Par četriem elementiem, to īpašībām, kompozīciju un maisījumu

„Visu materiālu lietu pamatā eksistē četri galvenie elementi: Uguns, Ūdens, Zeme un Gaiss, no kuriem visas vielas radušās nevis tās savācot kopā, bet transmutācijas un savienošanās ceļā un pie kurām tās atgriežas, kad sadalās. Un tā, nav nekādu jūtamu elementu, kuri būtu tīri, – tie ir mazāk vai vairāk sajaukti un spēj transformēties viens par otru tā, ka zeme, kļūstot par dubļiem un izšķīstot, kļūst par ūdeni, bet sabiezējot atkal kļūst taustāma un pārvēršas par zemi, bet, pēc tam iztvaikojot, pateicoties karstumam, tā kļūst par gaisu, un šis gaiss, būdams sakarsēts, kļūst par zemi vai par akmeni.

„Visu materiālu lietu pamatā eksistē četri galvenie elementi: Uguns, Ūdens, Zeme un Gaiss, no kuriem visas vielas radušās nevis tās savācot kopā, bet transmutācijas un savienošanās ceļā un pie kurām tās atgriežas, kad sadalās. Un tā, nav nekādu jūtamu elementu, kuri būtu tīri, – tie ir mazāk vai vairāk sajaukti un spēj transformēties viens par otru tā, ka zeme, kļūstot par dubļiem un izšķīstot, kļūst par ūdeni, bet sabiezējot atkal kļūst taustāma un pārvēršas par zemi, bet, pēc tam iztvaikojot, pateicoties karstumam, tā kļūst par gaisu, un šis gaiss, būdams sakarsēts, kļūst par zemi vai par akmeni.


Platons uzskata, ka zeme ir absolūti transmutabla, un, ka pārējie elementi tajā un viens otrā transmutabli. Tomēr zeme atšķiras no smalkākiem elementiem bez transmutācijas, bet, būdama izkususi vai sajaukusies ar to, kam tā liek izkust, tā iegūst savu primāro formu.


Un tā, katram elementam ir divas specifiskas īpašības, no kurām pirmā tam piemīt un nav nošķirama, bet otrā ir kā pāreja starp divām, piemērota nākošajam elementam; tā uguns ir silta un sausa, zeme – sausa un auksta, ūdens – auksts un mitrs, gaiss – mitrs un silts; un, pateicoties divām pretējām īpašībām, elementi ir viens otram pretēji, kā uguns un ūdens, kā zeme un gaiss.


Elementiem piemīt arī otrs pretstats; dažiem no tiem piemīt svars, kā zemei un ūdenim, bet citi ir viegli kā uguns un gaiss; lūk, kāpēc stoiķi pirmos sauc par pasīviem, bet pēdējos – par aktīviem. Bez tam, pats Platons, ievērojot jaunās atšķirības, katram elementam piešķir trīs īpašības, atzīstot ugunij gaismu vai izplatīšanos, retinājumu un kustīgums. Bet zemei – tumsu, biezumu, blīvumu un nekustīgumu. Bet citi elementi šīs īpašības iegūst tā, ka gaiss paņem divas īpašības no uguns – retinājumu un kustīgumu, un vienu no zemes, – tumsu, pretēji tam, ka ūdens no zemes iegūst tumsu un blīvumu, un vienu no uguns – kustīgumu; taču uguns ir divreiz retākā kā gaiss, trīsreiz kustīgāka un četrreiz aktīvāka; gaiss divreiz aktīvāks kā ūdens, trīsreiz vairāk retāks un četrreiz kustīgāks. Un tad – ūdens divreiz aktīvāks kā zeme, trīsreiz vairāk retināts un četrreiz kustīgāks.


Tādējādi uguns ir tādās pašās sakarībās ar gaisu, kādās gaiss ar ūdeni, bet ūdens ar zemi un zeme ar ūdeni, ūdens ar gaisu, gaiss ar uguni. Un tie ir visu vielu, to sastāvu, īpašību un brīnumainu darbību principi un sākums. Tādējādi, tiklīdz kāds sapratīs elementu un to sajaukumu īpašības, viņš spēs viegli operēt ar brīnumainām un pārsteidzošām lietām un profesionāli nodarboties ar dabisko maģiju”.       


 


Par trijiem elementu izpratnes atšķirīgiem veidiem


Un tā – ir četri elementi, par kuriem esam runājuši un par kuriem jāiegūst pilnīgas zināšanas, lai ar kādu no tiem operētu maģijā. Katram no četriem elementam piemīt trīs atšķirīgas īpašības, kuras kopā sastāda divpadsmit īpašības, un, caur skaitli septiņi nonākot pie desmit, sasniedz savu augstāko vienību, no kuras atkarīgas visas brīnumainās īpašības un darbības.


Pirmā līmeņa elementi ir tīri, vienkārši, nemainās un nepakļaujas nekādai sajaukšanai, bojāšanai un nevis to dēļ, bet pateicoties tiem visu vienkāršu vielu īpašības pārvēršas par darbībām. To īpašības nav iespējams izskaidrot, jo tās spēj visu visās būtnēs; tas, kurš to nezina, nevar operēt ar kaut kādiem pārsteidzošiem efektiem. 


Otrā līmeņa elementi ir salikti, atšķirīgi, jaukti, bet tos ar zināmu prasmi var novest līdz tīrai vienkāršībai, kura, tikusi iegūta, kļūst par spēju, kas piešķir pilnību visam visās lietās pat visslepenākās dabas operācijās, – tas ir visas naturālās maģijas pamats. 


Trešā līmeņa elementi principā paši par sevi nav elementi, tie ir dažādi savienojumi, kuriem piemīt dažādas īpašības, tie var viens otru mainīt; tie ir nekļūdīgs līdzeklis, tāpēc tos dēvē par vidējo stāvokli jeb vidējā stāvokļa dvēseli. Nav daudz cilvēku, kuri dzirdējuši par to dziļajiem noslēpumiem. No tiem atkarīga jebkura efekta pilnība ar zināmas kārtības, skaitļu un pakāpju palīdzību. Visās dabiskās, debesu un pārdabiskās vielās tie ir apbrīnojami un satur noslēpumus, ar kuriem operē naturālajā un dievišķajā maģijā. Pateicoties tiem, var notikt visu vielu savienošanās, izšķīdināšana un transmutācija, sasniegtas zināšanas un nākotnes paredzēšana ar labvēlīgo garu invokāciju un dēmonu iznīcināšanu.


Neviens nedrīkst iedomāties, ka varēs kaut ko darīt maģijas un dabas slepenajā zinātnē bez šo triju veidu elementiem un labām zināšanām par tiem. Taču katrs, kurš iemācīsies novest to raksturu, kvalitāti un varenību skaitā, pakāpē un kārtībā, tas bez grūtībām sasniegs dabisko lietu un debesu noslēpumu pilnīgu izpratni.  


HENRIJS KORNĒLIJS AGRIPA  – OKULTĀ FILOZOFIJA (1553)


www.lasitava.lv


 


21.11.2008

Komentāri:

 Mārtiņš,guga,   11:11:17 23.11.2008
93.177.203.93

Es tev pilnīgi piekrītu.Tev sanāk labāk izteikties nekā man.Šie elementi maģijā ir vajadzīgi lai radītu.Katrs īsts burvis rada pats savu maģiju.Visas maģiskās sistēmas kāds ir izveidojis.Un daudzi šis maģiskās sistēmas izmanto,nemaz nenojaušot,kā viņas ir radītas.Manas domas ir šādas-šie elementi ir vajadzīgi lai radītu maģisku dzīvību vai pasauli.Budismu es uzskatu par lielu maģijas sistēmu.Budismā,maģiskā pasaule atspoguļo tevi pašu.Veicot izmaiņas maģiskajā pasaulē,izmaiņas sinhroni notiek tevī pašā.Lai izmaiņas notiktu tevī.Tev ir sevi jāsaplūdina ar maģiskās pasaules simboliem.Tās ir tikai manas pārdomas.

 guga, Blokam  23:07:44 22.11.2008
62.85.19.217

Nu šiem 4 elementiem nav īpaša sakara ar Mendeļejeva tabulu. Šie taču ir tie paši, ko mūsdienu fizikā pazīst kā vielas agregātstāvokļus, tikai vispārinātākā, filozofiskā formā - kā matērijas 'sacietēšanas' pakāpes.

Mendeļejava tabula nekādi nav pārāka par šo 4 (vai 5, ja pieskaita ēteru) elementu shēmu. Mendeļejeva tabula ir pilnīgi cits skatījums uz pasauli.

 Bloks, bloks@parks.lv  11:16:47 22.11.2008
10.10.10.78

Nu no mana viedokļa no šī raksta mums nāk pretī īsta vēsture. Tāda kā tā bijusi jau pirms Romas Impērijas laika. Man piemēram ir interesanti palasīties kā domājuši tālie senči, kāda viņiem izskatījusies pasaules uzbūve. Protams, man arī Mendeļejeva tabula ir pārāka par četru elemetu pasaules uzbūves sistēmu, un tomēr no šo četru elementu uzskata savulāk izcēlās visa alķīmija, no alķīmijas - ķīmija. Mūsu šodienas esība stāv uz gadu tūkstošiem tālo senču pleciem.

 Mārtiņam,   09:58:38 22.11.2008
213.175.125.22

Piekrītu, un tas tukšums varētu būt informācijas lauks, no kā rodas absolūti viss, tajā skaitā arī mēs paši

 Mārtiņš,   01:41:20 22.11.2008
93.177.203.93

Es nospļaujos uz šiem uzskatiem.Mani uzskati ir šādi.Siltums transformē matēriju dažādos agregātstāvokļos.Un ir piektais stāvoklis-tukšums.Tukšums-no kā veidojas visa matērija.Varētu būt,ka tas ir tikai mans apziņas stāvoklis.Visādā gadījumā,lai šo rakstu saprastu-tas ir jāapzinās un jāizdzīvo.Varbūt ka jāpieņem rakstīto kā īstenība.

 Bloks, bloks@parks.lv  23:18:53 21.11.2008
217.198.236.192

Pirmatnējā zinātne sāk savu attīstības gaitu
:)
Vai šim laika periodam nav raksturīgs 4-vienības simbols? Teiksim četru staru zvaigzne?