Shri Ram Chandra Mission Rīgas centra atvērto durvju diena

Visus, kas meklē garīgās attīstības iespēju un vēlas iepazīties ar Sahaj Marg meditācijas metodi, Shri Ram Chandra Mission Rīgas centra pārstāvji laipni aicina uz atvērto durvju dienu, svētdien, 2009.gada 25. janvārī plkst. 12:00, Rīgā, Slokas ielā 18 – 007

/pasākums notiks krievu valodā/

Visus, kas meklē garīgās attīstības iespēju un vēlas iepazīties ar Sahaj Marg meditācijas metodi, Shri Ram Chandra Mission Rīgas centra pārstāvji laipni aicina uz atvērto durvju dienu, svētdien, 2009.gada 25. janvārī plkst. 12:00, Rīgā, Slokas ielā 18 – 007

/pasākums notiks krievu valodā/


Sahaj Marg (‘dabīgais ceļš’) ir Radža (Raja) jogas (prāta jogas) prakse, kas ir vienkāršota, lai palīdzētu mūsdienu cilvēkiem iegūt mieru, līdzsvara izjūtu viņu dzīvēs, un palīdzētu tiem garīgi attīstīties līdz augstākajai iespējamajai garīgajai pakāpei. Sahaj Marg piedāvā dabīgu un unikālu metodi, kas balstīta uz meditāciju, attīrīšanos un jogiskās enerģijas pārraidi (pranahuti) no Meistara skolniekam.
Shri Ram Chandra Mission ir bezpeļņas garīgā organizācija ar tās centru Chennai (Madras), Indijā un centriem daudzās pasaules valstīs.

Apmācība un prakse Sahaj Marg sistēmā ir bezmaksas, un vienīgais noteikums – patiesa interese un vēlme garīgi pilnveidoties.

Sīkāku informāciju var iegūt:
Tālr.: 26 89 60 93; e-pasts: srcm.latvia@gmail.com
Oficiālās mājas lapas Indijā: www.srcm.org ; www.sahajmarg.com


Piezīme: Sīkāku informāciju var iegūt:
Tālr.: 26 89 60 93; e-pasts: srcm.latvia@gmail.com

19.01.2009

Komentāri: