Šivananda „Indijas dāvana cilvēcei”

Joga ir Indijas augstākā dāvana pasaulei. Joga nav konfliktā ar zinātni, tā to papildina. Joga ir metodisks veids kā pilnveidoties kontrolējot cilvēka dabas dažādos elementus – gan fiziskos, gan psihiskos.


Joga ir realitātes apzināšanās zinātne. Tā ir darbības mākslas pilnveidošana. Tā ir attieksmes nosvērtība. Un tā ir iekšēja miera iegūšana. Joga ir māksla dzīvot vienotībā ar Dievu.


Joga nav lieta, par ko var izlasīt vai par ko var uzzināt klausoties lekcijas. Joga ir lieta, kas ir jāasimilē un jāiedzīvina praktizējot ikdienas dzīvē. Jogas prakse dara iespējamu cilvēkam apzināties savu vienotību ar visu Pasauli. Tas nozīmē dzīvot saskaņā ar Dievu.

Joga ir Indijas augstākā dāvana pasaulei. Joga nav konfliktā ar zinātni, tā to papildina. Joga ir metodisks veids kā pilnveidoties kontrolējot cilvēka dabas dažādos elementus – gan fiziskos, gan psihiskos.


Joga ir realitātes apzināšanās zinātne. Tā ir darbības mākslas pilnveidošana. Tā ir attieksmes nosvērtība. Un tā ir iekšēja miera iegūšana. Joga ir māksla dzīvot vienotībā ar Dievu.


Joga nav lieta, par ko var izlasīt vai par ko var uzzināt klausoties lekcijas. Joga ir lieta, kas ir jāasimilē un jāiedzīvina praktizējot ikdienas dzīvē. Jogas prakse dara iespējamu cilvēkam apzināties savu vienotību ar visu Pasauli. Tas nozīmē dzīvot saskaņā ar Dievu.


Joga nozīmē palikt pie patiesības principiem un noraidīt nepatiesības ceļus. Joga ir zinātne par to kā prāts atspoguļo pasauli, zinātne par refleksiju. Tā ir priekš tiem, kas ir pārliecināti, ka jutekliskuma pasaule neko būtisku nevar piedāvāt.


Joga ir nepārtrauktas pārveidošanās ceļš. Iekšējo pilnveidošanos var piedzīvot tikai caur pieredzi. Un tas notiek tikai soli pa solim. Cilvēka personības pārveidošanos var sasniegt tikai ejot pa atbilstošiem attīstības pakāpieniem.


Pilnveidojoties jogā ego pakāpeniski tiek aizstāts ar garu. Tieši tādā veidā darbojas Dieva griba. Praktizējot jogu, meklētājs atbrīvojas no zemākā prāta tirānijas un viņš var izpaust augstāku apziņu. Tālākos pakāpienos cilvēka dabas pārveidošanās izpaužas kā progresīva gara atklāsme.


Jogas prakse nevar notikt bez garīgā padomdevēja, skolotāja līdzdalības. Studentam jābūt pazemīgam, vienkāršam, atvērtam, jūtīgam, nenoraidošam, labvēlīgam un draudzīgam. Cilvēks, kurš vēlas iegūt psihiskos spēkus, nevarēs sasniegt sekmes jogā. Joga nav sēdēšana 6 stundas ar sakrustotām kājām, tā nav māksla izmainīt sirds ritmu vai to vispār apturēt, ne arī spēja būt apglabātam zem zemes uz nedēļu vai mēnesi.


 


/guga/


30.03.2010

Komentāri: