Patiesība un meli (krievu val.)

 

/Wu/

12.03.2008

Komentāri:

 Wu, saule 06:51:39 06.05.2008
78.84.104.102

Jefimova lekcijas pilns variants (2 stundas), no kuras ņemts fragments

- ir šeit - http://video.mail.ru/mail/chibo80/87/167.html

un šeit - http://pravdu.nov.ru/lessons/efimov/video/efimov_lekcia_fsb_3.avi

 saule,  12:54:19 16.04.2008
84.237.155.94

kapēc apgraizīts video?

 Modris, Valteram,  01:09:36 17.03.2008
80.233.142.78

Lai cik jocīgi tas nebūtu, bet tie, kas aiziet pārāk tālu kādas spējas attīstībā, ir mazāk piemēroti pārejai uz augstāku līmeni. Viņi līdzinās kāda koka sānu zariem, kas nepieder stumbram un koka galotnei. Pārāk labs vairs nav labs. Kāda spēja ir laba tam, lai kalpotu kā pakāpiens uz nākošo stāvu, bet, kad tas ir sasniegts, tad nav ko ar šo spēju vairs ņemties, jo cilvēks strādā evolūcijai, nevis spēju dēļ. Spējas ir vajadzīgas apziņas evolūcijai, nevis pašu spēju dēļ!

 Valters, Modrim 00:50:49 17.03.2008
87.110.78.24

Nē, Modri, lai arī Tava ideja man ir saprotama, tomēr šobrīd nešķiet pieņemama. Nevaru saprast, kāpēc, ja jau rasē ir 7. klases, tā paša mentālā ķermeņa attīstība lai apstātos piektajā klasē un atkal turpinātos tikai nākošās rases 1. klasē. Taču, ja tā nav, tad 5.1. ir jāveidojas no 4.7.
Tas gan nenozīmē, ka es uzskatu, ka man ir taisnība. Jautājumos, kur trūkst zināšanu es neesmu kategorisks un pieļauju viedokļa maiņu, pieaugot sapratnei.

 Modris, Valteram,  22:58:55 16.03.2008
80.233.142.78

Nu, padomāsim! 4. Pamatrase attīstīja emocionālo apziņu. Astrāli/emocionālajam ķermenim ir 7 apakšplāni, un mēs varētu pieņemt, ka apakšrases atbilst šiem apakšplāniem. Palūkosimies, kas ir teikts par 5. astrālo apakšplānu. HPB rakstīja (SD, 474. lpp.): 'Piektais iedalījums - priekšnojautas sapņos, atspoguļojumi no zemākās mentalitātes, fragmentāra ielūkošanās pagātnē un nākotnē - tas ir mentālā, nevis garīgā plāns. Šo apakšplānu sauc par astrālo manasu.'
5. Pamatrase attīsta mentālo apziņu - tieši manasu, tādēļ ir saprotams, kādēļ 5. Pamatrases kodolu atlasīja no 4. Pamatrases 5. apakšrases izcilākajiem pārstāvjiem.
Vai 4. Pamatrases sākotnējo kodolu atlasīja no 3. Pamatrases 4. apakšrases? Padomāsim! 3. PR attīstīja fizisko apziņu. 4. fiziskā plāna apakšplāns ir zemākais ēteriskais apakšplāns. Vai no tā ir vieglāk startēt uz astrālās apziņas attīstības sākšanos? Jā, tas ir fiziskā kama-manasa plāns, tajā mājo fiziskās vēlmes, kas īstenojās ar prānas iesaistīšanu. Tātad ir pilnīgi iespējams, ka 4. PR kodolu atlasīja no 3. PR 4. apakšrases. Tomēr es šeit būtu nedaudz piesardzīgs un labāk atturētos no pilnīga apgalvojuma, pirms kāds Meistars nav apstiprinājis šo manu pieņēmumu.'Tā ir lieta, ko es pats nevaru tieši un droši zināt, bet šāds pieņēmums ir pilnīgi korekts.

 Valters, Modrim 12:32:18 16.03.2008
87.110.78.24

Man tas tomēr nešķiet loģiski. Īpaši jau, ja rases uzlūkojam, kā apzīmējumu apziņas attīstības pakāpei.
Ja tomēr pie šīs idejas paliktu, tad vajadzētu secināt, ka 2. pamatrase radās no 1. rases 2. apakšrases, 3. pamatrase no 2.3. utml. Bet tas ir vēl nejēdzīgāk, jo attīstībā nenotiek tādi pārlēcieni - vismaz es nezinu nevienu piemēru no taustāmās pasaules. Bet - kā augšā, tā apakšā un - kā apakšā, tā augšā!

 Modris, Valteram,  10:57:03 16.03.2008
80.233.142.78

Man gan liekas visai dabiski, ka 5. Pamatrase radās no 4. Pamatrases 5. apakšrases, jo šeit kaut kas rezonē enerģijās un īpašībās. Bez tam vēl notiek arī pārklāšanās - vēl nebija izveidojušās 4. Pamatrases pēdējās apakšrases, kad jau savu attīstību sāka arī 5. Pamatrases aizmetnis. Arī Rasu nomaiņā pastāv sandhiss jeb nomaiņas periods.

 Valters, Modrim 09:50:55 16.03.2008
87.110.78.24

Moiše (Mozus) tajā norišu variantā patiešām neievietojas. Viņam nevar būt nekāds sakars (tiešs) ar post-atlantisko Ēģiptes valdnieku ierašanos Nīlas ielejā.
Cita lieta, ka man šķiet savāds pats fakts, ka 5. rase savu cilmi rod nevis 4. rases 7., bet 5. apakšrasē. Droši vien tā doma ir, ka no 5 rodas 5, bet man tā šķiet runājoša pretī visai evolūcijas teorijai, kāda tā parādās SD un indiešu filosofijā. Faktiski šis ir jautājums, kuru esmu ievietojis mapītē 'nesaprotamās un aizdomīgās tēmas'.

 Modris, Valteram,  16:09:39 15.03.2008
80.233.142.78

Vēl viens interesants aspekts: Tu taču zini, ka ezoterika māca, ka 5. jeb Āriešu Pamatrase ir cēlusies no 4. jeb Atlantu Pamatrases 5. apakšrases, ko sauc par prasemītiem? Maksis Hendelis savā jautājumu un atbilžu grāmatā raksta: 'Prasemīti... atnāca no slīkstošās Atlantīdas, kā par to dažādos variantos ir stāstīts sizētā par Noasu un Mozu. Viņu nolūks bija apdzīvot apsolīto zemi, nevis mazo neievērojamo Palestīnu, bet visu Zemi tai veidā, kādā tā tagad pastāv. Viņiem tas bija APSOLĪTS, jo Zeme piedzīvoja izmaiņas, kas ir parastas, pārejot uz jaunas Rases kundzību. Plūdi sagrāva Atlantu civilizčiju, un ciltis, kas veido mūsdienu apakšrašu kodolu, klīda Centrālāzijas Gobi tuksnesī...'. Pareizāk būtu bijis teikt - pie Centrālāzijas jūras, kuras vietā tagad ir Gobi tuksnesis. Taču šo pašu versiju māca Vieda, kas vispār ir visai tuva (ja ne absolūti identa) rožkrustiešu mācībām. Un tas nozīmē, ka 1. jeb seno indiešu apakšrase ir cēlusies no prasemītiem, kurus tīrā veidā mūsdienās pārstāv vairs tikai 2 nelielas ciltis ziemeļrietumu Āfrikā - nudeki un kabili. Tie semīti, kādus mēs tos pazīstam mūsdienās, pie kuriem pieder arī ebreji, ir 3. Āriešu apakšrases piederīgie, viņi nav identi prasemītiem, kas veidoja 1. Āriešu apakšrases kodolu. Taču Mozus pieminēšana šai kontekstā ir interesanta un, manuprāt, neskaidra. Kāds šeit var būt sakars? Nu, nekāds taču, vai ne?

 Modris, Valteram,  04:46:13 15.03.2008
80.233.142.78

Bet jūdaisms ir rasistisks, tas ir nepārprotami, tur es Tev pilnībā piekrītu.

 Modris, Valteram,  04:40:31 15.03.2008
80.233.142.78

Nu, es Tev teikšu Valter, ka es, piemēram, Jasiru Arafatu no viena ēbreja pēc ārējām pazīmēm atšķirt nevarētu pat pēc labākās gribas. Nē, ēbreji ir ļoti līdzīgi arābiem, armēņiem, pat lielai porcijai turku pārstāvju. Protams, ka viena daļa no viņiem sajaucās ar cittautiešiem, jo piederību pie ebrejiem skaita pēc mātes, nevis tēva. Ja neskaita jūdaistisko piederību, tad nekādas citas īpašas kopīgas pazīmes viņiem nav. Ir taču zināmi ēbreji - nēģeri, ēbreji - ķīnieši, ēbreji - indieši, ēbreji - ķelti utt. Jā, un ēbreji - latvieši arī, un pie tam ļoti cienījami ēbreji, kaut vai Meijerovics, kam bija ļoti lieli nopelni Latvijas valstiskuma iedibināšanā.

 Valters,  01:52:43 15.03.2008
87.110.78.24

Lūdzu, nepārprast: Moiše nebija rabīns, bet t.s. patriarhs. Rabīni parādījās tikai pēc sinagogas institūta ieviešanas ap 800 gadu pēc Moišes.

 Valters,  01:50:44 15.03.2008
87.110.78.24

Tos pārmetumus par rasismu Šlomo var veltīt ne tikai 19. un 20. gs. cionistiem, bet visiem žīdu patriarhiem un veselai virknei rabīnu, ar Moiši sākot, pēc kārtas. Ne velti bija viens rabīns pirms kādiem 5 gadiem izteicis spārnoto domu, ka Hitlers bija Dieva sodība par žīdu grēkiem pret citām tautām. Saprotams, ka rabīnu par antisemītismu neapvainoja, Žurofščina pret viņu nevērsās un 'starptautiskā sabiedrība' izlikās, ka nekā nav dzirdējusi.

 Wu, Valters 21:52:56 14.03.2008
78.84.98.153

Vēl trakāk, - es atsaucos pat ne uz recenziju, bet tiksi uz rakstu dažos interneta portālos. (raksti par šo grāmatu atrodami gan krieviski, gan angliski).
Pašu grāmatu amazon.com veikalā man atrast neizdevās. Tas var būt dažādu iemeslu dēļ.

 Valters,  21:15:47 14.03.2008
87.110.78.24

Es domāju, ka žīdi savā vairākumā nepārprotami ir etnoss ar kopīgiem senčiem un kopīgām antropoloģiskām iezīmēm. Lokālās atšķirības ir skaidrojamas ar vietējo tautu asiņu pienesumu. Tāpēc Latīņamerikas žīdiem ir vērojamas latīņamerikāņu iezīmes, ziemeļamerikā - anglosakšu, utml. Var jau būt, ka tas Šlomo ir veicis ģenētiskus pētījumus, kas pierāda pretējo... Tu lasīji to grāmatu, Wu, jeb tikai uzskrēji virsū kādai recenzijai?

 Modris, Wu,  15:01:25 14.03.2008
80.233.142.78

Ļoti interesanta doma un, iespējams, ka kaut kur arī patiesa. Ebreju ciltstēvi bija ēģiptiešu vergi. Kas ir vergi? Tautu kausējamais katls piespiedu kārtā. Kaut kas līdzīgs bija ar slāviem, kas radās no līdzīga tautu kausējamā katla - vergiem - Romas impērijā un kuri bija gandrīz vai galvenie kristietības nesēji un atbalstītāji. Iesākumā tiešām varbūt ebreju nebija, bet, kad konsolidējās ap jūdaismu, tad viņi pakāpeniski attīstījās par tautu. Tāpat iesākumā nebija nekādu slāvu tautu, bet bija tikai slāvi-vergi, kas kristiānismā saskatīja savas atbrīves ideoloģiju.

 Wu,  09:26:21 14.03.2008
80.90.9.50


Telavivas universitātes profesors Šlomo Zands apgalvo, ka neeksistē tādas nācijas, kā ebreji, bet 'ebreju izdzīšana no vēsturiskās dzimtenes' ('When and How Was the Jewish People Invented?') ir ne vairāk, kā mīts, lai attaisnotu Izraēlas valsts izveidošanu.

* * *

Vēsturnieks savā grāmatā 'Kad un kādā veidā jūs kļuvāt par ebrejiem' raksta, ka ebreju tauras kā tādas nebija, bet bija cilvēku grupas, kuras izpauda jūdaisma ticību.

* * *

Tas, ka visu rasu vidū un visos kontinentos ir sastopamas kopienas, kuras izpauž jūdaismu, pievērsa Zandu domai, ka liela daļa vispārpieņemtu 'vēsturisko patiesību' par ebreju tautas vēsturi ir nekas cits, kā izdomājumi, kurus radījuši cionisma pamatlicēji, kuri izdomāja veselu rindu dogmu, kuras robežojas ar rasistiskām tēzēm.


http://newsland.ru/News/Detail/id/230422/

 Valters, Modrim 09:09:56 13.03.2008
87.110.78.24

Pietiekami īpaša, lai kļūtu par suņanaglu ēģiptiešiem...

 Modris, Valteram,  02:31:38 13.03.2008
80.233.142.78

Nekāda īpaša tā ebreju cilts pirmsjūdaistiskajā laikā nebija, pavisam parasta Āriešu rases 3. apakšrases (ārisko semītu) tauta. Viņu radinieki ir arābi - tie, kas ar viņiem tagad tik nikni cīnās.

 Modris, Valteram,  01:29:09 13.03.2008
80.233.142.78

Ne gluži tā: Ēģipte ir arī Hermesa Trismegista dzimtene, tā ilgstoši ir bijusi liela vieduma mājoklis. Tomēr - kā katrai zemei - tai ir bijuši gan uzplaukuma, gan pagrimuma periodi. Es izsaku pieņēmumu, ka laikā, kad radās jūdaisms, Ēģipte jau bija melnās hierarhijas iespaidā, un šo pieņēmumu es atvasinu no fakta, ka Lielā Baltās Brālības Loža bija atstājusi Ēģipti. Runa nav tik daudz par ēģiptiešu priesteru plānu iekarot pasauli, bet gan par plānu, kā saglabāt savu varu Rāmas reliģijas priekšā, kas to apdraudēja. Cita lieta, ka šis plāns, iespējams, saskanēja ar melnās hierarhijas plāniem cīņā pret VMH. Jūdaisms bija cīņas instruments pret āriešiem (šeit ar āriešiem saprotot Āriešu rases otro apakšrasi - senos indo-persiešus). Kristietība nāca kā VMH reakcija uz jūdaismu, kā jūdaisma reformas mēģinājums, piepotējot tam trūkstošo mīlestības elementu, kas kristietībai tā īsti neizdevās, un tādēļ kristietības iespaids uz vēsturi ir divējāds - no vienas puses darbojās jūdaisma elements, no otras puses - Kristus iespaids. Jūdaisti nav pieņēmuši Kristu līdz pat šai dienai, tas viņiem vēl stāv priekšā. Kristiānismu daudzi nepieņem tieši jūdaistiskā elementa dēļ, kas tam tāpat piemīt, un kas būtībā ir vērsts pret Kristus nesto mīlestības impulsu.

 Valters, Modrim 01:22:53 13.03.2008
87.110.78.24

Man daudz pieņemamāka šķiet ideja, ka ēģiptieši komandēja Moiši 'kaujas uzdevumā' aizvākt žīdus no Ēģiptes - pēc visa spriežot viņi tur bija kļuvuši par pārlieku lielu slogu - un šim nolūkam izstrādāja šai ciltij piemērotu 'izredzētības' leģendu.

 Valters, Modrim 01:07:26 13.03.2008
87.110.78.24

Cik es esmu sapratis, tad ideja par ēģipti, kā ļaunuma sakni tiek atvasināta no kristietības kritikas. Nedaudz vulgarizēti to var pasniegt šādi: kristietība kā instruments āriešu paverdzināšanai > žīdi kā kristietības radītāji > Ēģiptes priesteri kā žīdu radītāji.
Sava tiesa vēsturiskās patiesības tur apakšā ir: žīdi izgāja no Ēģiptes Moišes (Mozus) vadībā un kādu laiciņu pēc tam izveidoja savu 'veco derību', kurā n-tās lietas aizņemtas no Ēgiptes kultūras. Tomēr nekas neliecina par 'ēģiptiešu priesteru sazvērestību ar nolūku sagrābt varu pasaulē'. Žīdisms kļuva par to, kādu to pazīstam gluži parastā- lai gan savdabīgā - vēstures attīstības gaitā. Bez Nebukadnecara, piemēram, kurš 586.g.p.m.ē. deportēja jūdus uz Bābeli nebūtu sinagogas, nebūtu Talmuda...

 Modris, Wu,  00:33:03 13.03.2008
80.233.142.78

'Par šo es teikšu, ka viens nav pretrunā ar otru. Paskaties no šāda 'attāluma' - cilvēcisko maldu vēsture, vistīrākā veidā. Bet paskaties no lielākas perspektīvas - katram maldam atrodas savs autoriņš, autoritātīte, kurām masas vienu brīdi noticējušas, pirms nonākt maldu grāvī :)'

Tā ir, kā Tu šeit raksti. Bet zini, man brīžiem liekas, ka abas Hierarhijas ir vienas Būtnes divas rokas. 'Dievs ir velns otrādak' - tas ir sens okults izteiciens. Un velns arī dara labu darbu, kārdinot un pārbaudot, neliekot cilvēku mierā, sagādājot ciešanas un līdz ar to viņu gribot negribot piespiežot attīstīties. He, he, he... tas nav aicinājums uz sātanismu, cilvēkam nav jāmērkaķojas pakaļ nedz Dievam, nedz Sātanam, bet jāsaka - abiem ir sava vieta un loma dzīvē :D, :D, :D... (par Sātanu - līdz zināmam laikam, un tad ar viņa spēku ir cauri).

 Modris, Matakam,  00:22:48 13.03.2008
80.233.142.78

B. Krēme grāmatā 'Transmisijas meditācija' dažos vārdos piemin dažādas narkotikas un to iedarbību.

Viņš atbildēja uz jautājumu: 'Ko Jūs sakāta par cigaretēm, alkoholu un narkotikām, kā marihuānu un LSD? Vai tās kaitē Transmisijai?'
Atbilde: Kad Jūs strādājat pret fizisko ķermeni - vienalga, uz ko Jums būtu nosliece - Jūs vēršaties pret tā spējām izturēt spēcīgo garīgo enerģiju pieplūdumu un tās uzņemt. Jo tīrāks ir ķermenis, jo vieglāk ir uztvert šīs enerģijas. Taču tajā nevajag būt fanātiķim. Es neesmu guru, es nesaku, kas Jums būtu jādara, bet es uzlūkotu atteikšanos no visa, kam ir kāds sakars ar narkotikām, kā priekšnoteikumu Transmisijai. Narkotikas ir ļoti kaitīgas jebkura veida garīgajam ceļam, jo tās ruinē nervu sistēmu. Fiziskajā plānā nervu sistēma ir saistloceklis starp dvēseli un tās nesēju. Ēteriskajos plānos pastāv attiecības ar fizisko nervu sistēmu. Tās veidojas no neskaitāmām gaišām dzīsliņām, sauktām par 'nadis', kas ir pamatā visai nervu sistēmai. Kad iestājas nāve, ēteriskais ķermenis atdalās no fiziskā, pie tam 'nadis' atdalās no nervu sistēmas.
LSD vai kāda cita haluciogēnā narkotika iedarbojas uz nervu sistēmu. Dažu iedarbību sekas ir zināmas, citas ir pilnīgi nepazīstamas. Vienmēr pastāv briesmas ievainot 'nadis' tīklu starp fiziskajiem un ēteriskajiem plāniem. Daudzi no halucinatorajiem pārdzīvojumiem narkotiku iespaidā rodas no postījumiem, un tie var novest pie garīgas saslimšanas.

Jautājums: 'Vai marihuanu Jūs uzskatāt par narkotiku?'
Atbilde: O, jā. Arī marihuana ir narkotika, pat ļoti. Tai ir ilgstoša kaitīga iedarbība uz nervu sistēmu. Ja meditējat, tad Jūs nedrīkstat lietot marihuānu.

Jautājums: 'Tabaka?'
Atbilde: Tabaka ir nepatīkama un bez tam samazina ķermeņa vitalitāti. Es Jums ieteiktu pilnībā no tās atteikties.

Jautājums: 'Un kā ir ar alkoholu?'
Atbilde: Alkoholam ir divējāda ietekme. Mazs alkohola daudzums rada pozitīvu efektu ķermenī - jo tas uzbudina, tas ir tonizējošs līdzeklis. Tomēr lielam alkohola daudzumam ir kaitīga iedarbība un no tā ir jāizvairās.

Tiktāl no Krēmes...

 Modris, Valteram,  23:58:18 12.03.2008
80.233.142.78

Velns viņu zina - to es par Ēģiptes priesteru sazvērestību. Es citā sadaļā par to ieminējos, t i., sakarā ar jūdaisma izcelsmi.

 Valters,  20:22:54 12.03.2008
87.110.78.24

Negribu teikt par alkoholu ne labi, ne slikti, bet tie 3 gadi noteikti ir izzīsti no Jefimova pirksta. - Gluži tāpat kā Ēģiptes priesteru sazvērestība, par kuru viņš sprediķo.

 Valters, Modrim 20:20:53 12.03.2008
87.110.78.24

Paskatījos internetā, kas tas Jefimovs par putnu. Izrādās viens no mūsdienu Krievijas tautas 'glābējiem' - izveidojis miksli no krievu neopagānisma un neostaļinisma (viņam ir tāda skaista runa - lejupielādējama mp3 formātā - kaut kādā Krievijas radiofonā, saucās 'Josifs Vesiarionovičs Staļins kā gruzīnu nacionalitātes krievu cilvēks' - noklausījos līdz pusei un man pietika), uz tās raganu putras pamata izstrādājis savas partijas koncepciju un mēgina tikt pie varas. Šķiet gan līdz šim nesekmīgi. Vienu vārdu sakot - draņķība, kurai nav vērts veltīt uzmanību, kamēr tā nelien iekšā Latvijā.

 Mataks,  20:03:22 12.03.2008
212.70.169.4

pēc personīgajām sajūtām - alkohola izraisītais efekts ('pārrāvums'attiecībās ar dvēseli) pāriet ne ātrāk kā 2 mēneši pēc lietošanas... Meditācijas atšķiras... pat ja tikai 50g vāja alkohola lietoti.

 Wu, Modris 19:47:29 12.03.2008
78.84.147.106

Iepriekšējo komentāru var ignorēt

 Wu, Modris 19:45:24 12.03.2008
78.84.147.106

Atvaino, 18 vietā jābūt 48 :)

 Wu, Modris 19:44:22 12.03.2008
78.84.147.106

> pēc 48 stundām alkohols jau ir izvadīts no organisma

Alkohols tad varbūt arī tiek izvadīts, bet pēc cik ilga tiek novērsti bojājumi, ko tas rada? Pēc cik ilga laika atjaunojas (izaug) struktūras-saites smadzenēs, kuras atbild par saiti ar Dievu? :)

 Wu, Modris 19:41:56 12.03.2008
78.84.147.106

> Arī kontaktu ar dvēseli alkohols uz ilgāku laiku pārtraukt nevar (vai pat
> vispār nevar pārtraukt? :) ).

Nu ja nevar, tad nevar. :) Nu i labi :)))

 Modris, Wu,  19:30:16 12.03.2008
80.233.142.78

Tu te tagad abstrakti spriedelē par tiem dziļajiem līmeņiem, kuros nevarot nonākt pat pēc trim gadiem - he, he, he... vidusmēra cilvēkam būtu pilnīgi pietiekami jau ar skaidru domāšanu vien, bet tā atjaunojas jau pēc 18 stundām vai pat ātrāk (pēc 48 stundām alkohols jau ir izvadīts no organisma). Arī kontaktu ar dvēseli alkohols uz ilgāku laiku pārtraukt nevar (vai pat vispār nevar pārtraukt? :) ).

 Wu, Modris 19:16:16 12.03.2008
78.84.147.106

Lekcija, par kuru es runāju, ir 3 video fragmenti augšējā rindā. No šīs pašas lekcijas ir fragments e-mistikā.

 Wu, Modris 19:11:52 12.03.2008
78.84.147.106

> Interesanti, kas tas ir par vīru?

Viņš par sevi pastāsta lekcijas 1.daļas apmēram pirmajās 5 minūtēs

http://video.mail.ru/bk/rezaki/1/

 Wu, Modris 19:04:20 12.03.2008
78.84.147.106

> Par nestrukturēto vadīšanu - laba doma, iespējams, ka var būt arī patiesa.
> Taču man gan liekas, ka tā varētu būt arī cilvēcisko maldu vēsture

Par šo es teikšu, ka viens nav pretrunā ar otru. Paskaties no šāda 'attāluma' - cilvēcisko maldu vēsture, vistīrākā veidā. Bet paskaties no lielākas perspektīvas - katram maldam atrodas savs autoriņš, autoritātīte, kurām masas vienu brīdi noticējušas, pirms nonākt maldu grāvī :)

 Wu, Modris 18:58:45 12.03.2008
78.84.147.106

> Piemēram par to, ka vienreizēja piedzeršanās var bloķēt saiti ar dievišķo
> uz trim gadiem.

Bet Dievs taču nav plakana būtne, tam ir dažāds dziļums, kurš principā ir neizsmeļams. Un ja tā, tad viņā ir līmenis, kurā pēc alkohola lietošanas var nonākt ne ātrāk kā tikai pēc 3 gadiem, un ir arī vēl 'dziļāki' līmeņi.

 Modris,  14:52:21 12.03.2008
80.233.142.78

Interesanti, kas tas ir par vīru? Šo to viņš saka visai pareizi, par šo un to - blefo. Piemēram par to, ka vienreizēja piedzeršanās var bloķēt saiti ar dievišķo uz trim gadiem.
Tad par to, ka iesvētītie cilvēkus tīšām maldina. Kas tie par iesvētītajiem, no kuras Hierarhijas - melnās vai baltās? Materialitātes Kungus tiešām dēvē par melu karaļiem. Par nestrukturēto vadīšanu - laba doma, iespējams, ka var būt arī patiesa. Taču man gan liekas, ka tā varētu būt arī cilvēcisko maldu vēsture, jo attīstība jau tā notiek: vispirms pavāries vienā polaritātē, tad meties no viena grāvja otrā un pavāries otrā polaritātē, līdz nonāc līdz zelta vidusceļam, līdzsvaro polus un izej sintēzes punktā, laja centrā, kurā arī sākās iedalījums polos. Un nekāda 'iesvētīto sazvērestība' tur varbūt arī nebūtu vajadzīga. Cilvēks pats sevi maldina un tad nogrūž vainu uz citiem, lai viņa ego būtu apmierināts.
No otras puses, pat tad, ja būtu kāds īsts, tīšs maldinātājs (kas, iespējams, arī pastāv), tad 'lai slava tam, lai slava tam', jo viņš mums palīdz attīstīties, ar berzi starp patiesību un maldiem radot iespēju attīstīt prātu un atšķiršanas spējas.