Vispārīga-pozitīva afirmācija.

Man jau šodien ir Visaugstākā Kosmiskā Radītāja spēka izpratne. Manī ir mīlestība, spēja piedot, pazemība un ticība. Es pildu man uzticētos pienākumus. Man ir spēja radīt, ar runātā vārda spēka palīdzību.
Manī ir spēja ticēt saviem spēkiem un sasniegt to Gaismas mērķi, uz kuru tiecas mana dvēsele.
Manī ir apgaismība, gudrība, sapratne un sirdsgudrība. Manī ir spējas un vēlme apgūt zināšanas un paaugstināt apgaismības līmeni man un maniem mīļajiem.

Man jau šodien ir Visaugstākā Kosmiskā Radītāja spēka izpratne. Manī ir mīlestība, spēja piedot, pazemība un ticība. Es pildu man uzticētos pienākumus. Man ir spēja radīt, ar runātā vārda spēka palīdzību.
Manī ir spēja ticēt saviem spēkiem un sasniegt to Gaismas mērķi, uz kuru tiecas mana dvēsele.
Manī ir apgaismība, gudrība, sapratne un sirdsgudrība. Manī ir spējas un vēlme apgūt zināšanas un paaugstināt apgaismības līmeni man un maniem mīļajiem.
Manī ir skaistums un saskaņa. Mans sirds enerģētiskais centrs ir piepildīts ar mīlestību un žēlsirdību. Man ir spēja paust mīlestību pret jebkuru dzīves sastāvdaļu. Man ir Kosmiskā gudrība prast mīlēt un cienīt pašam(-i) sevi. Es patiesi mīlu pasauli sev apkārt.
Man ir dievišķa pieredze, dziedināšanas spējas un patiesība. Man ir spēja radīt ar iztēles palīdzību un veltīt enerģiju un uzmanību tām dzīves situācijām un lietām, kas ir būtiskas manai garīgajai izaugsmei.
Es esmu žēlsirdīgs(-a) pret citiem. Es izprotu cēloņu un seku likumu – karmas likumu.
Es esmu dievišķais alķīmiķis! Es esmu apveltīts(-a) ar brīvību, brīvo gribu, brīvo apziņu, brīvo zemapziņu un virsapziņu. Manī ir spēja piedot saviem ienaidniekiem un pāri darītājiem. Es sajūtu sevi kā svētās trīsvienības daļu.
Man jau šodien ir gribasspēks, mērķtiecība, atjautība,
Visaugstākā Kosmiskā Radītāja varenība, maigums, žēlsirdība, pacietība!
Manī jau šodien ir mīlestība, gudrība, atklātība, pašpietiekamība, dvēseles skaistums!
Man jau šodien ir mentālā apgaismība, un precizitāte, prāta skaidrība un filozofiska domāšana!
Es tiecos pēc savas pilnveidošanas un pozitīvas evolūcijas!
Man ir aktīvais prāts un mērķtiecīgs gribasspēks!
Man jau šodien ir skaistums, paškontrole, pārliecinātība, līdzsvars. Visur kur es ierodos, es ienesu harmoniju, līdzsvaru un mieru.
Man jau šodien ir realitātes izjūta, intelekts, redzesloka plašums, praktiskums, taisnīgums! Savā darbā un profesijā es sasniedzu panākumus caur kalpošanu gaismai, mīlestībai un harmonijai!
Manī ir pacietība, dvēseles un gara tīrība!
Manī ir cieņa, ticība un uzticība Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Gaismas plānam. Es esmu šajā plānā Gaismas, Mīlestības un Harmonijas enerģiju nesējs(-a).
Manī ir diplomātija un takta sajūta, es esmu disciplinēts(-a)!
Man ir bezgalīgi garīgi attīstīta dvēsele un gars!
Man ir Kosmiskā Dvēseles un Gara brīvība kalpošanai Gaismas plānam!
Es esmu violetā liesma, es nesu violeto liesmu visur, kur es ierodos un piepildu cilvēku sirdis, debesis un zemi! Lai staro violetā liesmu visur! Lai piepildās Gaismas plāns uz zemes!
Man jau šodien ir realitātes sajūta un izpratne par manu personīgo realitāti.
Man apkārt vienmēr ir tuvi un mīļi cilvēki, labi draugi un kolēģi, kuri mīl, ciena un pieņem mani.
Man jau šodien ir darbs, kas man patīk un dod gandarījumu! Mana dzīve ir piepildīta ar jēgu, ar pozitīvo saskarsmi, ar pozitīvajiem notikumiem.
Es jau šodien radu savu nākotni ar pozitīvām domām, darbiem, vārdiem un dzīves veidu.
Man jau šodien ir pietiekoši daudz naudas un citu materiālo līdzekļu, man ir viss, kas man ir vajadzīgs materiālajai dzīvei.
Es jau šodien pieņemu savu pasauli tādu, kāda tā ir un es atlaižu no sevis cilvēkus, kuri mani ir atstājuši.
Es jau šodien sevi vērtēju pozitīvi, jo es saprotu, ka esmu Radītāja daļa, tātad – esmu Radītājs.
Es jau šodien nododu Gaismas Spēku rīcībā manas dzīves procesus, manu materiālo situāciju un atlaižu to, bet laiku, kurš ir atbrīvojies tā vietā lai pelnītu materiālās vērtības, es izlietoju garīgajai izaugsmei.
Es jau šodien mainu savā dzīvē visu, kas man nepatīk vai sagādā diskomfortu.
Visas pārmaiņas, kas notiek man apkārt es uztveru pozitīvi, jo viss, kas notiek – notiek uz labo.
Es uztveru naudu, tehniku un citas materiālās vērtības kā līdzekli, lai piepildītu savas dzīves uzdevumus un scenāriju tajā līmenī, kurā es atrodos.
Es jau šodien pozitīvi vērtēju savu fizisko ķermeni, es pieņemu savu ārējo izskatu tādu, kāds tas ir.
Es pieņemu savu rīcību par atbilstošu tiem apstākļiem, kuros es atrodos.
Es esmu savas dzīves saimnieks! Ar mani viss ir kārtībā! Un es varu iemantot visu, ko vien gribu. Manā dzīvē ieplūst bezgalīgas bagātības. Jo vairāk man ir, jo vairāk es varu dot. Jo vairāk es dodu, jo vairāk es saņemu, jo laimīgāks(-a) es jūtos!
Es esmu radīts, lai priecātos un es to daru. Es jūtos laimīgs un svētīts tikai tāpēc, ka dzīvoju! Es mīlu sevi un es mīlu citus tāpat kā sevi.
Es mīlu Radītāju un es zinu, ka Radītājs mīl mani ar beznosacījuma mīlestību.
Es pieņemu savas kļūdas bez sevis vainošanas un bez vainas apziņas, un es mācos no savas pieredzes.
Es pieņemu visu, kas notiek šajā pasaulē bez nosodījuma.
Visu tikko teikto es pieņemu par izpildītu izpildītu, izpildītu!
Visu tikko teikto es pieņemu par pilnībā izpildītu un notikušu Tagadnē.
Es Esmu Gaisma! Es Esmu Mīlestība! Es Esmu tas, Kas Es Esmu!
Visaugstākais Kosmiskais Radītājs! Visi Gaismas un Mīlestības Spēki! Paldies Jums par jūsu palīdzību
19.08.2008

Komentāri: