Rūnu mistērijas

Katra no rūnu rindas zīmēm ir maģisks simbols.
Lai sekmīgi darbotos ar rūnām, jāievēro konkrēti nosacījumi.
Atvērtība neparastajam:
Ticība rūnas spēkam.
Spēja saņemt atklāsmi.
Godprātīgi nolūki.
Konkrēts reāls mērķis.
Prasme izvēlēties rūnu.
Cieņa un godbijība pret rūnu.
Rituālu ievērošana.

Rūnas ir sena piktogrammu sistēma. Tajā ietverti priekšstati par Dabā un Visumā valdošiem spēkiem, kuriem varam piekļūt ar maģijas palīdzību.

Rūnas zīmēja visur – briesmu gadījumā var uzzīmēt aizsardzības rūnu arī savā priekšā turpat gaisā.

Katra no rūnu rindas zīmēm ir maģisks simbols.

Maģija ir prasme pieslēgties kādam mums pagaidām nezināmam enerģētikas avotam un ar tajā akumulēto spēku palīdzību panākt izmaiņas dzīvē. Maģija balstās uz pārliecību, ka esam vienoti ar visām esamības izpausmēm un tāpēc savstarpēja sadarbība ir iespējama. Rūnas apslēptos spēkus drīkst izmantot tikai labos un godīgos nolūkos.

Kad darbojas maģija?

Ja mēs pa tiesi ticam, ka spējam sasniegt vēlamo – panākumu atslēga ir ticība un gribasspēks, kas nepieciešami, lai atvērtu sakaru kanālu un iesāktu procesu. Rūnām palīdzību lūdzam, ja jūtam nestabilitāti vai meklējam iespēju uzlabot situāciju. Rūnu maģija nav zīlēšana tās tradicionālajā izpratnē. Rūnu uzdevums nav veidot mūsu dzīvi bagātu un mūs pašus padarīt laimīgus. Rūnas nepasaka, kas notiks, bet norāda uz kādu to ietekmei pakļautu virzienu un iespējamām sekām, ja mēs šajā virzienā darbosimies. Tādējādi, mainot uztveri un savu reakciju uz notiekošo, cilvēks spēj PATS ietekmēt notikumu gaitu un virzīt to sev vēlamā virzienā.

Rūnas ietekme ne vienmēr izpaužas atbilstoši mūsu iecerēm

Tā var būt negaidīta, un pat konfliktējoša. Tādā veidā liekot paraudzīties uz konkrēto lietu no cita redzespunkta un atrast veidu, kā panākt gaidīto rezultātu. Rūna pati nedarbojas – tās ietekme ieslēdzas tikai tad, kad esam to izvēlējušies. Izvēlei ir meditatīvs raksturs. Tā notiek lūguma formā kā sakaru meklēšana ar neredzamo pasauli. Jo kritiskākā situācijā cilvēks atrodas un ir spēcīgāka vēlēšanās no tās izkļūt, jo precīzāka būs izvēle. Katrs rūnas simbols var kalpot par līdzekli Visuma palīdzības saņemšanai.

Lai sekmīgi darbotos ar rūnām, jāievēro konkrēti nosacījumi.

Atvērtība neparastajam:

Ticība rūnas spēkam.

Spēja saņemt atklāsmi.

Godprātīgi nolūki.

Konkrēts reāls mērķis.

Prasme izvēlēties rūnu.

Cieņa un godbijība pret rūnu.

Rituālu ievērošana.


 


Katra no rūnu rindas zīmēm ir maģisks simbols.
Lai sekmīgi darbotos ar rūnām, jāievēro konkrēti nosacījumi.
Atvērtība neparastajam:
Ticība rūnas spēkam.
Spēja saņemt atklāsmi.
Godprātīgi nolūki.
Konkrēts reāls mērķis.
Prasme izvēlēties rūnu.
Cieņa un godbijība pret rūnu.
Rituālu ievērošana.


1. Fehu – Īpašums

Rūnas maģiskā pielietošana diezgan plaša un saistīta galvenokārt ar materiālām vērtībām. Uzzīmēta uz gredzena vai aproces tā var palīdzēt izkļūt no trūkuma, virzot uz konkrētām situācijām un norādot uz iespējām, kas var pavērties. Pasargā no kļūdām nekustamā īpašuma iegādē un palīdz to saglabāt un uzlabot. Šis talismans var palīdzēt aizsargāt no nepatikšanām vērtīgu kravu pārvadāšanā. Kaut arī rūna veicina labklājības (arī finansiālās) saglabāšanu, jāievēro, ka tieši ar naudu tā nav saistīta un diez vai palīdzēs spekulācijās un augļošanā. Bez tam, pastāv uzskats, ka Fehu rūna spējīga zināmā mērā palīdzēt attiecībās starp vīrieti un sievieti. Acīmredzot tas tā tiešām ir, taču pirms pielietot rūnu, nepieciešams atcerēties, ka rūnas darbības lauks ir izpaustā pasaule un smalkās pasaules rupjākie slāņi (t.i. – ne augstāk par Manipūras čakru). Tā kā ir, par ko padomāt. Tiek arī norādīts, ka šī rūna ar panākumiem tiek lietota ārstniecībā un maģiskās darbībās vietas attīrīšanai.


2. Uruz – Zubris
Šo rūnu bieži sauc par spēka rūnu. Tajā nesaraujami savienoti, līdzīgi kā “iņ” un “jaņ”, vīrišķais un sievišķais komponents, un rūna piešķir vīriešiem vīrišķību un sievietēm sievišķību, un abiem – pārliecinātību. No otras puses, jebkāda saikne var rasties tikai tur, kur ir klātesoša enerģija – Spēka komponents; nespēcīgs cilvēks nav spējīgs ne mīlēt, ne arī būt draugs. Ar to saistīta Uruz rūnas otrs maģiskais pielietojums – tā var palīdzēt mīlestības un draudzības iedibināšanai un nostiprināšanai, laulības noslēgšanai, vai partnerības līgumam. Dziedniecībā rūnu bieži izmanto, kad vajag atjaunot zaudēto spēku slimniekam.3. Thurisaz – Milzis

Rūnas galveno maģiskā spēka virzību var raksturot kā stukturizāciju, haosa sakārtošanu. Tas saistīts arī ar to, ka ši rūna veltīta dievam Toram (viņš sargā dievu pilsētas vārtus no Haosa spēkiem un cīnās ar tā pārstāvjiem – milžiem). Uzskata, ka Thurisaz rūna efektīvi palīdz, ja nepieciešama koncentrācija un pašdisciplīnas sasniegšana… meditācijās, jebkurā pasākumā, kur svarīga izteikta kontrole vai paškontrole. Darbā ar šo rūnu jāievēro zināma piesardzība – gadās, ka tās darbība var būt ne visai laba. Tiešām, Thurisaz ir galvenā troļļu rūnu grupas zīme, kuras tiek lietotas agresīvajā maģijā.


4. Ansuz – Dievs
Rūnas maģiskā pielietošana ir sarežģīta un prasa pieredzi un zināmu daudzumu personīgā spēka. Šī ir Odina rūna, bet Odins ir daudzsejains dievs un daudzi viņa aspekti ne tuvu nav tik labi, kā to gribētu rūnas lietotājs. Rūna saistīta ne tikai ar Odinu kā Alfedru, t.i. Visa Tēvu, bet arī ar Loki “ļauno asu” Skandināvu tradīcijās. Un tomēr šī rūna tiek lietota kā dievu “signifikators” (apzīmētājs) vispār; rūnas spēks ir priekšnosacījums maģijai un gaišredzībai, gudrības iegūšanai un maģisku spēju attīstīšanai. Ralfs Blūms norāda, ka īpaši produktīvi rūna var strādāt tajās dzīves nozarēs, kas jebkādā veidā saistītas ar vārdu: piemēram, eksāmenu kārtošanā vai lietišķu pārrunu laikā.


5. Raido – Ceļš
Praktiskajā maģijā rūna ir tieši saistīta ar tās nozīmi. Ja gaidāms ceļojums, talismans ar attēlotu rūnu iztaisnos un saīsinās tavu ceļu, padarīs to patīkamu un norobežos tevi no nevēlamām nepatikšanām. Ja tu sāc ceļu citā plānā, Raido rūna uzturēs tavus spēkus un virzīs pūliņus. Jāatceras, ka šī rūna saistīta ar tradicionāliem uzskatiem par Pasaules Kārtību: daudzi autori norāda, ka burvestības, kuru sastāvā ietilpst rūna Raido, var palīdzēt labvēlīgi atrisināt negatīvas situācijas, kuras izkropļo lietu normālu gaitu, kā arī pasargāt no tādu situāciju rašanās.


6. Kano – Lāpa
Maģiskais rūnas pielietojums ir ļoti plašs; vienu no rūnas aspektiem var formulēt sekojoši: Kano rūna veicina gribas koncentrēšanu un iecerētā īstenošanu. Sievietes lieto amuletus ar šo rūnu bērnu ieņemšanas un grūtniecības laikā, lai bērnam iedotu vēlamās īpašības. Mākslinieki, rakstnieki, dzejnieki un citi mākslas ļaudis var pielietot šo rūnu precīzākai un kvalitatīvākai ieceres īstenošanai. Var rekomendēt dārgumu meklētājiem, baznīcu priesteriem un magiem. Otrs rūnas aspekts – atklāšana. Acīmredzot, abi aspekti ir savstarpēji saistīti – nav iespējams īstenot ieceri, neatklājot sevi pasaulei. Šis ir ļoti svarīgs moments, kas jāatceras, strādājot ar šo rūnu. Un beidzot, šī ir galvenā dziedināšanas grupas rūna.


7. Gebo – Velte
Rūnu pielieto lietišķajā maģijā, partnerattiecību nodibināšanā – gan darījumu lietās, gan laulībā. Rūna palīdzēs gan partnera pareizā izvēlē, gan nodibināto attiecību uzturēšanā. Otrs rūnas pielietošanas aspekts saistīts ar tās nosaukumu. Tā ir veltes (dā­vanas) rū­na, tai skaitā dievišķās veltes, ar to saprotot personīgo maģisko spēku, gudrību un veiksmi.
8. Wunjo – Prieks
Šīs gaišās rūnas maģiskā nozīme ir izsaukt prieku, enerģijas pieplūdumu, pacēluma sajūtu un labu noskaņojumu, kas ir daudzkārt svarīgāk, kā daudzi tiecas domāt. Dažiem cilvēkiem tā spēj izsaukt pozitīvu smalkā ķermeņa attīrīšanu, enerģētisko bloku noņemšanu un pašsajūtas uzlabošanos.

9. Hagalas – Krusa
Sagraušanas rūna. Galvenokārt lieto, lai vaicinātu izkļūšanu no “apburtā apļa”. Vienkāršākais piemērs – visiem pazīstama gandrīz līdz sāpēm patīkamā žēluma sajūta pret sevi. Nereti cilvēks dienām un stundās izgaršo personīgās nepatikšanas, rezultātā tās izaug un aizsedz visu. Šis stāvoklis ir enerģētiski stabils, un tādēļ vēl jo vairāk pataloģisks. Trīs ceturtdaļas no atbrīvošanās ir saprast, ka esi nokļuvis šādā “apburtajā aplī”, un atrodies savas negatīvās enerģijas nebeidzamos iekšējos atspulgos. Ja patstāvīgi izkļūt neesi spējīgs, uzzīmē rūnu Hagalas – tā izraisīs nepieciešamo “sprādzienu” un pārraus apli. Reizēm rūnu iekļauj burvībās, kas paredzētas aizsardzībai. Tas tiešām ir pamatojams, bet nav vienkārši un prasa lielu pieredzi un spēku.


10. Nauthis – Nepieciešamība
Piespiešanas rūna. Balsta cilvēku laikā, kad viņam ir grūti. Prasa zināmu savaldību emocijās un rīcībā, kā arī veicina savaldību. Kā vairums citu, rūna var tikt uzzīmēta gan uz speciāla amuleta, gan arī uz jebkura atbilstoša priekšmeta vai uz rokas, vai kādas citas ķermeņa daļas. Cits rūnas pielietojums saistīts ar aktīvo “nospiedošo” maģiju, kas virzītas no ārpuses, tai skaitā arī ar kaitīgo. Tādēļ darbs ar šo rūnu prasa uzmanību.
11. Isa – Ledus
Ledus rūna. Tiešā un pārnestā nozīmē. Darbības lauks visai plašs, bet tās galvenā nozīme – “sasaldēšana”, lai kas tas arī būtu. Ar tās palīdzību var apstādināt (bet ne likvidēt) negatīvo procesu: slimību (fizisko vai garīgo), dusmu uzliesmojumu (ne tikai savējo), kādu parādību sabiedriskajā dzīvē, utt. Dažās situācijās ļauj gūt nepieciešamo atpūtu. Tomēr jāatceras, ka ziemeļu tradīcijā ledus ir ne tikai sasaldēta stāvokļa simbols, bet arī viena no radošajām stihijām, kas ņem dalību pasaules formēšanā un pārveidē. Ledum, tāpat kā ugunij, šajā ziņā piemīt savs darbojošais spēks, un to var izmantot, piemēram, maģiskajā praksē, kas saistīta ar paštransformāciju, kā arī aizsardzības burvību veidošanā.

12. Jer – Raža

Veicina kādas svarīgas lietas veiksmīgu iznākumu. Var uzzīmēt pirms šī pasākuma sākšanās, izgriezt uz amuleta vai uz priekšmeta, kas tieši piedalās pasākumā. Rūna var palīdzēt arī tad, ja pasākuma gaitā radušies negaidīti šķēršļi, kas traucē tā veiksmīgai norisei, bet jāatceras, ka rūna prasa no cilvēka sava spēka pielikšanu un zināmu enerģijas izlietojumu.
13. Eihwas – Aizsargāšanās

Pārvarēšanas un pretspēku rūna. Maģiskais pielietojums: palīdzība šķēršļu pārvarēšanā, kā tīri fizisko (piem., sportā), tā arī maģisko, vai arī saistītu ar kādu darbību. Bez tam daži autori ieteic izmantot šo rūnu, ja gribi kādu atbalstīt vai aizsargāt. Bet jāatceras, kašī rūna saistīta ar ļoti dziļiem maģijas slāņiem, tādēļ tās izmantošana ne vienmēr ir tik vienkārša, kā varētu likties. Daudzos gadījumos tā aizsardzība, kuru tu gaidi no šīs rūnas, un kuru tu saņem, var izrādīties visai negaidīta, bet dažkārt pat dīvaina.14. Perth – tulkojums nezināms

Kā maģisko iniciāciju grupas zīme rūna Perth pietuvina un atvieglo apziņas kvalitatīvās izmaiņas procesu (iekšējo iesvētīšanu) jebkurā līmenī. Noteiktās situācijās var strādāt līdzīgi kā rūna Hagalas, pārraujot domu noslēgto ķēdi un to izsauktos notikumus. Maģiskos nolūkos izmantota rūna var novest pie psihiskās nāves akta – cēloņu seku un emocionālo saišu saraušanu starp cilvēka pagātni un nākotni. Dažās situācijās tas var nākt par labu, citās novedīs pie karmas pasliktināšanās, tās mezglu “savilkšanas” un tās izsaukto situāciju saasināšanos.15. Algiz – Aizsardzība

Šeit aizsardzībai ir pasīvs raksturs, kaut arī rūna prasa zināmu daudzumu personīgā spēka no tā, kurš aizsargājas. Rūnas izmantojums rada noteiktus apstākļus, kas nepieļauj ārējo kaitīgo spēku ielaušanos, vai tā būtu sveša buršanās vai no jumta krītošs ķieģelis. Šajā plānā apzīmējums “aizsargātības” rūna tiešām izrādās precīzāks. Nereti ar šo rūnu saistās gaišo spēku aizgādība. Bez tam rūna darbojas līdzīgi kā “acs” akmeņi (kaķa, tīģera), pastiprinot cilvēkā spēju nojaust briesmas vai kāda uzbrukumu, reizēm brīdinot viņu tādā vai citādā veidā.16. Sowl – Saule

Maģiskais pielietojums tieši sakrīt ar tās noteikšanu par uzvaras, varenības un vaseluma rūnu. Tiek uzskatīts, ka rūna spējīga virzīt cilvēku vai radušos situāciju uz veseluma iegūšanu. Bez tam tā var palīdzēt tev noskaidrot nenoteiktu situāciju un pietuvināt pareizam risinājumam. Maģiskajā ziņā šīs rūnas jēga – varenība, kas jāsaprot kā nedalāma Spēka (tas, kurš ved) un Varenības (tas, kurš darbojas) vienotība.17. Teiwaz – Tūrs

Daudzi dēvē šo zīmi par karotāja rūnu, ar to domājot tās spēju dot spēku, uzvaras gribu un gala rezultātā – panākumus. Rūna var palīdzēt cilvēkam jebkurā cīņā, bet vispirms cīņā ar paša “es” Haosa spēkiem. Senatnē karavīri zīmēja šo rūnu uz vairogiem un zobena rokturiem. Zīmē to pirms kaujas, lai nostiprinātu savu izvēli. Sigdgrīva sauc šo rūnu par uzvaras rūnu.
18. Berkana – Bērzs

Auglība, augsme un virzība uz plauksmi – tāds ir rūnas raksturojums. Var kalpot kā auglības stimulators kopumā, un arī augšanas stimulators atsevišķos gadījumos. Veicina dzimšanu un atdzimšanu. Var palīdzēt bērnu audzināšanas jautājumos, arī atvieglot dzemdības un ārstēt neauglību. Tiek izmantota aizsardzības un ārstniecības burvībās, to bieži ievieto burvībās, kas saistītas ar vietas vai cilvēka attīrīšanu. (Attīrīšana domāta gan maģiska, gan fiziska).19. Ehwas – Zirgs

Šo pārmaiņu un kustības rūnu bieži izmanto, lai pārveidotu, “sakratītu” kaut ko, kas iestāvējies, nonācis stagnācijas fāzē. Tā varētu būt gan situācija, gan iestrēgusi lieta, gan hroniska saslimšana, ga arī cilvēks, kas nonācis garīgā letarģijā vai ieciklējies uz kādu neatrisināmu problēmu. Šajā plānā var teikt, ka šī rūna strādā tieši pretēji rūnai Isa. Cits rūnas darbības aspekts – ceļotāju gājuma atvieglošana (īpaši ūdensceļo­tājiem). Tomēr, iespējams, vislielākā nozīme šai zīmei ir saistībā ar zirgu kā iekšējās transformācijas simbolu un šamanisko pārvietošanos starp pasaulēm. Šajā ziņā Ehwas rūna ir viena no maģiskās iesvētīšanas rūnām un tai ir attiecīgs pielietojums rituālos, kas saistīti ar iniciāciju.20. Mannaz – Cilvēks

Rūnas izmantošana maģiskos rituālos nav viennozīmīga un prasa zināma enerģijas daudzuma pielikšanu. Dažreiz to raksturo kā atbalsta un palīdzības, citreiz kā pašrealizācijas rūnu. Daži autori iesaka šo zīmi burvībās, kas virzīti uz labvēlīga klimata nodrošināšanu kolektīvā. Tiek izmantota meditatīvā praksē.
21. Laguz – Ūdens

Intuīcijas rūna. Attiecināma uz “to, kurš ved”, un ar to arī saistās tās izmantošana. Pastiprina un saasina pasaules intuitīvo uztveri, palīdz okulto zinību izpētē un iekļūšanai noslēpumā – viens rūnas aspekts. No otras puses, rūna palīdz laulības noslēgšanā, jaunas draudzības izveidē un vecas atjaunošanā, strīdus izbeigšanā, dažāda cita rakstura attiecību atjaunošanā.
22. Inguz – Ing

Viena no brīnišķīgākajām un varenākajām Futarka rūnām. Maģiskais pielietojums saistās ar gaišā asa Freira spēku. Rūnas lietošana ir nepārprotama vēršanās pie šī dieva. Rūna var tikt izmantota visur, kur jūtama dabas auglības spēka nepietiekamība: impotences vai neauglības gadījumā, ja ir mazražīga zeme vai neproduktīvs (neauglīgs) darbs. Rūna spējīga noņemt lieko spriedzi un atgriezt līdzsvarā cilvēka dzīvības spēku. Bieži tiek izmantota dziedināšanas maģijā.
23. Othal – Mantojums

Tiek lietota visās cilvēka dzīves un darbības jomās, kas saistītas ar viņa īpašumu, mantojumu, ģimeni vai dzimtu. Daudzi autori šo zīmi raksturo kā aizsargājošu – ģimenes un tās īpašuma aizsargāšanā, dzimtas labklājības aizsardzībā u.c. Cits maģiskās lietošanas aspekts – robežu veidošana, ar to saprotot sava nošķiršanu no sveša, to atdalīšanu un savstarpēju izolāciju.24. Dagaz – Diena

Galvenā zīmes lietošana – tumsas perioda (“nakts”) beigu un gaismas perioda (“dienas”) sākuma tuvināšana. Tāpat rūna palīdz izdarīt pārrāvumu kādā lietā vai dabūt to nost no “nāves punkta”. Daudzi autori šo rūnu vērtē kā Gaismas rūnu vispār, un rūnas lietošana tiek aprakstīta kā gaismas piesaiste kādā jomā. Jēdziens “gaisma” šeit var būt saprotams jebkādā saprotamā vai tuvā veidā. Dagaz rūna var tikt izmantota ieilgušu slimību ārstēšanā. www.webhotel.lv/vija/


07.05.2008

Komentāri: