Smēķēšana

Tabakas izstrādājumi tieši ietekmē elpošanas ceļus, bet elpošanas orgāni savukārt uztur kontaktus un regulē apmaiņas procesus organisma komunikāciju ceļos.
Analoģiska ir cilvēka darbība pasaulē. Lai atrastu sevi un savu vietu dzīvē, cilvēki sapņo par īstu saskar­smi ar sev līdzīgiem, par ceļojumiem uz tālām zemēm, par jauniem atklājumiem un par daudz ko citu, bet bieži vien pat nepapūlas tos īstenot. Tad ir vajadzīgs aizstājējs. Tukšos sapņojumus “palīdz” piepildīt ciga­rete.

Tabakas izstrādājumi tieši ietekmē elpošanas ceļus, bet elpošanas orgāni savukārt uztur kontaktus un regulē apmaiņas procesus organisma komunikāciju ceļos.


Analoģiska ir cilvēka darbība pasaulē. Lai atrastu sevi un savu vietu dzīvē, cilvēki sapņo par īstu saskar­smi ar sev līdzīgiem, par ceļojumiem uz tālām zemēm, par jauniem atklājumiem un par daudz ko citu, bet bieži vien pat nepapūlas tos īstenot. Tad ir vajadzīgs aizstājējs. Tukšos sapņojumus “palīdz” piepildīt ciga­rete.


Smēķēšana ir mēģinājums stimulēt un apmierināt daudzas apmaiņas un kontakta sfēras. Tā cigarete kļūst


par surogātu, nevis veicina patiesi brīvu un dziļu saskarsmi. Tirgoņi ar vilinošām reklāmas etiķetēm, kas ņirb uz tabakas izstrādājumiem, nav ilgi jāgaida. Viņi vienmēr ir tur, kur pulcējas ļaudis.


Un pienāk izvēles brīdis. Kāpēc gan jāmēro tik tāls ceļš — pēc sievietes, pēc drauga, pēc brīvības? Mazs gribas vājumiņš, un cilvēks kļūst par sevis un citu, kā arī atmosfēras indētāju. Un tas viss notiek tikai īslaicī­gas ilūzijas dēļ. Tādējādi cigaretes dūmi aizēno īsteno mērķi un reizēm pat sagandē visu dzīvi.


Un tad mūsu sirdsbalsij būtu jāsauc: apstājies,


atjēdzies un paveries visapkārt!


 


* * *


Mūsdienās daudzus cilvēku pretdabiskos ieradumus sīki jo sīki ir izpētījusi zinātne un atklājusi tiešu saistību starp tiem un slimībām, kuras šiem ieradumiem atbilst. Par smēķēšanas kaitīgumu, alkohola pārmērīgas lietošanas sekām, par narkotisko vielu graujošo iedarbību plaši ir informētas ļaužu masas, bet joprojām rūpniecība ražo tik postīgus līdzekļus. It kā prāva daļa cilvēces būtu sazvērējusies labprātīgi noindēt un demoralizēt sevi un visu planētu. Tās aizsargslānis jau izzūd. Vai nav pienā­cis laiks apstāties, kaut vai vēl pie liktenīgās robežas, un visiem līdzekļiem, kādi vien katram no mums ir, sākt gan sevis, gan visas Zemeslodes atveseļošanu!


Izglītots, stipras gribas cilvēks, kuram piemīt pienākuma un atbildības izjūta, taču ir tik brīnum jauks!


 


fragments no grāmatas “Slimība kā ceļš” Torvalds Detlelsens, Ridigers Dālke
http://lotoss.com/literatura/slimiba_kaa_cellss.htm


28.03.2008

Komentāri:

 Wu,   10:44:53 31.03.2008
78.84.109.94

Vladimirs Ždanovs. Lekcija par smēķēšanu.

http://rutube.ru/tracks/575483.html?v=00c1f3ae85945365c0b70397e6e2e114

Lekcijas garums - 17 minūtes