Reiki simboli

Reiki pamatlicējs Mikao Usui lietoja dažus pazīstamus simbolus no Taoistu un Budistu praksēm. Tie bija domāti kā līdzekļi, lai cilvēki, kas nekad agrāk nav darbojušies ar enerģijām, varētu sakoncentēties uz Reiki enerģiju- tie atvieglina sakontaktēšanos ar to.

Ir ļoti daudz tradicionālā Reiki skolas, kas uzskata, ka Reiki simboli un mantras ir jātur noslēpumā un tie tiek nodoti tālāk, tikai saņemot Reiki iniciācijas. Simboli ir svēti, bet tie nekad nav bijuši slēpti. Tie ir tikuši izmantoti gadsimtiem ilgi budistu apmācībā un atklāti parādīti uz budistu tempļu sienām. Tagad tos var atrast arī internetā.

Reiki pamatlicējs Mikao Usui lietoja dažus pazīstamus simbolus no Taoistu un Budistu praksēm. Tie bija domāti kā līdzekļi, lai cilvēki, kas nekad agrāk nav darbojušies ar enerģijām, varētu sakoncentēties uz Reiki enerģiju- tie atvieglina sakontaktēšanos ar to.

Ir ļoti daudz tradicionālā Reiki skolas, kas uzskata, ka Reiki simboli un mantras ir jātur noslēpumā un tie tiek nodoti tālāk, tikai saņemot Reiki iniciācijas. Simboli ir svēti, bet tie nekad nav bijuši slēpti. Tie ir tikuši izmantoti gadsimtiem ilgi budistu apmācībā un atklāti parādīti uz budistu tempļu sienām. Tagad tos var atrast arī internetā.


Joprojām ir daudz strīdu par to, vai tos drīkst redzēt pirms iniciācijas, vai nē, vai tos drīkst rādīt citiem, vai nē, vai tiem piemīt pašiem savs spēks, vai nē.


Mrs. Takata ( Reiki Meistare, kas izplatīja Reiki Rietumos) neļāva studentiem paturēt simbolu kopijas, tāpēc katrs students tos paturēja atmiņā saskaņā ar savu saprašanu. Līdz ar to simbolu zīmējumi dažādiem Reiki meistariem var būt nedaudz atšķirīgi.


Mikao Usui mērķis radot šos simbolus bija atvieglot savienošanos ar enerģiju. Kad sasniegta pietiekoši laba spēja savienoties ar Reiki kanālu, simbolus var atmest.


Ir arī ļoti daudz strīdu par to, kuri simboli ir pareizi. Taču par to nav jāuztraucas. Simbolus ir jāzīmē tā, kā katram ir mācīts. Darbosies jebkurš, jo nodoms ir tas, kam ir nozīme.


Oriģinālajā Mikao Usui Reiki sistēmā ir četri simboli.


Pirmais simbols ir ”Cho Ku Rei”, spēka simbols vai koncentrēšanās simbols, kas nozīmē „radīt spēku šeit un tagad”. Reiki praktizētāji sākot Reiki seansu to lieto zīmējot uz plaukstām, uz Reiki saņēmēja ķermeņa, telpas vidū un tml.

To var zīmēt uz sāpīgām vietām, lai samazinātu sāpes.

To var zīmēt, lai attīrītu telpas; uz pārtikas, ūdens, kristāliem; uz durvīm, lai aizsargātu māju pret zagļiem; uz augiem, dzīvniekiem, cilvēkiem, lai tie veiksmīgāk saņemtu Reiki; to var lietot savām domām un jebkuram dzīves gadījumam.


Otrais simbols ir „Sei He Ki, mentāli- emocionālais simbols vai harmonijas simbols. Sei He Ki dziedē ķermeni, prātu un garu. Tas attīra, dziedē, palīdz saprast mūsu nepilnības, pieņemt tās un likvidēt. Tas vairo prieku, harmoniju, līdzsvaro smadzeņu kreiso un labo pusi. Tas ļoti noder risinot attiecību problēmas. To var lietot, lai dziedinātu mentālas un emocionālas problēmas, depresiju, bailes, nemieru, dusmas, skumjas, atkarības. To var lietot kopā ar spēka simbolu attīrot istabas. Tas atver čakras un negatīvā enerģija tiek aizvadīta. Tas ļauj attīstīt garīgu savienošanos. Sei He Ki lieto meditācijās, un tas palīdz atbrīvoties no nevēlamiem ieradumiem.


 


 


 


 


 


Trešais simbols ir „Hon Sha Ze Sho Nen”distances simbols, savienošanās simbols. Tas nozīmē atrasties tagadnē un tagad. Tas tiek lietots sūtot Reiki attālumā, laikā un telpā.

Ar šā simbola palīdzību var sūtīt enerģiju uz otru pasaules malu un cilvēks saņems to pašu dziedināšanu, ko persona blakus.

Iespējamais šī simbola tulkojums ir: nav pagātnes, nav tagadnes, nav nākotnes, bet ir tieši šis mirklis.

Ar šī simbola palīdzību nav iespējams izmainīt pagātni, bet ir iespējams mazināt ciešanas, kas nāk no pagātnes. Ar šī simbola palīdzību var sūtīt Reiki nākotnē, intervijām, eksāmeniem, operācijām un tml. HSZSN darbojas arī kā „pārneses ierīce”. Ja nav zināms, kāds ir problēmas iemesls, var sūtīt ar šo simbolu Reiki uz iemeslu un tas dziedinās to.

Ceturtais simbols ir „Dai Ko Mio”, Meistara simbols, tas nozīmē dzīvot „Varenā mirdzošā gaismā” un to lieto nododot Reiki iniciācijas.

Simboli ir kā instrumenti ceļojumā ar Reiki . Nevajag pie tiem pārāk stingri turēties, bet nav arī vajadzības tos atmest uzreiz. Katrs pats sajūt laiku, kad tie vairs nav vajadzīgi.


http://e-misterija.lv
http://www.light-reiki.co.uk/reikisymbols.html 


20.05.2008

Komentāri: