Pakāpies sajūti Dvēseli savu

Tu esi mirklis
Saulē starojošs.
Domas Tavas
Aizslīd zilās
Debesīs.
Brīvībā
Tavs prāts
Ir mierīgs.
Tu ar sirdi
Sajūti
Sevi un pasauli
Ap sevi.
Tu esi brīnums
Dieva radīts
Dieva veidots.
Tu esi.
Visums Visumā.

Tu esi mirklis
Saulē starojošs.
Domas Tavas
Aizslīd zilās
Debesīs.
Brīvībā
Tavs prāts
Ir mierīgs.
Tu ar sirdi
Sajūti
Sevi un pasauli
Ap sevi.
Tu esi brīnums
Dieva radīts
Dieva veidots.
Tu esi.
Visums Visumā.
Uzdrīkstēties būt savādāk, būt pašam, sevi saklausīt un būt laimīgam pašam ar sevi un ar dzīvi doto. Es esmu maldījusies pa prāta labirintiem, vēlmēm un vajadzībām. Starp pienākumiem un izpatikšanu citiem, zaudējot dzīvi, zaudējot sevi. Materiālais kļuva svarīgāks par pašu dzīvi. Jau sen manī ir jautājumi par to, ko nevar saskatīt un ar prātu izskaidrot, bailes uzdot šos jautājumus, bailes atšķirties, noved tur, kur sabiedrība ved. 
Tik ļoti vēlamies pielāgoties, zaudējot savu vienreizīgumu un to brīnumu, kas mūsos ir ielikts kopš dzimšanas.
Kad cilvēks ir gatavs, tiek sniegtas iespējas mainīties, mācīties un strādāt ar sevi. Kopš satiku savu Garīgo skolotāju un man ir iespēja apgūt Dvēseles mācības, vairojot prieku, ticību un Mīlestību dzīvē, es zinu, ka viss ir iespējams, ka visu mēs radām paši un jebkurš sapnis var kļūt par īstenību. Cik tas ir brīnišķīgi saņemt atbildes uz saviem sirds jautājumiem un Dvēseles meklējumiem. Viss ir mūsos ielikts, tikai prast to atklāt un izmantot.
Dzejoļi ir man ceļš pie sevis, pie savas patiesības. Katram tā ir savādāka, katram īpaša un neatkārtojama, tikai vēlēties būt – neatlaidīgi un ticot.
Ar visu, ko mums dāvā, ko mēs zinām, ko iegūstam, ir jādalās. Dzejoļi sniedz atbildes, palīdz saprast, kas cilvēkā ir jāmaina, kādā virzienā skatīties. Protams, ja cilvēks ir gatavs apzināties, ja vēlas saklausīt un rīkoties. Esmu jau saņēmusi vairākas atsauksmes no tuvākiem un tālākiem cilvēkiem, kā grāmata palīdz saprast, kā tā iedrošina un iedvesmo.
Grāmatai ir dziedinošs spēks, jo ir rakstīta dziļā Garīgajā ceļā un sevis izaugsmē! Katrs to paņemot rokās, var uzdot sevī jautājumu un tad atvērt grāmatu noteiktā vietā un saņemt atbildi uz savu jautājumu. Iespēja ceļot pa patiesām dzīves lappusēm!
Apzinoties, cik ļoti ir mana dzīve mainījusies kopš  šīs satikšanās, es vēlos katram pavērt iespēju būt pašam, būt laimīgam un priecīgam. Saņemt atbildes no Visuma. Saņemt savu dzīvi atpakaļ.
Ieva Saliņa
www.pieskaries.lv

02.07.2012

Komentāri: