Rozenkreiceri atklāj savus noslēpumus
Par ko ir šī grāmata? Kāpēc tai tāds nosaukums? Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka rozenkreiceriem pienācis laiks ar sevi iepazīstināt sabiedrību un plašāk iziet atklātībā.

Vēsturiski Rozes un Krusta Ordenis radās XVII gs., kad izdeva trīs Manifestus, kurus pazīst ezotērisma vēsturnieki: “Fama Fraternitatis”, “Confessio Fraternitatis” un „Kristiana Rozenkreicera ķīmiskās kāzas”, tiem iznākot atbilstoši 1614., 1615. un 1616. gadā.
Par ko ir šī grāmata? Kāpēc tai tāds nosaukums? Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka rozenkreiceriem pienācis laiks ar sevi iepazīstināt sabiedrību un plašāk iziet atklātībā.

Vēsturiski Rozes un Krusta Ordenis radās XVII gs., kad izdeva trīs Manifestus, kurus pazīst ezotērisma vēsturnieki: “Fama Fraternitatis”, “Confessio Fraternitatis” un „Kristiana Rozenkreicera ķīmiskās kāzas”, tiem iznākot atbilstoši 1614., 1615. un 1616. gadā.

Dažus gadus vēlāk, 1623.gadā rozenkreiceri Parīzes ielās uzlika plakātus “Mēs, Rozes un Krusta galvenās kolēģijas deputāti atklāti un slepeni atrodamies šajā pilsētā”. Kopš tā laika Ordenis nebeidz izraisīt par sevi interesi visiem, kuri zina par tā eksistenci. XVIII gs. beigās par to rakstīja jau vairāk kā divsimts grāmatās.

Pēdējos gadsimtos Rozes un Krusta Ordenis darbojās visliekākajā slepenībā. Tas bija nepieciešams, lai tā locekļus pasargātu no reliģiskas un politiskas vajāšanas. Kopš XX gs. Senais Mistiskais Rozes un Krusta Ordenis nav slepena organizācija, bet savu darbību demonstrē atturīgi, tādā nozīmē, ka – neslēpj. Tomēr fakti liecina, ka to tāpat kā agrāk uzskata par slepenu un reizēm tas par Ordeni rada maldīgu izpratni. Tāpat jāzina, ka termini “Roze un Krusts” un “rozenkreicers” jau pieder sabiedriskajai sfērai un tos izmanto pēdējā laikā radušās pseidoezotēriskas kustības, kuru darbība varētu būt nopietnāka.

AMORC definē kā filozofisku, nereliģiozu, nesektantisku un apolitisku kustību. Tas pieejams visiem cilvēkiem bez izņēmuma, neatkarīgi no ādas krāsas, reliģiskās piederības un sociālā stāvokļa. Ordeņa devīze ir: “Visplašākā iecietība, saglabājot stingru neatkarību”.

Ordenis ir izplatīts visā pasaulē un darbojas dažādu valodu jurisdikcijās: vācu, horvātu, angļu, spāņu, franču, itāļu, japāņu, grieķu, holandiešu, portugāļu, somu, ungāru, poļu, krievu, slovāku, čehu un skandināvu valodās. Tāpēc Ordenis ir starptautiska Brālība, un visi tā locekļi apgūst vienu mācību. Jāpiebilst, ka katru jurisdikciju vada Lielais Maģistrs, kuru šai amatā ievēl, bet visi Lielie Maģistri veido Augstāko AMORC Padomi.

Zinādami, ka varam paļauties uz visu Ordeņa locekļu sapratni, mēs nolēmām pacelt noslēpuma plīvuru mūsu visvērtīgākajam dārgumam: mūsu mācībai. Tāpēc izņēmuma kārtā jūs varēsiet izlasīt diezgan apjomīgus fragmentus, kuri ņemti no monogrāfijām, kuras katru mēnesi sūta Ordeņa locekļiem. Šādu lēmumu mēs pieņēmām ne tikai atklātības dēļ, bet arī tādēļ, lai parādītu rozenkreiceru filozofijas dziļumu, kura pelnījusi, lai to vairāk iepazītu tie, kurus tas interesē.

Mūsu neskaidrajā laikā daudzi tiecas pēc humānisma un garīguma – vai nu savas dziļās pārliecības dēļ, vai individuālisma un materiālisma noliegšanas dēļ, kurš pārņēmis lielāko daļu mūsdienu sabiedrības. Taču bez pasaules “oficiālās” reliģijas un jauniem reliģiskiem virzieniem pastāv vairākas tradicionālas organizācijas, kuras jau no savas pastāvēšanas sākuma savu darbību veltī sava garīgā un kultūras mantojuma glabāšanai un tālāk nodošanai. Pie šīm organizācijām pieder arī Rozes un Krusta Ordenis, kaut gan sabiedrība to pazīst maz un slikti. Noslēpums vairs nav tik stingri slepens, un slepenība reizēm kļūst par neizpratnes cēloni, tāpēc mēs nolēmām, ka nepieciešams pavērt mūsu vārtus.

Rozenkreiceru mācība pēc būtības nav slepena, teču neskatoties uz to, tā paredzēta vienīgi AMORC locekļiem un tiek sniegta kā konfidenciāla. Ja tas ir tā paredzēts, tad tikai tāpēc, ka mēs no pieredzes zinām, ka ne visi ir gatavi, ieskaitot ticīgos, baznīcas kalpotājus vai garīgus cilvēkus, studēt, saprast un apgūt zināšanas, kuras atrodas aiz „iebrauktu ceļu” un vispār aiz ortodoksālām robežām. Rozenkreiceru filozofija, pirmkārt, domāta atvērtam prātam – gaišam un brīvam no dogmām un sektantisma. Šajā ziņā rozenkreiceri ir ne tik daudz brīvdomātāji, kā brīvi domāšanā.

Šo grāmatu lasot, katrs varēs saprast, kas ir rozenkreicerisms, ko AMORC glabā kopš dibināšanas laikiem.

Mēs ceram mazināt neizpratni un parādīt, ka mūsdienu rozenkreiceriem, tāpat kā viņu senajiem brāļiem un māsām, nav cita mērķa kā vien dalīties ideālos ar tiem, kuri meklē Zināšanas un Gudrību.

Un, saskaņā ar tradicionālo formulu, kura Ordeņa locekļiem tik dārga, pieņem, lasītāj, mūsu sirsnīgākos Dziļa Miera novēlējumus.

Augstākās R + K Padomes Deputāti.
RAKSTISKĀ MĀCĪBA


Pagājušajos gadsimtos rozenkreiceru mācību nākošajām paaudzēm nodeva slepenu sapulču vietās vienīgi mutiski. XXgs. sākumā to pierakstīja un izdeva monogrāfiju formā, kuras katru mēnesi sūta visiem AMORC locekļiem. Monogrāfijas izdotas brošūru veidā, apjoms – sešas līdz sešpadsmit lappuses. Tās kopā izveido divpadsmit pakāpes, no kurām katra veltīta filozofisku un mistisku pamattēmu studēšanai:


pasaules izcelšanās,

matērijas struktūra,

laiks un telpa,

dzīvības likumi,

apziņas fāzes,

psihiskie fenomeni,

sapņu raksturs,

mistiskās skaņas,

Dieva koncepcija,

cilvēka dvēsele un tās īpatnības,

evolūcijas mērķis,

gribas brīvība un karma,

nāves un pēcnāves dzīves noslēpumi,

pārdzimšana,

tradicionālā simbolika,

numeroloģija,

utt.


Rozenkreiceru mācība nav abstrakta, tā ietver daudz eksperimentu, kuri paredzēti misticisma pamata metožu apgūšanai. Šo eksperimentu mērķa būtība ir palīdzēt katram Ordeņa loceklim labāk izprast savu iekšējo dimensiju un sevi apliecināt katrā savas būtības līmenī. Vienkārši sakot, tas veicina „personības attīstību”. Uzsveram, ka šie eksperimenti balstās uz vienkāršiem likumiem un principiem, tiem nav nekāda okulta, maģiska vai teurģiska rakstura:


relaksācija,

koncentrācija, vizualizācija,

mentāla jaunrade,

meditācija,

lūgšana,

reģenerācija,

psihiska atmoda,

garīga alķīmija,

utt.


Bez katru mēnesi izsūtītajām monogrāfijām, studiju konkrētas pakāpes ietvaros, AMORC locekļi regulāri saņem manifestus, kurus rakstījuši fiziķi, mediķi, psihologi, mākslas jomas cilvēki utt., mūsu Ordeņa locekļi. Katrs manifests veltīts noteiktai tēmai, kura vienlaicīgi apskatīta kultūras un garīgā aspektā:


elektromagnētisms,

cilvēka psihe,

sakrālā ģeometrija,

filozofijas mērķis,

sapņu alķīmija,

relaksācijas nozīme,

mūzikas garīgā ietekme,

pasaules trīskāršā uzbūve,

pasaules radīšana,

astronomija un misticisms,

utt.


Lai jums rastos izpratne par garu, stilu un rozenkreiceru mācības saturu, nākošajās nodaļās piedāvāsim iepazīties ar monogrāfiju un manifestu fragmentiem, kuri ņemti no katras no divpadsmit pakāpēm. Tos lasot, jūs iegūsiet vispārēju priekšstatu par apskatītajām tēmām un sapratīsiet, kā tās tiek parādītas. Jums jāzina, ka to izklāstā nav dogmatisma, tas ir, teiktajam nav obligāti jāpiekrīt. Izklāsta mērķis, pirmkārt, ir sniegt Ordeņa locekļiem pamatu pārdomām un meditācijām.

Precizēsim, ka simboli, kuri ilustrē katru nodaļu, ņemti no grāmatas „XVI un XVII gs. slepenie rozenkreiceru simboli”, kura glabājas AMORC arhīvos. Citātu autori, kuri norādīti lappušu apakšā, bija Ordeņa locekļi vai ir cieši ar to saistīti. Bez tam, arī aforismi šo lappušu otrā pusē, ņemti no rozenkreiceru tekstiem.


Turpinājums sekos

Piezīme: fragments no http://www.amorc.lv/

22.05.2008

Komentāri:

 Modris, Edgaram,   19:00:40 26.05.2008
80.233.142.78

- Par baltu piederību 5. pamatrasei - tfu, mana kļūda! Es gribēju teikt: 'Par baltu piederību 5. apakšrasei...', atvaino.

 Modris, Edgaram,   16:01:29 26.05.2008
80.233.142.78

Nu, kura ir otrā, kura trešā apakšrase, par to viediskajā literatūrā ir mazas nesaskaņas: dažviet otrā ir senpersiešu, citur atkal āriešu semīti ir otrā apakšrase. Man liekas, ka pareizais ir pirmais variants, ka senie persieši ir otrā apakšrase, taču pagaidām nezinu, kā to pilnīgi droši pamatot. Par baltu piederību 5. pamatrasei - he, he, he... Baltiem (kur viņi nav tikai kādas apakšrases tautas it kā apakšslānis, veidojot sajaukumu, kādi ir, piemēram, krievi) ir visu apakšrašu iezīmes, tādēļ vispareizāk būtu teikt, ka viņi pieder Āriešu Pamatrasei, nevis zīlēt par kādu piederību kādai apakšrasei.

 Edgars,   08:05:44 26.05.2008
77.38.229.193

Te turpinājums:

http://www.e-misterija.lv/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1607&mode=thread&order=0&thold=0

 Edgars,Matakam,   08:03:16 26.05.2008
77.38.229.193

Saskaņā ar Blavatsku cilvēce savā evolūcijā ir izgājusi cauri piecām pamatrasēm (root race). Pimās divas mita ēteriskajos plānos. Trešā = lemūri, ceturtā=atlanti bija fiziskas rases.
Mēs piederam 5. pamatrasei, kas saucas ārieši.
Rasu attīstība notiek saskaņā ar planetārajiem cikliem.
Katrai pamatrasei ir arī sava apkšrase (subrace). Āriešu rases apakšrases:
1. Āriešu indieši + kāds no Senās Ēģiptes tipiem, kuram piederēja augstākā priesteru kārta.
2. Āriešu semīti – Haldeja, Asīrija, Babilona, mūsdienu arābi un mauri.
3. Irāņi – senpersi, kuru mūsdienu pēcteči – persieši.
4. Ķelti – sengrieķi un romieši, mūsdienās – grieķi, itāļi, francūži, spāņi, īri, skoti.
5. Teitoņi – slāvi, skandināvi u.c. ģermāņu tautas (pieņemu, ka arī balti – HalloGoga).
6. pašlaik veidojas - australoamerikāņi (pec Č. Džinaradžadasa)
7. Vēl būs.

Sk.arī http://www.vieda.blogs.lv/sadala/23552/Antropogeneze/
(priekš idiotiem)

Mazliet sarežģītāk:

http://www.e-misterija.lv/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1597&mode=thread&order=0&thold=0

 Mataks,   19:47:04 25.05.2008
77.38.225.180

piedod manu nezināšanu, kas ir āriešu rase?

 Modris,   20:48:48 23.05.2008
80.233.142.78

Jā, pirmo iebildumu es atsaucu: laikam 5. apakšrases reliģija tomēr ir kristietība.

 Modris,   20:33:55 23.05.2008
80.233.142.78

Es tieši tagad tulkoju rožkrustiešu (manuprāt, būtu labāk šo nosaukumu latviskot) grāmatu. Tur ir viena vieta, kurai es negribētu piekrist, un proti, ka induisms un budisms ir kaut kas zemāks par kristietību. Pamatojums, dots šajā grāmatā: ka induisms ir Āriešu rases pirmās apakšrases reliģija, kamēr kristietība - piektās apakšrases reliģija. Nu, pirmkārt, piektā apakšrase nesākās ar kristietību, un, otrkārt, tikai sestā apakšrase sasniegs to garīgo dzīļumu, kāds bija pirmajai apakšrasei, un tikai septītā to pārsniegs. Jāsaka, ka man ir ļoti interesanti salīdzināt Viedu ar rožkrustiešu mācībām, jo daudz kas (pat lielākā daļa no šīm mācībām) ir ļoti saskanīgs, tomēr vietām ir arī atšķirības.