Svēto kults

Svēto kulta iesākumi meklējami laikā, kad parādījās pirmās publiskās kristiešu pielūgsmes vietas, kuras reizēm mēdza būvēt mocekļu apbedīšanas vietās. Nereti šādos gadījumos baznīca tikai nosaukta šī mocekļa vārdā un viņš tika uzskatīts par baznīcas aizbildni. Pakāpeniski tradīcija iecelt par aizbildņiem mirušos svētos izplatījās un tos sāka uzskatīt gan par konkrētas profesijas aizbildņiem, īpaši, ja dzīves laikā tie paši bijuši šīs profesijas pārstāvji, gan par dažādu slimību aizbildņiem. Praktiski katrai dzīves svērai tika izraudzīts kāds svētais.Svēto kulta iesākumi meklējami laikā, kad parādījās pirmās publiskās kristiešu pielūgsmes vietas, kuras reizēm mēdza būvēt mocekļu apbedīšanas vietās. Nereti šādos gadījumos baznīca tikai nosaukta šī mocekļa vārdā un viņš tika uzskatīts par baznīcas aizbildni. Pakāpeniski tradīcija iecelt par aizbildņiem mirušos svētos izplatījās un tos sāka uzskatīt gan par konkrētas profesijas aizbildņiem, īpaši, ja dzīves laikā tie paši bijuši šīs profesijas pārstāvji, gan par dažādu slimību aizbildņiem. Praktiski katrai dzīves svērai tika izraudzīts kāds svētais.


Ne visi kristieši atzīst šādu svēto godināšanu. Šāda tradīcija ir vairāk izplatīta katoļu un pareizticīgo baznīcās, savukārt protestantu draudzes šādu praksi pārsvarā neatzīst.


Ko Bībele saka par mirušo svēto godināšanu un lūgšanu? Izrādās, ka tiešā veidā Bībelē nekad nav piemēts gadījums, kad kāds būtu izteicis lūgumu kādam mirušam svētajam. Izņēmums varētu būt vecās derības gadījums ar ķēniņu Saulu, kurš pārkāpjot Israēla likumu piedalījās mirušā Samuēla gara izsaukšanā. Kaut gan Bībele tiešā veidā nepaskaidro vai no zemes iznākusī persona tiešām bija Samuēla gars, drīzāk izskatās, ka tas varētu būt kāds ļauns gars, kurš imitēja Samuēlu.


Tāpat Bībelē mēs neatrodam pamatojumu idejai, ka kāda cita cilvēka, miruša vai dzīva, lūgšanas būtu nepieciešamas, lai atvieglotu mūsu ceļu pie Dieva, vai nodrošinātu Dieva labvēlību. Jā, patiešām, Bībelē varam atrast aicinājumu aizlūgt vienam par otru, bet tas nenozīmē, ka Dievs mums palīdzēs mazāk, ja kāds no svētajiem par mums neaizlūgs. Tieši otrādi, vēstulē Romiešiem 8:32 varam lasīt:


 “Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?


 Dievs ir devis lielāko savas labvēlības pierādījumu, nododams savu Dēlu mūsu rokās, mums nav jāšaubās, ka viņš neparūpēsies par mūsu ikdienas dzīves lielajām un mazajām lietām.


 Kā lai izskaidro iemeslu, kādēļ tomēr cilvēki vēršas pēc svēto palīdzības. Visas cilvēces vēsture parāda, ka cilvēki vienmēr ir pārpratuši Dievu. Dievs vienmēr centies nākt mums tuvāk, bet mēs esam no viņa bēguši, jo nespējam noticēt, ka viņš ir pietiekoši saprotošs un labs lai mums palīdzētu. Kad baznīca sāk pārlieku uzsvērt Dieva varenību, godību un taisnību tajā pašā laikā aizmirstot, ka dziļākā Dieva būtība izpaužas mīlestībā, laipnībā un žēlastībā, cilvēkos rodas šaubas un nedrošība Dieva priekšā. Svēto kults ir rezultāts mūsu nespējai pieņemt Dievu kāds viņš ir. Mums atkal ir vajadzīgs starpnieks, un, jo vairāk starpnieku, jo drošāk varam justies. Acīmredzot mēs tā īsti nevaram uzticēties pašam Dievam.


 Pats pārsteidzošākais ir tas, ka pats Jēzus teica “… Es nesaku, ka Es aizlūgšu Tēva priekšā par jums. Jo pats Tēvs jūs mīl …” (Jāņa 16:26,27). Pats Jēzus paziņo, ka pat viņam nav īpaši jāaizlūdz par mums Tēvu, jo tēvs mūs mīl tieši tāpat. Jā, Jēzus nāca lai būtu par starpnieku, bet ne tadēļ, lai aizsargātu mūs no Dieva dusmām, bet tādēļ, lai dotu stiprāko pierādījumu par Dieva mīlestību.


 Ja mēs ticam, ka Dievs ir tāds kāds bija Jēzus, tad mums ir mūžīgā dzīvība.


 


Autors: Māris Mols
pasaulesgals.lv


13.11.2009

Komentāri:

 karlsons, teologam  19:23:57 23.07.2012

ar ko Jēzus kults ir atšķiras ELKDIEVĪBAS?

 teologs  14:30:58 19.07.2012

ļoti labs raksts! Svēto pielūgšana (arī Marijas), ir pilnīga ELKDIEVIBA. Tas nav savienojams ar Jēzus Upuri un viņa mācību. Tam nav nekāda pamatojuma, tas ir baznīcas piesārņojums, no kura jātiek vaļā un jābeidz mānīt cilvēki. Mums ir attiecības ar Jēzu pa taisno un nevienu citu pa vidu nevajag. paldies autoram par rakstu!

 A  14:01:42 16.11.2009
84.245.201.25

Divtūkstoš gadus atpakaļ Jēzus mūs mācīja mīlēt. 'Iemīli visupirms savu Debesu tēvu!'Jo

Mīlestība ir visa pamatā! Tāpēc atvērsim savu sirdi Dievam un mīlestībai - ieaicināsim viņu tajā! Tikai mīlestība mūs glābs!

Kosmiskais gads tūlīt beigsies, un sāksies pārejas laiks. Tāpat kā skolā, kad beidzas mācību laiks, sākas eksāmenu sesija.

Mums vēl ir nedaudz laika, lai sagatavotos šiem eksāmeniem. Eksāmenu kārtos mūsu dvēselītes! Ilgajā inkarnāciju periodā dvēselēs uzkrājušās negatīvās īpašības. Laiks attīrīt savas dvēselītes no tām. Priekš tam ikdienā tiek veidotas dažādas situācijas, lai Tu redzētu, kā izskatās, ja tā rīkojas...

Piemēram, māte sit savu bērnu, to redzot Tev jāuzdod sev jautājums- Kāpēc viņa tā dara? Kāda rakstura īpašība ļauj tā rīkoties? Nosauc to īpašību vārdā, un vakarā klusā sarunā ar savu dvēselīti nomaini tādu īpašību pret pozitīvo. Tas aizraujošs darbs,un bez tā nevar! Pavisam dvēselītē ir 49 kristāli.

Tikai tā dvēselīte varēs nokārtot eksāmenu! Palīdzi savai dvēselei! Mums izdosies!