.html)


 


[ …]  – tulkotāja iekļauts papildinājums no vēlākas versijas


No krievu valodas tulkoja Ivars Prūsis


 


11.08.2008

Komentāri:

 Bloks,   11:44:08 16.09.2008
10.10.10.78

Man dikti interesētu palasīt arī to nodaļu kurā ir maģiskās formulas, bet tā laikam vēl nav iztulkota?

 Bloks,   11:43:04 16.09.2008
10.10.10.78

Patīkami redzēt piramīdu tekstus latviešu valodā!